Problémy vyřešené aktualizací Exchange Server 2003 Service Pack 2

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Tento článek obsahuje aktuální seznam článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB), které popisují problémy vyřešené aktualizací Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Konkrétní článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base z následujícího seznamu zobrazíte klepnutím na jeho číslo. Další informace o získání aktualizace Exchange Server 2003 Service Pack 2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
836993 Získání nejnovějších aktualizací Service Pack pro Exchange Server 2003
Důležité: Poznámky k verzi aktualizace Exchange Server 2003 SP2 popisují nejaktuálnější informace, které nebyly popsány v dokumentaci obsažené v aktualizaci Exchange Server 2003 SP2. Před instalací aktualizace Exchange Server 2003 SP2 si projděte poznámky k verzi, zda neobsahují informace relevantní pro konfiguraci vašeho systému.

Poznámky k verzi aktualizace Exchange Server 2003 SP2 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace

Seznam problémů, které tato aktualizace Service Pack řeší

302935 Servery Exchange Server 5.5 nebo Exchange Server 2003 mohou vrátit zkrácený text zprávy, pokud je aplikace objektu CDO spuštěna jako služba (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821595 Na serverech Exchange Server 5.5 nebo Exchange Server 2003 mohou být ve vloženém e-mailu zobrazeny informace o příjemcích skryté kopie (Bcc, Blind Carbon Copy) zprávy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823515 Služba POP v počítači front-end serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 se neočekávaně zastaví (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823799 Předaná zpráva může být na serveru Exchange Server 5.5 nebo Exchange Server 2003 odložena jako duplicitní (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
829989 Zpráva, která je opakovaně odeslána prostřednictvím připojovací aplikace Microsoft Exchange Connector pro aplikaci Lotus Notes, způsobí problémy s formátováním textu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
830369 Konektor protokolu X.400 nepřidá záznam do protokolu sledování zpráv, pokud je e-mailová zpráva předaná dál ze serveru Exchange 2000 Server na jiný e-mailový server pomocí konektoru protokolu X.400 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
831260 Při pokusu o restartování serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 se zobrazí chybová zpráva Soubor \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM je poškozen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
833607 Služba Úložiště informací serveru Exchange na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 využívá 100 procent prostředků procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
833745 Upozornění Always-up-to-date serveru Exchange Server 2003 nefungují s mobilním zařízením (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
834320 Z vlastního formuláře v aplikaci Outlook Web Access na serveru Exchange 2000 nebo Exchange 2003 nelze odstranit přílohu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
835643 Přílohy, jejichž názvy souborů obsahují znaky rozšířené sady ASCII, nelze na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 načíst pomocí příkazu FETCH (BODYSTRUCTURE) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
835992 E-mailová zpráva není správně naformátována, pokud ji příjemce odešle z počítače se serverem Exchange Server 2003 jinému příjemci na serveru Exchange (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
836857 Při pokusu o odeslání e-mailové zprávy pomocí aplikace Outlook Web Access pro Exchange Server 2003 je zpráva přesunuta do složky Koncepty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
836862 Při pokusu o vytvoření události na serveru Exchange Server 5.5 nebo Exchange Server 2003 pomocí programu se podproces objektu CDO může dostat do nekonečné smyčky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
836883 Při pokusu o přesunutí poštovní schránky na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 se zobrazí kód chyby 0x80040301 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
837041 Služba RUS (Recipient Update Service) na serveru Exchange Server 2003 může generovat několik neplatných adres proxy protokolu X.400 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
837893 Pole ChangeBy není správně aktualizováno na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
838415 Při použití aplikace Outlook Web Access na serveru Exchange Server 2003 nelze zobrazit přílohu e-mailu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
