Obdržet "operace úspěšně dokončena" zpráva před proces konfigurace byla dokončena při spusťte Průvodce konfigurací v BizTalk Server 2004

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:904849
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte vhodná dodatečná opatření k ochraně systému.
Příznaky
Když spustíte Průvodce konfigurací (ConfigFramework.exe) Microsoft BizTalk Server 2004, může se zobrazit zpráva podobná následující:
Operace byla dokončena úspěšně.
Tato zpráva se zobrazí před indikátor průběhu označuje dokončení procesu konfigurace.

Klepněte na tlačítko Opakovat zobrazí stejná zpráva. Když klepnete na tlačítko Storno, vrátí Průvodce konfigurací konfigurace BizTalk serveru.
Příčina
K tomuto problému může dojít při selhání volání (RPC) zabezpečení vzdáleného postup používaný podle MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator). Mezi počítači je spuštěn BizTalk Server 2004 a počítač se systémem 2000 Microsoft SQL Server dojde k selhání zabezpečení RPC.

Poznámka: Databáze BizTalk Server jsou umístěny v počítači se systémem SQL Server 2000.

Ve výchozím při distribuci Transaction Coordinator (DTC) počítače v doméně systému Windows není spuštěna distribuované transakce selhání. K tomuto chování dochází, protože zabezpečení RPC používá DTC v tomto prostředí nepracuje. Distribuované transakce se proto nezdaří, pokud počítač DTC není umístěn v důvěryhodné doméně.

Ve výchozím nastavení v systému Microsoft Windows Server 2003 zabezpečení RPC je povolena. Distribuované transakce operací se proto nezdaří, pokud je počítač umístěn v prostředí pracovní skupiny nebo domény není důvěryhodné domény.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, přesuňte počítač důvěryhodné domény. Přesunutí počítače do jiné domény, použít Active Directory Migration Tool (ADMT). Další informace o nástroj ADMT naleznete na následujícím webu:
Jak potíže obejít
Důležité: Takto může zvýšit bezpečnostní riziko. Tento postup může také oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Doporučujeme použít postup uvedený v tomto článku, který umožňuje, aby programy pracovaly zamýšleným způsobem, nebo použít specifické možnosti programů. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením daného postupu v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně systému. Doporučujeme tento postup použít pouze tehdy, pokud je to opravdu nutné.

Pokud počítač nelze přesunout do důvěryhodné domény, můžete vypnout zabezpečení RPC.

Upozornění Ověřte, zda je počítač v izolovaném prostředí před vypnout zabezpečení RPC má bránu firewall.

Chcete-li vypnout zabezpečení RPC, použijte jednu z následujících metod:
 • Pro počítače se systémem Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte dcomcnfg.exe a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Rozbalte uzel Služba komponent, rozbalte uzel počítače, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. V dialogovém okně Tento počítač klepněte na kartu MSDTC a klepněte na tlačítko Zabezpečení.
  4. V dialogovém okně Zabezpečení klepněte na políčko Síťového přístupu DTC. Klepněte na něj Vyžadováno ověření ne ve skupinovém rámečku Komunikace správce transakcí.
  5. Klepněte na tlačítko OK a potom klepněte na tlačítko Ano restartujte službu MSDTC.
  6. Po restartování služby klepněte na tlačítko OK.
  7. Klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tohoto počítače.
 • Pro počítače se systémem Windows Server 2003 bez SP1
  Upozornění Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

  Přidejte následující položku registru DWORD a nastavte hodnotu 1:
  TurnOffRpcSecurity
  Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující podklíč a klikněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC
  3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  4. Zadejte TurnOffRpcSecurity a stiskněte klávesu ENTER.
  5. TurnOffRpcSecurity klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz změnit.
  6. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD klepněte na přepínač Desítková, typ 1 vypnout zabezpečení RPC a klepněte na tlačítko OK.
  7. V nabídce soubor klepněte na příkaz Konec.
RPC MSDTC BTS2004

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 904849 - Poslední kontrola: 12/09/2015 02:53:42 - Revize: 1.1

Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbcomservices kbauthentication kbconfig kbinfo kbtshoot kbprb KB904849 KbMtcs
Váš názor