Při pokusu o stažení aktualizací z webu Microsoft Windows Update nebo Microsoft Update se může zobrazit chybová zpráva obsahující kód 0x8DDD0018 nebo 0x80246008

Souhrn
Při pokusu o stažení aktualizací z webu Microsoft Windows Update nebo Microsoft Update se může zobrazit chybová zpráva, pokud není Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) spuštěná nebo se nemůže úspěšně připojit k jednomu z uvedených webů. Tento článek popisuje, jak nakonfigurovat službu BITS a vyřešit tak tento problém.

Když se pokusíte spustit službu BITS, můžou se zobrazit chybové zprávy, které závisí na konfiguraci počítače. Tento článek také uvádí tyto chybové zprávy a vysvětluje, jak příslušné chyby vyřešit.
Příznaky
Když se pokusíte stáhnout aktualizace z webu Microsoft Windows Update nebo z webu Microsoft Update, může se zobrazit chybová zpráva obsahující některý z následujících kódů:
 • 0x8DDD0018,
 • 0x80246008.
Pokud navíc klepnete na odkaz Zkontrolovat historii aktualizací a zobrazíte soubor %Windows%\Windowsupdate.log, můžete v něm nalézt následující kódy chyb:
 • 0x80200013,
 • 0x80246008.
Poznámka: Chcete-li zobrazit kód chyby po klepnutí na odkaz Zkontrolovat historii aktualizací, klepněte na ikonu ve sloupci Stav.
Příčina
K tomuto problému dochází, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) není spuštěná.
 • Služba BITS se nemůže úspěšně připojit k webu.
Řešení
Pokud se zobrazí chybová zpráva obsahující kód chyby 0x8DDD0018 nebo 0x80246008, vyřešíte tento problém dle návodu v části Ověření správné konfigurace služby BITS.

Pokud se po klepnutí na odkaz Zkontrolovat historii aktualizací zobrazí kód chyby 0x80200013, vyřešíte tento problém dle návodu v části Chyba 0x80200013.

Ověření správné konfigurace služby BITS

Ověřte, že je služba BITS správně nakonfigurována. Poté ji zkuste spustit. Při pokusu o spuštění služby BITS se může zobrazit některá z chybových zpráv. Tyto chybové zprávy jsou uvedené v části Postup řešení problémů. Zobrazí-li se při pokusu o spuštění služby BITS chybová zpráva, postupujte dle návodu uvedeného v části, která odpovídá zobrazené chybové zprávě.

Chcete-li ověřit, zda je služba BITS správně nakonfigurovaná, a poté tuto službu spustit, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Poklepejte na položku Služba inteligentního přenosu na pozadí.
 3. V rozevíracím seznamu Typ spouštění klepněte na možnost Ručně a poté klepněte na tlačítko Použít.
 4. Klepněte na kartu Přihlášení a ověřte, že je služba povolená ve všech uvedených hardwarových profilech. Pokud je služba zakázaná v jednom nebo více hardwarových profilech, klepněte na příslušný hardwarový profil, klepněte na tlačítko Povolit a pak klepněte na tlačítko Použít.
 5. Klepněte na kartu Obecné a poté na tlačítko Spustit.
Pokud se služba BITS úspěšně spustí, stáhněte si aktualizace z webu Windows Update nebo Microsoft Update. Pokud úspěšně stáhnete aktualizace, postupujte znovu dle kroků 1 až 3. V kroku 3 však klepněte na možnost Automaticky namísto možnosti Ručně.

Postup řešení problémů

Chyba 1083: Spustitelný program, ve kterém má tato služba podle konfigurace běžet, službu neimplementuje. (0x8007043B)
Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz Regsvr32 %windir%\system32\qmgr.dll a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regsvr32 %windir%\system32\qmgrprxy.dll a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 4. Poklepejte na položku Služba inteligentního přenosu na pozadí.
 5. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Spustit.
Chyba 1068: Nepodařilo se zahájit závislou službu nebo skupinu. (0x8007042c)
Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, použijte jednu z následujících metod k vyřešení problému v závislosti na operačním systému.

