Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Základní postupy řešení potíží pro Instalační služba Windows Installer

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku: 907749
Tento článek může obsahovat odkaz na nástroj Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Pokud jste k tomuto článku byli přesměrováni z důvodů řešení potíží pomocí nástroje Windows Installer Cleanup, obraťte se na výrobce softwaru se žádostí o pomoc s instalací tohoto produktu. Postup při řešení potíží s odinstalací produktů, které používají Instalační službu systému Windows, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:


2438651
Postup při řešení potíží, k nimž může dojít při instalaci, odinstalaci nebo upgradu programu v počítači se systémem Windows
Poznámka
Tento článek může obsahovat odkaz na nástroj Cleanup Instalační služba Windows Installer (MSICUU2.exe). Pokud byli přesměrováni na tento článek, chcete-li vyřešit problém pomocí nástroje Instalační služba Windows Installer Cleanup, obraťte se na výrobce softwaru pro podporu instalace produktu nebo naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base pro kroky řešení potíží s odinstalace s produkty, které používají Instalační služba Windows Installer:

Souhrn
Tento článek obsahuje přehled Instalační služba Microsoft Windows Installer a řešení problémů, které mohou nastat při instalaci Instalační služba Windows Installer.
Instalační služba Microsoft Windows Installer můžete použít k instalaci a konfiguraci instalační balíčky. Instalační balíček obsahuje všechny informace že vyžaduje Instalační služba Windows Installer k instalaci nebo odebrání aplikace nebo produkt a spuštění uživatelského rozhraní instalačního programu. Každý instalační balíček obsahuje soubor MSI, který obsahuje souhrnné informace v databázi instalace datový proud a datové proudy pro různé části instalace. Soubor MSI může také obsahovat jeden nebo více transformací, vnitřní zdrojové soubory a externí zdrojové soubory nebo instalační soubory, které jsou vyžadované instalace.

Následuje přehled dostupných verzí Instalační služba Windows Installer:
 • Instalační služba Windows Installer 3.1: Instalační služba Windows Installer 3.1 je součástí Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Instalační služba Windows Installer 3.1 je také k dispozici redistribuovatelná systémová součást pro systémy Windows 2000 SP3 Systém Windows 2000 SP4, Windows XP a Windows XP s aktualizací SP1 Systém Windows XP s aktualizací SP2 a Windows Server 2003. Další informace o Instalační služba Windows Installer 3.1, navštivte následující Web společnosti Microsoft Web: Chcete-li instalace Instalační služba Windows Installer 3.1 jako důležitá aktualizace, navštivte následující Web společnosti Microsoft:
 • Instalační služba Windows Installer 3.0: 3.0 Instalační služba Windows Installer je součástí systému Windows XP AKTUALIZACE SP2. Je také k dispozici jako redistribuovatelná verze Instalační služba Windows Installer 3.0 součást systému pro systém Windows 2000 s aktualizací SP3, systém Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows XP s aktualizací SP1 a Windows Server 2003. Další informace o Instalační služba Windows Installer 3.0, navštivte následující Web společnosti Microsoft:
 • Instalační služba Windows Installer 2.0: Instalační služba Windows Installer 2.0 je součástí systému Windows Server 2003 Systém Windows XP a Windows 2000 SP3. Je Instalační služba Windows Installer 2.0 k dispozici jako dva balíčky. Jeden balíček se používá k instalaci nebo upgradu na systém Windows Instalační službu 2.0 v systému Windows Millennium Edition, Windows 98, a Windows 95. Používá jiný balíček nainstalovat nebo inovovat na Instalační služba Windows Installer 2.0 v systému Windows 2000 a Windows NT 4.0 SP6. Další informace o Instalační služba Windows Installer 2.0 pro Systém Windows Millennium Edition, Windows 98 a Windows 95 naleznete na následujících Web společnosti Microsoft: Pro Další informace o Instalační služba Windows Installer 2.0 pro systém Windows 2000 a Windows NT 4.0, navštivte následující Web společnosti Microsoft: Poznámka: Nepoužívejte tyto balíčky, instalace nebo inovace Instalační služba Windows Installer 2.0 v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP.
 • Instalační služba Windows Installer 1.2: 1.2 Instalační služba Windows Installer je součástí systému Windows Millennium Edition. Instalační služba Windows Installer 1.2 je také podporován v systému Windows 95, Windows 98 a Windows NT 4.0 SP3 nebo novější verzi systému Windows NT 4.0.
 • Instalační služba Windows Installer 1.1: Instalační služba Windows Installer 1.1 je součástí systému Windows 2000. Instalační služba Windows Installer 1.1 je k dispozici jako redistribuovatelná systémová součást pro systémy Windows 95, Windows 98 a Windows NT 4.0 SP3 nebo novější verzi systému Windows NT 4.0.
 • Instalační služba Windows Installer 1.0: 1.0 Instalační služba Windows Installer je součástí sady Microsoft Office 2000. Instalační služba Windows Installer 1.1 je také podporován v systému Windows 95, Windows 98 a Windows NT 4.0 SP3 nebo novější verzi systému Windows NT 4.0.
Chcete-li zjistit, kterou verzi Instalační služba Windows Installer je nainstalována v počítači, postupujte takto:
 1. Klepněte Start, klepněte na tlačítko Spustit, Zadejte tento příkaz %systemroot%\System32a potom klepněte na tlačítkoOK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši MSI.dlla potom klepněte na tlačítkoVlastnosti.
 3. Klepněte Verze Karta a Všimněte si, Verze souboru číslo.
Další informace
Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávné úpravě registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte následujícím způsobem. Pro zvýšení ochrany zálohujte registr před úpravami je nutné. Potom můžete obnovit registr, pokud dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows


