Systém Windows XP může běžet pomalu a v programu Správce úloh systému Windows můžete vidět více příznaků

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Pokud používáte počítač se systémem Windows XP, počítač může běžet pomalu. V programu Správce úloh systému Windows můžete navíc vidět následující příznaky:
  • Aktuální využití procesoru je velké.
  • Velikost stránkovacího souboru může být 1,2 GB nebo větší.
  • Proces Cidaemon.exe používá hodně místa ve stránkovacím souboru a velké množství času procesoru.
Příčina
K tomuto problému dochází, pokud je v počítači spuštěná Služba indexování. Služba indexování používá proces Cidaemon.exe k indexování souborů. Proces Cidaemon.exe vytváří a aktualizuje katalog indexů. Proces Cidaemon.exe přitom v typickém případě používá hodně místa ve stránkovacím souboru a velké množství času procesoru.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, vypněte Službu indexování. Vypnutí Služby indexování provedete takto:
  1. Poklepejte na ikonu Tento počítač, přejděte do nabídky Zobrazit, klepněte na příkaz Panel aplikace Explorer a poté klepněte na položku Hledat.
  2. V levém sloupci klepněte na položku Změnit předvolby a poté klepněte na položku Bez služby indexování.
  3. Klepnutím zaškrtněte políčko Nepovolovat službu indexování a poté klepněte na tlačítko OK.
Vlastnosti

ID článku: 899869 - Poslední kontrola: 12/09/2015 02:35:48 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb KB899869
Váš názor