Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aktualizace systému Office nejsou úspěšně nainstalovány, pokud jsou nasazeny pomocí služby Windows Server Update Services nebo webu Microsoft Update po změně umístění místního zdroje instalace

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Příznaky
Pokud jsou aktualizace softwaru a opravy hotfix nasazovány do počítačů v organizaci pomocí služby WSUS (Windows Server Update Services) nebo pomocí webu Microsoft Update, některé aktualizace systému Microsoft Office se do klientských počítačů nenainstalují správně.

Za této situace je možné, že se v dialogovém okně Automatické aktualizace v klientském počítači zobrazí následující zpráva:
Instalace aktualizací se nezdařila
Při pokusu o opravu systému Microsoft Office v příslušném počítači se navíc může zobrazit následující chybová zpráva:
Chyba 1327. Neplatná jednotka Písmeno_jednotky:\
V zobrazení historie aktualizací na webu Windows Update nebo Microsoft Update je dále uvedena chyba 0x52F.

Jestliže se pokusíte aktualizovat aplikaci sady Microsoft Office 2003 z webu Microsoft Update nebo pomocí funkce Automatické aktualizace, zobrazí se následující chybová zpráva:
Chyba 0x51F
Jestliže se obdobně pokusíte aktualizovat aplikaci sady Microsoft Office 2003 z webu Microsoft Office Download Center nebo z webu Microsoft Update, zobrazí se chybová zpráva, která se podobá jedné z následujících zpráv:
Chyba 1311
Nelze najít zdrojový soubor Cabinetfile.cab
Chyba instalace: Soubor nebyl nalezen.
Požadovaný instalační soubor název_souboru.CAB nebyl nalezen.
Požadovaný původní zdroj instalace: Pokud jste aplikaci nainstalovali z disku CD, vložte tento disk. Pokud jste aplikaci nainstalovali z počítačové sítě, vyhledejte zdroj instalace v síti. Po nalezení zdroje instalace klepněte na tlačítko OK.
Příčina
K tomuto problému může dojít, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Instalace Systému Office i místní zdroj instalace systému Office se nachází ve stejném klientském počítači.
 • Cesta k místnímu zdroji instalace již není platná.
K tomuto problému může například dojít, pokud platí následující podmínky (v uvedeném pořadí):
 • Systém Office je nainstalovaný v klientském počítači se dvěma pevnými disky, nebo oddíly, s názvy jednotka C a jednotka D.
 • Instalační program systému Office zjistí, že jednotka D má k dispozici více volného místa než jednotka C.
 • Instalační program systému Office zkopíruje příslušné soubory systému Office do skryté složky místního zdroje instalace na jednotce D.
 • Jednotka D je později odebrána, nebo je její písmeno změněno na jiné.
 • Funkce Automatické aktualizace se pokusí získat aktualizace systému Office z počítače se spuštěnou službou WSUS.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, zakažte použití místního zdroje instalace pro systém Microsoft Office. Postupujte takto:
 1. Získejte nástroj Local Installation Source. Tento nástroj naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Extrahujte soubory LisTool.exe a LisTool.chm do určitého umístění v počítači.
 3. Odeberte místní zdroj instalace zadáním příkazu LisTool.exe s parametrem /q. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  2. Na příkazovém řádku přejděte do adresáře s extrahovaným souborem LISTool.exe. Pokud jste soubor LISTool.exe například extrahovali do složky C:\LisTool, zadejte příkaz cd\listool a stiskněte klávesu ENTER.
  3. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
   listool.exe /q remove=all
  Poznámka: Při pokusu o spuštění verze programu LISTool.exe s grafickým uživatelským rozhraním může být zobrazena následující chybová zpráva:
  Došlo k chybě a tato funkce již nepracuje správně. Chcete ji nyní opravit?
 4. Ukončete příkazový řádek zadáním příkazu exit a stisknutím klávesy ENTER.
 5. Aktualizujte systém Office pomocí funkce Automatické aktualizace.
 6. Opět povolte použití místního zdroje instalace pro systém Microsoft Office.

  Poznámka: Systém Office lze používat bez místního zdroje instalace, přesto doporučujeme povolit použití místního zdroje instalace. Pokud nepoužíváte místní zdroj instalace, můžete být při instalaci aktualizací systému Office vyzváni k vložení původního disku CD systému Office nebo k zadání zdroje instalace.

  Chcete-li povolit použití místního zdroje instalace, postupujte takto:
  1. Ukončete všechny běžící aplikace systému Office.
  2. Spusťte nástroj Local Installation Source. Postupujte takto: Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz cesta\listool a pak klepněte na tlačítko OK.

   V tomto příkazu nahraďte zástupný řetězec cesta cestou k souboru LisTool.exe extrahovanému v kroku 2.
  3. V dialogovém okně Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool klepněte na přepínač Enable LIS (Povolit místní zdroj instalace) a pak na tlačítko Next (Další).
  4. Podle pokynů dokončete povolení místního zdroje instalace pro váš produkt systému Office.

   Poznámka: Povolení místního zdroje instalace vyžaduje instalační disk CD nebo přístup ke komprimovaným zdrojovým souborům instalace systému Office.
Další informace
Při instalaci sady Microsoft Office 2003 z disku CD nebo komprimované bitové kopie disku CD umístěné v síti vytvoří instalační program ve všech uživatelských počítačích skrytou složku se zdrojem místní instalace. Instalační služba systému Windows používá tento zdroj instalace při instalaci systému Office. Zdroj místní instalace je k dispozici pro případné pozdější opravy systému Office, instalace nových funkcí a instalace aktualizací, aniž by bylo nutné používat instalační disk CD.

Instalační program sady Office 2003 vytváří místní zdroje instalací v uživatelských počítačích podle parametrů nastavených správcem a podle množství volného místa na pevném disku, které instalační program zjistí na výchozí jednotce. Místní zdroj instalace lze spravovat pomocí nástroje Local Installation Source (LISTool.exe).

Další informace o přesunutí, odstranění, či povolení místního zdroje instalace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
MSOCache, LIS, AU, WSUS
Vlastnosti

ID článku: 903776 - Poslední kontrola: 03/27/2008 07:40:43 - Revize: 4.3

 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office 2003, All Editions
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP, All Editions
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Professional
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2003
 • kbtshoot kbprb KB903776
Váš názor