Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jakým způsobem klient systému Windows Update určuje, který server proxy použít pro připojení k webu Windows Update

ÚVOD
Klient systému Microsoft Windows Update vyžaduje k hledání dostupných aktualizací službu Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP). Klient systému Windows Update dále ke stažení těchto aktualizací používá Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS). Služby Windows HTTP Services a BITS lze spustit nezávisle na aplikaci Microsoft Internet Explorer. Obě tyto služby musí být schopny zjistit server (nebo více serverů) proxy dostupný v daném prostředí. Tento článek popisuje různé způsoby zjištění dostupných serverů proxy. Dále tento článek popisuje situace, kdy systém Windows Update používá určitý konkrétní způsob zjištění serveru proxy.
Další informace

Služba Automatické aktualizace je konfigurována ke stahování a instalaci aktualizací z webu Microsoft Windows Update

Služba Automatické aktualizace může automaticky stahovat a instalovat aktualizace z webu Windows Update. Služba Automatické aktualizace nevyžaduje zásahy uživatele, protože je spuštěna v kontextu místního systémového účtu. Služba Automatické aktualizace nemá přístup k uživatelským nastavením serveru proxy, která lze nastavit v aplikaci Internet Explorer. Služba Automatické aktualizace může server proxy zjistit pouze jedním z následujících způsobů:
 • Server proxy je konfigurován ručně pomocí nástroje Proxycfg.exe. Další informace o použití nástroje Proxycfg.exe získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  289481 Pro správnou funkčnost objektu ServerXMLHTTP může být nutné spustit nástroj Proxycfg (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Nastavení funkce automatického vyhledání webových serverů proxy (WPAD) se provádějí v jednom ze dvou následujících umístění v prostředí sítě:
  • volby služby Domain Name System (DNS),
  • volby protokolu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
  Další informace o souvisejícím tématu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  816320 Postup konfigurace brány firewall a automatického vyhledávání klienta webového serveru proxy v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

K přístupu na web Windows Update je používána aplikace Internet Explorer

Pokud k přístupu na web Windows Update používáte aplikaci Internet Explorer, vyhledá klientský program systému Windows Update server proxy následujícími způsoby v pořadí, v jakém jsou uvedeny.

Způsob 1: Aplikace Internet Explorer je konfigurována na automatické zjištění nastavení

Pokud je v aplikaci Internet Explorer zaškrtnuto políčko Automaticky zjišťovat nastavení, použije klient systému Windows Update k vyhledání serveru proxy funkci WPAD. Zaškrtávací políčko Automaticky zjišťovat nastavení zobrazíte následujícím způsobem:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Možnosti Internetu.
 3. Klepněte na kartu Připojení.
 4. Pokud se k Internetu připojujete prostřednictvím serveru proxy v místní síti, klepněte na tlačítko Nastavení místní sítě. Pokud se k Internetu připojujete pomocí serveru proxy vytáčeným připojením nebo prostřednictvím sítě VPN, vyberte dané připojení a poté klepněte na tlačítko Nastavení.
Další informace o souvisejícím tématu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
816320 Postup konfigurace brány firewall a automatického vyhledávání klienta webového serveru proxy v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Způsob 2: Aplikace Internet Explorer je nastavena na použití skriptu pro automatickou konfiguraci

Při splnění následujících podmínek vyhledá klient systému Windows Update server proxy zpracováním skriptu pro automatickou konfiguraci:
 • Aplikace Internet Explorer nemůže server proxy vyhledat pomocí způsobu 1.
 • V aplikaci Internet Explorer je zaškrtnuto políčko Používat skript pro automatickou konfiguraci.
Zaškrtávací políčko Používat skript pro automatickou konfiguraci zobrazíte následujícím způsobem:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Možnosti Internetu.
 3. Klepněte na kartu Připojení.
 4. Pokud se k Internetu připojujete prostřednictvím serveru proxy v místní síti, klepněte na tlačítko Nastavení místní sítě. Pokud se k Internetu připojujete pomocí serveru proxy vytáčeným připojením nebo prostřednictvím sítě VPN, vyberte dané připojení a poté klepněte na tlačítko Nastavení.

Způsob 3: Aplikace Internet Explorer je konfigurována k použití uživatelem definované hodnoty serveru proxy

Při splnění následujících podmínek použije klient systému Windows Update k připojení k Internetu uživatelem definovaný server proxy:
 • Klient systému Windows Update nemůže vyhledat server proxy pomocí automatického vyhledání ani pomocí skriptu pro automatickou konfiguraci.
 • V aplikaci Internet Explorer je nastaven server proxy.
Uživatelem definovaný server proxy zobrazíte následujícím způsobem:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Možnosti Internetu.
 3. Klepněte na kartu Připojení.
 4. Pokud se k Internetu připojujete prostřednictvím serveru proxy v místní síti, klepněte na tlačítko Nastavení místní sítě. Pokud se k Internetu připojujete pomocí serveru proxy vytáčeným připojením nebo prostřednictvím sítě VPN, vyberte dané připojení a poté klepněte na tlačítko Nastavení.
 5. Poznamenejte si hodnotu, která se zobrazí v poli Adresa v rámečku Server proxy.