838644 Zprávy ve frontě pozdrženého doručení v počítači se serverem Exchange 2000 nebo Exchange 2003 způsobují problémy s výkonem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
838922 Pokud je ve Správci služeb Internetu přidáno více než 28 hlaviček hostitele, uzel clusteru serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 selže a služba HTTP se zastaví (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839138 Služba Message Transfer Agent na serveru Exchange Server 5.5 nebo Exchange Server 2003 pokračuje v příjmu zpráv po selhání pevného disku, který obsahuje složku MTADATA (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839316 Události na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 zpracované pomocí knihovny Cdohtml.dll jsou v časovém pásmu GFT v říjnu 2004 posunuty o jednu hodinu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839483 Ověření kryptografických podpisů na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 není úspěšně dokončeno v jímce událostí přenosu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
840055 Proces Store na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
840123 Služba Úložiště informací serveru Exchange selže, pokud se uživatel protokolu IMAP (Internet Message Access Protocol) verze 4rev1 pokusí vypsat seznam veřejných složek ze serveru Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
840504 Pokud jsou nepřetržitě volány funkce MAPILogon a MAPILogoff pro poštovní schránky na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003, může ve vlastním programu dojít k nevracení přidělené paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
840668 V doméně, v níž je nainstalován Exchange Server 2003, je ve vlastnostech uživatelského účtu zobrazeno mnoho adres proxy aplikace Lotus Notes (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
840719 Z externího e-mailového účtu lze odeslat e-maily do distribuční skupiny na serveru Exchange (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
841443 Zpráva třídy FreeDoc předaná dál pravidlem veřejné složky se na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 změní z IPM.Document na IPM.Note (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
841843 Při přesunutí skupiny prostředků Exchange, která obsahuje dva prostředky HTTP, do jiného uzlu clusteru dojde k selhání druhého prostředku HTTP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
842227 Program Mailbox Merge na serveru Exchange Server 2003 přejmenuje zvláštní složky na zdrojovou složku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
842577 Při odeslání e-mailu, který obsahuje propojený objekt, přestane na serveru Exchange 5.5 nebo Exchange 2003 pracovat služba připojovací aplikace Microsoft Exchange Connector pro aplikaci Lotus Notes (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
842631 Je k dispozici aktualizace, která konfiguruje nastavení hodnoty časového limitu pro průvodce migrací na serveru Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
842710 Při spuštění nástroje Information Store Integrity Checker na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 přestane reagovat proces služby Exchange Information Store (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
843226 Pokud aplikace Outlook Web Access použije k připojení k počítači se serverem Exchange 2003 v clusteru protokol SSL, stoupne využití procesoru a sníží se výkon (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
867446 Po konfiguraci oznámení na serveru Exchange Server 2003 Service Pack 1 nefungují oznámení sledování týkající se skupin směrování a do protokolu událostí je zapsána událost s ID 9098 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
867475 Při otevření řady opakovaných událostí v aplikaci OWA na serveru Exchange 2000 nebo Exchange 2003 mohou být plánované začátky všech událostí posunuty o hodinu vpřed oproti původním počátečním časům (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
867571 Na serveru Exchange Server 2003 nelze použít pravidla pro veřejné složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
867740 V poli Použít tento název ve vlastnostech veřejné složky na serveru Exchange 2000 nebo Exchange Server 2003 nelze použít znaky dvoubajtové znakové sady (DBCS) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
870585 Při odeslání e-mailu do veřejné složky na serveru Exchange Server 2003 nebo Exchange 2000 se zobrazí zpráva o nedoručení 5.2.1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
872822 Po restartování služby Úložiště informací serveru Exchange na serveru Exchange Server 2003 Service Pack 1 není spuštěna globální jímka událostí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
873434 Služba Exchange Intelligent Message Filter neprohledává e-maily v počítači se serverem Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
