Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Změny registru v-verze x 64 systému Windows Server 2003 a Windows XP Professional x 64 Edition

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:896459


Souhrn
Tento článek popisuje některé změny v registru, které byly provedeny v x 64 verze systému Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition. Kromě toho tento článek popisuje, jak je ukládá informace v registru pro programy 32bitové a 64bitové operační systém Windows x 64 Edition.
Další informace
Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows


Počítače se systémem verze x 64 systému Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition s rozložením různých registru zpracování 32bitové a 64bitovéprogramy. Změny rozložení registru ve verzích x 64 Edition verze operačního systému Windows, ověřte, zda cesty pevně dll programy, nastavení programů a dalších parametrů nejsou přepsány.

Chcete-li zabránit přepsání nastavení registru v 64bitových nastavení registru 32bitové, počítačů, které používají verzi x 64 systému Windows ukládat nastavení pro 32bitové programy vnovou větev v registru. Uživatelé pozorovat změny během instalace programu. Proces přesměrování registru umožňuje program instalace a nastavení konfigurace programu přístup k správné sub klíče registru bez zásahu uživatele.

programy pro 32bitové a 64bitové programy, které běží na verzi x 64 systému Windows pracovat v různých režimech a v registru pomocí následujících částí:
 • Nativní režim64bitové programy spustit v nativním režimu a přístup klíče a hodnoty, které jsou uloženy v následujícíchdílčí klíče registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
 • 32bitové programy spustit v WOW64 režimu a přístup klíčů a hodnot, které jsou uloženy vsub klíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432node

Přesměrování registru

K podpoře koexistence 32bitové a 64bitové COM registrace a program státůPodsystém WOW64 představuje 32bitové programy pomocí jiného zobrazení registru. NaPodsystém WOW64 pomocí registru přesměrování volání registru na úrovni bitů. Přesměrování registru také zajišťuje, že volání registru budou směrovány do správné poboček v registru.

Při instalaci nového programu nebo při spuštění programu v počítači systém Windows x 64 Edition, volání registru 64bitové aplikace Access
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
klíč registru sub bez přesměrování. WOW64 zachycuje volání registru
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
který provádí 32bitové programy a poté přesměrovává jim
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432node
podklíč. Podlepřesměrování pouze 32bitový program volání, WOW64 zajistíte, že programy vždy zapisovat příslušný sub klíč registru. Přesměrování registru nevyžaduje změnu kódu programu a tento proces je transparentní pro uživatele.

Dílčí klíče registru, které jsou zahrnuty v přesměrování

Následující podklíče registru jsou přesměrovány do aktuální verze operačního systému Windows x 64 Edition:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Ole
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\COM3
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\EventSystem
Důležité Přesměrování klíče registru se může změnit v novějších verzích operačního systému. Vývojáři softwaru se vyhnout psaní kódu programu, založené na dříve zdokumentována seznamy přesměrované klíče. Místo toho by měly být zapsány kód ověřit stav přesměrování před voláních 32bitová nebo 64bitová verze logické zobrazení registru.

Odraz registru

Odraz registru umožňuje v reálném čase pro 32bitové a 64bitové sekce registru otevřít vždy. Zvažte například 32bitový program s názvem Hello.exe, která slouží jako server OLE 32-bit, ale můžete také slouží požadavky od klientů 64-bit. Odraz registru umožňuje program Hello.exe mlékárenské registru 32bitové i 64bitové registru zpracování volání obou 32bitová a 64bitová verze programu.

Odraz umožňuje existenci dvou fyzických kopií stejné registru pro podporu operací WOW64 a současných nativní.Většina klíčů, které se projeví jsou klíče třídy. Třída klíče jsou zapsány s filozofii se "poslední zápis" a popisovač klíče je zavřou třídy 32bitový nebo 64bitový klíč je zapsán a uzavřen.

Následující seznam obsahuje příklady filozofii "poslední zápis":
 • Po provedení čisté instalace operačního systému Windows x 64 Edition, 64bitovou verzi programu Wordpad.exe je registrována pro obsluhu soubory DOC. Registru odrážeče registrace DOC zkopíruje z části registru 64-bit do oddílu 32bitový registr.
 • Nainstalujete-li 32bitová verze sady Microsoft Office, Winword.exe je registrována pro obsluhu soubory DOC v zobrazení 32bitový registr. Registr odrážeče zkopíruje tyto informace do části registru 64-bit. Proto 32bitové i 64bitové programy spustit 32bitové verze Winword.exe pro soubory DOC.
 • Při instalaci 64bitové verze sady Microsoft Office, 64bitové verze Winword.exe je registrována v registru 64bitové části zpracovat soubory DOC. Odrážeče registru také zkopíruje informace do registru 32bitové části, aby 32bitové i 64bitové programy spustit 64bitovou verzi Winword.exe pro soubory DOC.
Poznámka: Vývojáři mohou použít RegQueryReflectionKey funkce pro zjištění stavu odraz určité klíče a použít RegDisableReflectionKey funkce a RegEnableReflectionKey Funkce programově vypnout nebo zapnout odraz registru pro konkrétní klíč.

