Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při pokusu o aktualizaci sady Office 2003 pomocí služby Software Update Services se zobrazí chybová zpráva: Chyba 80070643

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při pokusu o aktualizaci sady Microsoft Office 2003 pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS) dojde k zobrazení následující chybové zprávy:
Chyba 80070643
Navíc může soubor protokolu WindowsUpdate.log obsahovat chyby podobné následujícím příkladům:
2005-07-11 10:44:01 1056 250 Handler : MSI transaction completed. MSI: 0x80070643, Handler: 0x8024200b, Source: No, Reboot: 0

2005-07-11 10:44:01 1056 250 Handler : WARNING: First failure for update {EF358F39-A507-45A8-9E84-D626D099E8BD}, transaction error = 0x8024200b, MSI result = 0x80070643, MSI action = StartCache
Příčina
K tomuto problému obvykle dochází, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • je zakázaná služba Office Source Engine (Ose.exe),
 • je poškozený soubor Ose.exe.
Řešení
K vyřešení tohoto problému použijte následující metody v uvedeném pořadí.

Metoda 1: Zjistěte stav služby Office Source Engine

Chcete-li zjistit stav služby Office Source Engine, použijte následující postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. V seznamu služeb poklepejte na položku Office Source Engine.
 3. Zobrazte seznam Typ spouštění.
 4. Je-li typ spouštění nastavený na možnost Zakázáno, změňte jej na možnost Ručně. Provedete to klepnutím na položku Ručně v seznamu Typ spouštění a klepnutím na tlačítko OK.
 5. Znovu se pokuste nainstalovat aktualizaci sady Office.

Metoda 2: Opravte soubor Ose.exe

Chcete-li opravit soubor Ose.exe, zkopírujte jej z disku CD sady Office 2003. Postupujte takto:
 1. Zjistěte, kde je soubor Ose.exe umístěný.Ve výchozím nastavení je soubor Ose.exe v následujícím umístění:
  cesta:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\
 2. Vložte disk CD sady Office 2003 do jednotky CD.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a potom vyberte příkaz Prozkoumat.
 4. Pomocí Průzkumníka Windows najděte na disku CD sady Office 2003 následující složku:
  cesta:\Files\Setup
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Ose.exe a potom klepněte na příkaz Kopírovat.
 6. Najděte a klepnutím vyberte složku, v níž je umístěn soubor Ose.exe v počítači. Například najděte a klepnutím vyberte složku:
  cesta:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine
 7. Klepněte pravým tlačítkem na složku zdrojového modulu (Source Engine) a potom klepněte na příkaz Vložit.
 8. Zobrazí-li se výzva k potvrzení nahrazení stávajícího souboru, klepněte na tlačítko Ano.

Metoda 3: Odeberte a přeinstalujte sadu Office 2003

Chcete-li odebrat a přeinstalovat sadu Office 2003, použijte následující postup.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Vložte disk CD sady Office 2003 do jednotky CD.
 2. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.
 3. Klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 4. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klepněte na nainstalovanou verzi sady Office 2003 a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
 5. Až budete vyzváni k potvrzení odebrání programu, klepněte na tlačítko Ano.
 6. Po odebrání sady Office 2003 z počítače klepněte na ikonu Přidat nové programy.
 7. Klepněte na tlačítko Disk CD-ROM nebo disketa.
 8. V dialogovém okně Instalace programu z diskety nebo disku CD-ROM zkontrolujte, zda je disk sady Office 2003 v jednotce CD. Klepněte na tlačítko Další.
 9. Klepněte na tlačítko Dokončit. Dále postupujte podle pokynů a dokončete instalaci sady Office 2003.
 10. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko OK.
 11. Vyjměte disk CD sady Office 2003 z jednotky CD.
Další informace
Pokud instalujete sadu Office 2003 z disku CD nebo z bitové kopie disku CD sady Office 2003, instalační program nainstaluje systémovou službu Office Source Engine (Ose.exe), aby zkopírovala potřebné instalační soubory do místního počítače. Nejprve soubor Setup.exe přečte soubor nastavení instalačního programu a potom provede následující akce:
 • Zjistí, která jednotka v místním počítači má k dispozici nejvíce volného místa.
 • Ověří, zda má uživatel oprávnění správce.
 • Nainstaluje službu Office Source Engine.
Další informace o službě Office Source Engine naleznete v následujících informačních zdrojích sady Microsoft Office 2003 Editions Resource Kit:
hotfix Off2003
Vlastnosti

ID článku: 903772 - Poslední kontrola: 12/09/2015 02:49:58 - Revize: 4.2

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Software Update Services 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb KB903772
Váš názor