Ruční odebrání a následná přeinstalace rozhraní .NET Framework 2.0

Tento článek může obsahovat odkaz na nástroj Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Pokud jste k tomuto článku byli přesměrováni z důvodů řešení potíží pomocí nástroje Windows Installer Cleanup, obraťte se na výrobce softwaru se žádostí o pomoc s instalací tohoto produktu. Postup při řešení potíží s odinstalací produktů, které používají Instalační službu systému Windows, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:


2438651
Postup při řešení potíží, k nimž může dojít při instalaci, odinstalaci nebo upgradu programu v počítači se systémem Windows
Poznámka
Tento článek může obsahovat odkaz na nástroj Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Pokud jste k tomuto článku byli přesměrováni z důvodů vyřešení potíží pomocí nástroje Windows Installer Cleanup, obraťte se na výrobce softwaru se žádostí o pomoc s instalací tohoto produktu. Postup při řešení potíží s odinstalací produktů, které používají Instalační službu systému Windows, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Souhrn
Metody uvedené v tomto článku můžete použít k řešení potíží s instalací v rozhraní Microsoft .NET Framework verze 2.0. Tento článek popisuje instalace v systému Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) a Windows XP Service Pack 2 (SP2). Metody uvedené v tomto článku zahrnují opakovanou registraci Instalační služba systému Windows a opravu, odebrání a přeinstalaci rozhraní .NET Framework. Chcete-li použít tyto metody, měli byste být obeznámeni s rozhraním .NET Framework 2.0, Editorem registru a Instalační službou systému Windows. Jedna z těchto metod rovněž vyžaduje změnu registru v počítači.
ÚVOD
Tento článek obsahuje podrobný popis řešení potíží s instalací rozhraní .NET Framework 2,0.

Není-li Instalační služba systému Windows správně registrována v registru systému Windows, instalační program rozhraní .NET Framework 2.0 nemůže získat přístup k některým součástem Instalační služby systému Windows. Tento článek popisuje postup, jak odstranit tento problém zrušením registrace a novou registrací Instalační služby systému Windows.

Rozhraní .NET Framework 2,0 nelze vždy úplně odebrat pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely. Tento článek popisuje postup, jak odstranit tento problém – opravou rozhraní .NET Framework 2.0 nebo ručním odebráním rozhraní .NET Framework 2.0 z počítače a jeho novou instalací.

Požadavky

Následující seznam obsahuje doporučený hardware, software, síťovou infrastrukturu a požadované aktualizace Service Pack:
 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) nebo Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 2.0
  Balíček Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: 
Poznámka: Chcete-li řešit potíže s instalací rozhraní .NET Framework 2.0, je třeba použít účet místní skupiny Administrators v počítači se spuštěným rozhraním .NET Framework 2.0.

Tento článek předpokládá znalost následujících témat:
 • Microsoft .NET Framework 2,0
 • Editor registru
 • Instalační služba systému Windows

Zrušení registrace a nová registrace Instalační služby systému Windows

Tato akce řeší většinu situací. Tato akce rovněž neovlivňuje žádné aktuálně nainstalované programy, které používají Instalační službu systému Windows.
 1. Zrušte registraci Instalační služby systému Windows. Postupujte takto: Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz msiexec /unregister do pole Otevřít a pak klikněte na tlačítko OK.
 2. Znovu zaregistrujte Instalační službu systému Windows. Postupujte takto: Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz msiexec /regserver do pole Otevřít a pak klikněte na tlačítko OK.

Oprava rozhraní .NET Framework 2.0

Dále jsou uvedeny tři způsoby, jimiž lze opravit rozhraní .NET Framework.

Použití příkazu Repair pro soubor mezipaměti Instalační služby systému Windows

Chcete-li rozhraní .NET Framework 2.0 opravit pomocí souboru mezipaměti Instalační služby systému Windows, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz installer a pak klikněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Zobrazit Instalační služby systému Windows klikněte na položku Podrobnosti, pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví sloupce Název a pak klikněte na položku Komentář.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na soubor v mezipaměti Instalační služby systému Windows s komentářem Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu a vyberte možnost Opravit.
 4. Po dokončení opravy ukončete Instalační službu systému Windows.

Spuštění balíčku .NET Framework 2.0 Redistributable Package z příkazového řádku

Chcete-li rozhraní .NET Framework 2.0 opravit pomocí příkazového řádku, postupujte takto:
 1. Vyhledejte soubor Dotnetfx.exe, pomocí kterého bylo nainstalováno rozhraní .NET Framework 2.0. Použijte některou z následujících metod:
  • Pokud bylo rozhraní .NET Framework 2.0 nainstalováno z disku CD nebo DVD, vložte instalační disk do jednotky CD nebo DVD.
  • Pokud bylo rozhraní .NET Framework 2.0 nainstalováno z pevného disku, stáhněte instalační program rozhraní .NET Framework 2.0 na pevný disk.
  • Pokud bylo rozhraní .NET Framework 2.0 nainstalováno ze síťové jednotky, znovu ji připojte.
 2. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klikněte na tlačítko OK.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:
  %cesta%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
Poznámka:%cesta% je zástupný symbol pro cestu k souboru Dotnetfx.exe vyhledanou v kroku 1.

