Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Delegát nelze přiřadit pro poštovní schránku používáte aplikace Entourage 2004 pro Mac klienta, který se připojuje k serveru front-end, Exchange Server se systémem.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:909269
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Zvažte následující scénář. Používáte Microsoft Entourage 2004 pro Mac klientský počítač. Klientský počítač se připojuje k serveru front-end, na kterém běží Microsoft Exchange Server. V tomto případě nemůžete přiřadit delegáta pro poštovní schránku.
Příčina
K tomuto chování dochází, protože proces instalace přístup delegáta v aplikaci Entourage odkazuje na serveru back-end Exchange, který obsahuje uživatelské poštovní schránce. Toto chování je výchozí chování. Pravidla delegování je proto třeba nastavit na serveru back-end Exchange.

Pokud chcete přiřadit delegáta pro poštovní schránku, Entourage, musí mít přímé MAPI přístup k serveru back-end Exchange. Entourage balené knihovny rozhraní MAPI používá k získání přímý přístup na rozhraní MAPI k serveru back-end Exchange. Entourage použije tyto knihovny MAPI provádět následující úkoly:
 • Povolit předávání pravidlo pro odesílání položek schůzkách delegátovi. Pokud je povoleno předávání pravidlo, je zaškrtnuto políčko Delegát přijímá kopie zpráv na schůzkách posílány mně, v dialogovém okně Delegovat oprávnění.

  Poznámka: Toto zaškrtávací políčko platí pouze pro složku Kalendář, přiřadíte-li delegát oprávnění Editor.
 • Povolení oprávnění "odeslat jménem" na straně serveru. Toto oprávnění je automaticky povoleno přiřadíte delegáta pro poštovní schránku. Uživatelské rozhraní aplikace Entourage nemá zaškrtnutí políčka u tohoto nastavení.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte některou z metod popsaných v této části.

Metoda 1: Bod aplikace Entourage na serveru back-end

Aplikace Entourage může odkazovat na serveru back-end Exchange, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Klient aplikace Entourage je umístěn uvnitř podnikové sítě.
 • Entourage s přímým přístupem k serveru back-end Exchange.
Poznámka: Takto se nezdaří, pokud klient aplikace Entourage je umístěn mimo podnikovou síť.

Chcete-li aplikace Entourage bod serveru back-end Exchange postupujte takto:
 1. Spustit aplikace Entourage.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz účty.
 3. Na kartě Exchange klepněte na účet serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Upravit.
 4. Na kartě Delegáti klepněte na tlačítko Upřesnit pod Tento Delegáti.
 5. V poli delegování server zadejte název serveru back-end Exchange.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li určit uživatele jako delegáta pro poštovní schránku nebo složky obsažené v poštovní schránce, klepněte na Přidat pod Tento Delegáti na kartě Delegáti.

Metoda 2: Přiřadit oprávnění ke sdílení přímo u složek, pro které chcete přiřadit delegáta

Klientské aplikace Entourage nachází-li mimo podnikové sítě, můžete přiřadit oprávnění ke sdílení přímo u složek, pro které chcete přiřadit delegáta. Můžete přiřadit oprávnění pro sdílení složky Doručená pošta, složky Kalendář a složce Kontakty. Chcete-li přiřadit oprávnění ke sdílení u těchto složek, postupujte takto:
 1. Spustit aplikace Entourage.
 2. V seznamu složek klepněte pravým tlačítkem myši na složku Doručená pošta pro poštovní schránku serveru Exchange a potom klepněte na příkaz sdílení.
 3. Na kartě oprávnění klepněte na tlačítko Přidat uživatele.
 4. Zadejte uživatelské jméno nebo zobrazení jméno uživatele, kterému chcete přiřadit oprávnění ke sdílení a poté klepněte na tlačítko Najít.
 5. Klepněte na příslušné uživatele a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Na kartě oprávnění klepněte uživatele, který jste přidali v kroku 5 a potom klepněte na příslušné nastavení v poli Úroveň oprávnění. Případně můžete upravit úroveň oprávnění výběrem jednotlivých oprávnění vhodné.
 7. Klepněte na tlačítko OK.
 8. Opakujte kroky 1 až 7 pro složku Kalendář a složce Kontakty.
Uživatel, kterému je přiřazena oprávnění ke sdílení nyní přístup do složky na e-mailového klienta v aplikaci Microsoft Outlook nebo aplikaci Entourage. Nezapomeňte, že uživatel nebude mít oprávnění "odeslat jménem". Uživatel proto nebude možné odeslat poštu nebo plánovat schůzky ve vašem zastoupení.
Prohlášení
Toto chování je záměrné.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 909269 - Poslední kontrola: 01/16/2015 09:11:30 - Revize: 1.4

Microsoft Entourage 2004 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbprb KB909269 KbMtcs
Váš názor