Instalace aktualizací Service Pack rozhraní .NET Framework neproběhne do konce, pokud byla nejprve nainstalována aktualizace zabezpečení MS05-004

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při instalaci aktualizací Service Pack pro rozhraní .NET Framework do počítačů, ve kterých je nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.0 nebo .NET Framework 1.1, se zobrazí jedna z následujících chybových zpráv:
Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (KB867460) cannot be installed because you have one or more hot fixes installed. Remove them and try again. (Aktualizaci .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (KB867490) nelze instalovat, protože je instalována jedna nebo více oprav hotfix. Odeberte je a instalujte aktualizaci znovu.)
Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (KB867460) cannot be installed because you have one or more hot fixes installed. Remove them and try again. (Aktualizaci .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (KB867460) nelze instalovat, protože je instalována jedna nebo více oprav hotfix. Odeberte je a instalujte aktualizaci znovu.)
The installation is not completed. (Instalace nebyla dokončena.)
Příčina
K tomuto chování dochází, pokud před instalací aktualizace rozhraní .NET Framework instalujete aktualizaci zabezpečení MS05-004. Aktualizace zabezpečení byla vydána po aktualizaci Service Pack, je však určena pro počítače bez příslušné aktualizace Service Pack.Další informace o aktualizaci zabezpečení MS05-004 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
887219 MS05-004: Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET umožňuje neoprávněný přístup
Řešení
Důležité: Tento postup může zvýšit bezpečnostní riziko pro počítač. Tento postup může také oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo nebezpečnému softwaru, například virům. Doporučujeme použít postup uvedený v tomto článku, který umožňuje, aby programy pracovaly zamýšleným způsobem, nebo použít specifické možnosti programů. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením daného postupu v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně systému. Doporučujeme tento postup použít pouze tehdy, pokud je to opravdu nutné.

Chcete-li toto chování vyřešit, je nutné odebrat aktualizaci zabezpečení, instalovat aktualizaci rozhraní .NET Framework a poté znovu instalovat všechny doporučené aktualizace zabezpečení.

Aktualizaci zabezpečení pro rozhraní .NET Framework odeberete následujícím způsobem:
  1. V Ovládacích panelech otevřete panel Přidat nebo odebrat programy.
  2. Ve výchozím zobrazení se zobrazí okno Změnit nebo odebrat programy. V tomto okně je zobrazen seznam instalovaných programů. Pokud je zobrazeno zaškrtávací políčko Zobrazit aktualizace, zaškrtněte je.
  3. V seznamu Aktuálně nainstalované programy a aktualizace vyberte položku Microsoft .NET Framework Hotfix 1.0 (KB886906) nebo Microsoft .NET Framework Hotfix 1.1 (KB886904) a klepněte na tlačítko Odebrat.
  4. Klepněte na tlačítko Další. Zobrazí se okno s žádostí o potvrzení odebrání opravy hotfix.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
Po odebrání aktualizace zabezpečení instalujte aktualizaci Service Pack pro rozhraní .NET Framework. Po instalaci aktualizace Service Pack pro rozhraní .NET Framework instalujte všechny potřebné aktualizace zabezpečení.

Důležité: Doporučené aktualizace zabezpečení je nutné po instalaci aktualizace Service Pack nainstalovat z důvodu obnovení potřebné úrovně zabezpečení.
Prohlášení
Toto chování je záměrné.
Vlastnosti

ID článku: 899619 - Poslední kontrola: 12/09/2015 02:34:05 - Revize: 1.1

Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.1

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbprb KB899619
Váš názor