Důležité Před použitím následující informace o řešení potíží s Instalační služba Windows Installer jsme Doporučujeme nejprve vyzkoušejte postupy v následujících Microsoft Knowledge Base článek:
319624 "Instalační služba Windows Installer služba není přístupná" chybová zpráva při instalaci aplikace


Řešení problémů, které mohou nastat Použijete-li Instalační služba Windows Installer k instalaci programu, použijte následující metody.

Metoda 1: Nová registrace Instalační služba Windows Installer

K přeregistraci Instalační služba Windows Installer, postupujte následujícím způsobem.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows takto může být ve vašem počítači lišit. Pokud tomu tak je, vaše k dokončení těchto kroků dokumentaci k produktu.
 1. Ověřte umístění souboru Msiexec.exe na pevném disku disk. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte Start, přejděte na příkaz Hledánía potom klepněte na tlačítko Soubory či složky..
  2. Klepněte Všechny soubory a složky.
  3. V Část nebo celý název souboruNapište: Msiexec.exea potom klepněte na tlačítko Hledání.
  4. Ve výsledcích hledání poznamenejte si umístění soubor Msiexec.exe.

   Umístění souboru Msiexec.exe by měl být podobný C:\Windows\System32.

   Poznámka: V počítačích se systémem Windows 98 je soubor Msiexec.exe umístěný ve složce %Windir%\System.
  5. V Soubor nabídky, klepněte na tlačítko Zavřít.
 2. Ověřte umístění souboru Msiexec.exe v systému Windows registr. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ Regedita potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte a klepněte na následující klíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
  3. V pravém podokně poklepejte na položku ImagePath.
  4. V Upravit řetězec Dialogové okno vytvořit se, že řetězec v Údaj hodnoty v rozevíracím seznamu správnou cestu k souboru Msiexec.exe na pevném disku, který jste vyhledali v kroku 1.

   Například, pokud je soubor Msiexec.exe umístěn v Jednotka: \Windows\System32 složky na pevném disku na disku, správnou cestu k souboru Msiexec.exe v Hodnota data pole je Jednotka: \Windows\System32\Msiexec.exe /V. V tomto příkladu Jednotka je jednotka, kde je nainstalován systém Windows.

   Poznámka: V počítačích systémem Windows 98 správnou cestu Je soubor Msiexec.exe Jednotka: \Windows\System\Msiexec.exe /V.

