Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Problémy v aplikaci FrontPage 2003 vyřešené v aktualizaci Office 2003 Service Pack 2

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:906341
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci service pack pro Microsoft Office 2003 obsahuje opravy pro Microsoft Office FrontPage 2003.
Úvod
Office 2003 Service Pack 2 (SP2) poskytuje nejnovější aktualizace Microsoft Office FrontPage 2003. Aktualizace Office 2003 SP2 obsahuje zdokonalení zabezpečení a vylepšení stability a výkonu. Některé opravy zahrnuté v aktualizaci Office 2003 SP2 byly vydány dříve v Office 2003 Service Pack 1 (SP1) nebo v samostatných aktualizacích. Aktualizace Office 2003 SP2 spojuje dříve vydané opravy do jediné aktualizace. Další informace o aktualizaci Office 2003 SP2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
887616Popis aktualizace Office 2003 Service Pack 2
Další informace

Seznam ke stažení obsahující problémy, které aktualizace Service pack řeší

Sešit aplikace Excel je k dispozici, který obsahuje seznam problémů aplikace FrontPage 2003 vyřešené v aktualizaci Office 2003 SP2.

Poznámka: Sešit je v anglickém jazyce. Nebude přeložen do jiných jazyků.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
DownloadDownload the Office2003_SP2Changes.exe package now.Datum vydání: Září 27, 2005

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Seznam problémů, které tato aktualizace Service Pack řeší

Problémy, které byly v Knowledge Base zdokumentován

Aktualizace Office 2003 SP2 řeší problémy aplikace FrontPage 2003 popsané v následujících balíčcích oprav hotfix:

886758Popis balíčku opravy hotfix aplikace FrontPage 2003 následující po aktualizaci Service Pack 1: 4. října 2004
886792Popis balíčku opravy hotfix aplikace FrontPage 2003 následující po aktualizaci Service Pack 1: 4. října 2004
890337Popis balíčku opravy hotfix aplikace FrontPage 2003 následující po aktualizaci Service Pack 1: 3. prosince 2004

Problémy, které nebyly dříve dokumentovány v Knowledge Base

Aktualizace Office 2003 SP2 řeší také následující problémy aplikace FrontPage 2003, které nebyly dříve dokumentovány v Knowledge Base.

FrontPg.exe proces pokračuje spustit po ukončení aplikace FrontPage 2003

FrontPage 2003 otevřete s doplněk zachytává PageWindowEx události. Při ukončení aplikace FrontPage 2003 FrontPg.exe proces pokračuje spustit.


Dialogové okno Vložit tabulku přizpůsobit rozlišení obrazovky 800 x 600

Při pokusu o vložení tabulky na stránce v aplikaci FrontPage 2003 nevejde se na obrazovce v dialogovém okně Vložit tabulku. K tomuto problému dochází, pokud je nastaven rozlišení obrazovky 800 x 600.


Do sdílené ohraničení může být zrušen interaktivní tlačítko

Pokud se pokusíte vložit interaktivní tlačítko, když je kurzor uvnitř sdílené ohraničení, Interaktivní tlačítko příkaz není k dispozici v nabídce Vložit. Toto chování je očekávané. Však Pokud vložit interaktivní tlačítko na webovou stránku a přetáhněte tlačítko do sdíleného ohraničení na tlačítko neočekávaně neklesne do sdíleného ohraničení.


Druhý řádek zobrazení dat obsahovat žádná data

Při vložení zobrazení dat souboru XML, který obsahuje řádky dat druhý řádek zobrazení dat neobsahuje žádná data.


Podtržení hypertextového odkazu není zobrazena správně v aplikaci Internet Explorer

Vložení hypertextového odkazu do webové stránky v aplikaci FrontPage 2003. Potom klepnutím na tlačítko podtržení odeberte podtržení hypertextového odkazu. Při zobrazení webové stránky v aplikaci Microsoft Internet Explorer podtržení hypertextového odkazu není zobrazena očekávaným způsobem.


Nelze použít panelu nástrojů umístění upravit šířku a výšku obrázku

Při pokusu o použití panelu nástrojů umístění upravit šířku a výšku obrázku šířky a výšky se nezmění.


