Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Instalace oprav hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

ÚVOD
Balíčky aktualizace a balíčky aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 a novější verze mohou být kromě souborů aktualizace GDR (General Distribution Release) distribuovány spolu se soubory oprav hotfix. Nejsou-li stávající soubory z prostředí opravy hotfix, balíček aktualizace zabezpečení ve výchozím nastavení soubory opravy hotfix nenainstaluje. Další informace o tom, jak zjistit, zda jsou stávající soubory z prostředí opravy hotfix, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824994 Popis obsahu balíčků aktualizace softwaru pro systém Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003
Tento článek popisuje, jak lze nainstalovat opravy hotfix, které jsou obsaženy v balíčku aktualizace nebo v balíčku kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 a novější verze. Informace v tomto článku jsou určeny uživatelům systému Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003.
Další informace
Chcete-li nainstalovat soubory opravy hotfix, které jsou obsaženy v balíčku aktualizace nebo v kumulativním balíčku aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Instalace opravy hotfix před instalací balíčku aktualizace nebo balíčku kumulativní aktualizace zabezpečení

Nainstalujte opravu hotfix, která zaktualizuje všechny soubory obsažené v balíčku aktualizace nebo v balíčku kumulativní aktualizace zabezpečení. Poté nainstalujte balíček aktualizace nebo balíček kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6. Po instalaci opravy hotfix zjistí instalační program aktualizace nebo kumulativní aktualizace zabezpečení balíček opravy hotfix a nainstaluje z něj opravené soubory.

Metoda 2: Vynucení instalace souborů opravy hotfix instalačním programem aktualizace nebo kumulativní aktualizace zabezpečení

Použitím přepínače /B změníte složku používanou pro instalaci balíčku, který jako instalační program používá soubor Update.exe. Použijte například příkazy následujícího tvaru:
 • Windows XP
  NazevBalicku.exe /b:SP3QFE
  Tento příkaz nainstaluje verzi SP3QFE souborů systému Windows XP.
 • Windows Server 2003
  NazevBalicku.exe /b:RTMQFE
  Tento příkaz nainstaluje verzi RTMQFE souborů systému Windows Server 2003.
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  NazevBalicku.exe /b:SP1QFE
  Tento příkaz nainstaluje verzi SP1QFE souborů systému Windows Server 2003.
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
  NazevBalicku.exe /b:SP2QFE
  Tento příkaz nainstaluje verzi SP2QFE souborů systému Windows Server 2003.
Chcete-li zjistit, zda balíček aktualizace softwaru používá jako instalační program soubor Update.exe, postupujte takto:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na balíček a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartě Verze na položku Installer Engine (Jádro instalačního programu) ve skupinovém rámečku Další údaje o verzi. V poli Hodnota by se měl zobrazit program Update.exe. Nezobrazí-li se, balíček nepoužívá soubor Update.exe jako instalační program. V takovém případě je třeba k instalaci souborů opravy hotfix použít buď metodu č. 1, nebo postupovat následujícím způsobem:
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě potíží registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003


Chcete-li ručně konfigurovat počítač tak, aby starší instalační program nainstaloval verzi souborů opravy hotfix v balíčku, který jako instalační program nepoužívá soubor Update.exe, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj pravým tlačítkem:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
 3. Přejděte na příkaz Nový, klepněte na příkaz Hodnota DWORD, zadejte název položky registru QFEInstalled a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku QFEInstalled, klepněte na příkaz Změnit, zadejte hodnotu 1 do pole Údaj hodnoty, čímž přiřadíte položce registru hodnotu 1, a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Hodnota 1 v tomto klíči registru vynutí instalaci souborů opravy hotfix, které jsou součástí balíčku aktualizace nebo balíčku kumulativní aktualizace zabezpečení.
 5. Nainstalujte balíček aktualizace nebo balíček kumulativní aktualizace zabezpečení.
Poznámky
 • Instalační program kumulativní aktualizace zabezpečení nebude instalovat žádné opravy hotfix, budou-li splněny tyto podmínky:
  • Opravy hotfix instalované do počítače byly vydány po aktualizaci MS04-004, ale před aktualizací MS04-038.
  • Nebyla nainstalována kumulativní aktualizace 873377 ani 889669.
  Instalační program nevyhledá opravy hotfix vydané mezi aktualizacemi MS04-004 a MS04-038. Kumulativní aktualizace 873377 a 889669 vytvoří položku registru, která způsobuje instalaci oprav hotfix instalačním programem.

  Chcete-li v případě splnění těchto podmínek přesto nainstalovat tyto opravy hotfix, nainstalujte nejnovější kumulativní aktualizaci pro aplikaci Internet Explorer výše popsanou ruční metodou.
 • Pokud instalujete opravu hotfix nezávisle na kumulativní aktualizaci, nemusejí být soubory nainstalovány. Může k tomu dojít v případě, že soubory, které chcete instalovat, jsou starší verze než soubory, které jsou již v počítači nainstalované. Instalační program nezobrazí žádnou chybu. Pokud opravy hotfix nebyly součástí nejnovější kumulativní aktualizace aplikace Internet Explorer, nemusí nové soubory v počítači obsahovat opravy hotfix, které jste chtěli instalovat. Chcete-li instalovat tyto opravy hotfix, nainstalujte nejnovější kumulativní aktualizaci aplikace Internet Explorer ruční metodou popsanou výše.
Vlastnosti

ID článku: 897225 - Poslední kontrola: 09/04/2009 12:31:25 - Revize: 4.0

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbsecurity kbexpertiseadvanced kbhowto KB897225
Váš názor
arCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" " src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> html>l>