Možnosti instalace aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
K vyhledání dostupných aktualizací na webu Windows Update nebo Microsoft Update použijete původní vydání systému Microsoft Windows Server 2003. Nejsou nabídnuty žádné aktualizace. K dispozici je pouze aktualizace Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
Příčina
Weby Windows Update a Microsoft Update nabízejí výhradní aktualizace, jako například aktualizace Service Pack, které mohou obsahovat další aktualizace.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Instalace aktualizace Windows Server 2003 SP1 prostřednictvím webu Windows Update, služby Microsoft Update nebo služby WSUS (Windows Server Update Services)

Nainstalujte aktualizaci Windows Server 2003 SP1 prostřednictvím webu Windows Update, služby Microsoft Update nebo služby WSUS (Windows Server Update Services).

Doporučujeme nainstalovat do počítače nejnovější aktualizaci Service Pack. Další informace o postupu instalace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Metoda 2: Skrytí aktualizace Windows Server 2003 SP1 a zobrazení seznamu dalších aktualizací zabezpečení

V určitých zcela konkrétních případech je možné, že zvolíte možnost neinstalovat aktualizaci Service Pack. Jste-li podnikovým uživatelem, který zvolí možnost neinstalovat aktualizaci Windows Server 2003 SP1, použijte následující postup, kterým aktualizaci skryjete a zobrazíte seznam dalších aktualizací zabezpečení použitelných pro daný počítač.

Důležité: Pokud nezamýšlíte nainstalovat aktualizaci Service Pack, je třeba dodržet následující postup.
 1. Zablokujte instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP1 pomocí sady nástrojů Windows Server 2003 SP1 Blocker Tool Kit. Sadu Windows Server 2003 SP1 Blocker Tool Kit lze stáhnout na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Skryjte aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1 a poté znovu vyhledejte aktualizace. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Spusťte aplikaci Microsoft Internet Explorer a poté klepněte na příkaz Windows Update v nabídce Nástroje.
  2. Klepněte na tlačítko Vlastní a poté klepněte na položku Výběr a instalace dalších aktualizací.
  3. V první části rozbalte položku Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1.
  4. Klepnutím zaškrtněte políčko Tuto aktualizaci již příště nezobrazovat.

   Poznámka: Je-li políčko Tuto aktualizaci již příště nezobrazovat nedostupné nebo zobrazeno šedě, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1. Poté klepnutím zaškrtněte políčko Tuto aktualizaci již příště nezobrazovat.
  5. Klepnutím na položku Zobrazení a instalace aktualizací uložíte nastavení.
  6. Spusťte aplikaci Internet Explorer a poté klepněte na příkaz Windows Update v nabídce Nástroje.

   Objeví se seznam aktualizací, které jsou nahrazeny aktualizací Windows Server 2003 SP1.
  7. Klepnutím vyberte postupně aktualizace, které chcete nainstalovat, a poté klepněte na položku Zobrazení a instalace aktualizací.
  8. Klepněte na tlačítko Instalace aktualizací a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Další informace
Další informace o souvisejícím tématu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
908480 Nelze nainstalovat některé dřívější aktualizace, pokud je nabízena zvláštní aktualizace na webu Microsoft Windows Update nebo Microsoft Update (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 906304 - Poslední kontrola: 01/16/2015 01:41:14 - Revize: 5.0

 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB906304
Váš názor