Nelze stiskněte klávesu CTRL a klepněte na položku zrušení výběru položky v zobrazení Seznam složek

V zobrazení Seznam složek, aplikace FrontPage 2003 webovou stránku stiskněte klávesu CTRL a klepněte na tlačítko vybrat více položek. Pokud stiskněte klávesu CTRL a klepněte na položku Zrušit výběr poslední položky, které jste vybrali výběr položky není zrušen. Stiskněte klávesu DELETE jsou odstraněny všechny stránky, které byly vybrány.


Na stránce obsahující zobrazení dat je zakázána funkce povolit formátovaný HTML neočekávaně spustí skript

Předpokládejme následující situaci. Webu Microsoft Windows SharePoint Services otevřete v aplikaci FrontPage 2003. Navíc přidání víceřádkové textové pole do seznamu a potom klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit formátovaný HTML. Pokud přidáte seznam jako zobrazení dat v webu služby SharePoint Services a Přidání skriptu na zobrazení dat skriptu neočekávaně ukončí při otevření webové stránky ve webovém prohlížeči.


Uložení webovou stránku, která má mnoho webové součásti trvá déle než očekávané

Při ukládání webové stránky obsahující mnoho webové součásti uložení operace trvá déle než očekávané dokončení.


Neplatný WebPartZone ID je vytvořen při vložit zónu webové části v webu služby Windows SharePoint Services

Webu Windows SharePoint Service otevřete v aplikaci FrontPage 2003. Pokud vložit zónu webové části a potom přepněte do zobrazení Kód WebPartZone ID je neplatné. WebPartZone ID může vypadat například následující ukázkový:
WebPartZone ID = {B7C49332-B544-467E-BEFB-3102CA9603E9}
K tomuto problému dochází, protože WebPartZone ID nemůže začínat písmenem. WebPartZone ID navíc nemůže obsahovat neplatný znak, například pomlčku.


Atributy značky duplicitní kódu jsou uloženy s stejné atributy na stránce ASP

Při uložení stránky ASP, která obsahuje duplicitní kód značky, které mají podobné atributy v aplikaci FrontPage 2003 duplicitní kód značky jsou uloženy s stejné atributy.


Nová turecká lira sloupec měny v webu služby Windows SharePoint Services nelze vybrat

Při použití aplikace FrontPage 2003 změnit měny ve sloupci měny, který se zobrazí na stránce webu služby Windows SharePoint Services pouze voleb turecké měny je turecká lira. Nová turecká lira není k dispozici.


Otevře webový stránky, který má vlastní příkaz SQL s chybami v prohlížeči

Vytvořit webovou stránku obsahující vlastní příkaz SQL v aplikaci FrontPage 2003. Při otevření webové stránky v prohlížeči otevře webovou stránku s chybami.


Zobrazí varovná zpráva WCAG při kontrole webu pro usnadnění chyby v aplikaci FrontPage 2003

Při kontrole webu pro standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) priorita 1 a Priorita 2 usnadnění chyby a upozornění se zobrazí chybová zpráva podobná následující:
Upozornění (WCAG 7.3): Vyloučení přesunutí obsah nebo umožnit uživatelům k ovládání.
K tomuto problému může dojít, pokud webová stránka obsahuje skript, který používá <script runat="server"></script> značky.


Zobrazí chybová zpráva po explicitně přidružit popisek formuláře s ovládací prvek formuláře

Popisek formuláře explicitně spojit s ovládací prvek formuláře v kódu HTML webové stránky, obdržíte následující chybovou zprávu:
Explicitně přidružit popisky ovládacích prvků formuláře. Zvažte použití <label>s atributem "pro" v rámci formuláře.


FrontPage 2003 přestane reagovat při pokusu o vytvoření nového webu WebDav

Pokuste se vytvořit nový web WebDav v zobrazení vzdálený webový server v aplikaci FrontPage 2003. Po klepnutí na tlačítko Ano vytvoříte nový web, FrontPage 2003 přestane reagovat (zablokuje se).


Nelze najít text v tabulce při hledání na vybranou stránku v aplikaci FrontPage 2003

Vyberte stránky webu v zobrazení složky. Na stránce navíc obsahuje text v tabulce. Při vyhledat text v tabulce na vybranou stránku nelze najít text.


