Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis balíček opravy hotfix Word 2003 po aktualizaci Service Pack 2: 10. listopadu 2005

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:898777
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala balíček opravy hotfix aplikace Word 2003 po aktualizaci Service Pack 2 pro Microsoft Office Word 2003.
V tomto článku naleznete následující informace o tomto balíčku oprav hotfix:
 • problémy vyřešené v tomto balíčku,.
 • požadavky pro instalaci balíčku oprav hotfix,.
 • nutnost restartování počítače po instalaci balíčku oprav hotfix.
 • nahrazení balíčku oprav hotfix jiným balíčkem oprav hotfix.
 • zda je nutné provedení změn v registru,.
 • soubory obsažené v balíčku oprav hotfix.
Úvod
Tento článek popisuje problémy Word 2003 vyřešené v balíčku oprav hotfix datem 10. listopadu 2005.

Problémy vyřešené v tomto balíčku oprav hotfix

Tento balíček oprav hotfix opravuje následující problémy.
875514Pole Název souboru v záhlaví nebo zápatí není aktualizován při uložení dokumentu v aplikaci Word 2003 pomocí příkazu text uložit jako ”
897316Číslované nebo pravému odsazení v aplikaci Word 2003 se může zobrazit odstavce s odrážkami
898610Ikona představující vložený objekt zobrazí úplnou cestu k objektu v aplikaci Word 2003
899909Při otevření dokumentu, který má připojené inteligentní dokument v aplikaci Word 2003 automaticky zobrazen podokno úloh
899945Změnit text, které jste vložili do inteligentní dokument v aplikaci Word 2003 budou ztraceny změny podokno úloh
900927Kopírovat formát nefunguje správně v aplikaci Word 2003
901114Značky XML obsahovat tabulku jsou odstraněny při odstranění tabulky v zamknutém dokumentu XML v aplikaci Word 2003
903739Při pokusu o otevření dokumentu z umístění HTTP nebo FTP, pokud byl dokument vytvořen v verze je starší než Word 2003 se zobrazí chybová zpráva "Nelze číst tento dokument"
903740Dialogové okno "Opravy zobrazit" nelze zabránit zobrazení při otevření poškozeného dokumentu v aplikaci Word 2003
906575Pravděpodobně zobrazí nepřesné označené změny v revidovaném dokumentu XML při použití funkce Porovnat a sloučit dokumenty v aplikaci Word 2003
908720Použít událost XMLSelectionChange v aplikaci Word 2003 je prázdný parametr OldXmlNode
Tento balíček oprav hotfix řeší následující problémy, které dříve nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base zdokumentovány:
 • Pokud jako e-mailový editor používáte aplikaci Microsoft Word a otevřete vlastní formulář v aplikace Microsoft Office Outlook 2003 automatických text zadaný v aplikaci Word 2003 není zachováno.
 • V aplikaci Word 2003 při pokusu o otevření dokumentu vytvořeného v aplikaci Word 2000 dokument neotevře. Navíc Word 2003 přestane reagovat.

  K tomuto problému může dojít po jste se pokusili opravit dokumentu. Nebo k tomuto problému může dojít i po použití opravy hotfix popsané v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  889409Obdržíte "nelze přečíst tento dokument. Při otevření dokumentu v aplikaci Word 2003 se zobrazí chybová zpráva může být poškozen"
 • Vytvořit šablonu inteligentní dokument, který provede určité akce pomocí WindowActivate události v jazyce Microsoft Visual Basic pro Applications makro. Také připojit pack rozšíření inteligentní dokument do šablony. Je-li vytvořit nové inteligentní dokument pomocí šablony a potom zavřete dokument a potom okamžitě vytvořit jiný nový dokument založený na šabloně, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Tento dokument se právě nacházíte ve více oknech. Připojit příponu balík XML, musíte nejprve zavřít všechna další okna tak, aby dokument prohlížíte v pouze jedno okno.
  Je však otevřen žádný dokument.
 • Otevřete dokument, který byl vytvořen v dřívější verzi aplikace a který obsahuje číslování. Při uložení dokumentu v aplikaci Word 2003 není zachováno číslování pod úrovní 1 a již jsou očíslovány číslované odstavce.
 • Pokud odstraníte pomocí události XmlAfterInsert programově uzlu v dokumentu XML, XmlAfterInsert události pro další uzel XML přeskočen.
 • Při práci aplikace Word 2003 dokumentu, která obsahuje sloupce, stavový řádek může znamenat řádku nesprávné číslo a číslo nesprávného sloupce. Toto chování může dojít, pokud jsou splněny následující podmínky:
  • Dokument je v zobrazení rozložení stránky.
  • Dokument obsahuje více než jeden sloupec.
  • Šířka první sloupec je menší než šířka druhého sloupce.
  • Kurzor je ve sloupci než sloupec 1.
  • Kurzor je ve sloupci přesahuje šířku sloupce 1.
 • Pokud Winword.exe úlohu ve Správci úloh ukončit a spustit aplikaci Outlook 2003, zobrazí se následující chybová zpráva:
  V aplikaci Microsoft Office Word došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.

