Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Oprava: Dávková úloha zastaví a úlohy výstup zkrácen při spuštění skriptu Transact-SQL jako úloha SQL Server Agent v SQL Server 2000

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:903086
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Chyba č: 474449 (SQL Server 8.0)
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Microsoft distribuuje opravy Microsoft SQL Server 2000 jako jeden soubor ke stažení. Protože jsou kumulativní opravy, každé nové vydání obsahuje všechny opravy hotfix a opravte všechny opravy zabezpečení, které byly součástí předchozí SQL Server 2000 vydání.
Souhrn
Tento článek popisuje následující o tomto vydání opravy hotfix:
 • Problémy opravené tímto balíčkem oprav hotfix
 • požadavky pro instalaci balíčku oprav hotfix,
 • Informace o tom, zda třeba restartovat počítač po instalaci balíčku oprav hotfix
 • Informace o zda balíček opravy hotfix je nahrazena jiným balíčkem oprav hotfix
 • Informace o tom, zda musí proveďte změny registru
 • soubory obsažené v balíčku oprav hotfix
Příznaky
Předpokládejme následující situaci:
 • Máte skriptů Transact-SQL.
 • Konfigurovat Microsoft SQL Server 2000 SQL Server Agent tento skript spustit jako úlohu.
V tomto scénáři vyskytnout následující příznaky Pokud chybě je aktivována v tento skript:
 • Dávkové zastaví.
 • Výstup z úlohy zkrácen po umístění na listu, kde došlo k chybě.
Poznámka: K tomuto problému dochází, i když použít opravu uvedenou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
309802Oprava: Volání příkaz RAISERROR v dávce Transact-SQL může způsobit SQLAgent úloha nezdaří a ztratit výstup v SQL Server
Příčina
Tento problém může dojít, pokud váš skript zpracovává zprávy a vygeneruje výstup ve formuláři sady výsledků.
Řešení
Instalační program nenainstaluje správně na tuto opravu hotfix x 64 systémů. Tento problém instalace nastane, když jsou splněny následující podmínky:
 • Systém používá architekturu procesoru Advanced Micro Devices (AMD) AMD64 nebo architekturu procesoru Intel Extended Memory 64 Technology (EM64T).

  Poznámka: Tento problém se nevyskytuje v systémech, které používají architekturu procesoru Intel Itanium.
 • Systém běží 64bitové verze operačního systému Microsoft Windows Server.
 • Systém je spuštěna 32bitová verze SQL Server 2000.
Doporučujeme mít opraven problém instalace novější sestavení SQL Server 2000, počínaje verzí 8.00.2244. Zákazník, který je spuštěn SQL Server 2000 v systému řady x 64 požadavky tuto opravu hotfix, poskytujeme sestavení, který obsahuje tuto opravu hotfix a, které může být nainstalována správně v systému x 64. Sestavení poskytujeme bude verze 8.00.2244 nebo vyšší verze.

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix od společnosti Microsoft. Tato oprava hotfix je však určena pouze k opravě problému popsanému v tomto článku. Použijte tuto opravu hotfix pouze u systémů, kde dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, v horní části tohoto článku je sekce "Hotfix stažení k dispozici". Není-li tato část uvedena, vyžádejte si tuto opravu hotfix od oddělení služeb zákazníkům a podpory společnosti Microsoft.

Poznámka: Pokud vyskytnout další problémy nebo jakékoli řešení potíží je vyžadován, pravděpodobně budete muset vytvořit zvláštní požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu se týkají dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit pomocí této opravy konkrétní opravy hotfix. Navštivte následující web společnosti Microsoft pro získání telefonního čísla na Zákaznické centrum, nebo pokud chcete vytvořit samostatnou žádost o podporu: Poznámka: Zobrazí formulář "Hotfix stažení k dispozici" jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Požadavky

Musíte mít SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) nainstalovat tuto opravu hotfix.

Další informace o získání SQL Server 2000 Service Pack 4 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o restartování

Po instalaci této opravy hotfix není třeba počítač restartovat.

Informace o registru

Upozornění Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Po použití této opravy hotfix je třeba upravit registr. Po použití této opravy hotfix je definováno nové registru hodnotu DWORD s názvem TruncateJobResultOnError chování SQL Server Agent. Povolit nové chování, přidejte hodnotu TruncateJobResultOnError jeden z následujících podklíčů registru a nastavte hodnotu TruncateJobResultOnError na 0:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\SQLServerAgent (default instance)
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceName>\SQLServerAgent (named instance)
Po restartování SQL Server Agent výsledky úlohy bude již zkrácen podle RAISEERROR výkazů. Chcete-li obnovit původní chování, nastavte hodnotu TruncateJobResultOnError na 1. Tato hodnota je výchozí hodnota, pokud není nastavena hodnota.

