Jak zálohovat účty a pracovní prostory aplikace Groove v

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:907230
ÚVOD
Chcete-li zabránit ztrátě dat z selhání hardwaru nebo náhodným odstraněním doporučujeme zálohovat ohrožen účty a pracovní prostory. Tento článek popisuje, jak zálohovat také účty a pracovní prostory aplikace Microsoft Office Groove 2007, Groove Virtual Office 3.x a v pracovním prostoru aplikace Groove 2.x., tento článek popisuje, jak zálohovat zprávy v aplikaci Groove 3.x.
Další informace

Jak zálohovat účet

Pokud používáte účet na více počítačích nebo pokud jsou součástí spravované domény aplikace Groove, které provádí automatické zálohování, již další kopie vašeho účtu. Pomocí jedné z těchto kopií obnovit váš účet, pokud něco dojde k místní instalace aplikace Groove. Však na jednom počítači používáte svůj účet aplikace Groove a nepatří do spravované domény, která provádí automatické zálohování, je by měla chránit účet ručně uložení účtu do souboru alespoň každých 59 dní. Po 60 dnech soubor účtu vyprší, nebudete moci používat.

V aplikaci Groove 2007 se toto omezení 60denní vyhnout dožadující a použitím opravy hotfix 935874. Další informace o opravě hotfix 935874 klepnutím na následující číslo článku:
935874Popis balíčku oprav hotfix aplikace Groove 2007: 11. dubna 2007
Starší soubory účtu může být obtížné vyrovnat s nejnovější informace o aplikaci Groove Relay. Proto stále doporučujeme zálohovat váš účet alespoň každých 60 dní.

Chcete-li uložit data účtu aplikace Groove v aplikaci Groove 2007, postupujte takto:
 1. V Možnosti nabídky, klepněte na tlačítko Předvolby.
 2. Klepněte Účet a potom na kartu Uložit ve skupinovém rámečku Uložit jako soubor účtu Vytvoření souboru účtů.
Chcete-li uložit data účtu aplikace Groove Groove 3.x, postupujte takto:
 1. V Možnosti nabídky, klepněte na tlačítko Předvolby.
 2. Klepněte Účet a potom na kartu Uložit jako soubor účtu Vytvoření souboru účtů.
Chcete-li uložit data účtu aplikace Groove Groove 2.x, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Přejít naa klepněte na tlačítko Můj účet.
 2. Klepněte na tlačítko Účet zálohy.

Jak zálohovat pracovního prostoru

Aplikace Groove účtu obsahuje vaše předvolby, nastavení a kontakty. Účtu obsahuje také seznam pracovní prostory aplikace Groove a členů těchto pracovních prostorů. Účet neobsahuje data skutečného pracovního prostoru. Proto při uložení souboru aplikace Groove účtu můžete uložit pouze ukazatele pracovní prostory. Uložit všechna data uložená v těchto pracovních prostorů. Pokud importujete do aplikace Groove soubor účtu aplikace Groove, uvidíte všechny vaše staré sdílené pracovní prostory uvedené v seznamu pracovního prostoru. Však nebude možné zadat tyto pracovní prostory, dokud můžete načíst z jiného člena.

Aplikace Groove má dva druhy pracovních prostorů. Standardní pracovní prostory ukládat data v aplikaci Groove v šifrovaném formátu. Sdílení pracovní plochy soubor synchronizovat složku systému Windows. Pokud používáte standardní pracovní prostory obsahující pouze několik členů nebo obsahující důležitá data, která často upravovat, můžete pravidelně archivovat tyto pracovní prostory. Proto pokud dojde ke ztrátě pracovního prostoru nebo kritická data přepsána omylem, můžete obnovit kopii v pracovním prostoru ze souboru.

Sdílením pracovního prostoru aplikace Groove nelze archivovat. Uložit data pracovního prostoru ze souboru aplikace Groove, sdílení pracovního prostoru pomocí nástroj zálohování systému preferovaný soubor zálohovat složku systému Windows pomocí Centra synchronizace. Aplikace Groove nešifruje obsah složek aplikace Groove synchronizovány s výjimkou odeslání obsahu v síti. Proto je dostačující zachovat data zálohy systému souborů.

Pokud dojde ke ztrátě souborů synchronizované složky a poté přejít do režimu online v aplikaci Groove, odešle aplikace Groove zprávy odstranit Centrum synchronizace. Pokud došlo ke ztrátě souborů ze složky synchronizované, nerestartuje aplikace Groove, dokud nebudou obnoveny všechny soubory. Jakýkoli soubor, který je přidán, zatímco je aktivní aplikace Groove nebo obnovena, se změněný název bude vidět jako nových. Proto soubor předány ostatním členům pracovního prostoru podle vlastnosti složky stahování. Přestože tyto soubory odeslat znovu nezpůsobí ztrátu dat, spotřebuje síťové prostředky a prostředky počítače.

