Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Opravy zahrnuté v kumulativní aktualizaci 1 pro systém Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 ze dne 28. června 2005

Souhrn
Tento článek uvádí seznam článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB), které popisují problémy opravené v kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 byla vydána 28. června 2005. Tato aktualizace obsahuje všechny aktualizace, vytvořené pro systém Windows 2000 v období mezi vydáním aktualizace SP4 a 30. dubnem 2005. 30. dubna 2005 byl dokončen obsah této kumulativní aktualizace pro testování společností Microsoft a externími partnery pro verze beta a zákazníky. Tato kumulativní aktualizace obsahuje aktualizace, které zvyšují zabezpečení systému a jeho spolehlivost, které snižují náklady na podporu a které podporují současnou generaci počítačového hardwaru. Tento článek také obsahuje informace o problémech, které tato kumulativní aktualizace opravuje, a odkazy na další informace o této kumulativní aktualizaci.
ÚVOD
Tento článek popisuje problémy, které jsou opraveny v kumulativní aktualizaci 1 pro systém Microsoft Windows 2000 SP4. Kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 získáte na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4 a odpovědi na nejčastější dotazy týkající se této kumulativní aktualizace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
891861 Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 a známé problémy
Další informace

Opravy obsažené v kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4

Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 obsahuje následující opravy vydané po aktualizaci Windows 2000 SP4:
Číslo článkuNázev článkuKategorie
814822Zpožděný příjem upozornění od poskytovatele protokolu událostí WMI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Nástroje pro správu
830924Průvodce naplánovanou úlohou přestane reagovat po klepnutí na tlačítko Další (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Nástroje pro správu
833305Program nebo služba zaznamená chybu vyjadřující neplatnost popisovače pro protokol událostí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Nástroje pro správu
838491Služba SNMP využívá 100 procent času procesoru v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Nástroje pro správu
872764Ve složce Naplánované úlohy v systému Windows 2000 se mohou objevit bezejmenné položky a položky s neznámým typem souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Nástroje pro správu
833266Dojde k nevrácení paměti nestránkovaného fondu v bloku CcBr rastru správce mezipaměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa mezipaměti
892045Chybová zpráva Stop Error IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xA) během spouštění systému Windows 2000 Server v počítači vybaveným více procesory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa mezipaměti
811525Zásada skupiny Konfigurovat rychlost pomalého připojení si nevynutí použití souborů offline v režimu offline, i když je zjištěno pomalé připojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Mezipaměť klienta
828531Počítač přestane reagovat při přihlášení k systému Windows 2000 pomocí telefonického připojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Mezipaměť klienta
832099Pomalé spouštění aplikace Lotus Notes 5 v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Mezipaměť klienta
839083Klientský počítač se systémem Windows 2000 přestane reagovat během tisku dokumentu uloženého na síťovém serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Mezipaměť klienta
824424Při pokusu o uložení souboru sady Office 2003 do umístění v síti systému Novell NetWare se zobrazí chybová zpráva, že soubor je určen jen pro čtení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Klient systému NetWare
867429Při přihlášení k počítači se systémem Windows 2000 se spuštěnou službou Gateway Services for NetWare dojde k chybě STOP 0x000000D1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Klient systému NetWare
867774Chybová zpráva Stop 0x00000044 v počítači se systémem Windows 2000, který používá gigabitový síťový adaptér (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Klient systému NetWare
828739Chyba STOP nevytvoří soubor s výpisem stavu paměti v počítačích se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, disk
812024Upgrade firmwaru způsobuje odebrání a nové rozpoznání zařízení SCSI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
819636Počítač s několika řadiči SCSI a nastaveným přepínačem /3GB v souboru Boot.ini přestane reagovat a zobrazí se chyba STOP SYSTEM_PTE_MISUSE (0x000000DA) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
820841Služba systému Windows 2000 Scsiport.sys zobrazí chybovou zprávu Stop 0x00000010 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
823767Vyměnitelné úložiště může nečekaně přestat fungovat nebo může počítač se systémem Windows 2000 přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
825784Objeví se chybová zpráva DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1 a počítač se systémem Windows NT 4.0 přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
826322Ovladač řadiče diskového pole se nemusí načíst po upgradu na systém Windows 2000 SP3 nebo SP4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
834938Zobrazí se chybová zpráva DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1 a počítač se systémem Windows 2000 Server přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
838150Technologie Intel Physical Address Extensions způsobuje vysoké zatížení procesoru v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
838637Pokud ovladač miniportu SCSI použije volání ScsiPortNotification(BusChangeDetected), přestane počítače reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
839635Během inicializace miniportu SCSI v počítači se systémem Windows může dojít k chybě Stop v souboru Scsiport.sys (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
867818Není rozpoznáno nové číslo logické jednotky, když je odebráno číslo logické jednotky z úložného zařízení v diskovém poli SCSI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
883114Při použití zařízení USB CD-ROM k instalaci systému Windows 2003 Server nebo Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva STOP 0x000000D1: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
884056Při stisknutí tlačítka napájení na počítači kompatibilním s rozhraním ACPI se spuštěným systémem Windows 2000 nebo Windows 2003 Server se může zobrazit chybová zpráva Stop 0x77 nebo 0x7A (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, SCSI
818810Ovladače FC HBA Cpqkgpsa.sys a hp2300.sys vrací chybné údaje o adrese PCI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Ovladače, soubory SYS
817261Výjimka nakonfigurovaná v pravidle aplikace Outlook nezabraňuje přesunutí přijatých zpráv do složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
821471Zablokování knihovny Wldap32.dll způsobuje, že program Inetinfo.exe přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
822554V řadiči domény se systémem Windows 2000 dochází ke snížení výkonu, odezva na dotazy SPN je nečekaně delší a špičkové využití procesoru programem Lsass.exe dosahuje 100 procent (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
824037Dokončení úlohy služby Active Directory trvá na serveru se systémem Windows 2000 až jednu minutu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
824226Proces LSASS může způsobit narušení přístupu během vyhledávání pomocí protokolu LDAP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
824873Během replikace informace ze systému Windows 2000 do systému Windows Server 2003 je zaznamenána do protokolu událost 1791 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
825952Některé řadiče domény nemohou replikovat informace s jinými řadiči domény po instalaci aktualizace Windows 2000 Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
826353Při pokusu o spuštění dotazu LDAP dojde k chybě Stop 0xc0000221 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
826927Během používání průvodce instalací služby Active Directory v systému Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva Při operaci replikace byla zjištěna chyba databáze (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
827535Nevrácená paměť v knihovně Dnsapi.dll (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
827592Čítač výkonu zbývajících synchronizací replikací agenta DRA se nevrací k nule (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
827648Při použití nástroje ADMT (Active Directory Migration Tool) verze 2.0 k migraci uživatelů dojde k chybě nebo počítač přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
829755Velikost souboru DIT služby Active Directory roste příliš rychle (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
830379Kontrola analýzy sémantiky databáze obsažená v nástroji Ntdsutil.exe nemusí dokázat opravit poškozený dílčí odkaz (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
830593Nástroj Repadmin.exe vrací pouze změny univerzální skupiny atributu member na serveru se systémem Windows 2000 se spuštěnou adresářovou službou Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
832216Náhodné atributy nejsou migrovány při použití nástroje ADMT (Active Directory Migration Tool) verze 2.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
832849Prohledávání domény serveru DNS v počítači se systémem Windows 2000 náhle skončí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
833873Odstranění objektu služby Active Directory není zaznamenáno do protokolu událostí zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
