Oprava: Aplikaci Visual Studio IDE přestane reagovat nebo dojde k chybě při kompilaci řešení Visual C# pod ladicí program IDE

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:909086
Poznámka
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při kompilaci řešení Visual C# pod ladicí program integrovaného vývojového prostředí Visual Studio, Visual Studio IDE přestane reagovat nebo dojde k chybě.
Příčina
Tento problém je způsobena chybou v kompilátoru Visual C# .NET 2003.
Řešení
Má nyní od společnosti Microsoft k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Pouze použijte u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud je přísně neohrožuje tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack pro aplikaci Visual C# .NET 2003, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na podporu se obvykle týkají dalších otázek a problémů, které se netýkají této zvláštní opravy.

Požadavky

Musíte mít aplikaci Microsoft Visual C# .NET 2003 nainstalovat tuto opravu hotfix.

Požadavek na restartování

Není nutné po instalaci této opravy hotfix restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné další opravy hotfix.

Informace o souboru

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo vyšší atributy souborů), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy těchto souborů jsou uvedeny v koordinovaný světový čas (UTC). Při zobrazení informací o souboru, bude převedena na na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a UTC časem kartě časové pásmo v položce Datum a čas v Ovládacích panelech.

Visual Studio .NET 2003 32-bit opravy Hotfix

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Cpde.dll7.10.5022.0303,10407. Října 200510: 15Není k dispozici
Csee.dll7.10.5022.0196,60807. Října 200510: 16Není k dispozici
Vsdebug.dll7.10.5022.0692,22407. Října 200510: 21Není k dispozici
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části „ platí.
Další informace

Informace výpis zásobníku

You may receive the following stack dump information when the Visual Studio IDE crash occurs:
0:020> kbnL # ChildEBP RetAddr Args to Child       00 1867ef80 77f5c534 77e7a580 00001e20 00000000 SharedUserData!SystemCallStub+0x401 1867ef84 77e7a580 00001e20 00000000 1867efac ntdll!ZwWaitForSingleObject+0xc02 1867efe8 77e7ab74 00001e20 00004e20 00000000 kernel32!WaitForSingleObjectEx+0xa803 1867eff8 004134e5 00001e20 00004e20 0040d15b kernel32!WaitForSingleObject+0xf04 1867f37c 0040d0ee 00000001 00000000 1867f998 devenv!DwCreateProcess+0xc005 1867f3c4 7918cd0e 1867f998 1867f998 792b0622 devenv!DwExceptionFilter+0x10706 1867f3d0 792b0622 1867f998 1867f998 1867f998 mscoree!__CxxUnhandledExceptionFilter+0x4607 1867f420 792b0651 1867f998 00000001 1867f970 mscorwks!InternalUnhandledExceptionFilter+0x17108 1867f430 6056857d 1867f998 1867f998 6006c45e mscorwks!COMUnhandledExceptionFilter+0xd09 1867f43c 6006c45e 1867f998 00000000 77e99bf5 SSSCC!__CxxUnhandledExceptionFilter+0x3e0a 1867f448 77e99bf5 1867f998 77e8a870 00000000 SSAPI!__CxxUnhandledExceptionFilter+0x3e0b 1867f970 77e9f33c 1867f998 77e9b334 1867f9a0 kernel32!UnhandledExceptionFilter+0x10a0c 1867ffec 00000000 5180c9f8 00000000 00000000 kernel32!BaseThreadStart+0x4d0:020> .frame 505 1867f3c4 7918cd0e devenv!DwExceptionFilter+0x107 [\\cpvsbuild\drops\v7.0eve\raw\3077\vs\src\appid\devenv\stub\winmain.cpp @ 247]0:020> dv /V1867f3cc @ebp+0x08 pExceptionPointers = 0x1867f9980:020> dt pExceptionPointersLocal var @ 0x1867f3cc Type _EXCEPTION_POINTERS*0x1867f998  +0x000 ExceptionRecord : 0x1867fa88  +0x004 ContextRecord  : 0x1867faa4 0:020> .cxr 0x1867faa4 eax=0000001a ebx=108c8900 ecx=166ddc98 edx=00000000 esi=1075f848 edi=00000000eip=5180a596 esp=1867fd70 ebp=1867fdac iopl=0     nv up ei pl nz na pe nccs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000       efl=00010202cpde!CModule::GetMetaDataImport+0xe:5180a596 8b08       mov   ecx,[eax]     ds:0023:0000001a=????????0:020> kbnL *** Stack trace for last set context - .thread/.cxr resets it # ChildEBP RetAddr Args to Child       00 1867fd70 518071c5 1867fd8c 108b0f28 1867fdc4 cpde!CModule::GetMetaDataImport+0xe01 1867fdac 518072ed 834965da 4b2ef145 7e907f86 cpde!CDebugProgram::DoFindModuleFromGuid+0x5902 1867fdf4 51805f27 29620814 1867fe38 1867feec cpde!CDebugEngine::FindModule+0xa603 1867fe98 51802523 00000000 00000001 00000000 cpde!CDebugThread::BuildStackFrames+0x21204 1867feb8 517f241d 00000000 00000001 00000000 cpde!CDebugThread::GetCurrentStackFrame+0x3505 1867ff38 517f179e 39f82f24 00000001 00000001 cpde!CDebugProgram::DoException+0x6f06 1867ff7c 5180c786 008806e8 00880000 00000000 cpde!CDebugProgram::DoDebugEvent+0x28707 1867ffb0 5180ca11 77e7d28e 00000000 008806e8 cpde!CThread::MessageLoop+0x7108 1867ffb4 77e7d28e 00000000 008806e8 00880000 cpde!ThreadFunc+0x1909 1867ffec 00000000 5180c9f8 00000000 00000000 kernel32!BaseThreadStart+0x37

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 909086 - Poslední kontrola: 01/17/2015 12:14:25 - Revize: 1.2

Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbfix kbqfe kbtshoot kbhotfixserver kbbug KB909086 KbMtcs
Váš názor