Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

K dispozici jsou balíčky nasazení pro Systems Management Server (SMS) obsahující aktualizaci zabezpečení MS05-025 pro aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
K dispozici jsou balíčky nasazení serveru Microsoft Systems Management Server (SMS) obsahující aktualizaci zabezpečení MS05-025. Aktualizace zabezpečení MS05-025 je určena pro aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1), pokud se používá v systému Microsoft Windows 2000 nebo Microsoft Windows XP.

Balíček nasazení pro server SMS také obsahuje skript umožňující balíčku Software Update Services Feature Pack pro server SMS 2.0 nebo funkci Software Update serveru SMS 2003 nasadit příslušné aktualizace zabezpečení v počítačích se systémy Windows 2000 a Windows XP. Tento skript nenainstaluje aktualizaci zabezpečení do počítačů se systémem Microsoft Windows NT 4.0. Aktualizace zabezpečení MS05-025 není kompatibilní se systémem Windows NT 4.0.

Balíček nasazení pro server SMS můžete stáhnout ze stránky Stažení softwaru. Chcete-li povolit aktualizace zabezpečení MS05-025 pro jiné jazyky než angličtinu, francouzštinu, němčinu či japonštinu, je nutné stáhnout příslušnou jazykovou verzi balíčku nasazení pro server SMS. Chcete-li použít balíček nasazení pro server SMS, zadejte v průvodci Distribute Software Updates Wizard následující přepínače příkazového řádku: /q:a /r:n .
Příznaky
Server SMS používá skenovací nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Nástroj MBSA umí vyhledat počítače vyžadující aktualizaci zabezpečení, která je popsána v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS05-025. Nástroj MBSA však neposkytne serveru SMS informace o podporovaných operačních systémech pro tuto aktualizaci. Tento nástroj například informuje, že tato aktualizace je kompatibilní se systémem Windows NT 4.0, přestože tomu tak není. Balíček nasazení serveru SMS je navržen tak, aby zabránil instalaci této nekompatibilní aktualizace do systému Windows NT 4.0. Pokud aktualizaci zabezpečení MS05-025 nainstalujete do počítačů se systémem Windows NT 4.0 bez použití konkrétního balíčku nasazení serveru SMS, skončí instalace u klientských počítačů s chybou.

Další informace o aktualizaci zabezpečení MS05-025 najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Řešení
Pro vyřešení tohoto problému vydala společnost Microsoft balíček nasazení serveru SMS v centru pro stahování služby Stažení softwaru. Balíček nasazení serveru SMS zahrnuje následující položky:
  • soubor IE6.0sp1-KB883939-Windows-2000-XP-x86-CSY.exe,
  • skript, který zjistí operační systém v klientských počítačích serveru SMS a zabrání instalaci systému Windows NT 4.0.
Po schválení aktualizace zabezpečení MS05-025 v průvodci Distribute Software Update Wizard stáhne server SMS balíček nasazení pro server SMS místo konkrétní aktualizace zabezpečení uvedené v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS05-025.

Důležité: Jestliže schválíte aktualizaci zabezpečení MS05-025 pro jiné jazyky než angličtinu, francouzštinu, němčinu či japonštinu, bude nutné ručně stáhnout balíček nasazení serveru SMS pro příslušný jazyk. Balíčky nasazení serveru SMS pro příslušné jazyky je nutné stáhnout ručně také tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:
  • Používáte anglickou verzi katalogu zabezpečení.
  • Skenujete klientské počítače, ve kterých je nainstalován operační systém v některé z následujících jazykových verzí: francouzština, němčina nebo japonština.

Informace o souborech ke stažení

V centru pro stahování služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Angličtina (USA): Arabština: Portugalština (Brazílie): Čínština (tradiční): Čínština (zjednodušená): Čeština: Dánština: Němčina: Řečtina: Španělština: Finština: Francouzština: Hebrejština: Maďarština: Italština: Japonština: Japonština (NEC): Korejština: Holandština: Norština (Bokmal): Polština: Portugalština: Ruština: Švédština: Turečtina: Datum vydání: 14. června 2005

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny tohoto souboru.

Požadavky

Balíček nasazení pro server SMS vyžaduje balíček SUS Feature Pack pro server SMS 2.0 nebo funkci Software Update serveru SMS 2003.

Informace o nasazení

Chcete-li použít balíček nasazení pro server SMS, zadejte v průvodci Distribute Software Updates Wizard následující příkaz: /q:a /r:n . Balíček nasazení pro server SMS obsahuje konfigurační soubor se skutečnými možnostmi příkazového řádku, které jsou použity u dané aktualizace zabezpečení. Tento soubor nainstaluje aktualizaci zabezpečení bezobslužně bez restartování klientských počítačů. Tyto možnosti příkazového řádku jsou součástí skriptové logiky v balíčku nasazení pro server SMS a nelze je měnit.
Další informace

Nejčastější dotazy

Dotaz č.1: Jaký je rozdíl mezi aktualizací zabezpečení, která je součástí balíčku nasazení pro server SMS, a aktualizací zabezpečení popsanou v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS05-025?

Odpověď č. 1: Mezi aktualizací zabezpečení, která je součástí balíčku nasazení pro server SMS, a aktualizací zabezpečení popsanou v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS05-025 není žádný rozdíl. Server SMS zahrne skutečnou aktualizaci zabezpečení MS05-025 pomocí balíčku nasazení serveru SMS. Aktualizace, která je spuštěna v klientském počítači, je však stejná aktualizace, jako je k dispozici ke stažení z bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS05-025.

Dotaz č. 2: Podporuje balíček nasazení pro server SMS aktualizaci zabezpečení MS05-025 pro jiné verze aplikace Internet Explorer?

Odpověď č. 2: Ne. Balíček nasazení serveru SMS obsahuje pouze aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 SP1, která se používá v systému Windows 2000 nebo Windows XP. Aktualizace zabezpečení MS05-025 pro jiné verze aplikace Internet Explorer lze vyhledat a nasadit pomocí serveru SMS. Není požadován samostatný balíček nasazení pro server SMS.

Dotaz č. 3: Mám aplikaci Internet Explorer 6 SP1 spouštěnou v homogenním prostředí pouze s jedním typem operačního systému. Mé klientské počítače serveru SMS mohou například spouštět pouze systém Windows 2000. Musím použít balíček nasazení serveru SMS nebo mohu nasadit aktualizaci zabezpečení popsanou v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS05-025?

Odpověď č. 3: Můžete použít balíček nasazení serveru SMS nebo můžete ručně stáhnout a nasadit aktualizaci pro konkrétní operační systém, která je popsána v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS05-025. Skutečnou aktualizaci zabezpečení MS05-025 l nasazení můžete importovat pomocí průvodce Distribute Software Update Wizard.
kbtocon kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced atdownload
Vlastnosti

ID článku: 899950 - Poslední kontrola: 01/15/2015 17:36:47 - Revize: 1.0

Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsmspackage kbsmsadmin kbsmsdeploy kbsecurity kbprb KB899950
Váš názor