Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Po instalaci aktualizace zabezpečení MS05-018 v počítači se systémem Windows 2000 obdržíte chybu STOP 0x0000001E

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po instalaci aktualizace zabezpečení MS05-018 (KB890859) do počítače se systémem Microsoft Windows 2000 můžete zaznamenat kterýkoli z následujících příznaků:
 • Počítač je neočekávaně restartován.
 • Zobrazí se následující zpráva o chybě Stop na modré obrazovce:

  Zpráva 1
  Byly zjištěny potíže a systém Windows byl ukončen, aby nedošlo k poškození počítače...
  Technické informace:

  *** STOP: 0x0000001E (0xc0000005, 0x804b2185, 0x00000000, 0x000000b0)
  KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
  Zpráva 2
  Byly zjištěny potíže a systém Windows byl ukončen, aby nedošlo k poškození počítače...
  Technické informace:

  *** STOP: 0x0000001E (0xc0000005, 0xdd4b2185, 0x00000000, 0x000000b0)
  KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • Do protokolu událostí systému je zaznamenána chybová zpráva podobná následující:
  Datum: datum
  Zdroj: Systém
  Čas chyby: čas
  Kategorie: (102)
  Typ: Chyba
  ID události: 1003
  Uživatel: Není k dispozici
  Počítač: POČÍTAČ
  Popis: Kód chyby 0000001E, parametr1 c0000005, parametr2 804b2185, parametr3 00000000, parametr4 000000b0. Další informace získáte v Centru pro nápovědu a podporu na adrese http://support.microsoft.com. Data: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 000001E 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c
Poznámky
 • Chybová zpráva Stop se liší v závislosti na konfiguraci možností při selhání systému v počítači. Další informace o konfiguraci možností při selhání systému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  307973 Jak konfigurovat možnosti při selhání a obnovení v systému Windows
 • Čtyři parametry uvedené v chybové zprávě Stop se liší podle konfigurace počítače.
 • Ne všechny chyby Stop 0x0000001E jsou způsobeny problémem popsaným v tomto článku. Další informace o řešení potíží s chybami Stop 0x0000001E získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  264223 Poradce při potížích s chybou Stop 0x0000001E s prvním parametrem 0xC0000044 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Příčina
K chybě Stop dojde, pokud se počítač pokusí získat přístup k objektu NULL DeviceObject v bloku parametrů svazku. Tento přístup k bloku parametrů svazku je způsoben sporem. Spor vznikne, jestliže počítač připojí svazky na vyměnitelných mediálních zařízeních, například na jednotkách CD nebo DVD.

Tato chyba Stop se pravděpodobněji vyskytne u následujících typů počítačů:
 • ve vysoce zatíženém počítači,
 • v počítači používajícím více procesorů nebo technologii hyper-threading,
 • v počítači, který často připojuje svazky na vyměnitelných mediálních zařízeních.
Řešení

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Není-li tato část uvedena, vyžádejte si tuto opravu hotfix od oddělení služeb zákazníkům a podpory společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Požadavky

Musíte mít nainstalován systém Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) nebo Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix je třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum    Čas  Verze      Velikost Název souboru  ----------------------------------------------------------  6. 5. 2005 11:45 5.0.2195.7045 1 714 240 Ntkrnlmp.exe  6. 5. 2005 11:45 5.0.2195.7045 1 713 280 Ntkrnlpa.exe  6. 5. 2005 11:45 5.0.2195.7045 1 735 488 Ntkrpamp.exe  6. 5. 2005 11:45 5.0.2195.7045 1 690 432 Ntoskrnl.exe
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
890859 MS05-018: Chyby zabezpečení jádra systému Windows mohou umožnit zvýšení oprávnění a odmítnutí služby
ntoskrnl stop 0x1e 0x0000001e bugcheck 890859 Q890859
Vlastnosti

ID článku: 898114 - Poslední kontrola: 12/09/2015 02:26:39 - Revize: 4.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwin2000presp5fix kbbug kberrmsg kbfix kbhotfixserver kbqfe KB898114
Váš názor