Upozornění Nastavte tuto hodnotu registru na 0 a skriptů Transact-SQL obsahuje nekonečnou smyčku, ve kterém je aktivována chybě, SQL Server Agent nepřetržitě protokoluje tuto chybu. Proto toto protokolování chyb může použít všechny místo na pevném disku.

Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
309802Oprava: Volání příkaz RAISERROR v dávce Transact-SQL může způsobit SQLAgent úloha nezdaří a ztratit výstup v SQL Server

Informace o souboru opravy hotfix

Tato oprava hotfix obsahuje pouze soubory, které jsou nutné k opravě problémů uvedených v tomto článku. Tato oprava hotfix nemusí obsahovat všechny soubory, které musíte mít úplnou aktualizaci produktu na nejnovější.

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
SQL Server 2000 32bitové verze
  Date     Time  Version     Size    File name  -------------------------------------------------------------------  17-Jun-2005 00:15 5.2.3790.1288    8,704 Updatelauncher.exe   01-Jun-2005 17:22 6.1.22.5      25,824 Spupdsvc.exe    12-Jul-2005 18:37            869 Tempcatsign.cdf  06-Jun-2005 22:46 8.11.50523.0   239,104 Mssdi98.dll     17-May-2005 01:51 2000.80.1025.0   57,904 Osql.exe      12-Jul-2005 17:24 2000.80.2148.0  430,080 Pfclnt80.dll    17-Jun-2005 00:15          552,068 Procsyst.sql  17-Jun-2005 00:15           18,810 Sp4_serv_qfe.sql  08-Jul-2005 01:50 2000.80.2148.0  323,584 Sqlagent.exe    08-Jul-2005 02:51 2000.80.2148.0  118,784 Sqldiag.exe     08-Jul-2005 02:09 2000.80.2148.0  102,400 Sqlfth75.dll    08-Jul-2005 16:07 2000.80.2148.0 9,154,560 Sqlservr.exe    17-May-2005 01:51 2000.80.1025.0   57,904 Osql.exe      16-Jun-2005 17:40 1.0.125.0    1,366,016 Sqlstpcustomdll.dll   26-May-2005 12:37           25,088 Sqlstpcustomdll.rll  01-Jun-2005 17:25 6.1.22.5     462,560 Updspapi.dll    01-Jun-2005 17:22 6.1.22.5      22,752 Spupdsvc.exe    12-Jul-2005 18:35            869 Tempcatsign.cdf  06-Jun-2005 22:46 8.11.50523.0   239,104 Mssdi98.dll     17-May-2005 01:51 2000.80.1025.0   57,904 Osql.exe      12-Jul-2005 17:24 2000.80.2148.0  430,080 Pfclnt80.dll    17-Jun-2005 00:15          552,068 Procsyst.sql  17-Jun-2005 00:15           18,810 Sp4_serv_qfe.sql  08-Jul-2005 01:50 2000.80.2148.0  323,584 Sqlagent.exe    08-Jul-2005 02:51 2000.80.2148.0  118,784 Sqldiag.exe     08-Jul-2005 02:09 2000.80.2148.0  102,400 Sqlfth75.dll    08-Jul-2005 16:07 2000.80.2148.0 9,154,560 Sqlservr.exe    17-May-2005 01:51 2000.80.1025.0   57,904 Osql.exe      16-Jun-2005 17:23 1.0.125.0     941,568 Sqlstpcustomdll.dll   26-May-2005 12:18           24,576 Sqlstpcustomdll.rll  01-Jun-2005 17:25 6.1.22.5     371,936 Updspapi.dll   
Verze SQL Server 2000 64-bit
  Date     Time  Version     Size    File name       Platform  -------------------------------------------------------------------------------  08-Jul-2005 16:22 2000.80.2148.0   106,496 Atxcore.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:22 2000.80.2148.0   162,816 Axscphst.dll      IA-64  08-Jul-2005 01:37 2000.85.1016.0   200,704 Bcp.exe        IA-64  08-Jul-2005 01:39 2000.80.2148.0   11,264 Cmdwrap.exe      IA-64  08-Jul-2005 16:57 2000.80.2148.0   285,696 Cnvrem.dll       IA-64  08-Jul-2005 16:57 2000.80.2148.0   61,952 Cnvsvc.exe       IA-64  08-Jul-2005 01:37 2000.80.2148.0   59,392 Dbmslpcn.dll      IA-64  08-Jul-2005 03:05 2000.80.2148.0   60,928 Dbmsshrn.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:25 2000.80.2148.0   88,576 Distrib.exe      IA-64  08-Jul-2005 16:24 2000.80.2148.0   27,648 Ftsetup.exe      IA-64  08-Jul-2005 16:24 2000.80.2148.0   244,224 Impprov.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:29 2000.80.2148.0   258,048 Logread.exe      IA-64  08-Jul-2005 17:58 8.0.2148.0    1,907,200 Msdmeng.dll      IA-64  08-Jul-2005 17:36 8.0.2148.0    5,489,152 Msdmine.