Jak souboru Windowsupdate.log

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:902093
Souhrn
Ve výchozím nastavení klient systému Windows Update zaznamenává všechny transakce informace v následujícím souboru protokolu:
%windir%\windowsupdate.log
Pokud se zobrazí chybová zpráva zpráva na webu Microsoft Windows Update nebo funkce Automatické aktualizace služby, můžete informace obsažené v souboru protokolu Windowsupdate.log řešení problému.
ÚVOD
Tento článek popisuje, jak číst Souboru windowsupdate.log. Chcete-li zobrazit soubor protokolu, postupujte kroky:
 1. Klepněte na tlačítko Spustita klepněte na tlačítkoSpustit.
 2. V na Otevřít Typ pole windowsupdate.loga klepněte na tlačítko OK.
Další informace
Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows

Formát

Následující tabulka uvádí základní formát.
DatumČasPIDTIDSoučástText
2005-06-0118:30:03992810Různé= Inicializovat protokolování
2005-06-0118:30:03992810Různé= Proces:
2005-06-0118:30:03992810Různé= Modul:

Součásti

Následující součásti může zapisovat do souboru Windowsupdate.log soubor:
 • AGENT-Systém Windows Update agent
 • AU-Automatické aktualizace je provedení tohoto úkolu
 • AUCLNT-Působení podle AU přihlášeného uživatele
 • "" CDM-Správce zařízení
 • CMPRESS-Kompresní agent
 • COMAPI-Systém Windows Update API
 • OVLADAČ-Informace o ovladači zařízení
 • DTASTOR-Zpracovává databáze transakcí
 • DWNLDMGR-Vytvoří a sleduje stažení úlohy
 • EEHNDLER-Popisovač výraz používá k vyhodnocování použitelnost aktualizace
 • POPISOVAČ-Spravuje aktualizace instalačních služeb
 • RŮZNÉ-Všeobecné informace
 • OFFLSNC-Zjistit dostupné aktualizace, pokud není připojen k síti
 • ANALYZÁTOR-Analyzuje informace výraz
 • PT-Synchronizuje aktualizace informací o místní úložiště
 • SESTAVA-Shromažďuje hlášení informací
 • SLUŽBASpuštění/vypnutí služby Automatické aktualizace
 • INSTALAČNÍ PROGRAM-Nainstaluje novou verzi systému Windows Update klienta při k dispozici
 • SHUTDWN-Instalace vypnutí funkce
 • WUREDIR-Soubory přesměrovač systému Windows Update
 • WUWEB-Ovládací prvek ActiveX programu Windows Update

Identifikace volajícího

Identifikovat správnou volajícího pro problém, který se dochází k. Například pokud obdržíte chybu při přístupu k Windows Update Web web, vyhledejte "windowsupdate" callerID.

Příklad 1

Soubor protokolu se rozlišuje mezi tři volající:
2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	*************2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate]2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	*********

Příklad 2

2005-06-22	13:02:11	1000	594	Agent	*************2005-06-22	13:02:11	1000	594	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = MicrosoftUpdate]2005-06-22	13:02:11	1000	594	Agent	*********

Příklad 3

2005-06-02	11:37:18	 992	4e8	Agent	*************2005-06-02	11:37:18	 992	4e8	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates]2005-06-02	11:37:18	 992	4e8	Agent	*********

Konfigurace obecného nastavení

Soubor protokolu Windowsupdate.log záznamy Obecné nastavení služby při spuštění služby Automatické aktualizace. V první části zaznamenává následující informace:
 • Klient verze
 • Adresář, který je používán
 • Typ přístupu
 • Výchozí server proxy
 • Aktuální síť Stav
Poznámka: Server proxy je uveden v souboru protokolu Windowsupdate.log, pouze v případě, že je nakonfigurován server proxy pomocí nástroje Proxycfg.exe.
2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	*************2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	** START ** Service: Service startup2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	*********2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * WU client version 5.8.0.24682005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * SusClientId = '071ffd36-f490-4d63-87a7-f7b11866b9fb'2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Base directory: C:\WINDOWS.0\SoftwareDistribution2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Access type: Named proxy2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Default proxy: test:802005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Network state: Connected2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	*********** Agent: Initializing Windows Update Agent ***********
Zobrazí další části serveru Windows Server Update Services (WSUS), který je k dispozici klient. V tomto příkladu nastavení mají hodnotu NULL, protože je WSUS server nepoužívá se. Pokud je nakonfigurována služba Software Update Services (SUS), nastavení se zobrazí v následujícím umístění.
2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	*********** Agent: Initializing global settings cache ***********2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * WSUS server: <NULL>2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * WSUS status server: <NULL>2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * Target group: (Unassigned Computers)2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * Windows Update access disabled: No2005-06-01	18:30:04	 992	7a0	DnldMgr	Download manager restoring 0 downloads2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	=========== Logging initialized (build: 5.8.0.2469, tz: -0700) ===========2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	 = Process: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	 = Module: C:\WINDOWS.0\system32\wuweb.dll

