V systémovém protokolu počítače se systémem Windows XP Professional x64 Edition může být zaznamenána událost 10016

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
V systémovém protokolu počítače se systémem Microsoft Windows XP Professional x64 Edition mohou být zaznamenány události podobné následujícím:

Typ události: Chyba
Zdroj události: DCOM
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 10016
Datum: Datum
Čas: Čas
Uživatel: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE

Popis: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění k místnímu spuštění aplikace serveru COM s identifikátorem CLSID{AppGUID} uživateli uživatelské_jméno SID SID_uživatele. Toto oprávnění zabezpečení lze upravit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Typ události: Chyba
Zdroj události: DCOM
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 10016
Datum: Datum
Čas: Čas
Uživatel: Network services

Popis: Nastavení oprávnění specifické pro aplikaci neuděluje oprávnění k místnímu spuštění aplikace serveru COM s identifikátorem CLSID{AppGUID} uživateli uživatelské_jméno SID SID_uživatele. Toto oprávnění zabezpečení lze upravit pomocí nástroje správy Služba komponent.

Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • Program s identifikátorem třídy (CLSID) uvedeným ve zprávě se pokouší spustit komponentu COM pomocí infrastruktury DCOM. Uživatel však nemá ke spuštění komponenty COM potřebná oprávnění.
 • Účet Network Service nemá správná oprávnění.
Řešení
Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Tento problém vyřešíte pomocí jedné z následujících metod, v závislosti na jeho příčině.

Přidělení oprávnění ke spuštění komponenty COM uživateli

Přidělte uživateli oprávnění ke spuštění komponenty COM. Postupujte takto:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\CLSID value
  Poznámka: „CLSID value“ je v tomto podklíči zástupný znak pro identifikátor CLSID uvedený ve zprávě.
 3. V pravém podokně poklepejte na položku AppID.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit řetězec. Toto dialogové okno ponechte otevřené a pokračujte dalším krokem.
 4. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz dcomcnfg a klepněte na tlačítko OK.

  Pokud se zobrazí Upozornění centra zabezpečení vyzývající k blokování programu Microsoft Management Console, zrušte blokování programu.
 5. V okně Služba komponent poklepejte na položku Služba komponent, na složku Počítače, na ikonu Tento počítač a poté klepněte na složku Konfigurace modelu DCOM.
 6. V podokně s podrobnostmi vyhledejte program podle popisného názvu.

  Pokud je místo popisného názvu uveden identifikátor AppGUID, vyhledejte program podle tohoto identifikátoru.
 7. Klepněte pravým tlačítkem myši na program a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 8. Klepněte na kartu Zabezpečení.
 9. Ve skupinovém rámečku Spouštěcí a aktivační oprávnění klepněte na přepínač Vlastní nastavení a pak klepněte na tlačítko Upravit.
 10. Klepněte na tlačítko Přidat, zadejte název uživatelského účtu a potom klepněte na tlačítko OK.
 11. Když je uživatel vybrán, zaškrtněte políčka Povolit u následujících položek:
  • Místní spuštění
  • Vzdálené spuštění
  • Místní aktivace
  • Vzdálená aktivace
 12. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.
 13. Ukončete Editor registru.

Přidělení správných oprávnění účtu Network Service

Chcete-li účtu Network Service udělit správná oprávnění, postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz dcomcnfg a klepněte na tlačítko OK.
 2. V okně Služba komponent poklepejte na položku Služba komponent a poté poklepejte na složku Počítače.
 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu Zabezpečení COM.
 5. Ve skupinovém rámečku Spouštěcí a aktivační oprávnění klepněte na tlačítko Upravit výchozí.
 6. Klepněte na tlačítko Přidat, zadejte Network Service a klepněte na tlačítko OK.
 7. Když je vybrána položka Network Service, zaškrtněte políčka Povolit u následujících položek:
  • Místní spuštění
  • Vzdálené spuštění
  • Místní aktivace
  • Vzdálená aktivace
  Dvakrát klepněte na tlačítko OK.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o verzích x64 systému Windows Server 2003 a o systému Windows XP Professional x64 Edition získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
888733 Popis verzí x64 systému Windows Server 2003 a systému Windows XP Professional x64 Edition
server DCOM
Vlastnosti

ID článku: 899965 - Poslední kontrola: 12/09/2015 02:36:45 - Revize: 1.2

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB899965
Váš názor