Počítač se systémem Windows 2000 s nainstalovaným rozhraním Windows 2000 Multilingual User Interface (MUI) nemusí být aktualizován po instalaci jedné z aktualizací zabezpečení rozhraní DirectX, které jsou přidruženy k bulletinu zabezpečení MS05-050

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Předpokládejme následující situaci:
  • Používáte počítač se systémem Microsoft Windows 2000 s nainstalovaným rozhraním Windows 2000 Multilingual User Interface (MUI).
  • Nainstalujete některou z aktualizací zabezpečení rozhraní Microsoft DirectX, který jsou přidruženy k bulletinu zabezpečení MS05-050.
V této situaci nemusí být počítač aktualizován. Navíc se může zobrazit následující nebo podobná chybová zpráva:
This software update can only be applied to DirectX <version>. If you see this message, you do not have DirectX <version> installed and cannot install this software update. (Tuto aktualizace softwaru lze použít pouze u rozhraní DirectX <verze>. Zobrazí-li se tato zpráva, nemáte nainstalováno rozhraní DirectX <verze> a tuto aktualizaci softwaru nelze nainstalovat.)
Poznámka: V této situaci se na počítač nadále vztahuje problém popsaný v bulletinu zabezpečení MS05-050. Aktualizace zabezpečení se může zdánlivě nainstalovat úspěšně. Chybová zpráva se nemusí zobrazit.
Příčina
K tomuto problému dochází, pokud nejsou správné informace o verzi souboru Quartz.dll. Další informace o tom, co může způsobit nesprávnost informací o verzi souboru Quartz.dll, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
263212 Informace o verzi souboru mohou být ve vícejazyčné verzi systému Windows 2000 nesprávné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Řešení
Chcete-li vyřešit tento problém, nainstalujte správnou aktualizaci zabezpečení, která je přidružena k bulletinu zabezpečení MS05-050. Aktualizaci zabezpečení vyberte na základě verze souboru Quartz.dll v počítači.

Jak v počítači s nainstalovaným rozhraním Windows 2000 MUI určit verzi souboru Quartz.dll

Chcete-li určit verzi souboru Quartz.dll v počítači, použijte některou z následujících metod:

Metoda 1: Používáte rozhraní Windows 2000 MUI a neanglickou verzi systému Windows 2000

Použijte nástroj Filever.exe. Další informace o použití nástroje Filever.exe k určení verze souboru Quartz.dll získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
263212 Informace o verzi souboru mohou být ve vícejazyčné verzi systému Windows 2000 nesprávné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Metoda 2: Používáte rozhraní Windows 2000 MUI a anglickou verzi systému Windows 2000

Verzi souboru Quartz.dll zjistěte pomocí nástroje Dxdiag.exe. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz dxdiag a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte na kartu Systém a poznamenejte si verzi rozhraní DirectX uvedenou ve skupinovém rámečku Systémové Informace.
  3. Klepněte na kartu Soubory rozhraní DirectX a poté prozkoumejte informace o verzi souboru Quartz.dll.
  4. Informace o verzi souboru Quartz.dll si poznamenejte.

Jak na základě verze souboru Quartz.dll nainstalovat správnou aktualizaci zabezpečení rozhraní DirectX, která je přidružena k bulletinu zabezpečení MS05-050

Důležité: Používáte-li rozhraní Windows 2000 MUI, měli byste nainstalovat odpovídající anglickou verzi aktualizace zabezpečení bez ohledu na používanou jazykovou verzi rozhraní MUI. Používáte-li neanglickou verzi systému Windows 2000 a nemáte-li nainstalováno rozhraní Windows 2000 MUI, nainstalujte jazykovou verzi aktualizace zabezpečení, která odpovídá jazykové verzi systému Windows 2000.

Chcete-li nainstalovat správnou aktualizaci zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft, a to v závislosti na verzi souboru Quartz.dll:

Počítače s verzí souboru Quartz.dll 6.1.9.7XXPočítače s verzí souboru Quartz.dll 6.3.1.8XXPočítače s verzí souboru Quartz.dll 6.5.1.9XX
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Společnost Microsoft rovněž zjistila problém, ke kterému dochází při instalaci balíčku DirectX 8 Runtime do počítače s rozhraním Windows 2000 MUI. Používáte-li neanglickou verzi rozhraní MUI a nainstalujete balíček DirectX 8 Runtime, nebudou správně aktualizovány některé z binárních souborů. Zkontrolujete-li verzi souboru Quartz.dll, budou údaje nadále odpovídat verzi, která byla součástí rozhraní DirectX 7. Pokud se vyskytne tento problém, můžete se jej pokusit vyřešit instalací anglické verze rozhraní DirectX 9.

Společnost Microsoft dále zdokumentovala nesouvisející problém, při kterém počítač nemusí být aktualizován po instalaci některé z aktualizací zabezpečení rozhraní DirectX, které jsou přidruženy k bulletinu zabezpečení MS05-050, do počítače se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
909596 Počítač nemusí být aktualizován po instalaci jedné z aktualizací zabezpečení rozhraní DirectX, které jsou přidruženy k bulletinu zabezpečení MS05-050, do počítače se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000
Vlastnosti

ID článku: 910415 - Poslední kontrola: 12/09/2015 03:43:21 - Revize: 1.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsecurity KB910415
Váš názor