Po instalaci aktualizací zabezpečení, které jsou součástí kumulativní aktualizace 896727 (MS05-038), již v aplikaci Internet Explorer není podporováno použití zástupných názvů

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s implementací tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně systému.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Pokud v produktech uvedených v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt zobrazíte webovou stránku, která obsahuje zástupný název, nemusí se tato webová stránka zobrazit očekávaným způsobem. Nenačte se například objekt, který obsahuje zástupný název jazyka Java.

K tomuto problému dojde po instalaci kumulativní aktualizace zabezpečení popsané v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
896727 MS05-038: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
Řešení
Vzhledem ke změnám v zabezpečení, které byly implementovány do kumulativní aktualizace zabezpečení 896727, není nadále povoleno používání vlastních zástupných názvů. Vlastní zástupný název se používá k odkazu a vytvoření instance ovládacího prvku Active X nebo ke spuštění kódu. Tyto zástupné názvy obsahují například následující prvky.
JAVA:
NEW:
SESSION:
Pokud aplikace používá zástupný název jazyka Java modulu Microsoft Java Virtual Machine, můžete použití vlastních zástupných názvů povolit pomocí některé z následujících metod.

Metoda 1: Aplikace vytvořené v jazyku Microsoft Visual J++

U aplikace vytvořené v jazyku Microsoft Visual J++ tento problém vyřešíte převedením aplikace do jazyka Microsoft Visual J#.

Další informace o převedení aplikace vytvořené v jazyku Visual J++ do jazyka Visual J# naleznete na následujících webech služby MSDN (Microsoft Developer Network):

Metoda 2: Aplikace vytvořené pomocí sady Microsoft SDK pro jazyk Java

U aplikace vytvořené pomocí sady Microsoft SDK pro jazyka Java tento problém vyřešíte převedením aplikace do jazyka Visual J#.

Další informace o převedení aplikace vytvořené v jazyku Visual J++ do jazyka Visual J# naleznete na následujícím webu služby MSDN:Poznámka: Ostatní aplikace používající vlastní zástupné názvy musí být přepsány tak, aby byla odebrána závislost na vlastním zástupném názvu.
Další informace
Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Toto řešení používáte na vlastní nebezpečí.

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Tento postup zakáže změnu, která byla implementována do kumulativní aktualizace zabezpečení 896727 a zabraňuje používání zástupných názvů. Po provedení tohoto postupu bude stránka obsahující zástupný název zobrazena očekávaným způsobem. Tuto změnu však nedoporučujeme provádět, protože zakáže určitou část aktualizace zabezpečení. Tuto změnu byste měli provést pouze dočasně, dokud neimplementujete jednu z metod uvedenou v části Řešení.

Chcete-li tento problém obejít a povolit používání zástupných názvů, je nutné nainstalovat kumulativní aktualizaci zabezpečení aplikace Internet Explorer, která je popsána v bulletinu zabezpečení MS05-052. Rovněž je třeba vytvořit nebo změnit podklíče registru. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Stáhněte a nainstalujte kumulativní aktualizaci zabezpečení aplikace Internet Explorer, která je popsána v bulletinu zabezpečení MS05-052. Další informace o získání a instalaci této kumulativní aktualizace zabezpečení aplikace Internet Explorer naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte a klepněte na jeden z následujících podklíčů registru:
  • Chcete-li povolit používání zástupných názvů pro jednotlivé uživatele, klepněte na následující podklíč registru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\
  • Chcete-li povolit používání zástupných názvů pro počítač, klepněte na následující podklíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Klíč.
 5. Zadejte FEATURE_LIMIT_MONIKERS a stiskněte klávesu ENTER.
 6. Klepněte na položku FEATURE_LIMIT_MONIKERS.
 7. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Hodnota DWORD.
 8. Zadejte iexplore.exe a stiskněte klávesu ENTER.
 9. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit, zadejte hodnotu 0 a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Hodnota 0 povoluje funkci zástupných názvů v procesu aplikace Internet Explorer. Hodnota 1 používání zástupných názvů zakazuje.
 10. Ukončete Editor registru.
Vlastnosti

ID článku: 906294 - Poslední kontrola: 01/16/2015 09:06:23 - Revize: 2.3

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver KB906294
Váš názor