833880Automatické přihlášení v systému Windows 2000 není úspěšné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
834519Uživatelé sítě mohou v systému Windows 2000 zaznamenat delší dobu přihlášení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
834541Při pokusu o přejmenování uživatele u poskytovatele serveru LDAP se zobrazí chybová zpráva Došlo k narušení pojmenování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
835554Při spuštění webové aplikace COM dojde k chybě Zpracování tohoto typu hodnoty ADS nebylo dosud implementováno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
835561V souboru Lsass.exe systému Windows 2000 Server dochází k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
835763Volání IADs::Put/PutEx ani IADsPropertyList::PutPropertyItem se neakumulují (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
836182Nelze vytvořit vztah důvěryhodnosti s doménou systému Windows 2000 v systému Windows 2000 Server, pokud se tato doména jmenuje Internet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
836801Program přestane reagovat při pokusu o přístup k serveru LDAP pomocí systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
838151Klientský počítač se systémem Windows 2000 nemůže provést dynamickou aktualizaci serveru DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
838898Vyhledávání v adresáři není úspěšné v programu, který používá rozhraní NSPI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
841461Rozšířená operace odeslaná na server LDAP rozhraním API prostřednictvím služby LDAP způsobí chybu protokolu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
841819Při pokusu o migraci domény systému Microsoft Windows 2000 Server pomocí nástroje ADMT (Active Directory Migration Tool) verze 2 se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
842251Služba IIS v systému Windows 2000 Server se nečekaně ukončí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
842382V řadiči domény se systémem Windows 2000 dochází k vysokému zatížení procesoru procesem Lsass.exe a do protokolu je zaznamenána událost 1168 s chybovým kódem 8 a interním kódem ID 302022c (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
842437Hledání na vícero serverech LDAP s různými schématy pomocí rozhraní ADSI nemusí být úspěšné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
843557Proces Lsass.exe využívá 50 až 100 procent prostředků procesoru, když se uživatelé domény systému Windows Server 2000 snaží přihlásit k řadiči domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
871003Po spuštění procesu úklidu služby Active Directory v systému Windows 2000 Server je automaticky spuštěna defragmentace v režimu online (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
872802Program vrací chybná data nebo selže, pokud používá funkci DnsQuery k dotazování záznamů DNS TXT v systému Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
872957Při spuštění dotazu LDAP, který používá vyhledávací filtr extensibleMatch, se v systému Windows Server 2003 a Windows 2000 Server zobrazí chybová zpráva, že server nemůže dekódovat vyhledávací filtr (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
873444Při spuštění skriptu ADSI v systému Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva ERROR_INVALID_DATA (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
884591V procesu Lsass.exe může dojít k nevrácení paměti, pokud je povoleno sledování událostí SAM v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
885875Postup rozpoznání a obnovení z funkce vrácení zpět hodnoty USN v systému Windows 2000 Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
888243Při přístupu webového programu COM k počítači se systémem Windows 2000 Server se zobrazí chybová zpráva Nelze převést z nativního typu dat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
892476Při použití nástroje Ldp.exe k vyhledání objektů služby Active Directory nelze rozbalit některé kontejnery služby Active Directory v modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory konzoly MMC v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
893354Služba Active Directory systému Windows 2000 vrací pouze 5000 položek v odpovědi na dotaz klienta aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby DS
883639Spojení nebo vazba serveru LDAP s certifikační autoritou je úspěšně dokončena, i když se certifikační autorita nenachází v důvěryhodném kořenovém úložišti klienta LDAP systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Nástroje pro správu adresářových služeb DS
890346V dialogovém okně Předvolby tisku faxu v systému Windows 2000 Service Pack 4 se místo karty Předvolby faxu zobrazuje karta Informace o uživateli (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Fax
820888Počítač přestane reagovat (zablokuje se) při pokusu o připojení svazku NTFS po restartování počítačeSystémy souborů
824679Při vysoké aktivitě pevného disku dojde k chybě Stop 0x0000000A (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
824927Počítač se nečekaně restartuje při pokusu o sestavení webového projektu v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
825311Služba Services for Unix verze 2.2 vrací chybovou zprávu ERR_PERM po odstranění a novém vytvoření souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
828693Při zápisu šifrovaných dat do oddílu NTFS přestane počítač reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
829485Při používání Terminálové služby dochází k problémům s výkonem a přihlašováním (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
897574Po vložení média do zařízení vyměnitelného disku v systému Windows XP, Windows Server 2003 nebo Windows 2000 se může zobrazit chybová zpráva Stop (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
833414Počítač se systémem Windows 2000 Server přestane reagovat a zobrazí se chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
834935Při pokusu o zkopírování velkého počtu souborů z jedné složky do druhé se v počítači se systémem Windows 2000 zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
837067Při přesunu diskových prostředků z jednoho uzlu do druhého nebo přechodu diskových prostředků do režimu offline se v clusterovém počítači se systémem Windows 2000 zobrazí chybová zpráva Stop 0x00000050 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
838804V počítači se systémem Windows 2000 dojde k chybě Stop 0x0000007F (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
843528Počítač se systémem Windows 2000 může nečekaně ukončit svou činnost a zobrazí se chybová zpráva STOP: 0x00000050 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
883641Počítač může přestat reagovat, pokud je v systému Windows 2000 používáno prostředí pro přepínání svazků od jiného výrobce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
885294Při opětovném připojení svazku se počítač restartuje a v souboru Ntfs.sys dojde k chybě Stop 0xA (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
887965Popis balíčku oprav hotfix pro aktualizace francouzské sady Microsoft Office 2003 následující po aktualizaci Service Pack 1: 4. listopadu 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
891722Zobrazí se chybová zpráva STOP 0x0000007F v systému Windows Server 2003 nebo v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Systémy souborů
833868V počítači se systémem Windows 2000 se ztrácí soubory offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zásady skupiny
870997Klienti se systémem Windows XP a Windows 2000, kteří sdílejí jednu organizační jednotku, přestanou odpovídat nebo dojde k jejich samovolnému restartování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zásady skupiny
884559Událost ID 1704 oznamuje, že jsou použita nastavení zabezpečení zásad skupiny pro počítač se systémem Windows 2000, přestože ve skutečnosti nejsou tato nastavení použita (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zásada skupiny
835730V systému Windows XP nebo Windows 2000 se může zvuk přehrávat pomalu nebo může hudba hrát přerušovaně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Vrstva HAL
873343Aktualizovaná verze aktualizace MS04-023 týkající se programů nápovědy HTML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Nápověda
329900Položky schématu metabáze pro vlastní volné vlastnosti jsou po instalaci aktualizace Windows 2000 SP4 přepsány (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služba IIS 5.0
822808Vlastnost AdminACL nelze vzdáleně změnit pomocí rozhraní ADSI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služba IIS 5.0
823700OPRAVA: Počítač může pracovat pomalu, pokud jsou programem používány skripty rozhraní ADSI ke správě služby IIS v počítači se systémem Windows Server 2003, Windows 2000 nebo Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služba IIS 5.0
816868Chybová zpráva: Aplikace Internet Explorer nemůže stáhnout soubor (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby Internetu (ne služba IIS)
818826Zařízení vyměnitelného úložiště nefunguje poté, co bylo odebráno a znovu vloženo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
820767Počítač se automaticky restartuje nebo dojde k chybě Stop nebo jiné chybě, pokud je povolena Terminálová služba (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
822763Jednotka USB CD-ROM může mít duplicitní písmena jednotek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
823642V počítači se systémem Windows 2000 selže procedura System.Diagnostics.Process.GetProcesses() (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