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:28 2000.80.2148.0   188,416 Msgprox.dll      IA-64  08-Jul-2005 19:16 8.0.2148.0    5,651,456 Msmdcb80.dll      IA-64  08-Jul-2005 17:03 8.0.2148.0    5,961,216 Msmdgd80.dll      IA-64  08-Jul-2005 17:01 8.0.2148.0    5,289,472 Msmdpump.dll      IA-64  08-Jul-2005 19:15 8.0.2148.0    6,492,160 Msmdsrv.exe      IA-64  08-Jul-2005 19:46 8.0.2148.0    6,845,952 Msolap80.dll      IA-64  06-Jun-2005 22:46 8.11.50523.0    758,784 Mssdi98.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 1.0.1045.0    2,801,336 Msxmlsql.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:23 2000.80.2148.0   151,040 Odsole70.dll      IA-64  08-Jul-2005 01:37 2000.80.2148.0   27,136 Opends60.dll      IA-64  08-Jul-2005 01:41           19,880 Opends60.lib  08-Jul-2005 16:24 2000.80.2148.0   149,504 Osql.exe        IA-64  08-Jul-2005 16:22 2000.80.2148.0  1,187,840 Pfclnt80.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:36 2000.80.2148.0   356,864 Qrdrsvc.exe      IA-64  08-Jul-2005 16:44 2000.80.2148.0  1,033,728 Rdistcom.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:28 2000.80.2148.0   132,608 Repldist.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:28 2000.80.2148.0   173,056 Repldp.dll       IA-64  08-Jul-2005 16:27 2000.80.2148.0   201,728 Replerrx.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:38 2000.80.2148.0   375,296 Replmerg.exe      IA-64  08-Jul-2005 16:32 2000.80.2148.0   537,600 Replprov.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:32 2000.80.2148.0   775,168 Replrec.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:32 2000.80.2148.0   233,984 Replsync.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:39 2000.80.2148.0   654,336 Rinitcom.dll      IA-64  08-Jul-2005 17:07 2000.80.2148.0   161,280 Semmap.dll       IA-64  08-Jul-2005 16:30 2000.80.2148.0   153,088 Semnt.dll       IA-64  08-Jul-2005 16:58 2000.80.2148.0   383,488 Setup.exe       IA-64  08-Jul-2005 16:31 2000.80.2148.0   91,136 Snapshot.exe      IA-64  08-Jul-2005 16:33 2000.80.2148.0   97,792 Spresolv.dll      IA-64  08-Jul-2005 17:08 2000.80.2148.0   269,824 Sqdedev.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:32 2000.80.2148.0   171,520 Sqladhlp.exe      IA-64  08-Jul-2005 17:10 2000.80.2148.0   14,848 Sqlagent.dll      IA-64  08-Jul-2005 17:10 2000.80.2148.0  1,061,376 Sqlagent.exe      IA-64  08-Jul-2005 17:12 2000.80.2148.0   103,936 Sqlatxss.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:41 2000.80.2148.0   90,112 Sqlboot.dll      IA-64  08-Jul-2005 17:19 2000.80.2148.0  2,275,328 Sqlca.dll       IA-64  08-Jul-2005 17:10 2000.80.2148.0   811,008 Sqlcluster.dll     IA-64  08-Jul-2005 17:13 2000.80.2148.0   132,608 Sqlcmdss.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:23 2000.80.2148.0   32,256 Sqlctr80.dll      IA-64  08-Jul-2005 01:43 2000.80.2148.0   812,032 Sqldata.dll      IA-64  08-Jul-2005 01:46            1,774 Sqldata.lib  08-Jul-2005 16:33 2000.80.2148.0   334,336 Sqldiag.exe      IA-64  12-May-2005 00:01 1.0.48.0     1,428,480 Sqldiscoveryapi.dll  IA-64  08-Jul-2005 16:35 2000.80.2148.0   314,368 Sqldistx.dll      IA-64  08-Jul-2005 17:18 2000.80.2148.0 13,860,352 Sqldmo.dll       IA-64  08-Jul-2005 16:34           51,712 Sqldumper.exe     IA-64  08-Jul-2005 16:24 2000.80.2148.0   246,784 Sqlfth75.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:24 2000.80.2148.0   420,864 Sqlftqry.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:39 2000.80.2148.0   251,904 Sqlinitx.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:36 2000.80.2148.0   119,296 Sqlisapi.dll      IA-64  08-Jul-2005 17:10 2000.80.2148.0   498,176 Sqlmaint.exe      IA-64  08-Jul-2005 16:21 2000.80.2148.0   23,040 Sqlmap70.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:38 2000.80.2148.0   320,000 Sqlmergx.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:37 2000.80.2148.0   162,816 Sqlrepss.dll      IA-64  08-Jul-2005 01:42 2000.80.2148.0   29,184 Sqlresld.