Microsoft Windows 2000
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Pokud nejsou spuštěné některé z následujících služeb, klepněte pravým tlačítkem myši na příslušnou službu a potom klepněte na příkaz Spustit:
  • Systém událostí modelu Com+,
  • Oznamování systémových událostí,
  • Rozšíření služby WMI Windows Management Instrumentation.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Služba inteligentního přenosu na pozadí a pak klepněte na příkaz Spustit.
Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Vzdálené volání procedur (RPC) a poté klepněte na příkaz Spustit.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Služba inteligentního přenosu na pozadí a pak klepněte na příkaz Spustit.
Systém Windows nemůže spustit Službu inteligentního přenosu na pozadí v místním počítači. Další informace naleznete v systémovém protokolu událostí. Pokud se nejedná o službu společnosti Microsoft, obraťte se na dodavatele služby a sdělte kód chyby týkající se služby -2147024894. (0x80070002)
Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, postupujte následovně:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup
 3. Pokud tento podklíč registru existuje, přejděte ke kroku 4. V opačném případě podklíč registru vytvořte. Postupujte takto:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Backup Restore (Obnovení ze zálohy), přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na příkaz Klíč.
  2. Zadejte název FilesNotToBackup a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Ukončete Editor registru.
 5. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Poklepejte na položku Služba inteligentního přenosu na pozadí.
 7. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Spustit.
Chyba 1079: Účet uvedený pro tuto službu je jiný, než účet uvedený pro další služby běžící ve stejném procesu. (0x80004015)
Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Poklepejte na položku Služba inteligentního přenosu na pozadí.
 3. Klepněte na kartu Přihlášení.
 4. Klepněte na přepínač Místní systémový účet a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Služba inteligentního přenosu na pozadí a pak klepněte na příkaz Spustit.
Systém Windows nemůže spustit Službu inteligentního přenosu na pozadí v místním počítači. Další informace naleznete v systémovém protokolu událostí. Pokud se nejedná o službu společnosti Microsoft, obraťte se na dodavatele služby a sdělte kód chyby týkající se služby 2147942487. (0x80070057)
Tato chyba označuje, že nastavení proxy serveru HTTP systému Windows je neplatné. Chcete-li tento problém vyřešit, odeberte nastavení proxy serveru HTTP. Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte příkaz Proxycfg.exe a pak stiskněte klávesu ENTER.

  Zobrazí se aktuální nastavení proxy serveru.
 3. Zadejte příkaz Proxycfg –d a poté stiskněte klávesu ENTER, čímž odeberete nastavení proxy serveru.
 4. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Poklepejte na položku Služba inteligentního přenosu na pozadí.
 6. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Spustit.
Chyba 5: Přístup byl odepřen
Tato chyba označuje, že byla přístupová oprávnění pro službu BITS změněna. Chcete-li opravit tato přístupová oprávnění, použijte v závislosti na operačním systému jednu z následujících metod.

Windows XP
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  sc sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 3. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 4. Poklepejte na položku Služba inteligentního přenosu na pozadí.
 5. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Spustit.
Windows 2000

Poznámka: K provedení těchto kroků je potřeba nástroj SubInACL. Tento nástroj získáte na webu služby Stažení softwaru.

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček SubInACL.exe.

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  Subinacl /service wuauserv /sddl=D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
  .
 3. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 4. Poklepejte na položku Služba inteligentního přenosu na pozadí.
 5. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Spustit.
Systém Windows nemůže spustit Službu inteligentního přenosu na pozadí v místním počítači. Další informace naleznete v systémovém protokolu událostí. Pokud se nejedná o službu společnosti Microsoft, obraťte se na dodavatele služby a sdělte kód chyby týkající se služby -2147467243. (0x80080005)
Tato chybová zpráva je podobná chybové zprávě Chyba 5: Přístup byl odepřen. Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle kroků popsaných v části Chyba 5: Přístup byl odepřen.
Chyba: Cesta nebyla nalezena (0x80070003)
Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, postupujte následovně:
 1. Ověřte, že existuje následující složka:
  %systemdrive%\Documents and Settings\All users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader
  Pokud neexistuje, vytvořte ji.
 2. Ověřte, zda jsou umístění profilů v registru přesná: Další informace o provedení tohoto postupu najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  214653 Jak nastavit cestu pro profil All Users (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Systém Windows nemůže spustit Službu inteligentního přenosu na pozadí v místním počítači. Další informace naleznete v systémovém protokolu událostí. Pokud se nejedná o službu společnosti Microsoft, obraťte se na dodavatele služby a sdělte kód chyby týkající se služby 2147746132 nebo -2147220986. (0x80040154)
Tato chyba ukazuje na to, že je katalog COM+ poškozen. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte postup uvedený v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315296 Oprava poškozeného katalogu COM+ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Chyba 0x80200013

Služba BITS může provádět požadavky na rozsah aktualizací. Pokud však síťový proxy server nebo brána firewall nepodporují požadavky rozsahu, nemůže služba BITS stáhnout aktualizace. V takovém případě vrátí služba BITS kód chyby 0x80200013. Pokud k tomuto problému dojde, bude se v souboru %windir%\Windowsupdate.log nacházet následující záznam:
Download job failed due to insufficient range support
Chcete-li tento problém vyřešit, kontaktujte dodavatele proxy serveru nebo brány firewall.
Vlastnosti

ID článku: 910337 - Poslední kontrola: 09/14/2010 18:24:00 - Revize: 2.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbtshoot kbprb KB910337
Váš názor