Vyhledání chyb v souboru protokolu

Pokud jste obdrželi konkrétní chybové zprávy v systému Windows Aktualizace webu, postupujte takto:
 1. V programu Poznámkový blok otevřete soubor protokolu Windowsupdate.log.
 2. V Upravit nabídky, klepněte na tlačítko Najíta pak vyhledat konkrétní chybovou zprávu.
Poznámka: Na webu se zobrazí poslední chybovou zprávu. Poslední chyba zprávy může být způsobena selhání, který je popsán výše v souboru protokolu Windowsupdate.log. Navíc pokud Nevíte, které došlo na webu systému Windows update nebo Chcete-li získat další informace o selhání automatické aktualizace, vyhledejte následující klíčová slova:
 • ZÁVAŽNÁ CHYBA
 • UPOZORNĚNÍ
Poznámka: Ne všechny výstrahy jsou kritické chyby. Začněte závažné chyby a potom na začátek souboru protokolu Windowsupdate.log, zda že jste zjistili správná chybová zpráva.

Příkladem běžné chyby

Nejprve hledat klíčové slovo "Závažná chyba":
2005-06-02	04:32:01	 992	158	Setup	FATAL: IsUpdateRequired failed with error 0x80072eef
Chyba nalezených je 0x80072EEF. Posun nahoru v souboru protokolu Windowsupdate.log najít nejbližší následující slova:
UPOZORNĚNÍ
2005-06-02	04:32:01	 992	158	Misc	WARNING: Send failed with hr = 80072eef.2005-06-02	04:32:01	 992	158	Misc	WARNING: SendRequest failed with hr = 80072eef. Proxy List used: <Test:80 > Bypass List used : <(null)> Auth Schemes used : <NTLM;Negotiate (NTLM or Kerberos);>2005-06-02	04:32:01	 992	158	Misc	WARNING: WinHttp: SendRequestUsingProxy failed for <http://update.microsoft.com/v6/windowsupdate/redir/wuredir.cab>. error 0x80072eef
V tomto příkladu není server proxy "Test" platné. Příčinou chyby je neplatný server "Test".

Základy souboru Windowsupdate.log

Spuštění služby

2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	*************2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	** START ** Service: Service startup2005-06-01	18:30:03	 992	810	Service	*********

Agent webu Windows Update zobrazí dostupné parametry

2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * WU client version 5.8.0.24682005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * SusClientId = '071ffd36-f490-4d63-87a7-f7b11866b9fb'2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Base directory: C:\WINDOWS.0\SoftwareDistribution2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Access type: Named proxy2005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Default proxy: test:802005-06-01	18:30:03	 992	810	Agent	 * Network state: Connected2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	*********** Agent: Initializing Windows Update Agent ***********2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	*********** Agent: Initializing global settings cache ***********2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * WSUS server: <NULL>2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * WSUS status server: <NULL>2005-06-01	18:30:03	 992	7a0	Agent	 * Target group: (Unassigned Computers)

Uživatel získá přístup k webu Windows Update pomocí aplikace Microsoft Internet Explorer a ovládací prvek ActiveX je načten.

2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	=========== Logging initialized (build: 5.8.0.2469, tz: -0700) ===========2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	 = Process: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe2005-06-01	18:30:09	3948	918	Misc	 = Module: C:\WINDOWS.0\system32\wuweb.dll

Součást instalační program kontroluje nainstalovanou verzi klient systému Windows Update, zda musí být aktualizovány klient systému Windows Update

2005-06-01	18:30:09	3948	918	Setup	*********** Setup: Checking whether self-update is required ***********2005-06-01	18:30:09	3948	918	Setup	 * Inf file: C:\WINDOWS.0\SoftwareDistribution\WebSetup\wusetup.inf2005-06-01	18:30:09	3948	918	Setup	Update required for C:\WINDOWS.0\system32\cdm.dll: target version = 5.8.0.2468, required version = 5.8.0.24682005-06-01	18:30:09	3948	918	Setup	 * IsUpdateRequired = No