Chcete-li uložit data pracovního prostoru z jiného prostoru, je nutné uložit prostoru archivu. To provedete v aplikaci Groove 2007 nebo aplikace Groove 3.x použijte jednu z následujících metod:
 • Pravým tlačítkem myši na pracovní prostor v libovolném seznamu pracovní prostory, klepněte na tlačítko Uložit jakoa klepněte na tlačítko Archiv. Pokud budete vyzváni, zadejte název souboru a pokud chcete, heslo.
 • V Launchbar, klepněte Pracovní prostory Karta a klepněte na pracovní prostor. V Soubor příkaz Uložit pracovní prostor jakoa klepněte na tlačítko Archiv. Pokud budete vyzváni, zadejte název souboru a pokud chcete, heslo.
Chcete-li uložit pracovní prostor jako archiv v aplikaci Groove 2.x, použijte jednu z následujících metod:
 • Pravým tlačítkem myši na pracovní prostor v libovolném seznamu pracovní prostory, klepněte na tlačítko Uložit jakoa klepněte na tlačítko Archiv. Pokud budete vyzváni, zadejte název souboru a pokud chcete, přístupové heslo.
 • Klepněte na tlačítko Přejít na, klepněte na tlačítko Moje mezerya potom klepněte na pracovní prostor. V Soubor nabídky, klepněte na tlačítko Uložit jako sdílené místoa klepněte na tlačítko Archiv. Pokud budete vyzváni, zadejte název souboru a pokud chcete, přístupové heslo.
Obnovit pracovního prostoru v aplikaci Groove 2007 nebo aplikace Groove 3.x, postupujte takto:
 1. Otevření seznamu pracovních prostorů v prostoru Manager nebo Launchbar.
 2. V Soubor příkaz Nový, přejděte na příkaz Z prostorua klepněte na tlačítko Archiv.
 3. Pokud budete vyzváni, zadejte umístění, název souboru a heslo, které lze uložit v pracovním prostoru.
Obnovit pracovního prostoru v aplikaci Groove 2.x, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Přejít naa klepněte na tlačítko Moje mezery.
 2. V Soubor nabídky, klepněte na tlačítko Otevřít sdílené místo archivu.
 3. Pokud budete vyzváni, zadejte umístění, název souboru a heslo použité k uložení pracovního prostoru.
Při obnovení pracovního prostoru vytvořit kopii pracovního prostoru. Kromě toho jsou jediným členem této kopie v pracovním prostoru. Se musí stále být reinvited do původního pracovního prostoru vrátit na právě aktivním členem nebo pozvat ostatní na kopie, aby bylo aktivní pracovní prostor. Archivní soubory pracovního prostoru to není výslovně časový limit. Stejně jako všechny zálohy se však méně užitečné jako diverges informace o aktivní archivní soubory pracovního prostoru.

Zálohování zpráv aplikace Groove Virtual Office 3.1 a starší verze aplikace Groove

Aplikace Groove, nemá záložní funkce pro historie zpráv. Však v aplikaci Groove Virtual Office 3.1 a starší verze aplikace Groove můžete exportovat všechny nebo některé zprávy do pracovního prostoru. Chcete-li archivovat rychlých zpráv v okně historie zpráv vyberte zprávy, klepněte na tlačítko Odeslata klepněte na tlačítko Nový pracovní prostor. Po vytvoření pracovního prostoru postup prostoru záložní popsaný v části "Jak zálohovat pracovního prostoru" do archivu centra. Tato funkce není k dispozici v aplikaci Groove 2007.

Možnosti automatického zálohování

Ochrana dat další, automatizované zvažte záložní produkt, který je navržen pro práci s aplikací Groove. Částečný seznam nástrojů, které jsou k dispozici od partnerů společnosti Microsoft, naleznete v části "Nástroje třetí strany" vMožnosti zálohování aplikace Groovedokument White paper na webu služby Stažení softwaru. Všimněte si, že tento seznam je již aktualizován. Nástroje pro zálohování aplikace Groove kompatibilní také pravděpodobně k dispozici z jiných zdrojů.
Odkazy
Další informace o způsobu uložení a obnovení dat prostoru v části "Správa pracovních ploch" v nápovědě aplikace Groove.
JAK 00022

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Egenskaber

Artikel-id: 907230 – Seneste udgave 04/13/2012 18:24:00 – Udgave 1.1

Groove Virtual Office 3.0 File Sharing Edition, Groove Virtual Office 3.0 Professional Edition, Groove Virtual Office 3.0 Project Edition, Groove Virtual Office 3.1 File Sharing Edition, Groove Virtual Office 3.1 Professional Edition, Groove Virtual Office 3.1 Project Edition, Groove Workspace 2.5 Preview Edition, Groove Workspace 2.5 Professional Edition, Groove Workspace 2.5 Project Edition, Groove Workspace 2.5 Standard Edition, Microsoft Office Groove 2007

 • kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB907230 KbMtcs
Feedback