Klíče registru sdílených

Některé dílčí klíče registru obsahují konstantní informace, které existuje pouze jedna kopie registru iPřestože tyto klíče uložené v registru 32 a 64-bit zobrazeních. To se označuje jako odraz registru.

Aktuální verzeOperační systémy Windows x 64 Edition, následující podklíče registru jsou sdíleny 32bitová a 64bitová verze programu a činném není založena na úrovni 32bitová nebo 64bitová verze programu neboproces:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\SYSTEMCERTIFICATES
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\CRYPTOGRAPHY\SERVICES
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\HCP
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\ENTERPRISECERTIFICATES
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSMQ
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\NETWORKCARDS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\PROFILELIST
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\PERFLIB
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\PRINT
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\PORTS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\CONTROL PANEL\CURSORS\SCHEMES
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\TELEPHONY\LOCATIONS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\POLICIES
 • ZÁSADY HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\GROUP
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES
 • SPRÁVCE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\SETUP\OC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\SOFTWARE\MICROSOFT\SHARED TOOLS\MSINFO
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\SETUP
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\CTF\TIP
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\CTF\SYSTEMSHARED
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\FONTS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\FONTSUBSTITUTES
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\FONTDPI
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\FONTMAPPER
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\RAS
 • PODPIS HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DRIVER
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\NON-DRIVER SIGNING
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\CRYPTOGRAPHY\CALAIS\CURRENT
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\CRYPTOGRAPHY\CALAIS\READERS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\TIME ZÓNY
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\TRANSACTION SERVER
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DFS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\TERMSERVLICENSING
Důležité V novějších verzích operačního systému může změnit odraz klíče registru. SoftwareVývojáři se vyhnout psaní programového kódu, který je založen na dříve zdokumentovánaseznamy odraženého klíče. Místo toho by měly být zapsány kód a ověřit stav odraz, než program provede volání 32bitová nebo 64bitová verze logické zobrazení registru.

Změny v programu Editor registru

32Bitová a 64bitová verze Editoru registru jsou součástí x 64bitové verze operačního systému. Chcete-li lépe porozumět 64bitových a 32bitový program sekce registru v počítači systém Windows x 64 Edition, použijte jednu z následujících metod.

Spuštění 64bitové verzi editoru registru

 1. Přihlášení k systému Windows x 64 Edition počítači pomocí účtu, který má oprávnění správce.
 2. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedit v Otevřít pole a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. V Editoru registru vyhledejte a prozkoumat následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432node

Spusťte 32bitovou verzi editoru registru

Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ písmeno jednotky, ve které je nainstalován systém Windows x 64 Edition\Windows\syswow64\regedit.exe –m v Otevřít pole a pak klepněte na tlačítko OK. Na –m přepínač umožňuje spuštění víceinstance programu Editor registru.

Poznámka: Při přihlášení Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) nebo novější počítače nebo systému Windows x 64 Edition-based počítače a připojit k jinému systému Windows pomocí protokolu RDP (Remote Desktop Protocol)Server 2003 SP1 nebo novější počítače nebo počítače systému Windows x 64 Edition, můžete zobrazit část 64-bit v registru vzdáleného počítače. Však při přihlášení k počítači Microsoft Windows Server 2003 SP1 nebo jakékoli jiné nebyla upgradována - 32bitový operační systém Windows, můžete zobrazit pouze 32bitové část registru vzdáleného počítače.

Technická podpora pro 64bitové verze systému Microsoft Windows

Pokud váš hardware dodán s Microsoft Windows x 64 edition, již nainstalována, výrobce hardwaru poskytuje technickou podporu a odbornou pomoc pro systém Windows x 64 edition. V tomto případě výrobce hardwaru poskytuje podporu, protože systém Windows XP x 64 byl součástí dodaného hardwaru. Výrobce hardwaru mohl upravit instalaci systému Windows x 64 edition pomocí jedinečných součástí. Jedinečné součásti může zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon hardwaru. Společnost Microsoft bude vyvíjet přiměřené úsilí v případě, že potřebujete technickou pomoc s Windows x 64 edition. Pravděpodobně však přímo od výrobce. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí odborné pomoci k softwaru, který instaloval na hardware. Pokud jste zakoupili samostatně systému Windows x 64 edition, jako je například systém Windows Server 2003 x 64 edition, poskytne technickou podporu společnosti Microsoft.

Informace o systému Windows XP Professional x 64 Edition navštivte následující Web společnosti Microsoft: Informace o systému-verze x 64 systému Windows Server 2003 navštivte následující Web společnosti Microsoft:
Winx64 Windowsx64 64 bit 64bitové

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 896459 - Poslední kontrola: 05/22/2011 13:22:00 - Revize: 6.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbtshoot kbinfo kbmt KB896459 KbMtcs
Váš názor