Zobrazit chybové zprávy při kontrole webu pro usnadnění, pokud je nainstalována XML 6.0

Při kontrole webu pro usnadnění zobrazit následující chybové zprávy:
Chyba při spuštění!
V devenv.exe [2792] došlo k výjimce neošetřené win32.
K tomuto problému dochází, pokud je v počítači nainstalován Microsoft XML 6.0.

Poznámka: Kontrola usnadnění v aplikaci FrontPage 2003 používá Microsoft XML 4.0 nebo Microsoft XML 5.0.


Zaškrtnutí usnadnění přestane bez chyb na stránce obsahující značku <!CDATA[]>

Při kontrole stránek webu pro usnadnění zaškrtnutí usnadnění zastaví bez chyb na stránce obsahující značku <!CDATA[]>. Stránka obsahuje značku <!CDATA[]> a všechny stránky postupujte tedy nejsou kontrolovány pro usnadnění.


Poznámka: Po upgradu FrontPage 2002 Service Pack 3 (SP3) nebo FrontPage 2003 vlastní dotazy musí výhradně podle určitého formátu zpracovány aplikací FrontPage. Všechny existující vlastní dotazy, neprovádějte tento formát nemůže být vytvořen pomocí Průvodce výsledky databáze po instalaci aplikace FrontPage 2003 SP2. Pokud se pokusíte upravit takový dotaz, zobrazí se následující chybová zpráva:
Vlastní dotaz obsahuje chyby.
Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
907307Při procházení stránky ASP po upgradu na aplikaci FrontPage 2003 nebo FrontPage 2002 Service Pack 3 se zobrazí chybová zpráva "Chyba Průvodce výsledky databáze"

Podrobnosti o identifikaci chyby

Při použití aplikace FrontPage 2003 může zobrazit chybová zpráva podobná následující:
Microsoft Office FrontPage došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže. Chcete-li zjistit, jaká data tato chybová zpráva obsahuje, klikněte sem.
Pokud zobrazíte obsah zprávy o chybě, zobrazí se informace o identifikaci chyby podobné následujícím údajům.
Název aplikaceVerze aplikaceNázev moduluVerze moduluPosun
FrontPg.exe11.0.5516.0Fpcutl.dll11.0.5516.0000bb1e5
FrontPg.exe11.0.5516.0Fpsrvutl.dll11.0.5523.0000110b0
FrontPg.exe11.0.5516.0Fpsrvutl.dll11.0.5523.000005c40
FrontPg.exe11.0.6356.0Fpsrvutl.dll11.0.6353.000005c32
FrontPg.exe11.0.5516.0Fpeditax.dll11.0.5525.00002cd86
FrontPg.exe11.0.5510.0Fpeditax.dll11.0.5515.0000f2740
FrontPg.exe11.0.6356.0Fpsrvutl.dll11.0.6353.00000de5e
FrontPg.exe11.0.5516.0Fpsrvutl.dll11.0.5523.00005646d
FrontPg.exe11.0.6356.0Fpsrvutl.dll11.0.6353.0000567c9
FrontPg.exe11.0.5516.0Fpwec.dll11.0.5523.00004f09b
FrontPg.exe11.0.6356.0Fpwec.dll11.0.6356.000090ef4
FrontPg.exe11.0.6356.0Fpeditax.dll11.0.6353.00001fcc5
FrontPg.exe11.0.5516.0Fpeditax.dll11.0.5525.000028f2b
Vtidb.exe11.0.6356.0Msvcrt.dll7.0.2600.218000030024
FrontPg.exe11.0.5516.0Fpeditax.dll11.0.5525.0002c56b7
FrontPg.exe11.0.5516.0Fpsrvutl.dll11.0.5523.0000055be
FrontPg.exe11.0.6356.0Fpeditax.dll11.0.6353.0003db752
FrontPg.exe11.0.5516.0Fpeditax.dll11.0.5525.000339e48
Mohou se zobrazit i jiné verze aplikací, verze modulů a offsety.
frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 906341 - Poslední kontrola: 11/16/2005 00:20:55 - Revize: 2.2

Microsoft Office FrontPage 2003

  • kbmt kbtshoot kbupdate kbfix KB906341 KbMtcs
Váš názor