875525 Je-li k otevření komprimovaného (ZIP) souboru v příloze stažené z počítače se serverem Exchange Server 2003 použita aplikace Outlook Web Access, soubor je poškozen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
875543 Pomocí konektoru ADC (Active Directory Connector) serveru Microsoft Exchange Server 2003 nelze replikovat uživatelský účet systému Microsoft Windows NT přiřazený poštovní schránce na serveru Exchange Server 5.5 do služby Active Directory systému Microsoft Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
875573 Při použití aplikace Outlook Web Access na serveru Exchange Server 2003 nelze uložit e-mail jako soubor (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
883312 Po přesunutí poštovní schránky uživatele na jiný poštovní server Exchange Server 2003 nejsou zobrazovaný název poštovní schránky uživatele a pořadí složek v seznamu složek zobrazeny správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
883351 Jsou-li na serveru Exchange Server 2003 Service Pack 1 vytvořeny zásady správce poštovních schránek pro jedno úložiště poštovních schránek a následně nastaveny tak, aby používaly jiné úložiště poštovních schránek, tyto zásady jsou použity pro obě úložiště (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
883419 Při pokusu o použití funkce obnovení dat poštovní schránky k obnovení poštovní schránky ze skupiny Recovery Storage Group na serveru Exchange Server 2003 se zobrazí chybová zpráva o neplatné syntaxi názvu domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
883490 Formát e-mailových zpráv aplikace Outlook má větší prioritu než formát internetových zpráv nastavený v počítači se serverem Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
883938 Při přesměrování ORAR (Originator Requested Alternate Recipient) na serveru Exchange Server 2003 není historie přesměrování součástí jména původního příjemce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
883940 Když server Exchange Server 2003 ověřuje vlastnost PR_REDIRECTION_HISTORY, je špatně spočtena délka doplnění adresy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
884064 Po změně členství ve skupině distribučního seznamu na serveru Microsoft Exchange Server 5.5 může dojít ke ztrátě této změny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
884477 Příloha se zakódovaným názvem souboru využívajícím znakovou sadu JIS (Japanese Industry Standards) na serveru Exchange 2000 nebo Exchange 2003 může být poškozena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
884767 Po zkopírování složky z jedné veřejné složky na nejvyšší úrovni do jiné složky na nejvyšší úrovni v prostředí serveru Exchange Server 2003 nejsou některé položky zkopírovány do cílové složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
884863 Aktualizace pro servery Exchange 2000 Server a Exchange Server 2003 přidá do protokolu událostí aplikací zaznamenávání odstranění veřejných složek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
884881 Po otevření zprávy příjemcem chybí přiložený soubor nebo přiložený obrázek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
885465 Je k dispozici aktualizace, která konfiguruje aplikaci Exchange ActiveSync na serveru Exchange Server 2003 Service Pack 1 tak, aby tato aplikace již neověřovala pole synchronizovaná klientským zařízením (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
885660 Pokud klient aplikace Lotus Notes použije připojovací aplikaci Exchange Notes Connector k odeslání e-mailu uživateli na serveru Exchange, chybí text e-mailové zprávy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
885903 Nelze upravit vložený e-mail, který byl předán dál jako příloha pravidlem na straně serveru na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
885924 Při pokusu o otevření složky jiného uživatele z aplikace Outlook 2003 se zobrazí chybová zpráva Složku nelze zobrazit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
886688 Opakovaná událost spojená se žádostí o schůzku může být na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 odebrána z kalendáře příjemce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
886757 Pokud zobrazované jméno odesílatele na serveru Exchange 2000 nebo Exchange 2003 obsahuje čárku a rozšířené znaky, zobrazí se e-mailová adresa odesílatele na straně příjemce jako dvě samostatné adresy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
886760 Některé opakované schůzky, které uživatelé na serveru Exchange Server 2003 přijali nebo vytvořili, nejsou v jejich kalendářích zobrazeny v informacích o volném čase (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