  Chcete-li zjistit, jaká data tato chybová zpráva obsahuje, klikněte sem.
  Pokud zobrazíte data chybové zprávy, zobrazí se identifikace chyby podobná následující:
  Název aplikaceVerze aplikaceNázev moduluVerze moduluPosun
  WinWord.exe11.0.6502.0WinWord.exe11.0.6502.00003da8c
  Problém může nastat, když jsou splněny následující podmínky:
  • Funkce automatického obnovení v aplikaci Word 2003 automaticky vytvořil soubor obnovení dokumentu.
  • Nainstalovali jste opravu hotfix popsanou v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
   892399Popis balíčku opravy hotfix Word 2003 následující po aktualizaci Service Pack 1: 19. ledna 2005
 • Vložení objektu do dokumentu (soubor DOC) s možností Zobrazit jako ikonu, vybranou v aplikaci Word 2003. Při uložení dokumentu mohou být ztraceny změny provedené na vložený objekt OLE.
 • Pomocí ovládací prvek Microsoft ActiveX vložit dokument Word. Při zavření náhledu v dokumentu zobrazí následující chybová zpráva:
  V aplikaci Microsoft Office Word došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.

  Chcete-li zjistit, jaká data tato chybová zpráva obsahuje, klikněte sem.
  Pokud zobrazíte data chybové zprávy, zobrazí se identifikace chyby podobná následující:
  Název aplikaceVerze aplikaceNázev moduluVerze moduluPosun
  WinWord.exe11.0.6359.0WinWord.exe11.0.6359.0008f701b
 • Vytvořit a uložit vlastní šablonu v aplikaci Word 2003 ve složce šablony. Také vytvořit nový dokument, který je založen na šabloně ve složce šablony. Potom uložte nový dokument do podsložky složky šablony. Potom vytvořit nový dokument, který je založen na dokumentu uloženy v podsložce složky šablony. Potom uložte a zavřete nový dokument. Potom otevřete nový dokument a potom příkaz šablony a doplňky v nabídce Nástroje. Když toto provedete, šablonu dokumentu, který je připojen k dokumentu je dokument, který používá k vytvoření nového dokumentu namísto šablony je umístěn ve složce šablony.