826289Počítač přestane reagovat během fáze kontroly paměti při procesu spuštění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
827188V systému Windows 2000 se zobrazí chyba STOP 0x7F (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
828346Při pokusu o namapování souboru Win32k.sys se zobrazí chybová zpráva Stop 0x50 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
828804Pokud je na serveru povolen Terminal Server, dochází k chybě 0x1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
828942Server se systémem Windows 2000 Server vypadá, jako by přestal reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
829729Funkce speciálního fondu může způsobovat chybu Stop 0x000000CD (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
830515Procesy v rámci relace Terminálové služby se ukončují s chybami narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
831264Neplatná instrukce způsobí chybovou zprávu STOP 0x0000001E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
831409Počítač se systémem Windows 2000 přestane reagovat poté, co byl nepřetržitě spuštěn více než jeden rok (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
832762Dochází ke snížení výkonu systému nebo počítač přestane reagovat z důvodu nevracení paměti do stránkovaného fondu v systému Windows 2000 SP4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
833314Náhodné zobrazování chybové zprávy stop 0x00000006 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
833659Jestliže pomocí funkcí UpdateResource odeberete prostředek z binárního souboru aplikace, bude binární soubor poškozen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
833993Při přístupu funkce lopReleaseFileObjectLock() k uvolněnému objektu souboru v systému Windows 2000 dojde k zobrazení chybové zprávy Stop 0x1E, Stop 0x0a nebo Stop 0x50 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
834728Při obnovení registru se zobrazí chybová zpráva Stop 0x00000051 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
835281Zobrazí se chybová zpráva STOP 0x0000007F a počítač se systémem Windows 2000 se restartuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
835312V počítači se systémem Windows 2000 dojde k chybě Stop 0x1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
836506Aplikace Internet Explorer se nečekaně ukončí v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
837385Systém Windows 2000 Server může chybně hlásit velikost nainstalované paměti RAM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
837443V systému Windows 2000 může přestat reagovat rozhraní IDE, pokud když otevřete automatizovaný spravovaný projekt (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
838647Při použití přepínače /PAE v systému Windows 2000 dojde k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
839037V počítači s více procesory a se systémem Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva Stop 0x0000001a (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
839919Proces přihlášení přestane reagovat v systému Windows Server 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
841933V systému Windows 2000 Server se zobrazí chybová zpráva STOP: 0x0000001E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
843062Při spuštění skriptu v počítači se systémem Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva STATUS_THREAD_IS_TERMINATING (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
867856Instalační program může přestat reagovat poté, co restartuje počítač se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
872965Data vracená funkcí QueryDosDeviceA jsou v systému Windows Server 2003 zkrácena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
885272V počítači se systémem Windows 2000 Server s povoleným rozšířením PAE (Physical Address Extensions) se zobrazí se chybová zpráva Stop 0x0000001a (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jádro
898114Po instalaci aktualizace zabezpečení MS05-018 v počítači se systémem Windows 2000 obdržíte chybu STOP 0x0000001EJádro
321936Cestovní profil uživatele není úspěšně uložen na server a do protokolu aplikací v systému Windows 2000 je zaznamenána událost ID 1000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
328237Při otevření velkých souborů nepracují některé programy očekávaným způsobem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
329647Program Services.exe se neočekávaně ukončí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
813130Počítač může při vysokém zatížení ztratit síťové spojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
816255V počítači se systémem Windows 2000 přestane relace reagovat při pokusu o přístup ke vzdálenému souboru pomocí protokolu SMB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
818396Operace se soubory trvá na nízkoúrovňovém serveru se spuštěnou službou SMB déle jak 35 sekund (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
818528Dochází k problémům, pokud více uživatelů požaduje prostřednictvím Terminálové služby přístup ke stejnému souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
821240Událost ID 5722 služby Netlogon v řadiči důvěryhodné primární domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
821464Síťoví klienti zaznamenají problémy s připojením, pokud se pokusí připojit ke sdíleným položkám umístěným na serveru se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
822402Doba odezvy řadiče domény na žádost o přihlášení je dlouhá nebo řadič domény neodpovídá vůbec (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
823272Při čekání na uzamčení souborů přestanou klientské programy reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
823644Počítač se systémem Windows 2000 se spuštěným nástrojem MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) se neočekávaně restartuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
823747Terminálový server systému Windows 2000 přestane reagovat a objeví se černá obrazovka (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
824152Systém Windows přestane reagovat při pokusu o přístup k symbolického odkazu na sdílenou položku systému NFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
825760Při ukončení zálohovacího softwaru se zobrazí chyba Stop 0x00000076 nebo 0x000000CB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
825783Velké soubory protokolu nemusí být zobrazeny v Prohlížeči událostí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
825820Při pokusu o spuštění procesu na vzdáleném serveru se systémem Windows 2000 Server dojde k chybě Stop 0x00000076 nebo 0x000000CB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
826482Data nejsou kompletně zapsána do souborů umístěných ve sdílených síťových položkách poté, co jsou těmto souborům nastaveny atributy v systému Windows 2000 Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
827655V systému Windows 2000 SP4 nefunguje příkaz net use a způsobuje chybu 58 (ERROR_BAD_NET_RESPONSE) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
829155V systému Windows 2000 Server neběží úspěšně funkce vyhledání účtu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
829246Protokoly událostí jsou poškozeny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
830901Je zaznamenána do protokolu událost ID 2022 a počítač se systémem Windows 2000 může přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
831128Chybová zpráva STOP 0x00000027 v souboru mrxsmb.sys při pokusu o zkopírování souborů do paměťového zařízení připojeného k síti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
832723Řadiče domény mohou chybět v seznamu k procházení v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
834145Při použití příkazu NET SEND v Kurýrní službě v systému Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
835144Primární řadič domény systému Windows 2000 Server nemusí odpovídat řadiči domény systému Windows NT 4.0 ani pracovní stanici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
835596Při odeslání tiskové úlohy na server se systémem Windows 2000 Server není doručeno oznámení o tisku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
837196Systém Windows 2000 nemůže nastavit správný čas, pokud se připojuje k několika serverům NTP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
839406Operace zápisu do sdílené složky v počítači se systémem Windows 2000 pomocí připojení Fiber Channel je pomalejší, než se očekává (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
839540V systému Windows 2000 Server dochází k chybě Stop 0x0000007f EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
841395Řadič domény při spuštění serveru se systémem Windows 2000 nezaregistruje položky DNS _GC, _KERBEROS a _KPASSWD (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
842804Zpracování zásad skupiny nefunguje a do protokolu aplikací řadiče domény jsou zaznamenány události 1030 a 1058Služby místní sítě
843418Přístup k síťovým prostředkům nebo aplikace Microsoft Access jsou v systému Windows 2000 pomalejší. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
867778V počítači se systémem Windows 2000 se může zobrazit chyba Stop 0X0000000A v souboru Ntoskrnl.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
871004Vzdálené soubory mohou být poškozeny, pokud jsou otevřeny a změněny v aplikaci Visual Studio 6.0 SP5 v počítači se systémem Windows 2000 SP4 a pokud jsou tyto soubory uloženy pomocí dynamického zobrazení Rational ClearCase (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
872790V systému Windows 2000 Server se nelze připojit ke clusterovému prostředku sdílení souborů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
884587V systému Windows 2000 Server se může zobrazit chyba Stop 0x96 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