   Poznámka: Přepínač /V umožňuje podrobné protokolování.
  5. Pokud Údaj hodnoty pole neobsahuje správnou cestu, ujistěte se, potřebné změny a cestu opravte a potom klepněte na tlačítko OK.
  6. Ukončete Editor registru.
 3. Spusťte počítač v nouzovém režimu a zaregistrujte Soubor Msiexec.exe. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Restartujte počítač.
  2. Stiskněte klávesu F8 po zobrazení následující zprávy:
   Vyberte operační systém Start
  3. V Upřesnit možnosti systému Windows nabídky, Pomocí kláves se šipkami vyberte Nouzový režim, a stiskněte klávesu ENTER.
  4. Pokud používáte počítač s možností spouštění dvou systémů nebo počítač s možností spouštění více systémů, ze seznamu, který se zobrazí, vyberte příslušný operační systém a stiskněte klávesu ENTER.
  5. Přihlaste se k počítači.
  6. Klepněte Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ Msiexec/regservera potom Klepněte na tlačítko OK.
 4. Restartujte počítač v normě režim.
Pokud potíže potrvají, postupujte podle kroků v metodě 2.

Metoda 2: Znovu nainstalujte Instalační služba Windows Installer

Chcete-li přeinstalovat Instalační služba Windows Installer, postupujte Tyto kroky:
 1. Spusťte počítač v nouzovém režimu. Chcete-li to provést, postupujte podle těchto takto:
  1. Restartujte počítač.
  2. Stiskněte klávesu F8 po zobrazení následující zprávy:
   Vyberte operační systém Start
  3. V Upřesnit možnosti systému Windows nabídky, Pomocí kláves se šipkami vyberte Nouzový režim, a stiskněte klávesu ENTER.
  4. Pokud používáte počítač s možností spouštění dvou systémů nebo počítač s možností spouštění více systémů, ze seznamu, který se zobrazí, vyberte příslušný operační systém a stiskněte klávesu ENTER.
  5. Přihlaste se k počítači.
 2. Klepněte Start, klepněte na tlačítko Spustit, Zadejte tento příkaz cmda potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz: attrib - r -s -h %Windir%\System32\Dllcache.

  Poznámka: V počítači se systémem Windows 98 zadejte následující příkaz:Systém místoSystem32.

  Poznámka: V počítači se systémem Windows Server 2003 SP1 přeskočte tento krok. Místo toho přejděte ke kroku 4.
 4. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:CD %Windir%\System32, a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Na příkazovém řádku zadejte následující řádky a stiskněte klávesu ENTER po každém řádku:
  ren msi.dll msi.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
 6. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz: Konec, a stiskněte klávesu ENTER.
 7. Restartujte počítač v nouzovém režimu.
 8. Aktualizovat Instalační služba Windows Installer soubory na pevný disk, nejnovější verze.

  Poznámka: V počítači se systémem Windows Server 2003 SP1 extrahujte soubory Instalační služba Windows Installer 3.1 redistributable package a potom zkopírovat následující soubory ve složce %Windir%\System 32 na počítač:
  • MSI.dll
  • Msiexec.exe
  • Msihnd.dll
 9. Ve standardním režimu, restartujte počítač.
Odkazy
Další informace o Instalační služba Windows Installer 3.1 v2, článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
893803Instalační služba Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) je k dispozici
Další informace o Instalační služba Windows Installer technologie, článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310598Přehled technologie Instalační služba Windows Installer
Další informace o tom, jak použít Instalační služba Windows Installer CleanUp Nástroj pro odstraňování potíží s instalací, klepněte na tlačítko článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290301Popis nástroje Instalační služba Windows Installer CleanUp


Další informace o systému Windows Instalační chybové zprávy, navštivte následující Web společnosti Microsoft Developer Network (MSDN) Web:

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 907749 - Poslední kontrola: 12/27/2012 20:11:00 - Revize: 8.0

Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows Installer 3.0

 • kbmsicuu2 kbtshoot kbinfo kbhowto kbmt KB907749 KbMtcs
Váš názor
rc="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">;did=1&t=">=">