Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Při pokusu o odeslání nebo převedení e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft CRM 3.0 se zobrazí chybové zprávy

Oprava hotfix, o níž tento článek pojednává, není k dispozici pro čínskou ani pro japonskou verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM.
Příznaky
Při práci s e-mailovou zprávou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se můžete setkat s následujícími příznaky:
 • Při odeslání e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Outlook se zobrazí následující chybová zpráva:
  Došlo k chybě. Další informace získáte od správce systému. Chcete zprávu odeslat?
 • Při převedení e-mailové zprávy v aplikace Microsoft Outlook se zobrazí následující chybová zpráva:
  Došlo k chybě. Další informace získáte od správce systému.
 • Při odeslání e-mailové zprávy z aplikace Microsoft Outlook Web Access se zobrazí následující chybová zpráva:
  Microsoft CRM Unhandled Error Details: Server Error in '/' Application. (Podrobnosti neošetřené chyby v aplikaci Microsoft CRM: V aplikaci '/' došlo k chybě serveru.)
 • V aplikaci Microsoft Dynamics CRM nefungují žádné funkce e-mailu. Směrovač Microsoft Dynamics CRM Exchange Router nezpracovává e-mailové zprávy. E-mailové zprávy jsou přesunuty do složky s nedoručitelnými zprávami v e-mailovém účtu jímky. Je-li navíc povolen proces trasování platformy, do souboru trasovacího protokolu jsou zaznamenány následující chybové zprávy.

  Zpráva 1
  SOAP Request failed:
  Url:http://hvcphsvr01:5555/mscrmservices/Email.asmx
  MethodName:CheckIncoming
  Response:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
  <soap:Body>
  <faultcode>soap:Server</faultcode>
  <faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---&gt; System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Microsoft.Crm.NativeInteropProxy.CRMInteropEmailClass.CheckIncoming(CUserAuth&amp; Caller, String MessageId, String Subject, String From, String To, String CC, String BCC, Int32&amp; ReasonCode)
  at Microsoft.Crm.ObjectModel.EmailService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32&amp; reasonCode)
  at Microsoft.Crm.WebServices.EmailWebService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32&amp; reasonCode)
  --- End of inner exception stack trace ---</faultstring>
  <detail />
  </soap:Fault>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  Zpráva 2
  CrmSoapExtension detected non-CrmException - report will be sent to Watson:
  System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. --->
  System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Microsoft.Crm.NativeInteropProxy.CRMInteropEmailClass.CheckIncoming(CUserAuth& Caller, String MessageId, String Subject, String From, String To, String CC, String BCC, Int32& ReasonCode)
  at Microsoft.Crm.ObjectModel.EmailService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32& reasonCode)
  at Microsoft.Crm.WebServices.EmailWebService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32& reasonCode)
  Na serveru, na kterém běží Microsoft Exchange Server, je do protokolu aplikací zaznamenána událost podobná následující:

  Typ události: Chyba
  Zdroj události: MSCRMExRouterService
  Kategorie události: Žádná
  ID události: 0
  Datum: 11/10/2006
  Čas: 16:47:18
  Uživatel: Není k dispozici
  Počítač: Název_serveru_CRM
  Popis: Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorService.ExchangeSinkServiceException: Chyba ověřování před odesláním zprávy ve schránce: crmmail (System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server nemohl zpracovat požadavek.

 • Pokud je při převedení e-mailové zprávy povolený proces protokolování chyb Dev Errors, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Error Description: An Unexpected error occurred. Error Number: 0x80040216 Source File: Not Available Line Number: Not Available Request URL: http://CRM/Activities/email/edit.aspx
Příčina
Tento problém může nastat v případě, že v okně Nastavení systému je hodnota předpony tokenu sledování e-mailu nastavená na nulu. Pokud vynulujete hodnotu předpony, funkce e-mailu nejsou obnoveny.
Řešení

Microsoft Dynamics CRM 3.0

Informace o kumulativní aktualizaci

Tento problém vyřeší nejnovější kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Další informace o kumulativní aktualizaci 1 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
922815 Je k dispozici kumulativní aktualizace 1 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický text (dosud nepřeložený).)

Tato kumulativní aktualizace opravuje problém popsaný v tomto článku. Také se může stát, že bude třeba opravit existující data aplikace Microsoft Dynamics CRM.

Poznámka: Před provedením pokynů v tomto článku zajistěte, abyste měli úplnou záložní kopii databáze a mohli ji v případě problému obnovit.
Chcete-li opravit existující data aplikace Microsoft Dynamics CRM, která správně nastaví hodnotu předpony, spusťte pro databázi MSCRM následující skript.
update organizationbase set trackingprefix='<CRM>:;'
Poznámka: Zástupný symbol <CRM> představuje předponu, kterou chcete použít.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft nyní nabízí podporovanou opravu hotfix. Ta je však určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu použijte pouze u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedený problém příliš neobtěžuje, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci Service Pack pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft potvrdí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní aktualizace, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory.

Informace o instalaci

Nainstalujte tuto aktualizaci do počítače s aplikací Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb.

Požadavky

Nejsou žádné požadavky nutné pro instalaci této opravy hotfix.

Informace o odinstalaci

Chcete-li odebrat tuto opravu hotfix z počítače se systémem Microsoft Windows 2000 nebo Windows Server 2003, použijte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy.

Správci systému mohou odebrat tuto opravu hotfix z počítače se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003 pomocí nástroje Spuninst.exe.

Nástroj Spuninst.exe je umístěný ve složce %Windir%\$NTUninstallKB910242$\Spuninst.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
832475Popis nových funkcí instalačního programu pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows

Požadavek na restartování

Pokud se zobrazí výzva, po instalaci opravy hotfix restartujte počítač.

Informace o souborech

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Crmmsg.dll1.2.3297.12316 0887. 9. 200519:52
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1005965 3841. 12. 200518:47
Mscrmcustom.dll3.0.5300.101147 45628. 10. 200522:39
Systemsettings.aspxNelze použít33 1711. 12. 200520:09
Crmhotfix.cdfNelze použít2 5785. 12. 200523:54
Mscrmcustom.dll3.0.5300.101147 45628. 10. 200522:39
Updspapi.dll6.1.22.0371 9367. 9. 200519:53
Prohlášení

Microsoft Dynamics CRM 3.0

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Tento problém byl opraven kumulativní aktualizací 1 aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o terminologii používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
887283 Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
crm3 crm30 crm3.0
Eigenschaften

Artikelnummer: 910242 – Letzte Überarbeitung: 06/14/2007 10:07:01 – Revision: 6.1

Microsoft Dynamics CRM 3.0, Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers

 • kbemail kberrmsg kbmbsemail kbmbsmigrate kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe KB910242
Feedback
l>