885458Při pokusu o zobrazení protokolu aplikace v systému Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva Protokol události je poškozen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
887598Při pokusu o přístup ke sdíleným síťovým složkám v počítači se systémem Windows 3.11 z počítače se systémem Windows 2000 může být počítač pomalý a může zcela přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služby místní sítě
829359Chybová zpráva Error 1722 při použití funkce NetUserGetLocalGroups() programem v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)LANAPI
824867OPRAVA: Funkce WideCharToMultiByte nepřevádí správně složené japonské znaky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Lokalizace
830852Slabý výkon ve víceprocesových aplikacích, které volají funkce porovnání řetězců (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Lokalizace
267316OPRAVA: Při selhání služby Řízení front zpráv dojde ke ztrátě čítačů sledování výkonu v clusteru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
310526OPRAVA: Službě Řízení front zpráv verze 2.0 se nedaří spustit ani nainstalovat na řadič domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
821144Aplikace Řízení front zpráv mohou přestat reagovat z důvodu zablokování knihovny MQSEC.DLL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
822727Při inicializaci replikace služby Řízení front zpráv dojde k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
822835ID události 2085: Nelze vytvořit soubor zprávy... (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
824375Chybová zpráva Stop při pokusu o předání služeb při selhání z jednoho uzlu clusteru na jiný uzel clusteru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
824801Při připojení služby Řízení front zpráv ke vzdálenému serveru se spuštěnou službou Řízení front zpráv a bez odeslání ustavovacího paketu se zobrazí chybová zpráva o narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
825004V konzole MMC Řízení front zpráv nelze setřídit fronty podle sloupce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
826820Při čtení popisovače zabezpečení službou Řízení front zpráv může dojít k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
826929Spor během operace vzdáleného čtení způsobí chybu Stop (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
827493Transakční zprávy mohou být vymazány po restartování počítače, pokud chybí soubory LQS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
828946Zprávy služby Řízení front zpráv jsou chybně adresovány cílovým frontám SPX (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
830475Aplikace služby Řízení front zpráv může selhat v knihovně Mqoa.dll z důvodu narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
830639Narušení přístupu ve službě MSMQ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
831742Při spuštění počítače se systémem Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva o narušení přístupu v mqsvc (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
833512Po změně adresy IP nelze ve službě Řízení front zpráv (Message Queuing) odesílat zprávy do cílové fronty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
833888Replikace služby Řízení front zpráv nefunguje správně při migraci ze služby Message Queue Server 1.0 na službu Message Queuing 2.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
834251OPRAVA: Replikace služby Řízení front zpráv není automaticky spuštěna při startu systému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
834819OPRAVA: Při narušení přístupu ve službě Řízení front zpráv verze 2.0 se v Prohlížeči událostí může zobrazit chybová zpráva 4216 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
835961Po neúspěšném volání funkce MSMQQueue.Receive nebo funkce MQReceiveMessage se může zobrazit chybová zpráva label_buffer_too_small (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
839258OPRAVA: Zprávy služby Řízení front zpráv se mohou nashromáždit v transakční frontě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
841721Když si rozhraní API pro správu vyžádá informaci o stavu fronty od služby Řízení front zpráv, zobrazí se chybová zpráva o narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
842839OPRAVA: Pro událost 2078 se může zobrazit chybová zpráva, že nelze zotavit kontrolní bod pro daný kontrolní bod (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
870985OPRAVA: Paměť fondu jádra se může vyčerpat, pokud se připojí mnoho klientů ke službě Řízení front zpráv (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
891874OPRAVA: Při načtení knihovny Mqrt.dll služby Řízení front zpráv 2.0 v aplikaci COM+ může dojít k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Microsoft Messaging Queue
308337Chybová zpráva: Došlo k systémové chybě 85. Název místního zařízení je již používán. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)MUP
824288Chyba Stop 0x1E v souboru Mup.sys po instalaci aktualizace Windows 2000 SP4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)MUP
833328Jednotky namapované ke sdílené položce systému DFS se neodpojí při odhlášení z relace Terminálové služby v systému Windows 2000 Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)MUP
872812Při spuštění programu NetMeeting nebo konferenčního programu od jiného výrobce, který byl sestaven pomocí sady NetMeeting SDK, se zobrazí chybová zpráva: CONF.EXE generoval chyby a bude systémem Windows uzavřen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)NetMeeting
891714Program NetMeeting se neočekávaně ukončí, když jste připojeni ke schůzce na serveru T.120 MCU v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)NetMeeting
840049Problémy při připojení k serveru Novell NetWare z počítače se systémem Windows 2000 Professional nebo Windows XP se spuštěnou službou Klient systému NetWare (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Netware, Služby souborů a tisku (FPNW)
826219V systému Windows 2000 nelze odebrat ani aktualizovat zprostředkující ovladač NDIS, který vyžaduje knihovnu DLL objektu Notify Object (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Instalace a konfigurace sítě
816989Modem nevytočí spojení, pokud je nainstalováno více modemů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Nástroje pro správu sítě
843357Po několika minutách dojde k nečekanému odpojení od relace VPN (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Nástroje pro správu sítě
824136Chybová zpráva při klepnutí pravým tlačítkem myši na soubor nebo problémy při otevírání určitých souborů v produktech společností Autodesk a Discreet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)OLE
825654Dokumenty nejsou indexovány službou indexování v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)OLE
832615Při otevření nebo zobrazení vlastností souboru aplikace Visio v počítači se systémem Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva o narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)OLE
831711OPRAVA: Požadavek protokolu WebDAV zaslaný službě IIS způsobí interní chybu serveru 500 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
821653Zprávy nemohou být odeslány, pokud je odesílatel členem příliš mnoha skupin (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Partner
831185Při provozování virtuálního serveru NNTP na serveru se systémem Windows 2000 může dojít k potížím s dobou platnosti, nevrácením paměti či jiným problémům (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Partner
822368OPRAVA: U zařízení USB je ve Správci zařízení zobrazen žlutý vykřičník (kód 31) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)PnP/PM-Plug 'n Play/Správa napájení
822568Zařízení USB není po spuštění počítače rozpoznáno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)PnP/PM-Plug 'n Play/Správa napájení
841382Počítač se systémem Windows 2000 přestane reagovat, nelze se přihlásit k systému Windows nebo se využití procesoru pro systémové procesy blíží hodnotě 100 procentPnP/PM-Plug 'n Play/Správa napájení
842644Po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-011 do počítače se systémem Windows 2000 je do protokolu systémových událostí zaznamenáno ID události 256 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)PnP/PM-Plug 'n Play/Správa napájení
816560Nelze uložit předvolby tisku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
820550Při odeslání tiskové úlohy se zhroutí služba zařazování a do systémového protokolu je zaznamenáno ID události 7031 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
824339Zlepšené hlášení zpráv s ID události 61 umožňující určení tiskové fronty nebo tiskového zařízeníTisk
826026Dokumenty od uživatelů Terminálové služby, kteří namapují port LPT1 různým tiskárnám, se objeví na stejné tiskárně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
827953Při pokusu o tisk dokumentu se počítač zhroutí a dojde k chybě Stop 0x50 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
828153Nelze uvolnit podregistr UsrClasses během odhlášení z důvodu občasného nevrácení popisovače služby Spoolsv.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
831754Při pokusu o tisk na sdílené síťové tiskárně v relaci terminálového serveru se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
836720Na tiskovém serveru se systémem Windows 2000 Server nejsou aktualizovány soubory ovladačů tiskáren (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
837585Na terminálovém serveru se systémem Windows 2000 způsobuje několik opuštěných procesů Csrss.exe potíže s výkonem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