886811 Po dotazu DAV v úložišti informací na vlastnosti zprávy je vrácena chyba 0x80004005 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
886816 Při pokusu o spuštění služby SMTP nebo připojení veřejné složky na serveru Exchange 2003 dojde k selhání procesu služby Správa služby IIS (Inetinfo.exe) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
886948 Průvodce migrací na serveru Exchange Server 2003 Service Pack 1 nemigruje všechny položky kalendáře (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
887192 Uživatelé aplikace Outlook Express nemohou synchronizovat data diskusních skupin serveru Exchange Server 5.5 po přesunu těchto dat na virtuální server protokolu NNTP na serveru Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
887577 Při migraci poštovních schránek aplikace IBM Lotus Notes na server Microsoft Exchange Server 2003 nemigruje průvodce Exchange Server Migration Wizard správně informace o e-mailových zprávách (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
887595 Jestliže k přijetí žádosti o schůzku u řady opakovaných schůzek používáte aplikaci využívající objekty CDO, může dojít k odstranění této řady opakovaných schůzek ze serveru Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
887612 Po odhlášení ze serveru Exchange 2003 a následném opětovném přihlášení k němu pomocí aplikace Outlook Web Access spuštěné ve stejném okně webového prohlížeče může dojít k přesměrování na nesprávnou stránku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
888315 Aplikace Outlook Web Access přestane reagovat a Správa služby IIS neočekávaně selže v počítači se serverem Exchange 2003 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
888416 Server Exchange 2003 nelze nakonfigurovat tak, aby bylo odchozích zprávách uvedeno zjednodušené zobrazované jméno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
888614 Na serveru Exchange 2000 nebo Exchange 2003 nelze použít modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory k vygenerování adresy e-mailového proxy serveru, pokud tato adresa obsahuje závorky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
888619 Hodnota vlastnosti PR_ACCESS vrácená z metody DAV PROPFIND na serveru Exchange Server 2003 je vždy pouze pro čtení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
889160 Uživatel připojený k serveru front-end serveru Exchange 2003 pomocí klientského e-mailového programu s využitím protokolu IMAP4 může být neočekávaně odpojen od relace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
889171 Po restartování služby Publikování na webu na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 nejsou weby služby IIS spuštěny automaticky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
889180 Nástroje pro sledování Exchange System Manager na serveru Exchange Server 2003 mohou nesprávně uvádět, že fronty protokolu SMTP dosáhly kritické délky fronty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
889316 Na serveru Exchange Server 5.5 nebo Exchange Server 2003 se zobrazí chybová zpráva „Server WMS je nečinný: lsmexout.exe – chyba aplikace“ a dojde k neočekávanému ukončení připojovací aplikace Exchange Connector pro aplikaci Lotus Notes (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
889525 Pokud se uživatel aplikace Entourage pokusí odeslat e-mailovou zprávu, která překročí limit velikosti v globálním nastavení, zpráva zůstane ve složce Pošta k odeslání a protokol transakcí serveru Exchange Server 2003 se zvětšuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
889528 V počítači se serverem Exchange Server 2003 Service Pack 1 nelze úspěšně provést online zálohu databází úložiště informací a do protokolu je zaznamenána událost ID 217 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
889680 Uživatelé aplikace Outlook 2003 mohou obnovit odstraněné položky i přesto, že je server Exchange Server 2003 nakonfigurován tak, aby nezachovával odstraněné položky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
890059 V e-mailu v aplikaci OWA mohou být poškozeny adresy URL obsahující znaky dvoubajtové znakové sady (DBCS) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
890633 Při pokusu o uložení události do kalendáře umístěného ve veřejné složce se v aplikaci Outlook Web Access zobrazí chybová zpráva Vnitřní chyba serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
890739 Stav naplánování fronty protokolu X.400 na serveru Exchange Server 2003, který je konfigurován na hodnotu Vždy, se změní na hodnotu Zmrazený (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
