Aktualizace 906569 přidá do nástroje Konfigurace systému v systému Windows XP Service Pack 2 kartu Nástroje

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Tento článek popisuje novou kartu Nástroje, která je dostupná v nástroji Konfigurace systému (Msconfig.exe). Nová karta Nástroje je k dispozici po instalaci aktualizace 906569 v počítači se systémem Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
Další informace
Pomocí karty Nástroje v nástroji Konfigurace systému lze spouštět diagnostické nástroje. Karta Nástroje rovněž zobrazuje cestu a přepínače jednotlivých nástrojů.

Chcete-li spustit jeden nebo více nástrojů uvedených na kartě Nástroje, klepněte na požadovaný nástroj a poté na tlačítko Spustit. Případně klepněte na požadovaný nástroj a stiskněte kombinaci kláves ALT+L.

Seznam nástrojů na kartě Nástroje lze přizpůsobit přidáním dalších nástrojů, změnou přepínačů příkazového řádku nebo oběma uvedenými způsoby. Změny v seznamu nástrojů lze provést pomocí aktualizačních služeb, jako je systém Windows Update nebo program výrobce OEM. Kartu Nástroje lze navíc přizpůsobit úpravou souboru Mscfgtlc.xml, který je přidružen k nástroji Konfigurace systému. Soubor Mscfgtlc.xml je třeba vytvořit ve stejné složce, ve které je umístěn soubor Msconfig.exe. Ve výchozím nastavení je soubor Msconfig.exe umístěn ve složce Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries.

Poznámka: Soubor Mscfgtlc.xml je systémový soubor. Jeho změna vyžaduje oprávnění správce.

Zde je příklad formátu souboru Mscfgtlc.xml:
<?xml version="1.0" ?> <MSCONFIGTOOLS> <a NAME="Vzdálená pomoc" PATH="%windir%\\system32\\rcimlby.exe" DEFAULT_OPT="-LaunchRA" ADV_OPT="" HELP="Získání pomoci od přítele nebo její poskytnutí přes Internet"/> <b NAME="Konfigurace protokolu IP" PATH="%windir%\system32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe" ADV_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe /all" HELP="IPCONFIG je nástroj příkazového řádku sloužící k řízení síťových připojení v počítačích se systémem Windows."/> </MSCONFIGTOOLS>
V tomto příkladu položka a představuje nástroj bez rozšířených funkcí. Rozšířené funkce nejsou k dispozici v důsledku nezadaného argumentu u prvku ADV_OPT. Položka b představuje nástroj s rozšířenými funkcemi. V položce b je celý příkaz zopakován s přidaným přepínačem. Tento nástroj je navíc spuštěn v okně příkazového řádku.

Zadání popisu nástroje není v souboru Mscfgtlc.xml vyžadováno. Pokud však použijete nesprávné informace o cestě, syntaxi nebo možnostech, obdržíte chybovou zprávu. V takovém případě nebudou navíc nástroje, které chcete zobrazit, na kartě Nástroje viditelné.

Následující tabulka obsahuje popis nástrojů, které jsou zobrazeny na kartě Nástroje. Uvádí rovněž výchozí příkazy pro jejich spuštění na příkazovém řádku:
Název nástrojePopis na kartě NástrojeVýchozí příkaz
O systému WindowsZobrazí verzi systému Windows aktuálně nainstalovanou v systému.Winver.exe
Příkazový řádekOtevře okno příkazového řádku.Cmd.exe
Prohlížeč událostíZobrazuje monitorovací zprávy a zprávy o problémech zasílané systémem Windows a dalšími programy.Eventvwr.msc
Možnosti InternetuNastavení aplikace Internet ExplorerInetcpl.cpl
Konfigurace protokolu IPIPCONFIG je nástroj příkazového řádku sloužící k řízení síťových připojení v počítačích se systémem Windows. Ipconfig.exe nebo Ipconfig.exe /all
Diagnostika sítěNástroj Diagnostika sítě projde systém a zjistí informace o hardwaru, softwaru a síťových připojeních.Netsh.exe diag gui
ProgramyPřidá nebo odebere programy a součásti systému Windows.Appwiz.cpl
Editor registruUmožňuje provádět změny v registru systému Windows.Regedit.exe
Centrum zabezpečeníUmožňuje konfigurovat funkci Automatické aktualizace, Bránu firewall systému Windows a nastavení vlastností Internetu.Wscui.cpl
Systémové informaceZobrazuje upřesňující informace o nastavení hardwaru a softwaru.Msinfo32.exe
Vlastnosti systémuZobrazuje základní informace o nastavení systému počítače.Sysdm.cpl
Obnovení systémuObnoví předchozí stav počítače.%Systemroot%\System32\restore\Rstrui.exe
Správce úlohPoskytuje podrobnosti o programech a procesech spuštěných v počítači.Taskmgr.exe
Poznámka: Po klepnutí na položku Konfigurace protokolu IP na kartě Nástroje je k dispozici zaškrtávací políčko Upřesnit možnosti. Políčko Upřesnit možnosti zaškrtněte a poté klepněte na tlačítko Spustit v případě, že chcete zahrnout podrobné informace pro všechny síťové adaptéry. Tato procedura vrací stejné výsledky jako spuštění příkazu ipconfig /all. Zaškrtnutí políčka Upřesnit možnosti zrušte v případě, že chcete zobrazit základní síťové informace pro povolené síťové adaptéry.

Chcete-li spustit nástroj Konfigurace systému, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1

Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig.exe a poté klepněte na tlačítko OK.

Metoda 2

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Nápověda a odborná pomoc.
 2. Klepněte na položku Zobrazit informace o počítači a provést diagnostiku potíží pomocí Nástrojů.
 3. Klepněte na položku Nástroj Konfigurace systému.
Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:


Soubor ke staženíStažení balíčku 906569

Datum vydání: 5. října 2005

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Poznámka: Italská verze této aktualizace se nazývá Windowsxp-kb906569-v3-x86-ita.exe.

DůležitéChcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte používat systém Windows XP SP2.

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 27. 9. 2005 00:34 5.1.2600.2764 169 984 Msconfig.exe 27. 9. 2005 00:29 5.1.2600.2764  21 504 Xpsp3res.dll
Vlastnosti

ID článku: 906569 - Poslední kontrola: 12/09/2015 03:10:11 - Revize: 4.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload KB906569
Váš názor