837841Při tisku z vlastní aplikace v počítači se systémem Windows 2000 může dojít k narušení přístupu ve službě Spoolsv.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
840371Při odhlášení uživatele z relace na terminálovém serveru se systémem Windows Server 2003 nebo Windows 2000 dojde k vysokém zatížení procesoru službou zařazování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
842743Nelze tisknout na tiskárnu tiskové služby LPD (Line Printer Daemon) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
843259Uživatel s omezeným oprávněním již nemůže tisknout na sdílenou tiskárnu z relace terminálového serveru poté, co je restartována služba zařazování v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
884897Funkce tisku, jako například funkce vodoznaků, tisk N stránek a funkce kompletovat nefungují, pokud se tiskne pomocí řešení společnosti Novell, protokolu IPP nebo jiného poskytovatele částečného tisku v systémech Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
886664Vlastní formuláře nemusejí být aktualizovány, když se uživatelé připojí k prostředku služby zařazování v uzlu clusteru se systémem Windows 2000 Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
888808Při přihlášení uživatele bez oprávnění správce k počítači se systémem Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 nebo Service Pack 4 nemusí být možné aktualizovat formuláře tiskárny uložené v mezipaměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
893611Při pokusu o přidání nebo odstranění portu tiskárny v systému Microsoft Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva o narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
827531Po instalaci aktualizace Windows 2000 Service Pack 4 jsou v protokolu zaznamenány náhodné zprávy události 1168 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Replikace
842394V Prohlížeči událostí v řadiči domény se systémem Windows 2000 je zaznamenána chybová zpráva o události ID 1168 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Replikace
815295Po instalaci aktualizace SQL Server 2000 SP2 nebo SP3 mohou vytvořit spojení TCP pouze dva klienti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Směrování
817892Nelze se připojit k serveru se systémem Windows, který má spuštěnou funkci překládání adres (NAT), pokud zdrojový port klienta je 1723 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Směrování
828876V systému Windows 2000 je neočekávaně ukončen vzdálený přístup (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Směrování
829788Na serveru se systémem Windows 2000 se spuštěnou službou Směrování a vzdálený přístup a povoleným překládáním adres (NAT) může občas docházet k chybě Stop 0xC2 (BAD_POOL_CALLER) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Směrování
838141Při použití nástroje Route.exe dojde v systému Windows 2000 k chybě aplikace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Směrování
883669Na serveru pro překlad síťových adres se systémem Windows 2000 nejsou přenášeny datové pakety protokolu TCP (Transmission Control Protocol) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Směrování
817298Služba Services.exe se neočekávaně ukončí a restartuje primární řadič domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Vzdálené volání procedur (RPC)
819960OPRAVA: Po selhání failfast v systému Windows 2000 Server SP3 a Windows 2000 SP3 přestane reagovat soubor DLLHost.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Vzdálené volání procedur (RPC)
821264Po předání služeb při selhání serveru Exchange Virtual Server na jiný uzel clusteru je neočekávaně velké využití procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Vzdálené volání procedur (RPC)
829589OPRAVA: Vzdálené volání procedur v systému Windows 2000 Server vrací klientovi náhodné chybové zprávy typu Přístup byl odepřen nebo Neplatné zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Vzdálené volání procedur (RPC)
833816Připojení, která používají zosobnění pod různými identitami, nemusejí správně fungovat v systému Windows 2000 Advanced Server SP4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Vzdálené volání procedur (RPC)
841524Funkce FindFirstFile rozhraní API nesprávně vrací kód chyby ERROR_NO_MORE_FILES (18), pokud je vyhledáváno ve sdílených položkách na serveru se systémem 0S/2 Warp z počítače se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sada SDK (Software Development Kit)
325551Po přihlášení z mezipaměti nelze aktualizovat zásady uživatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
329433Má-li certifikační autorita v řetězu dva certifikáty, je vybrán odvolaný certifikát (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
329816Nelze použít zásady upravené pomocí počítače se sadou Multilingual User Interface Pack (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
811802Uživatelé ověření protokolem MIT Kerberos verze 5 nemají přístup k prostředkům služby Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
812944Po spuštění Správce úloh dojde ke krátkému odpojení jednotky mapované k domovské složce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
816813Při odhlášení od počítače nelze programově vypnout systém Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
817433Nejsou k dispozici delegovaná oprávnění a dědění je automaticky zakázáno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
818024Postup omezení vyhledávání osamocených názvů v externích důvěryhodných doménách pomocí klíče registru LsaLookupRestrictIsolatedNameLevel (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
818134Proměnná prostředí %HOMEDRIVE% neukazuje na oddíl, který obsahuje uživatelské profily (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
818173Ověření může občas selhat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
821102Pokud uživatel během přihlašování přidá tečku ke svým pověřením UPN, nejsou použity zásady skupiny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
821425Uživatelům se zobrazuje zpráva s požadavky na složitost hesla, která neuvádí požadavky na skupinu znaků nutné pro heslo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
821449Systém Windows odesílá jinému poskytovateli sítě staré heslo, pokud dojde při přihlášení ke změně hesla (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
821873Plocha se nezamkne, když je odebráno čtecí zařízení USB čipových karet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
822360Při přihlášení do prostředí domény služby Active Directory dojde k chybě nástroje Dr. Watson v procesu Lsass.exe a je zaznamenáno ID události 4097 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
822377Pokud člen místní skupiny domény změní heslo jiného účtu, dojde k události selhání auditu ID 628 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
822598Možnost obnovení služeb, která spustí soubor, nefunguje, pokud má soubor příponu BAT nebo CMD (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
822751Chybová zpráva 1783 (RPC_X_BAD_STUB_DATA) při použití funkce EnumDependentServices (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
823146Klienti se systémem Windows 2000 nezobrazí správně přihlašovací nápisy vytvořené zásadou systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
823954Při použití osobního certifikátu se silným šifrováním v programu Microsoft Netmeeting 3.01 se zobrazí chybová zpráva: Zvolený certifikát nemůže být použit pro volání pomocí programu NetMeeting (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
824110Při odemykání počítače dochází k chybě změny hesla (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
824302Systém nyní nemůže přihlásit uživatele, protože doména <NázevDomény> je nedostupná (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
824905V protokolu zabezpečení řadiče domény se systémem Windows 2000 a Windows Server 2003 jsou opakovaně zaznamenávány zprávy ID události 677 a 673 o selhání auditu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
826133Uživatel zakázaného účtu je vyzván ke změně hesla předtím, než se zobrazí zpráva Váš účet byl zakázán (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
826452Při přiřazení oprávnění souboru nebo přidání člena do skupiny se zobrazí zpráva Neznámý účet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
827181Připojení domény klienta se systémem Windows 2000 k doméně se systémem Windows Server 2003 nefunguje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
827209Zpráva o chybě 1783 při použití nástroje Subinacl.exe k nastavení oprávnění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
827684Velikost souboru Scepol.log se zvyšuje nad hranici 1 MB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
828297Nevrácení paměti v procesu Lsass.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
828323Při odebrání čipové karty v systému Windows 2000 nedojde k uzamčení pracovní stanice (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
828684Uživatelé ověření protokolem MIT Kerberos verze 5 nemají přístup k prostředkům služby Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
828692Změny zásady protokolu Kerberos nejsou aktualizovány v řadičích domény se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
828865OPRAVA: Při aktivaci součásti COM+ v systému Windows 2000 Service Pack 3 se zobrazí chybová zpráva Žádná doména nebyla nalezena, pokud hlavní název uživatele (UPN) obsahuje znak @ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
830264Při pokusu o vytvoření vztahu důvěryhodnosti dojde k chybě Stop Selhání auditu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