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:23 2000.80.2148.0 30,181,888 Sqlservr.exe      IA-64  08-Jul-2005 16:46 2000.80.2148.0   70,656 Sqlslic.cpl  08-Jul-2005 01:43 2000.80.2148.0   616,960 Sqlsort.dll      IA-64  08-Jul-2005 01:46            5,814 Sqlsort.lib  08-Jul-2005 17:12 2000.80.2148.0   963,072 Sqlspars.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:42 2000.80.2148.0   10,752 Sqlstbss.exe      IA-64  08-Jul-2005 17:17           822,510 Sqlstp.lib  08-Jul-2005 17:10 2000.80.2148.0   699,392 Sqlsval.dll      IA-64  08-Jul-2005 02:58 2000.80.2148.0   344,064 Sqlsvc.dll       IA-64  08-Jul-2005 02:53 2000.80.2148.0   662,528 Sqlunirl.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:39 2000.80.2148.0   120,832 Sqlvdi.dll       IA-64  08-Jul-2005 16:39 2000.80.2148.0   714,240 Sqlvdir.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:37 2000.80.2148.0   227,328 Sqsrvres.dll      IA-64  08-Jul-2005 01:37 2000.80.2148.0   55,808 Ssmslpcn.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:39 2000.80.2148.0   62,976 Ssmsqlgc.dll      IA-64  08-Jul-2005 03:05 2000.80.2148.0   57,344 Ssmssh70.dll      IA-64  08-Jul-2005 01:38 2000.80.2148.0   259,584 Ssnetlib.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:21 2000.80.2148.0   23,040 Ssnmpn70.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:39 2000.80.2148.0   64,000 Ssradd.dll       IA-64  08-Jul-2005 16:39 2000.80.2148.0   64,512 Ssravg.dll       IA-64  08-Jul-2005 16:42 2000.80.2148.0   59,392 Ssrmax.dll       IA-64  08-Jul-2005 16:41 2000.80.2148.0   58,880 Ssrmin.dll       IA-64  08-Jul-2005 16:42 2000.80.2148.0   427,008 Svrnetcn.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:42 2000.80.2148.0   189,952 Svrnetcn.exe      IA-64  08-Jul-2005 02:51 2000.80.2148.0   142,848 W95scm.dll       IA-64  08-Jul-2005 02:55            8,260 W95scm.lib  08-Jul-2005 16:42 2000.80.2148.0   162,816 Xpadsi.exe       IA-64  08-Jul-2005 01:39 2000.80.2148.0   125,952 Xplog70.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:44 2000.80.2148.0   97,792 Xpqueue.dll      IA-64  08-Jul-2005 16:45 2000.80.2148.0   298,496 Xprepl.dll       IA-64  08-Jul-2005 03:09 2000.80.2148.0   872,960 Xpstar.dll       IA-64  08-Jul-2005 16:43 2000.80.2148.0   196,096 Xpweb70.dll      IA-64  12-May-2005 00:44          3,206,656 Overridepresp4qfe.msp  12-May-2005 00:01            1,214 Acatctr.h  12-May-2005 00:01            5,065 Acatctr.ini  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    20,992 Athprxy.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    434,176 Catutil.exe      IA-64  12-May-2005 00:01            1,868 Dsscntrs.h  12-May-2005 00:01           34,047 Dsscntrs.ini  12-May-2005 00:01            1,304 Enablecheckpoints.vbs  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    414,208 Ftsqlpar.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    384,512 Gathercl.dll      IA-64  12-May-2005 00:01            3,193 Gsrvctr.h  12-May-2005 00:01           84,504 Gsrvctr.ini  12-May-2005 00:01            2,466 Gthrctr.h  12-May-2005 00:01           73,590 Gthrctr.ini  12-May-2005 00:01            4,799 Gthrlog.vbs  12-May-2005 00:01           745,916 Lcdetect.dat  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    56,320 Lcdetect.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9     7,168 Mssadmin.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    169,472 Msscntrs.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    997,376 Mssdmn.exe       IA-64  12-May-2005 00:01             155 Mssdmn.exe.local  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    471,552 Mssearch.exe      IA-64  12-May-2005 00:01            4,948 Mssearch.inf  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    622,592 Msserror.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    192,000 Mssitlb.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9   2,748,416 Mssmmcsi.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    622,592 Mssmsg.dll       IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9   1,283,584 Mssmulpi.