Ruční odebrání a následná přeinstalace rozhraní .NET Framework 2.0

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Důležité: Tento postup může zvýšit bezpečnostní riziko pro počítač. Tento postup může také oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Doporučujeme použít postup uvedený v tomto článku, který umožňuje, aby programy pracovaly zamýšleným způsobem, nebo použít specifické možnosti programů. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením daného postupu v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně systému. Doporučujeme tento postup použít pouze tehdy, pokud je to opravdu nutné.
 1. Odebrání rozhraní .NET Framework 2.0 z mezipaměti Instalační služby systému Windows:
  1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz installer a pak klikněte na tlačítko OK.
  2. V nabídce Zobrazit Instalační služby systému Windows klikněte na příkaz Podrobnosti.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce Název a pak klikněte na příkaz Komentáře.
  4. Klikněte pravým tlačítkem na soubor mezipaměti Instalační služby systému Windows s komentářem Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu a vyberte možnost Odinstalovat.
  5. Po dokončení odinstalace ukončete Instalační službu systému Windows.
 2. Ručně z počítače odstraňte následující položky. Poznámka: V závislosti na aktuálním stavu instalace rozhraní .NET Framework se může stát, že tyto položky v počítači neexistují.
  • Složka URTTemp
  • Soubor Mscoree.dll
  • Složka v2.0.50727
  Postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz system32 a klikněte na tlačítko OK. V okně Průzkumníka Windows se zobrazí obsah složky System32.
  2. Vyhledejte složku URTTemp a odstraňte ji.
  3. Vyhledejte soubor mscoree.dll a odstraňte jej.

   Poznámka: Je-li v počítači rovněž nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.1 nebo .NET Framework 1.0 a nemáte v úmyslu znovu instalovat rozhraní .NET Framework 2.0, je třeba opravit rozhraní .NET Framework 1.1 nebo .NET Framework 1.0. Další informace naleznete v části Oprava rozhraní .NET Framework v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   824643 Poradce při potížích s instalací rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 v systému Windows XP nebo Windows 2000
  4. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz microsoft.net a klikněte na tlačítko OK. V okně Průzkumníka Windows se zobrazí obsah složky Microsoft.NET.
  5. Ve složce Microsoft.NET dvakrát klikněte na složku Framework.
  6. Ve složce Framework odstraňte složku v2.0.50727.
  7. Zavřete složku Framework.
 3. Ručně odstraňte příslušné klíče registru:
  1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a pak kliknutím na tlačítko OK spusťte Editor registru.
  2. V Editoru registru vyhledejte a odstraňte následující klíče registru.

   Poznámka: V závislosti na aktuálním stavu instalace rozhraní .NET Framework se může stát, že tyto klíče registru v počítači neexistují.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. Ukončete Editor registru.
 4. Použijte nástroj Windows Installer CleanUp Utility (Msizap.exe) k odebrání informací Instalační služby systému Windows z registru. Komponenty (Msizap.exe) sady Windows Installer Software Development Kit jsou součástí sady Microsoft Windows Software Development Kit (SDK).

  Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  290301 Popis nástroje Windows Installer CleanUp
  Chcete-li z registru odebrat informace Instalační služby systému Windows, postupujte podle následujících kroků:
  1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klikněte na tlačítko OK.
  2. Použijte příkazový řádek k vyhledání adresáře, který obsahuje nástroj Msizap.exe, a spusťte následující příkaz:
   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
  3. Restartujte počítač.
 5. Zakažte všechny antivirové programy a brány firewall nainstalované v počítači. Pomocí Nástroje pro konfiguraci systému (Msconfig.exe) proveďte čisté spuštění počítače. Potom zakažte všechny nepotřebné služby.

  Pomocí nástroje Msconfig.exe v diagnostickém režimu znovu povolte Instalační službu systému Windows na kartě Služby.

  Chcete-li spustit Nástroj pro konfiguraci systému, klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a klikněte na tlačítko OK.
 6. Odstraňte obsah složky Temp:
  1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte %temp% a potom klikněte na tlačítko OK. V okně Průzkumníka Windows se zobrazí obsah složky Temp.
  2. Ve složce Temp klikněte v nabídce Úpravy na příkaz Vybrat vše.
  3. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Odstranit.

   Poznámka: Ze složky Temp odstraňte co nejvíce souborů a složek.
 7. Nainstalujte znovu rozhraní .NET Framework 2.0. Balíček Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Poznámka: Pokud nechcete přeinstalovat rozhraní .NET Framework 2.0 a v počítači je nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.1 nebo .NET Framework 1.0, je třeba opravit rozhraní .NET Framework 1.1 nebo .NET Framework 1.0. Tyto instalace je třeba opravit, aby byly nahrazeny soubor Mscoree.dll a složka URTTemp.
Odkazy
Další informace naleznete na následujících webech služby MSDN (Microsoft Developer Network):
Editor registru
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/x6kd89c5(vs.71).aspx

Instalační služba systému Windows
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/aa372866.aspx

Nejčastější dotazy
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/vstudio/aa496123

Správa verzí, kompatibilita a souběžné spuštění v rozhraní .NET Framework
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/vstudio/aa497340.aspx
Vlastnosti

ID článku: 908077 - Poslední kontrola: 10/31/2012 17:53:00 - Revize: 6.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0

 • kbmsicuu2 kbresolve kbsweptvs2008 kbtshoot kbhowtomaster KB908077
Váš názor