Klient klepne na tlačítko "Express" nebo "Vlastní" Spustit hledání

2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	-------------2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	-- START -- COMAPI: Search [ClientId = WindowsUpdate]2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	---------2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	 - Online = Yes; Ignore download priority = No2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	 - Criteria = "IsInstalled=0 and IsHidden=1"2005-06-01	18:30:32	3948	918	COMAPI	 - ServiceID = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}
Poznámka: COMAPI, odešle agent vyhledávání. Proto druhý součástí je:
2005-06-01	18:30:33	3948	918	COMAPI	<<-- SUBMITTED -- COMAPI: Search [ClientId = WindowsUpdate]2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	*************2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate]2005-06-01	18:30:33	 992	58c	Agent	*********

Protokol talker synchronizuje seznam aktualizací v místní databázi v klientském počítači

2005-06-02	12:09:28	 992	4e8	PT	+++++++++++ PT: Synchronizing server updates +++++++++++2005-06-02	12:09:28	 992	4e8	PT	 + ServiceId = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}, Server URL = https://update.microsoft.com/v6/ClientWebService/client.asmx2005-06-02	12:09:35	 992	4e8	PT	+++++++++++ PT: Synchronizing extended update info +++++++++++2005-06-02	12:09:35	 992	4e8	PT	 + ServiceId = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}, Server URL = https://update.microsoft.com/v6/ClientWebService/client.asmx2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	 * Found 0 updates and 10 categories in search

Agent webu Windows Update vyhledá dostupné aktualizace

2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	*************2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	** START ** Agent: Finding updates [CallerId = WindowsUpdate]2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	*********2005-06-02	12:09:36	 992	4e8	Agent	 * Added update {AC94DB3B-E1A8-4E92-9FD0-E86F355E6A44}.100 to search result2005-06-02	12:09:37	 992	4e8	Agent	 * Found 6 updates and 10 categories in search

Uživatel je nabízena aktualizace a potom zvolí jednu aktualizaci nainstalovat

2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	-------------2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	-- START -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	---------2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	 - Allow source prompts: Yes; Forced: No; Force quiet: No2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	 - Updates in request: 12005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	 - ServiceID = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}2005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	 - Updates to install = 12005-06-02	12:10:41	1660	d0c	COMAPI	<<-- SUBMITTED -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]

Agent webu Windows Update, spustí proces instalace

2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	*************2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	** START ** Agent: Installing updates [CallerId = WindowsUpdate]2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	*********2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 * Updates to install = 12005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 *  Title = <NULL>2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 *  UpdateId = {19813D2E-0144-43CA-AEBB-71263DFD81FD}.1002005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 *   Bundles 1 updates:2005-06-02	12:10:41	 992	58c	Agent	 *    {08D9F87F-7EA2-4523-9F02-0931E291908E}.100

Agent webu Windows Update volá rutině pro instalaci balíčku na základě zosobnění přihlášeného uživatele

2005-06-02	12:10:46	 992	58c	Handler	Attempting to create remote handler process as Machine\User in session 02005-06-02	12:10:46	 992	58c	DnldMgr	Preparing update for install, updateId = {08D9F87F-7EA2-4523-9F02-0931E291908E}.100.2005-06-02	12:10:47	3348	70c	Handler	:::::::::::::2005-06-02	12:10:47	3348	70c	Handler	:: START :: Handler: Command Line Install2005-06-02	12:10:47	3348	70c	Handler	:::::::::2005-06-02	12:10:47	3348	70c	Handler	 : Updates to install = 12005-06-02	12:11:01	3348	70c	Handler	 : Command line install completed. Return code = 0x00000000, Result = Succeeded, Reboot required = false
Poznámka: Úspěšné dokončení instalace a restartování není povinné.

Jak povolit rozšířené protokolování

Microsoft Product Support Services požádáni o povolení podrobného protokolování. Chcete-li zapnout protokolování s komentářem, přidejte následující klíč registru se dvěma hodnoty:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace
Hodnota Název: příznaky
Typ hodnoty: REG_DWORD
Údaj hodnoty: 00000007

Hodnota Název: úrovně
Typ hodnoty: REG_DWORD
Údaj hodnoty: 00000004
To klíč registru zapne rozšířené trasování soubor %systemroot%\Windowsupdate.log. Navíc tento klíč registru zapne všechny připojené ladicí programy rozšířené trasování.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 902093 - Poslední kontrola: 05/22/2011 12:32:00 - Revize: 7.0

Microsoft Windows Update

 • kbtshoot kbinfo kbmt KB902093 KbMtcs
Váš názor