Po instalaci kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 do počítače se systémem Windows 2000 jsou ukončeny některé produkty společnosti Internet Security System

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po instalaci upravené verze aktualizace zabezpečení MS05-019 která byla vydána 14. června 2005, nebo po instalaci kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), která byla vydána 28. června 2005, v počítači se systémem Microsoft Windows 2000, jsou ukončeny následující produkty společnosti Internet Security Systems (ISS) a je vypnuta zvýšená ochrana poskytovaná těmito produkty:
 • RealSecure Desktop 3.6 s aktualizacemi XPU verze ENO, ENP a ENQ
 • RealSecure Desktop 7.0 s aktualizacemi XPU verze ENO, ENP a ENQ
 • BlackICE Agent for Server 3.6 s aktualizacemi XPU verze ENO, ENP a ENQ
 • BlackICE PC Protection 3.6 s aktualizacemi XPU verze CNO, CNP a CNQ
 • BlackICE Server Protection 3.6 s aktualizacemi XPU verze CNO, CNP a CNQ
Ohrožené produkty společnosti ISS jsou obecně ukončeny do jedné nebo dvou minut po spuštění počítače.

Poznámka: Aktualizace XPU (X-Press Update) produktů společnosti ISS jsou aktualizace podpisů a ovladačů, které jsou požadovány pro nejnovější ochranu zabezpečení. Aktualizace XPU uvedené v tomto seznamu jsou značně starší verze. Jako bezpečnostní opatření nenabídne systém Windows Update upravenou aktualizaci zabezpečení u počítačů, ve kterých jsou tyto programy spuštěny, dokud nebude nainstalována novější aktualizace XPU. Pokud jsou nainstalovány následující programy společnosti ISS, nebudou navíc uživatelé ohrožených počítačů pravděpodobně vyzváni k instalaci upravené verze aktualizace zabezpečení MS05-019. K tomuto chování dochází proto, že následující programy mohou také obsahovat ohroženou verzi ohroženého souboru. Následující programy však nejsou ohroženy. Proto můžete ručně nainstalovat upravenou verzi aktualizace zabezpečení MS05-019 nebo kumulativní aktualizaci 1 pro systém Windows 2000 SP4.
 • Server Sensor 7.0
 • Server Sensor 7.0 SR 4.1
 • Server Sensor 7.0 s aktualizacemi XPU verze 20.18 - 20.19, 21.1, 21.3, 22.3 - 22.4, 22.5 - 22.19, 22.20 - 22.37
 • RealSecure Guard 3.6
 • Internet Scanner 7.0
 • Internet Scanner 7.0 SP1
Poznámka: Tento problém neohrožuje produkty BlackICE Defender, BlackICE Defender for Server a Proventia Desktop.
Příčina
K tomuto problému dochází z toho důvodu, že ohrožené produkty společnosti ISS nerozpoznají změny provedené v protokolu TCP/IP upravenou aktualizací zabezpečení MS05-019 nebo kumulativní aktualizací 1 pro systém Windows 2000 SP4. Ohrožené produkty společnosti ISS obsahují jednu z následujících verzí souboru Blackdrv.sys:
 • Verze vyšší než 3.6.0.0 a nižší než 3.6.319.0
 • Verze vyšší než 7.0.0.0 a nižší než 7.0.319.0
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, aktualizujte ohrožené produkty společnosti ISS pomocí aktuálních verzí aktualizací XPU. Aktualizace XPU verze ENR nebo novější nejsou tímto problémem ohroženy. Další informace najdete na následujících webech společnosti ISS:Informace a řešení v tomto dokumentu představují aktuální znalosti společnosti Microsoft Corporation týkající se těchto problémů k datu publikování. Toto řešení je k dispozici prostřednictvím společnosti Microsoft nebo jiného poskytovatele. Společnost Microsoft nedoporučuje žádného konkrétního jiného poskytovatele ani řešení jiného dodavatele, jehož popis může být uveden v tomto článku. Mohou existovat také jiní poskytovatelé nebo řešení jiných dodavatelů, která nejsou v tomto článku popsána. Vzhledem k tomu, že společnost Microsoft musí reagovat na měnící se podmínky na trhu, nesmí být tyto informace vysvětlovány jako závazek společnosti Microsoft. Společnost Microsoft nemůže zaručit ani schválit přesnost jakýchkoli informací nebo jakéhokoli řešení prezentovaného společností Microsoft nebo některým z uvedených jiných poskytovatelů.

Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky a vylučuje veškerá prohlášení, záruky a podmínky, ať výslovně uvedené, předpokládané nebo zákonem stanovené. Patří k nim, ale bez omezení pouze na ně, prohlášení, záruky nebo podmínky týkající se vlastnictví, neporušování práv, uspokojivého stavu, obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, v souvislosti s jakoukoli službou, řešením, produktem nebo jinými materiály či informacemi. V žádném případě nebude společnost Microsoft odpovídat za jakékoli řešení jiného dodavatele, které je v tomto článku uvedeno.
Další informace
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
900345 Opravy zahrnuté do souhrnné aktualizace 1 pro systém Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 ze dne 28. června 2005 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891861 Souhrnná aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 a známé problémy
Server XPU X-Press Update
Vlastnosti

ID článku: 901159 - Poslední kontrola: 01/16/2015 01:40:02 - Revize: 8.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsecurity kb3rdparty KB901159
Váš názor