890763 V e-mailové zprávě na serveru Exchange Server 5.5 nebo Exchange Server 2003 jsou v poli Od zobrazeny pouze otazníky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891390 Služba RUS (Recipient Update Service) na serveru Exchange 2003 opakovaně aktualizuje popisovač zabezpečení distribučního seznamu, který obsahuje skryté členy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891428 Při pokusu o použití objektů CDOEX v aplikaci jímky událostí na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 není získán žádný výsledek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891429 Při použití japonské verze aplikace Outlook Mobile Access k zobrazení zpráv z počítače se serverem Microsoft Exchange Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 jsou v polích Komu, Kopie nebo Od zobrazena pouze příjmení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891438 Služba Inetinfo.exe se může ukončit, pokud server Exchange Server 2003 používá možnosti SMTP, SSL a filtrování odesílatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891504 Při pokusu o přesunutí nebo odebrání složky obsahující velký počet podsložek v aplikaci Outlook přestane služba Microsoft Exchange Information Store odpovídat a je zaznamenána událost 9673
891572 Při použití aplikace Outlook k přesunutí zprávy, která obsahuje připojenou další zprávu, do veřejné složky se na serveru Exchange 2000 nebo Exchange 2003 zobrazí chybová zpráva Položky nelze přesunout (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891643 Při příjmu e-mailové zprávy v aplikaci Outlook ze serveru Exchange Server 2003 může být poškozen název přiloženého souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891706 Průvodce Exchange Server Migration Wizard může při migraci poštovní schránky z aplikace Lotus Notes na server Exchange Server 2003 neočekávaně přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891780 E-mailová zpráva odeslaná z japonské jazykové verze serveru Exchange Server 2003 je u uživatele aplikace Lotus Notes zobrazena nesprávně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891789 V nástroji Správce systému Exchange na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 jsou uvedeny nesprávné velikosti poštovních schránek či složek, operace přesunu poštovní schránky jsou neúspěšné a potvrzení o nepřečtení zprávy nejsou doručena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891850 Při odeslání zašifrované zprávy z aplikace Lotus Notes na server Exchange 2003 pomocí připojovací aplikace Exchange Connector pro aplikaci Lotus Notes neodešle server Exchange 2003 druhou zprávu o nedoručení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891860 V důsledku potíží s komunikací protokolu LDAP v komponentě MSADC serveru Exchange 2003 Service Pack 1 je do protokolu aplikace každých pět minut zaznamenána událost ID 8146 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
892231 Při pokusu o přístup k vlastnostem metod či složek na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 je zobrazena chybová zpráva MAPI_E_CALL_FAILED (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
892397 Ke stažení e-mailové zprávy nelze použít aplikaci Outlook Express a do protokolu aplikace je zapsána zpráva o události (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
892485 Požadavky na zpětné načtení některých veřejných složek v počítači se serverem Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 nejsou nikdy dokončeny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
892524 V kalendáře udržovaném v počítači se serverem Exchange Server 2003 nelze uložit ani z něj odstranit opakované události (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
892560 V okamžiku, kdy účastník příjme aktualizovanou žádost o schůzku pomocí objektu CDO 1.21, chybí organizátor (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
893000 V clusterovém prostředí serveru Exchange Server 2003 se postupně zvyšuje počet popisovačů použitých službou správy systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
893245 V podokně Oblíbené položky mohou být zobrazeny nesprávné informace o nepřečtených zprávách uložených ve veřejných složkách aplikace Outlook v prostředí serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
893378 Při pokusu o změnu oprávnění veřejné složky pomocí nástroje Exchange System Manager se zobrazí chybová zpráva, že dostupná paměť nestačí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
894094 Po restartu clusteru se systémem Windows lze prostředek MTA přepnout do stavu offline, nelze jej však přepnout zpět do stavu online (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
894389 Příjemci zprávy předané dál na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 mohou vidět seznam příjemců v poli skrytá kopie (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
894461 Při správě podmnožiny atributů objektu uživatelů v modulu Uživatelé a počítače služby Active Directory se může zobrazit chybová zpráva Přístup byl odepřen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