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9   1,157,632 Mssph.dll       IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9   6,831,616 Mssrch.dll       IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    676,352 Msstools.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    27,648 Mssws.dll       IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    338,432 Nlhtml.dll       IA-64  12-May-2005 00:01            2,246 Nlindctr.h  12-May-2005 00:01           18,325 Nlindctr.ini  12-May-2005 00:01            1,696 Noise.chs  12-May-2005 00:01            1,696 Noise.cht  12-May-2005 00:01             741 Noise.dat  12-May-2005 00:01           149,848 Noise.deu  12-May-2005 00:01             751 Noise.eng  12-May-2005 00:01             751 Noise.enu  12-May-2005 00:01           19,684 Noise.esn  12-May-2005 00:01           49,196 Noise.fra  12-May-2005 00:01           19,618 Noise.ita  12-May-2005 00:01            2,060 Noise.jpn  12-May-2005 00:01            1,486 Noise.kor  12-May-2005 00:01           13,256 Noise.nld  12-May-2005 00:01           13,730 Noise.sve  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    217,600 Objcreat.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    910,336 Propdefs.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    404,992 Pstoreutl.exe     IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    46,080 Query9x.dll      IA-64  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    599,552 Searchstp.exe     IA-64  12-May-2005 00:01             845 Settemppath.vbs  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9    971,264 Srchadm.dll      IA-64  12-May-2005 00:01           29,696 Srchadm.msc  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9   2,375,680 Srchidx.dll      IA-64  12-May-2005 00:01           238,172 Sssadmin.vbs  12-May-2005 00:01 9.107.8320.9   6,146,560 Tquery.dll       IA-64  12-May-2005 00:01             536 Tschs.xml  12-May-2005 00:01             536 Tscht.xml  12-May-2005 00:01             536 Tsdut.xml  12-May-2005 00:01             536 Tseng.xml  12-May-2005 00:01             536 Tsenu.xml  12-May-2005 00:01             536 Tsfra.xml  12-May-2005 00:01             536 Tsger.xml  12-May-2005 00:01             536 Tsita.xml  12-May-2005 00:01             536 Tsjap.xml  12-May-2005 00:01             536 Tskor.xml  12-May-2005 00:01             536 Tsneu.xml  12-May-2005 00:01             810 Tsschema.xml  12-May-2005 00:01             536 Tsspa.xml  12-May-2005 00:01             536 Tsswe.xml  08-Jul-2005 16:24 2000.80.2148.0    3,584 Atxcore.rll  12-May-2005 00:00 2000.85.1016.0   12,288 Bcp.rll  12-May-2005 00:02 10.0.2619.0     42,056 Dwintl.dll       IA-64  08-Jul-2005 16:26 8.0.2148.0     201,728 Msolap80.rll  12-May-2005 00:01 1.0.1045.0     49,336 Msxmlsql.rll  08-Jul-2005 16:33 2000.80.2148.0   146,432 Replres.rll  08-Jul-2005 01:40 2000.80.2148.0   34,816 Sqlevn70.rll  08-Jul-2005 16:39 2000.80.2148.0    4,608 Sqlisapi.rll  08-Jul-2005 16:45 2000.80.2148.0    2,560 Sqlstbss.rll  08-Jul-2005 16:42 2000.80.2148.0   61,440 Sqlvdir.rll  08-Jul-2005 01:42 2000.80.2148.0    6,144 Xplog70.rll
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory také obsahovat další soubory.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o pojmenování schématu Microsoft SQL Server aktualizace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
822499Nové schéma přidělování názvů pro balíčky aktualizací softwaru Microsoft SQL Server
Další informace o terminologii používané při Microsoft opravuje software po vydání softwaru Microsoft získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Přerušení TSQL T-SQL

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 903086 - Poslední kontrola: 01/17/2015 11:13:42 - Revize: 2.6

Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe KB903086 KbMtcs
Váš názor