830847Uživatelé s prošlou platností hesla se mohou v systému Windows 2000 přihlásit k doméně, pokud název domény (FQDN) obsahuje přesně 8 znaků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
830869Pokud program zavolá funkci ExitWindowsEx, uživatel je vynuceně odhlášen, i když je počítač uzamčený (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
831571Systém Windows XP nebo Windows 2000 zobrazí výzvu ke změně hesla i po již provedené změně hesla (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
831895Nástroj Shutdown.exe nevypne ani nerestartuje počítač se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
832484OPRAVA: Komunikace DCOM používá mnoho připojení protokolu TCP/IP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
832572Je k dispozici aktualizace zavádějící příznak NO_AUTH_REQUIRED do vlastnosti UserAccountControl v systému Windows Server 2003 a Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
832821Při použití příkazu runas v relaci Terminálové služby dojde k chybě 161 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
833123Spuštění systému Windows 2000 může trvat dlouho a Terminálová služba může být v nesprávném stavu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
833281Přírůstková záloha v systému Windows 2000 a Windows Server 2003 obsahuje nezměněné soubory a je větší, než se očekává (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
834294Narušení přístupu procesu Lsass v řadiči domény systému Windows 2000 při selhání inicializace kontrolních součtů služby TGS (Ticket Granting Service) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
834424Příkaz SECEDIT nenastaví seznamy řízení přístupu u všech složek uvedených v šabloně zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
834792Na ploše systému Windows 2000 se objeví složka s názvem %homedrive% (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
835517Po instalaci aktualizace Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 dojde k nevrácení paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
835901Nastavení zásad skupin s omezeným přístupem nemusí odebrat identifikátory zabezpečení v systému Windows 2000 Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
837142Při pokusu o přihlášení pomocí pověření UPN v systému Windows XP nebo Windows 2000 je generována událost zabezpečení 681 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
838065Názvy objektů protokolu zabezpečení v systému Windows 2000 nemusí být relevantní (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
838156Zamčený účet správce je odemknut, pokud jsou systému Windows 2000 Server odeslána správná ověřovací pověření (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
838887Pokud program zavolá funkci AuthzInitializeContextFromSid v počítači se systémem Windows 2000 Server, dojde k chybě ERROR_NO_SUCH_DOMAIN (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
839905Nelze se přihlásit k síťovému účtu domény z počítače se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
840723Nelze vytvořit připojení SSL (Secure Socket Layer) prostřednictvím kanálu SChannel (Microsoft Secure Channel) pomocí výchozího klientského certifikátu v systému Windows 2000 Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
840837V aplikaci Internet Explorer 6 a Internet Explorer 5 nemusí být správně rozpoznáno zabezpečení připojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
840916Při pokusu o změnu hesla domény systému Windows NT 4.0 v počítači se systémem Windows 2000 Professional se zobrazí chybová zpráva Nemáte oprávnění měnit heslo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
841037V systému Windows 2000 se může neočekávaně zastavit ověřování NTLM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
841617Při pokusu o připojení k serveru SMB/CIFS se zobrazí chybová zpráva Síťový název nelze nalézt (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
841632Po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-11 se zobrazí chybová zpráva Klientský certifikát 403.13 byl odvolán (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
841844Při přihlášení k systému Windows 2000 pomocí účtu cestujícího uživatele je domovská jednotka nastavena na jednotku C (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
842350Chybová zpráva čipové karty o uzamčení počítače neuvádí správně důvod (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
842638V počítači se systémem Windows 2000 a se spuštěnou službou Services for UNIX je do protokolu zaznamenáno ID události 1036 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
842742Účet místního správce může odemknout pracovní stanici uzamčenou účtem správce domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
843404Pokud je změněno nastavení zásady zabezpečení Přiřazení uživatelských práv, může se proces konzole MMC zpomalit nebo přestat odpovídat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
843548Proměnné prostředí HOMEPATH a HOMEDRIVE již neukazují na správné umístění, pokud existuje trvalé namapování jednotek v systému Windows 2000 Professional (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
884889Při vypnutí počítače se systémem Windows 2000 Service Pack 3 nebo Service Pack 4 se zobrazí se chybová zpráva STOP: 0xC0000244 {Audit Failed} (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
885275Při pokusu o přihlášení k doméně se systémem Windows Server 2003 z počítače se systémem Windows 2000 Service Pack 4 se zobrazí chybová zpráva Systém nemůže nalézt text zprávy číslo 0x%1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
890852V systému Windows 2000 Server s aktualizací SP3 nebo SP4 a s nainstalovaným serverem Exchange Server 2000 nebo Exchange Server 2003 může dojít k narušení přístupu a proces Store.exe může přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
890953V počítači se systémem Windows XP nebo Windows 2000 se zobrazí zpráva Systém nyní nemůže změnit heslo, protože doména není k dispozici. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
293778Software s více cestami může způsobit změnu podpisu disku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zapojení serveru do clusteru
816869Při spuštění služby clusteru dojde k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zapojení serveru do clusteru
871236Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 a kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 Service Pack 4 zahrnují nové zprávy protokolu událostí pro účet služby clusteru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zapojení serveru do clusteru
872970Soubor protokolu quorum je v prostředí clusteru se systémem Windows 2000 Advanced Server poškozený (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zapojení serveru do clusteru
812933Namapované jednotky se v programu Průzkumník Windows zdánlivě nepřipojují a neodpojují (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
813909Po ukončení hry Age of Empires II se nemusí správně zobrazit plocha systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
818651Při hledání souboru obsahujícího znak s diakritikou není soubor nalezen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
819499CHYBA: Používání režimu Klasické nastavení v programu Průzkumník Windows vrací pro vybrané položky nesprávnou hodnotu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
821739Při přetažení souborů z jednoho umístění do jiného umístění v programu Průzkumník Windows jsou soubory odstraněny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
822601Při přetažení souboru z jedné sdílené položky DFS do jiné sdílené položky DFS v systému Windows se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
827345Sdílené položky DFS jsou v programu Průzkumník Windows rozbalovány pomalu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
831565Namapované síťové jednotky a nainstalované jednotky CD-ROM se neobjevují v seznamu Oblast hledání v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
832427Při spuštění programu Explorer.exe jako publikované aplikace v relaci Citrix Metaframe XP na terminálovém serveru se systémem Windows 2000 nejsou aktualizovány názvy složek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
833546V klientských počítačích v doméně systému Windows 2000 se nezobrazuje ikona myši v Ovládacích panelech (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
834806Klávesová zkratka SHIFT+F10 nezavírá místní nabídku v aplikaci Internet Explorer v počítači se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
837754Při přihlášení pomocí cestovního profilu v systému Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva Nelze zkopírovat soubor (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
839654V systému Windows 2000 nefungují odkazy v seznamu Další informace v programu Průzkumník Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
840955Při hledání souboru v systému Windows 2000 jsou neočekávaně zaznamenávány do protokolu událostí zabezpečení události selhání auditu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
883498Při každém pokusu o použití funkce Hypertextových šablon k vlastnímu nastavení složek v systému Windows Server 2000 Service Pack 4 se zobrazí zpráva o zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
883509Při hledání souboru obsahující znaky DBCS v systému Windows 2000 může proces Výsledky hledání přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
817429Nevrácení paměti v Plánovači úloh, pokud je naplánováno spuštění programů či procesů po dlouhou dobu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa systému
817534Příkaz at.exe se nespustí v každé instanci, ve které byl naplánován v Plánovači úloh (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa systému