  K tomuto problému může dojít po instalaci opravy hotfix, která je popsána v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  890471Popis balíčku opravy hotfix Word 2003 následující po aktualizaci Service Pack 1: 29. listopadu 2004
 • Programově přidat atribut uzlu MyElement v podokno úloh XML Structure. Pokud pozastavit ukazatele myši přes uzel MyElement Word 2003 se neočekávaně ukončí. Zobrazí se také následující chybová zpráva:
  V aplikaci Microsoft Office Word došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
  Pokud zobrazíte data chybové zprávy, zobrazí se identifikace chyby podobná následující:
  Název aplikaceVerze aplikaceNázev moduluVerze moduluPosun
  WinWord.exe11.0.6359.0Mso.dll11.0.6360.000036bc6
  Mohou se zobrazit i jiné verze aplikací, verze modulů a offsety.
 • Když zadejte slovo, které je obsaženo v souboru SmartTags doplňkové seznamu a stiskněte klávesu ENTER, Word 2003 se neočekávaně ukončí. Zobrazí se také následující chybová zpráva:
  V aplikaci Microsoft Office Word došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
  Pokud zobrazíte data chybové zprávy, zobrazí se identifikace chyby podobná následující:
  Název aplikaceVerze aplikaceNázev moduluVerze moduluPosun
  WinWord.exe11.0.6503.0Mso.dll11.0.6408.000951e16
  Mohou se zobrazit i jiné verze aplikací, verze modulů a offsety.
 • Vytvořit šablonu, která obsahuje záhlaví a konec oddílu. Pokud vytvoříte dokument, který je založen na šabloně a použití funkce Porovnat a sloučit dokumenty v aplikaci Word 2003, přidání a odstranění může zobrazit jako právě stornovány. Text byl přidán do nového dokumentu může zobrazit jako odstraněný text a text, který byl odstraněn v novém dokumentu jevit jako přidaný text.
 • Word 2003 spustit s vlastní program, který používá rozšířené textové služby. Nebo spustíte aplikaci Word 2003 TabletPC s rozšířené textové služby povoleno. Word stiskněte klávesu BACKSPACE může přestat reagovat.
 • Dokument uložit jako webovou stránku. Při otevření webové stránky v aplikaci Microsoft Internet Explorer nejsou zobrazeny některé obrázky. K tomuto problému může dojít, jsou-li splněny následující podmínky:
  • Dokument obsahuje jednu nebo více tabulek.
  • Obrázek je obsažen ve více buňkách tabulky.
 • Uložení souboru .dat jako textový soubor a soubor připojit k hlavní dokument hromadné korespondence v aplikaci Word 2003. Při pokusu o uložení hlavního dokumentu hromadné korespondence nebo při pokusu uložit sloučený dokument, Word 2003 se může neočekávaně ukončit. Zobrazí se také následující chybová zpráva:
  V aplikaci Microsoft Office Word došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
  Pokud zobrazíte data chybové zprávy, zobrazí se identifikace chyby podobná následující:
  Název aplikaceVerze aplikaceNázev moduluVerze moduluPosun
  WinWord.exe11.0.6502.0WinWord.exe11.0.6502.000175195
  Mohou se zobrazit i jiné verze aplikací, verze modulů a offsety.
 • Při použití funkce Najít a nahradit v aplikaci Word 2003 najít text, který je formátován v konkrétní písmo text nebyl nalezen, pokud velikost písma je obsaženo ve stylu.
 • Po klepnutí na tlačítko Přijmout všechny změny v dokumentu nebo Zamítnout všechny změny v dokumentu aplikace Word 2003 dokumentu sledované změny v dokumentu pravděpodobně není být přijato nebo Odmítnuto. Musí přijmout nebo odmítnout jednotlivé změny samostatně. Tento problém nastane v případě splnění následujících podmínek:
  • Word 2003 dokument obsahuje sledované změny v textovém poli.
  • Provedené změny formátování byl zahrnut poslední znak konce odstavce v textovém poli.
Další informace

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Office 2003 Service Pack 3.Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro sadu Office 2003. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
870924Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Office 2003

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix od společnosti Microsoft. Tato oprava hotfix je však určena pouze k opravě problému popsanému v tomto článku. Použijte tuto opravu hotfix pouze u systémů, kde dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud Vás tento problém závažně nepostihuje, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, v horní části tohoto článku je sekce "Hotfix stažení k dispozici". Pokud tento oddíl nevidíte, obraťte se na Technickou podpora společnosti Microsoft pro získání opravy hotfix.

Poznámka: Pokud vyskytnout další problémy nebo jakékoli řešení potíží je vyžadován, pravděpodobně budete muset vytvořit zvláštní požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu se týkají dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit pomocí této opravy konkrétní opravy hotfix. Navštivte následující web společnosti Microsoft pro získání telefonního čísla na Zákaznické centrum, nebo pokud chcete vytvořit samostatnou žádost o podporu: Poznámka: Zobrazí formulář "Hotfix stažení k dispozici" jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Požadavky

