Popis aktualizace pro sadu Office 2003: 8. listopadu 2005

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci aplikace Microsoft Office 2003. Tento článek popisuje, jak aktualizaci získat, problémy, které lze pomocí aktualizace opravit, potíže, které mohou po instalaci aktualizace nastat, a postup zjištění, zda je aktualizace nainstalována.
ÚVOD
Společnost Microsoft vydala aktualizaci pro aplikace Microsoft Office Excel 2003 a Microsoft Office Word 2003. Pomocí této aktualizace lze opravit možný problém, kdy nelze načíst doplněk, inteligentní značku nebo inteligentní dokument v případě, že používá rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0.

Poznámka: Tato oprava není zahrnutá v aktualizaci Office 2003 Service Pack 2 ani v aktualizaci Office 2003 Service Pack 3.

Poznámka pro vývojáře aplikace Microsoft Visual Studio 2005

Pomocí této aktualizace lze opravit problém, který může způsobit, že v aplikaci Office 2003 nebudou fungovat spravované doplňky, inteligentní dokumenty a inteligentní značky vytvořené pomocí aplikace Visual Studio 2005 v aplikaci Office 2003.

Další informace o tomto problému a o způsobu distribuce opravy s řešeními aplikace Visual Studio 2005 pro aplikaci Office 2003 s cílem umožnit fungování řešení získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
908002 V aplikacích sady Office nelze spustit doplňky, inteligentní dokumenty nebo inteligentní značky vytvořené pomocí aplikace Microsoft Visual Studio 2005 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace

Informace o aktualizaci

Seznam problémů, které lze pomocí aktualizace vyřešit

Pomocí aktualizace pro aplikaci Office 2003 (KB907417) lze vyřešit následující problém, který dříve nebyl ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base dokumentován.
Po instalaci aplikace Microsoft Visual Studio Tools pro sadu Office 2003 nelze spustit vlastní řešení sady Office 2003
Nedaří se spustit vlastní řešení sady Microsoft Office 2003 vytvořené pomocí aplikace Microsoft Visual Studio .NET. K tomuto problému může dojít, protože po instalaci aplikace Visual Studio Tools pro sadu Office 2003 nejsou načteny zásady rozhraní Microsoft .NET umožňující spuštění vlastního řešení.

Známé problémy

Známé problémy, které mohou nastat po instalaci aktualizace

Po instalaci této aktualizace může za určitých podmínek dojít k nečekanému selhání některých řešení aplikací Word 2003 nebo Excel 2003, která byla vytvořena v aplikaci Visual Studio Tools pro sadu Office 2003. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
908003 OPRAVA: Při pokusu o zavření dokumentu aplikace Word nebo tabulky aplikace Excel pomocí ovládacího prvku WinForm v aplikaci Visual Studio 2003 Tools pro řešení Microsoft Office System dojde k selhání sady Office 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jak odebrat aktualizaci

Tuto aktualizaci nelze po instalaci odebrat. Chcete-li se vrátit k předchozí instalaci, která nezahrnuje tuto aktualizaci, odeberte sadu Office 2003 a potom ji znovu nainstalujte z originálního disku CD, případně z původního umístění instalace.

Další informace o odinstalaci aktualizací sady Office získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
903771 Informace o možnostech odinstalace aktualizací sady Office (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Podrobné informace o instalaci

Jak získat a nainstalovat tuto aktualizaci

Aktualizace pro klientské počítače a pro správce jsou společně s pokyny k instalaci a informacemi o strategiích při nasazení k dispozici na webu služby Stažení softwaru. Chcete-li tuto aktualizaci z webu služby Stažení softwaru stáhnout, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Tato aktualizace obsahuje soubory, jejichž verze jsou uvedeny v následující tabulce.
Název souboruVerze
Otkloadr.dll7.10.5077.0
Jestliže již v počítači máte tyto soubory s vyšší verzí, než je uvedena v předchozí tabulce, není nutné tuto aktualizaci instalovat.

Soubor Otkloadr.dll můžete vyhledat na pevném disku. Použijte následující postup.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
  2. V okně Výsledky hledání klepněte v podokně Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
  3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte Otkloadr.dll a klepněte na tlačítko Hledat.
  4. Ve výsledném seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na nalezený soubor a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
  5. Na kartě Verze zjistěte verzi souboru nainstalovanou v počítači.

Informace pro správce o souborech MSP

Tato aktualizace pro správce je poskytována ve formě souboru Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP), který je zabalen do samorozbalovacího spustitelného souboru. Pro tuto aktualizaci je distribuován následující soubor MSP:
Otkloadr.msp

Funkce pro správce umožňující přeinstalování určitých součástí

Jestliže provedete aktualizaci instalačního bodu pro správu a v klientských počítačích přepíšete soubory uložené v mezipaměti a přeinstalujete aplikaci Office 2003, můžete použít příkaz obsahující parametr REINSTALL=[seznam funkcí]. Parametr REINSTALL=[seznam funkcí] určuje, zda chcete z bitové kopie instalace pro správce přeinstalovat určité součásti sady Office 2003. Pro aktualizaci pro sadu Office 2003 (KB907417) je hodnota pro parametr [seznam funkcí] následující:
WORDNonBootFiles,EXCELNonBootFiles
Můžete také použít parametr REINSTALL=ALL, jehož pomocí v klientském počítači přeinstalujete všechny součásti sady Microsoft Office.

Podrobné pokyny k aktualizaci bitové kopie instalace pro správce a k aktualizaci klientských počítačů najdete v článku Distributing Office 2003 product updates (Distribuce aktualizací produktů sady Office 2003) v části Updating clients from a patched administrative image (Aktualizace klientů z opravené bitové kopie instalace pro správce). Článek Distributing Office 2003 Product Updates naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Nejnovější aktualizace pro správce a zdroje týkající se strategií při jejich nasazení pro všechny verze sady Office naleznete ve středisku aktualizací sady Office pro správce (Office Admin Update Center). Další informace o středisku aktualizací sady Office pro správce najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:
office2003 office2k3 off2003 off2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 smart document tag solution add-in addin whidbey visual studio 2005 managed deployment deploy .net .net 2.0 clr office security patch performance reliability update download 2003 fix otkloader by side compatibility vsto common language runtime tools for office
Vlastnosti

ID článku: 907417 - Poslední kontrola: 08/08/2008 15:28:57 - Revize: 5.1

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Word 2003

  • kboffice2003sp3fix kbvba kbautomation kbprogramming kbqfe kbbug kbfix kbupdate atdownload KB907417
Váš názor