822849Řadič domény se systémem Windows 2000 nevrací paměť ve stránkovaném fondu rozhraní Wmiv (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa systému
830176Příkaz AT/Delete/Yes neodstraní všechny úlohy AT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa systému
843281Při použití Průvodce naplánovanou úlohou k naplánovaní úlohy, kterou spouští místní systémový účet v počítači se systémem Windows 2000, není naplánovaná úloha provedena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa systému
871245Při pokusu o odstranění naplánované úlohy v systému Windows 2000 se zobrazuje chybová zpráva, že tuto naplánovanou úlohu nelze odstranitSpráva systému
873405Při odstranění plánované úlohy v systému Windows 2000 vrátí funkce NetScheduleJobDel chybovou zprávu, že neexistuje ID úlohy AT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa systému
884028Při pokusu o otevření složky Naplánované úlohy v počítači se systémem Windows 2000 Server přestane program Průzkumník Windows reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa systému
832097Po odebrání správce Dell OpenManage Array Manager jsou písmena jednotek opětovně přiřazena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služba systémových úložišť
836662Systém Windows 2000 přiřazuje duplicitní písmena jednotek jedné disketové jednotce USB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služba systémových úložišť
872949V systému Windows 2000 je přiřazeno zařízení USB více písmen jednotek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Služba systémových úložišť
817532Podproces procesu Csrss.exe trvale využívá 25 procent výkonu procesoru v systému Windows 2000 Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálový server
822834Selhání služby zařazování způsobí vysoké zatížení procesoru procesy Winlogon.exe a Spoolsv.exe na terminálovém serveru Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálový server
824309Při pokusu o připojení k produktu Citrix MetaFrame nebo Citrix 1.8 trvá přihlášení a odhlášení velmi dlouho (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálový server
828326Odhlášení z relace Terminálové služby trvá v systémech Windows 2000 a Windows Server 2003 překvapivě dlouho (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálový server
839918Oprava hotfix, která umožňuje řídit, zda uživatel může uložit heslo pro relace Připojení ke vzdálené ploše k terminálovému serveru v systému Windows XP nebo Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálový server
843261Nelze použít nastavení zásad skupiny ke konfiguraci cestovních profilů uživatelů Terminálové služby na terminálovém serveru se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálový server
843564V relaci konzoly Terminálové služby v systému Windows 2000 se nespustí spořič obrazovky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálový server
887550Nelze otevřít dialogové okno Zabezpečení systému Windows stisknutím kláves CTRL+ALT+DEL se stínovou relací Terminálové služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálový server
887961Plocha Terminálové služby je při přihlášení ke vzdálenému počítači se systémem Windows 2000 prázdná (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálový server
891076Událost zaznamenaná v protokolu zabezpečení neobsahuje adresu IP ani název počítače klienta Terminálové služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálový server
813056Zásobník protokolu TCP/IP neumožňuje připojení zůstat ve stavu FINWAIT-2 po dobu delší než 300 sekund (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
818635Přenosný počítač nemůže po vyjmutí z dokovací stanice obnovit svou adresu IP ze serveru DHCP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
820765Počítač občas přestane reagovat a dojde k chybě Stop 0x000000C2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
822226Hodnota čítače výkonu délky výstupní fronty nemusí být spolehlivá v počítačích s architekturou SMP (Symmetric Multiprocessing) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
823273Proces Rpcss.exe spotřebovává 60 procent času procesoru a dochází ke snížení výkonu počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
825995Položky vzdálené mezipaměti rozhraní NetBT mají nastavenu dobu životnosti na 601 sekund (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
827536Ze systému Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 nemusí být správně odesláno vícesměrové vysílání IP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
829120Při pokusu o vytvoření relace TCP/IP se zobrazí chybová zpráva Stop 0xD1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
830392Při povoleném Výběrové potvrzování (SACKS) nejsou správně aktivovány rychlé opakované přenosy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
830878Po zakázání funkce zasílání nevyžádaných paketů protokolu ARP počítač odešle jeden nevyžádaný paket protokolu ARP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
834940Nástroj Sledování systému může zobrazit vysoké hodnoty čítače výkonu délky výstupní fronty v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
837771Systém Windows 2000 Server přestane reagovat, pokud funkce TCPDispatch vrátí chybný stav paketu IRP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
840155Při kopírování velkého souboru ze síťové položky sdílení souborů v systému Windows 2000 SP4 vysílá systém příliš mnoho paketů protokolu ARP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
841194V počítači se systémem Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva Stop 0x000000D1 v ovladači Netbt.sys (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
841963V počítači se systémem Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva Stop 0xD1 v ovladači Netbt.sys (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
842168Příchozí pakety protokolu ARP mohou v systému Windows 2000 přepsat statické záznamy v mezipaměti protokolu ARP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
883516V počítači se systémem Windows 2000 Server dojde k chybě Stop 0x19 nebo Stop 0x50 v souboru Tcpip.sys (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
890856V systému Windows 2000 nemusí program, který používá nezpracované sokety, vidět příchozí pakety UDP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
891632Po nastavení klíče registru SynAttackProtect může dojít v systému Windows 2000 ke zpožděním v hlasové komunikaci nebo přehrávání datového proudu videa (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Přenos
824390Nelze se přihlásit k doméně prostředků systému Windows NT 4.0 z klienta se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatelské profily
830464Jestliže nejsou synchronizovány soubory NTuser.dat a NTuser.pol, nebudou zásadami skupiny správně použity cestovní profily (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatelské profily
831215Po instalaci aktualizace Windows 2000 SP4 je vytvořena nová složka pro cestovní profily (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatelské profily
834878Balíček Instalační služby systému Windows se nenainstaluje správně na server se systémem Windows 2000, na kterém běží Terminálová služba v režimu aplikačního serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatelské profily
890212Při pokusu o spuštění programu, který byl nainstalován pomocí Instalační služby systému Windows, se v systému Windows 2000 zobrazí chybová zpráva: Aplikaci je před použitím třeba nainstalovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatelské profily
817465Při defragmentaci jednotky NTFS v počítači se systémem Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva Nástroj Defragmentace disku nelze inicializovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Nástroje, systém
831375Nástroj CHKDSK v systému Windows 2000 nesprávně identifikuje a odstraňuje používané popisovače zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Nástroje, systém
824910Chyba STOP 0x00000001E na serveru se systémem Windows 2000 při spuštěném procesu NTVDM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Subsystém VDM
827652Po upgradu na systém Windows 2000 SP3 zaznamená komunikační program pro systém MS-DOS občasné problémy s přenosem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Subsystém VDM
840214Uživatelé Terminálového serveru zaznamenají při spuštění 16bitových programů snížení výkonu počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Subsystém VDM
887820Po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-032 se v počítači se systémem Windows XP nebo Windows 2000 ve Správci úloh nezobrazují spuštěné 16bitové programy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Subsystém VDM
816542Funkce algoritmu haldy pro nízkou fragmentaci v systému Windows XP je nyní dostupná i pro systém Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 Base
823684Selhání služby při volání funkce SetProcessWorkingSetSize v systémech Windows Server 2003 a Windows 2000 Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 Base
828325Souběžná volání funkce QueryDosDevice ke zjištění všech zařízení nemusí vrátit správné výsledky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 Base
830031Funkce CreateToolhelp32Snapshot() může způsobit nevrácení paměti v počítači se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 Base
831712Funkce CreateToolhelp32Snapshot způsobuje nevrácení paměti v cílovém procesu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 Base
831877Více událostí nevrácení paměti ve službě Remote Registry Service při používání čítačů výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 Base