894470 Po přijetí schůzky a odstranění přijaté žádosti o schůzku je schůzka odebrána z kalendáře aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
894788 Při použití programu odesílajícího příkazy protokolu NNTP k prohledávání diskusní skupiny v počítači se serverem Exchange Server 2003 vrátí hledání v některých případech nesprávné výsledky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
894795 Na server Exchange Server 2003 je odeslána zpráva, jejíž velikost překračuje nakonfigurovaný limit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
894923 Když virtuální server Exchange při selhání předá služby jinému uzlu na serveru Exchange Server 2003 Service Pack 1, je zastavena služba W3SVC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
895407 Po konfiguraci omezení doručování založených na distribučních skupinách na serveru Exchange Server 2003 je doručení zpráv do místních poštovních schránek pomalejší, než očekáváte (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
895471 Při přesunutí nebo odstranění zpráv procesem správy poštovních schránek na serveru Exchange Server 2003 nebo Exchange 2000 Server zobrazí událost ID 9307 nesprávný počet zpráv (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
895476 Aplikace Outlook na serveru Exchange Server 2003 stáhne celý adresář offline namísto stažení pouze přírůstkových změn tohoto adresáře (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
895541 Při odeslání e-mailové zprávy na serveru Microsoft Exchange Server 2003 pomocí protokolu X.400 příjemci, jehož e-mailová adresa obsahuje určitou kombinací znaků, nemusí být tato zpráva doručena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
895588 Je-li na serveru Exchange Server 2003 k odpovědi na zprávu nebo k jejímu předání dál použit jiný klient MAPI než aplikace Outlook, jsou zobrazeni původní příjemci skryté kopie (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
896355 Při velkém zatížení služby RUS na serveru Exchange Server 2003 může aplikace Outlook stáhnout celý adresář offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
896897 Po změně adresy aplikace Lotus Notes, která je na serveru Exchange 2003 Service Pack 1 replikována pomocí připojovací aplikace Microsoft Exchange Connector pro aplikaci Lotus Notes, může dojít k selhání služby Microsoft Exchange System Attendant (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
897707 Je-li na serveru Exchange Server 2003 připojeno více než 20 databází, může v paměti nestránkovaného fondu dojít k nevracení přidělené paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
872963 Po instalaci aktualizace Exchange Server 2003 Service Pack 1 dochází k pravidelnému selhání služby Úložiště informací serveru Microsoft Exchange (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
883522 Po konfiguraci služby Intelligent Message Filter na serveru Exchange Server 2003 zůstávají e-mailové zprávy obsahující vir v místní frontě pro doručení serveru SMTP
883543 Při spuštění klienta OWA serveru Exchange Server 2003 v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 se do aplikace OWA nezavádí ovládací prvek S/MIME
887809 Služba System Attendant přestane reagovat a uživatelé se nemohou přihlásit k počítači se serverem Exchange Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
891968 Popis opravy hotfix, která umožní serveru Exchange Server 2003 zaznamenávat do protokolu událostí odstranění veřejné složky uživatelem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911836 Při příjmu velké zprávy na serveru Exchange Server 2003 dojde k poklesu výkonu poštovních klientů a do protokolu aplikace je současně zaznamenána událost 623 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
841561 Při pokusu o přístup k back-end serveru Exchange Server 2003 zařazenému jako cluster pomocí aplikace Outlook Web Access se zobrazí zpráva 500 o vnitřní chybě serveru
894549 MS05-021: Chyba zabezpečení serveru Exchange Server 2003 a Exchange 2000 Server umožňuje vzdálené spuštění kódu
890056 Při použití příkazu ESEUTIL /K na složku obsahující protokoly transakcí na serveru Exchange Server 2003 SP1 je zobrazena chybová zpráva Neplatná verze protokolu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
892514 Při pokusu o vytvoření zálohy souborů databáze serveru Exchange 2003 pomocí programu využívajícího službu Stínová kopie svazků přestane reagovat služba Úložiště informací serveru Microsoft Exchange (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 906669 - Poslední kontrola: 12/09/2015 03:11:05 - Revize: 6.4

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbqfe kbinfo kbfix KB906669
Váš názor