Následující seznam obsahuje požadavky pro balíček opravy hotfix:
 • Optimalizovaná verze této opravy hotfix je oprava hotfix post-Microsoft Office 2003 Service Pack 2. Chcete-li nainstalovat opravu hotfix, musí mít Office 2003 Service Pack 2.Další informace o aktualizaci Office 2003 Service Pack 2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887616Popis aktualizace Office 2003 Service Pack 2
 • Úplná verze této opravy hotfix je také verzí této opravy hotfix pro správce. Tuto verzi opravy hotfix můžete nainstalovat v počítači se systémem Office 2003 s aktualizací Service Pack 2 nebo Office 2003 s aktualizací Service Pack 1. Však doporučujeme testován více široce na Office 2003 s aktualizací Service Pack 2 této opravy hotfix než máme na Office 2003 s aktualizací SP1. Instalaci této opravy hotfix v počítači se systémem Office 2003 s aktualizací Service Pack 1 může dojít k některé konflikty souborů. Doporučujeme tuto konfiguraci podporu, ale doporučujeme tuto konfiguraci.

Informace o restartování

Po instalaci této opravy hotfix není třeba počítač restartovat.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix není nahrazena žádnou pozdější opravou hotfix.

Informace o registru

Musíte vytvořit klíč registru nebo upravit klíč registru používat jednu, která obsahuje tento balíček oprav hotfix.Další informace o klíčích registru klepněte na následující čísla následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
875514Pole Název souboru v záhlaví nebo zápatí není aktualizován při uložení dokumentu v aplikaci Word 2003 pomocí příkazu "Uložit jako"
897316Číslované nebo pravému odsazení v aplikaci Word 2003 se může zobrazit odstavce s odrážkami
898610Ikona představující vložený objekt zobrazí úplnou cestu k objektu v aplikaci Word 2003
899909Při otevření dokumentu, který má připojené inteligentní dokument v aplikaci Word 2003 automaticky zobrazen podokno úloh
899945Změnit text, které jste vložili do inteligentní dokument v aplikaci Word 2003 budou ztraceny změny podokno úloh
900927Kopírovat formát nefunguje správně v aplikaci Word 2003
901114Značky XML obsahovat tabulku jsou odstraněny při odstranění tabulky v zamknutém dokumentu XML v aplikaci Word 2003
903739Při pokusu o otevření dokumentu z umístění HTTP nebo FTP, pokud byl dokument vytvořen v verze je starší než Word 2003 se zobrazí chybová zpráva "Nelze číst tento dokument"
903740Dialogové okno "Opravy zobrazit" nelze zabránit zobrazení při otevření poškozeného dokumentu v aplikaci Word 2003
908720Použít událost XMLSelectionChange v aplikaci Word 2003 je prázdný parametr OldXmlNode

Informace o souboru opravy hotfix

Oprava hotfix nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi. Tato oprava hotfix obsahuje pouze soubory, které je nutné mít pro nápravu problémů uvedených v tomto článku.

Globální verze této opravy hotfix používá balíček Instalační služby systému Windows k instalaci opravy hotfix. Data a časy pro tyto soubory jsou uvedeny v coordinated universal time (UTC) v následující tabulce. Při zobrazení informací o souboru je datum převedeno na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
INFORMACE O SOUBORECH KE STAŽENÍ
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Office2003 kb898777 glb.exe11.0.8000.07,474,93610. listopadu 200521: 46
Informace o souboru Instalační služby systému Windows (MSP)
Název souboruVelikost souboruDatumČas
WINWORDff.msp9,312,76810. listopadu 200521: 44
Winwordop.msp3,405,82410. listopadu 200521: 44

Po instalaci balíčku oprav hotfix Globální verze tohoto balíčku opravy hotfix má atributy souborů nebo novější atributy souborů, jsou uvedeny v následující tabulce.
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
WinWord.exe11.0.8000.012,065,99222.10.0521: 16

Další poznámky:
 • Další informace o instalaci opravy hotfix naleznete v souboru Readme.txt, který je součástí balíčku opravy hotfix.
 • Další informace o rozdílech mezi dvěma soubory MSP naleznete v tématu "Strategie pro aktualizace Office 2003 instalace". K tomuto tématu naleznete na následujícím webu:
Další informace o terminologii používané při Microsoft opravuje software po jeho vydání Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
word2003 word2k3 wd2003 wd2k3

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 898777 - Poslední kontrola: 12/09/2015 02:29:13 - Revize: 4.3

Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbautohotfix kboffice2003sp3fix kberrmsg kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbhotfixrollup kboffice2003presp3fix kbhotfixserver KB898777 KbMtcs
Váš názor