832791Při ponechání souborů v seznamu Modified-No-Write jsou zaznamenány do protokolu chyby události 2020 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 Base
833613Při pokusu o uložení změn do sdíleného souboru aplikace Excel v počítači se systémem Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva Provedené změny nebyly uloženy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 Base
839427V počítači se systémem Windows 2000 dojde k chybě Stop 0x1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 Base
814135Je zobrazen nesprávný text popisu tlačítek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
822779Chybová zpráva: Během tisku souboru došlo k chybě. Datová oblast předaná systémovému volání je příliš malá. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
824281Při tisku v systému Windows 2000 dojde k chybě Stop 0xC2 BAD_POOL_CALLER (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
825060Při použití víceprocesových aplikací v systému Windows 2000 Server se zobrazí chybová zpráva Stop 0x05 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
826518Zobrazí se chybová zpráva inicializace o selhání knihovny User32.dll nebo se uživatelské rozhraní neaktualizuje správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
828146Při pokusu o zobrazení soukromých znaků v systému Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva stop: 0x000000d5 (závažná chyba systému) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
828514Občasná chybová zpráva Stop 0x1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
829808V modulu Win32k.sys dojde k chybě Stop 0xd5 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
833649Terminálový server se systémem Windows 2000 Server se neočekávaně zastaví a zobrazí se chyba STOP 0x0000001E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
834745V systému Windows 2000 Server se spuštěnou Terminálovou službou se zobrazí chybová zpráva 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
836084Při odhlášení z relace Terminálové služby hostované v počítači se systémem Windows 2000 se může zobrazit chybová zpráva Stop 0x0000001e (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
837384Chybová zpráva Stop: 0x0000000A (00000063, 0000001c, 00000000, parameter4) v počítači se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
840997Grafické soubory ve formátu EMF (Enhanced Metafile Format) vytvořené v aplikaci Adobe Illustrator nelze zobrazitWin 32 GDI
841054Při odhlášení od terminálového serveru se systémem Windows 2000 Server se zobrazí chybová zpráva Stop 0x0000001E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
842092Soubory s obrázky EMF vytvořené v aplikaci Adobe Illustrator nelze zobrazit ani po instalaci opravy hotfix (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
842584Chyba STOP 0x0000001E v ovladači zařízení Win32k.sys na tiskovém serveru se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
872804Při práci se soubory EMF umístěnými na vzdáleném serveru se systémem Windows 2000 může být vykreslování obrázků pomalejší (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
884540Při tisku dokumentů pomocí tiskového serveru se systémem Windows 2000 je text je vytištěn nesprávným písmem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
890749Při použití funkce EngStretchBlt nebo metody Graphics::DrawImage k tisku na tiskárně PCL-5 v systému Windows 2000 se obrázek nevytiskne (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
891431V systému Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva Stop 0x0000001E na modré obrazovce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI
884865Obdélník nakreslený pomocí funkce ExtTexOut není zobrazen po zkopírování do programu, který používá formát WMF, v systémech Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI+
884562Soubory EMF (Enhanced Metafiles) jsou v systémech Windows XP a Windows 2000 pomalé nebo se vůbec nepřehrají (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Metasoubory Win 32
810807Pokud je vyčerpána halda plochy v systému Windows 2000, není vytvořen nový záznam v systémovém protokolu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
814789Systém Windows přestane reagovat a zobrazí chybovou zprávu Stop error 0x7F (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
816769Aplikace Internet Explorer přestane reagovat při přístupu k souborům (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
817354Při velkém zatížení serveru dojde k chybě Stop 0x1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
819535Při minimalizaci nebo maximalizaci podřízeného okna se zobrazí chybová zpráva Stop 0x0000001e (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
821107Různé programy mohou příležitostně přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
822428V programu Poznámkový blok v systému Windows 2000 dochází při použití čtecího zařízení karet Swipe Card nebo klávesnice ke ztrátě znaků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
824337Po přesunutí podřízeného okna nadřazeného průsvitného okna se obrazovka počítače nemusí správně vykreslit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
832338Velká plocha obrazovky způsobuje v systému Windows 2000 porušení vzorku plochy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
833443Kurzor se neobjeví na očekávaném místě, pokud se k úpravě používají ovládací prvky, které používají styl textu zarovnaný vpravo nebo na střed (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
835481Po zadání uživatelského jména a hesla aplikace Pointsec dojde v systému Windows 2000 k chybě Stop 0x00000050 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
836044Server se systémem Microsoft Windows 2000 se může neočekávaně zastavit při přepnutí mezi okny programů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
838283Nabídky aplikací na ploše se v systému Windows XP nebo Windows 2000 zobrazí chybně, pokud proces překročí svou kvótu objektu GDI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
839229V počítači se systémem Windows Server 2004 nebo Windows 2000 přestane reagovat více webových programů nebo programů založených na modelu COM (Component Object Model) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
841692V systému Windows 2000 lze pozorovat stabilní nárůst soukromých bajtů programu DDE, který sleduje popisovače řetězců (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
843254V počítači se systémem Windows 2000 Server dojde v souboru Win32k.sys k chybě Stop 0x0000001E (0x1E) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
883635Po spuštění spořiče obrazovky během přihlášení k systému Windows 2000 Server může dojít k abnormálnímu vypnutí počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
884846Chyba STOP 0x93 při přidání nebo odebrání síťové jednotky v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Uživatel Win 32
889081Při připojení k terminálovému serveru se systémem Windows 2000 Server tento server přestane reagovat a využití procesoru systémovými procesy dosáhne 100 procent (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Klient systému Windows NT
826216OPRAVA: Knihovna Winhttp.dll způsobí nevrácení paměti při selhání integrovaného ověřování systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Winhttp
827042OPRAVA: Při odesílání více nesynchronních požadavků pomocí objektu ServerXMLHTTP mohou být z počítačů s více procesory vrácena poškozená data (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Winhttp
834692Při spuštění programu, který používá službu WinHTTP, se v systému Windows XP a Windows 2000 zobrazí chybová zpráva, že selhal kontrolní příkaz služby WinHTTP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Winhttp
837161OPRAVA: Aplikace při každém požadavku HTTP nevrátí dva popisovače událostí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Winhttp
839045V systému Windows 2000 Server se aplikace soketů ukončí s chybou WSAEWOULDBLOCK (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Rozhraní WinSock
884843Programy soketů nevrací události upozornění pro volání funkce WSAEnumNetworkEvents v systému Windows 2000 Server SP4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Rozhraní WinSock
842591Pokud 16bitový program volá funkci SETUPAPI!SetupDiBuildDriverInfoList v počítači se systémem Windows 2000, zobrazí se chybová zpráva o narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)WOW
890067Programy pro systém MS-DOS neběží očekávaným způsobem v počítači se systémem Windows 2000 s aktualizaci Service Pack 3 nebo Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)WOW
891577V počítači se systémem Windows 2000 přestane reagovat relace Terminálové služby, pokud se uživatel odhlásí poté, co ukončí 16bitový program pro systém Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)WOW
892521OPRAVA: Hledání síťového umístění v systému Windows 2000 vrací nepoužitelné výsledky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
843284Při tisku dokumentu sady Office 2003 v systému Windows 2000 se obrázek JPEG objeví dvakrát (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Win 32 GDI

Informace bulletinu zabezpečení

Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 nahrazuje aktualizace softwaru popsané v bulletinu zabezpečení MS05-019. Další informace o bulletinu o zabezpečení MS05-19 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
893066 MS05-019: Chyby zabezpečení v protokolu TCP/IP mohou umožnit spuštění kódu a odmítnutí služby
w2k patch, UR1
Vlastnosti

ID článku: 900345 - Poslední kontrola: 02/27/2007 09:47:14 - Revize: 8.6

  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
  • kbinfo KB900345
Váš názor