Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Po instalaci aktualizace zabezpečení 896358 se obsah, který se má zobrazit v jiném rámci, zobrazí v rámci obsahujícím ovládací prvek ActiveX nápovědy HTML

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Po instalaci aktualizace zabezpečení 896358 (MS05-026) od společnosti Microsoft nemusejí webové aplikace, které pro povolení přecházení mezi rámci používají ovládací prvek ActiveX nápovědy HTML (HHCTRL), fungovat správně. Obsah, který by se měl zobrazit v jiném rámci, se může zobrazit ve stejném rámci, který obsahuje ovládací prvek ActiveX nápovědy HTML.

Poznámka: O tento problém se jedná, pouze pokud byl registr změněn takovým způsobem, aby adresy URL nebo zóny zabezpečení aplikace Microsoft Internet Explorer měly oprávnění k poskytování hostitelských služeb pro ovládací prvek HHCTRL. V opačném případě je ovládací prvek HHCTRL zakázán aktualizací zabezpečení 890175 (MS05-001).

Poznámka: Tento článek obsahuje informace, které doplňují následující články znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
890175 MS05-001: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML může povolit vzdálené spuštění kódu
892675 Po instalaci aktualizace zabezpečení 896358 nebo aktualizace zabezpečení 890175 pravděpodobně nebudou fungovat určité weby a funkce nápovědy HTML
896358 MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kódu
Příčina
Aktualizace zabezpečení 896358 zakáže přecházení mezi rámci, protože se jedná o potenciální chybu zabezpečení. Toto omezení funkčnosti je očekávaným a plánovaným účinkem instalace aktualizace zabezpečení. V závislosti na adresách URL a zónách zabezpečení aplikace Internet Explorer, u kterých jste použití ovládacího prvku HHCTRL povolili, je možné, že bude vhodné znovu tuto funkci povolit.
Řešení
Upozornění: Příznaky tohoto problému jsou očekávaným a plánovaným účinkem instalace aktualizace zabezpečení. Toto řešení může způsobit, že počítač bude více ohrožen chybami, které byly aktualizací zabezpečení 896358 odstraněny. Nejbezpečnější je toto řešení nepoužívat.

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Spotřebitelé a nepodnikoví zákazníci

Přecházení mezi rámci znovu povolíte následující způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj pravým tlačítkem:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions
  Poznámka: Pokud klíč dosud neexistuje, je třeba jej vytvořit.
 3. Přejděte na příkaz Nový, klepněte na příkaz Hodnota DWORD, zadejte název klíče registru EnableFrameNavigationInSafeMode a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na klíč EnableFrameNavigationInSafeMode, klepněte na příkaz Změnit, zadejte hodnotu 1 do pole Údaj hodnoty a potom klepněte na tlačítko OK.

Podnikoví zákazníci

Chcete-li přecházení mezi rámci znovu povolit v celé doméně pomocí zásad skupiny, postupujte takto:
 1. Následující text vložte do textového editoru, například do programu Poznámkový blok:
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001
 2. Uložte soubor pod názvem Hhctrl.reg.
 3. Zkopírujte následující text a vložte jej do textového editoru, například Poznámkový blok:REGEDIT4
  REGEDIT.EXE /S  Hhctrl.reg
 4. Uložte soubor pod názvem Hhctrl.bat.

  Poznámka: Před nasazením dávkového souboru jej vyzkoušejte v jednom počítači, abyste se přesvědčili, zda soubor funguje správně.
 5. Importujte soubor do objektu zásad skupiny (GPO). Postupujte následujícím způsobem:
  1. Zkopírujte soubory Hhctrl.bat a Hhctrl.reg do složky \\Název_domény\SysVol\Název_domény\Policies\Identifikátor GUID vybraného objektu GPO\Machine\Scripts\Startup.
  2. Spusťte modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory: Klepněte v řadiči domény v nabídce Start na příkaz Spustit, zadejte dsa.msc a klepněte na tlačítko OK.
  3. Pravým tlačítkem klepněte na doménu, klepněte na příkaz Vlastnosti a potom klepněte na kartu Zásady skupiny.
  4. Klepněte na položku Nový, zadejte popisný název nového objektu zásad skupiny (GPO) a stiskněte klávesu ENTER. Například po klepnutí na položku Nový zadejte text znovu povolit přecházení mezi rámci a pak stiskněte klávesu ENTER.
  5. Klepněte na položku Upravit abyste mohli změnit nový objekt zásad skupiny vytvořený v kroku 5d.
  6. Rozbalte složku Konfigurace počítače, rozbalte složku Nastavení systému Windows, klepněte na položku Skripty (spouštěcí nebo ukončovací), poklepejte na položku Po spuštění a klepněte na tlačítko Přidat.
  7. Vyhledejte a potom klepněte na dávkový soubor vytvořený v kroku 4 a potom klepněte na tlačítko Přidat.
  8. Klepněte na tlačítko OK, klepněte na tlačítko Ano a potom dvakrát na tlačítko OK.
Další informace

Přehled a příklady pro správce systémů

Další informace o aktualizaci zabezpečení 896358 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
896358 MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kódu

Zásady skupiny

Další informace o zásadách skupiny naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Odborná pomoc pro verze x64 systému Microsoft Windows

V počítačích, které používají verzi x64 systému Microsoft Windows, bude pravděpodobně nutné upravit pokyny v části Řešení, jak změnit registr. Například může být nutné změnit jinou část registru, podle toho, zda chcete změnit 32bitovou nebo 64 bitovou funkci.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
896459 Změny registru ve verzích x64 systému Windows Server 2003 a Windows XP Professional x64 Edition (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Technickou podporu a pomoc pro verze x64 systému Windows poskytuje výrobce hardwaru. Výrobce hardwaru poskytuje odbornou pomoc proto, že verze x64 systému Windows byla součástí dodaného hardwaru. Výrobce hardwaru mohl upravit instalaci systému Windows pomocí jedinečných součástí. Mohl například zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon vlastního hardwaru. Společnost Microsoft bude vyvíjet přiměřené úsilí v případě, že potřebujete technickou pomoc ke své verzi x64 systému Windows. Pravděpodobně byste se však měli obrátit přímo na výrobce hardwaru. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí odborné pomoci k softwaru, který instaloval na hardware.

Informace o systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Informace o verzích x64 systému Microsoft Windows Server 2003 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 896905 - Poslední kontrola: 02/28/2006 10:08:00 - Revize: 4.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbtshoot kbbug kbsecurity kbprb kbexpertiseadvanced KB896905
Váš názor
html>body>