Způsob 4: V aplikaci Internet Explorer není nastaven server proxy

Pokud v aplikaci Internet Explorer není nastaven server proxy, použije klient sytému Windows Update server proxy nastavený nástrojem Proxycfg.exe. Další informace o použití nástroje Proxycfg.exe získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
289481 Pro správnou funkčnost objektu ServerXMLHTTP může být nutné spustit nástroj Proxycfg (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Způsob 5: Není konfigurován žádný server proxy

Při splnění následujících podmínek se klient systému Windows Update pokusí připojit přímo k webu Windows Update:
 • Pomocí nástroje Proxycfg.exe nebyl konfigurován žádný server proxy.
 • V aplikaci Internet Explorer není ručně nastaven žádný server proxy.
V tomto případě, pokud je k připojení k Internetu vyžadován server proxy, se klient systému Windows Update nemůže úspěšně připojit k webu Windows Update.

Popis funkce automatického vyhledání webových serverů proxy (WPAD)

Funkce WPAD umožňuje službám vyhledat dostupný server proxy dotazem na volbu protokolu DHCP nebo vyhledáním příslušného záznamu DNS. Další informace o výhodách a nevýhodách použití služby DNS namísto protokolu DHCP pro funkci WPAD získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
816320 Postup konfigurace brány firewall a automatického vyhledávání klienta webového serveru proxy v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Popis nástroje Proxycfg.exe

Nástroj Proxycfg.exe konfiguruje službu WinHTTP k použití specifického serveru proxy úpravou následující položky registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
Nástroj Proxycfg.exe je užitečný v případě, kdy nelze použít funkci WPAD. Tento nástroj lze dále použít k odstraňování problémů s vyhledáváním serveru proxy v síti. V této situaci můžete nástroj použít k ověření, zda k problému dochází kvůli selhání vyhledávání serveru proxy jinými způsoby, např. pomocí funkce WPAD. Další informace o souvisejícím tématu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
298481 Pro správnou funkčnost objektu ServerXMLHTTP může být nutné spustit nástroj Proxycfg (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Chcete-li zobrazit argumenty příkazového řádku, které program Proxycfg.exe podporuje, zadejte do příkazového řádku příkaz proxycfg.exe /? a stiskněte klávesu ENTER. Pokud zadáte příkaz proxycfg.exe bez argumentů příkazového řádku, zobrazí se aktuální nastavení. V této situaci získáte výsledky, které budou podobné jednomu z následujících výsledků.

Nastavení bez konfigurovaného serveru proxy

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Aktuální nastavení serveru proxy služby WinHTTP v položce: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings:   Direct access (no proxy server) (Přímý přístup (bez serveru proxy)).

Nastavení při konfigurovaném serveru proxy

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Aktuální nastavení serveru proxy služby WinHTTP v položce: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings:	    Proxy Server =	  <vlastní server proxy> Bypass List =	  

Konfigurace serveru proxy pomocí nástroj Proxycfg.exe

Při konfiguraci serveru proxy pomocí nástroje Proxycfg.exe postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Do příkazového řádku zadejte příkaz proxycfg -p název_serveru_proxy:číslo_portu a stiskněte klávesu ENTER. V tomto příkazu nahraďte parametr název_serveru_proxy úplným názvem domény serveru proxy. Parametr číslo_portu nahraďte číslem portu, pro který chcete konfigurovat server proxy. Příklad: Nahraďte parametr název_serveru_proxy hodnotou proxy.domain.example.com a parametr číslo_portu nahraďte hodnotou 80.
Při úspěšné konfiguraci serveru proxy se zobrazí následující výsledky:
Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Aktuální nastavení serveru proxy služby WinHTTP v položce: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings:	    Proxy Server =	  <vlastní server proxy> Bypass List =	    

Odebrání serveru proxy pomocí nástroje Proxycfg.exe

Při odebrání serveru proxy a konfiguraci přímého přístupu k Internetu pomocí nástroje Proxycfg.exe postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 2. Do příkazového řádku zadejte příkaz proxycfg -D a stiskněte klávesu ENTER.
Poznámka: Při splnění jedné z následujících podmínek se ve výsledcích příkazu proxycfg.exe nezobrazí server proxy:
 • V aplikaci Internet Explorer je server proxy nastaven ručně.
 • Server proxy je konfigurován pomocí skriptu pro konfiguraci.
Příkaz proxycfg.exe se používá pouze k ruční konfiguraci serveru proxy, který využívá služba WinHTTP. Pokud k určení serveru proxy používáte funkci WPAD nebo k určení serveru proxy používáte aplikaci Internet Explorer, měly by výsledky příkazu proxycfg.exe zobrazit hodnotu Direct access (no proxy server) (Přímý přístup (bez serveru proxy)).

Podporované soubory typu PAC

Další informace o podporovaných typech souborů PAC získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:
kbwindowsupdatev6, WU
Vlastnosti

ID článku: 900935 - Poslední kontrola: 09/14/2010 17:59:00 - Revize: 2.0

Microsoft Windows Update

 • kbwindowsupdatev6 kbhowto kbinfo KB900935
Váš názor