Popis aktualizace zabezpečení pro aplikaci Excel 2000: 14. března 2006

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS06-012, který obsahuje všechny podstatné informace o aktualizaci zabezpečení. Najdete zde i seznam souborů a možnosti nasazení. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Další informace

Známé problémy po instalaci

Po instalaci aktualizace zabezpečení může docházet k následujícím problémům:
  • Je-li aktivní list s grafem, nelze zobrazit dialogové okno Uložit jako. Je-li aktivní list s grafem, po klepnutí na ikonu Uložit nebo po klepnutí na příkaz Uložit jako v nabídce Soubor se dialogové okno Uložit jako nezobrazí.
  • Je-li aktivní list s grafem a tabulka není uložena, aplikace Excel neuloží sešit ani po klepnutí na ikonu Uložit, ani po klepnutí na příkaz Uložit nebo Uložit jako v nabídce Soubor.
  • Pokusíte-li se ukončit aplikaci Excel bez uložení sešitu, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete uložit změny. Po klepnutí na tlačítko Ano se dotaz, zda chcete uložit změny, zobrazí znovu.
  • Pokud tabulka aplikace Excel s názvem Sešit1.xls již v aktuální složce existuje, může se zobrazit zpráva s dotazem, zda chcete existující sešit přepsat. Pokud klepnete na tlačítko Ano, sešit se neuloží.
Chcete-li vyřešit tyto problémy, klepněte na tabulku, aby namísto listu s grafem byla aktivní tato tabulka. Po klepnutí na tabulku bude ukládání souboru fungovat správně.
aktualizace oprava_zabezpečení aktualizace_zabezpečení zabezpečení chyba zranitelnost chyba_zabezpečení nebezpečný útočník zneužít registr neověřený vyrovnávací_paměť přetečení přeběhnutí speciálně_formovaný rozsah speciálně_vytvořený odmítnutí služby DoS
Vlastnosti

ID článku: 905757 - Poslední kontrola: 02/05/2014 14:10:21 - Revize: 2.1

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbupdate kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB905757
Váš názor