Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Řešení potíží s Windows Live OneCare firewall Service

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:910659Souhrn
Tento článek popisuje a troubleshoots k potížím, kde brány firewall služby Microsoft Windows Live OneCare nespustí.

Poznámka: Pokud brána firewall systému Windows Live OneCare služba nespustí, Windows Live OneCare zobrazí červené ikonu stavu Nebezpečím v oznamovací oblast. Pokud poklepete na červenou ikonu otevřete hlavní okno Windows Live OneCare, obdržíte upozornění, které v počítači je riziko, protože nelze spustit službu Windows Live OneCare brány firewall.
Další informace
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu nebo více z následujících metod:

Metoda 1: Restartujte službu Windows Live OneCare brány firewall

Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a klepněte na tlačítko OK.
 2. V seznamu služeb v podokně podrobností poklepejte na Ochranu služby a pak nastavte Typ spouštění je automaticky.
 3. Pokud není spuštěna služba Windows Live OneCare brány firewall, klepněte na tlačítko Spustit. Pokud není k dispozici příkaz Spustit, klepněte na tlačítko Zastavit a potom klepnutím na tlačítko Spustit restartujte službu Windows Live OneCare brány firewall.

  Poznámka: Pokud chybová zpráva oznamující, že služba Windows Live OneCare brány firewall nelze spustit, protože nejsou spuštěny závislé služby, ujistěte se, zda jsou spuštěny následující služby systému Windows. Chcete-li to provést, opakujte pro každý z těchto služeb systému Windows následující kroky:
  • Vzdálené volání procedur (RPC)
  • Služba WMI
  1. V seznamu služeb v podokně podrobností poklepejte na službu systému Windows a potom nastavte Typ spouštění je automaticky.
  2. Pokud není spuštěna služba systému Windows, klepněte na tlačítko Spustit. Pokud není k dispozici příkaz Spustit, klepněte na tlačítko Zastavit a potom klepnutím na tlačítko Spustit restartujte službu Windows.
  Po provedení jisti, zda jsou spuštěny tyto služby systému Windows, spusťte službu Windows OneCare brány firewall.
 4. Pokud to problém nevyřeší, pokračujte další metodou.

Metoda 2: Odebrání antivirových programů jiných výrobců a programy brány firewall jiných výrobců v počítači

Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz appwiz.cpl a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. V seznamu nainstalovaných programů klepněte jakékoli třetí strany antivirový program nebo program brány firewall jiných výrobců a pak klepněte na tlačítko Odebrat.
 3. Pokud to problém nevyřeší, pokračujte další metodou.

Metoda 3: Stop a restartujte služby související se brány firewall a ovladače

Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a po každém příkazu stiskněte klávesu ENTER:
  Příkaz net stop MSFWSVC
  Příkaz net stop MSFWDRV
  Příkaz net stop MSFWHLPR
  Net start MSFWHLPR
  Net start MSFWDRV
  Net start MSFWSVC
 3. Pokud to problém nevyřeší, pokračujte další metodou.

Metoda 4: Ověřte, zda proměnná prostředí PATH

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit a potom klepněte na tlačítko Proměnné prostředí.
 3. V seznamu Systémové proměnné přesvědčit se, zda PATH zobrazeny.
  1. Pokud PATH, zobrazí se v seznamu, přejděte ke kroku b.
   Pokud PATH v seznamu nezobrazí, postupujte takto:
   1. Klepněte na tlačítko Nový.
   2. Do pole název proměnné zadejte PATH.
   3. Do pole hodnota proměnné zadejte %SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte na příkaz PATH a potom klepněte na tlačítko Upravit.
  3. Ujistěte se, že text v poli hodnota proměnné obsahuje následující text: %SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem
   Pokud se tento text do pole hodnota proměnné nezobrazí, postupujte takto:
   1. V části hodnota proměnné klepněte na tlačítko Konec aktuální proměnné prostředí PATH.
   2. Zadejte středník, zadejte následující proměnné prostředí PATH a potom klepněte na tlačítko OK: %SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem

    Poznámka: Je nutné použít středník (;) k oddělení staré systémové proměnné PATH a nové proměnné prostředí PATH.
 4. Klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno proměnné prostředí, klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti systému a restartujte počítač.

Metoda 5: Přeinstalovat MSXML

 1. Přejděte následující web společnosti chcete-li stáhnout analyzátor MSXML 4.0 Service Pack 2 (Microsoft XML Core Services):
  Poznámka: Uložte soubor do počítače.
 2. Následujícího webu Stažení aktualizace Service Pack 5 (SP5) pro Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0:
  Poznámka: Uložte soubor do počítače.
 3. Pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy odinstalujte MSXML 4.0 SP2 Parser a SDK v Ovládacích panelech.
 4. Restartujte počítač. Spusťte soubor MSXML 4.0 Service Pack 2, který jste stáhli. Název souboru je Msxml.msi.
 5. Spusťte Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 Service Pack 5 (SP5) "soubor který jste stáhli. Název souboru je Msxml3.msi.
 6. Restartujte počítač.

Metoda 6: Restartujte počítač pomocí čistého spuštění procedury

Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig a klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Obecné klepněte na přepínač Výběrové spuštění a zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky po spuštění.
 3. Klepněte na kartu služby a potom klepnutím zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby společnosti Microsoft.
 4. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políček u všech služeb, s výjimkou pro následující služby Windows Live OneCare:
  • MSMPSVC
  • Služba Microsoft ochrana
  • Windows Live OneCare
 5. Klepněte na tlačítko OK a potom klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač.
 6. Určit, zda se stále setkáváte problém popsaný v tomto článku a potom použijte jeden z následujících postupů:
  • Jestliže používáte již se jedná o problém, může být problém způsoben programem jiného výrobce nebo jiného výrobce služby tohoto konfliktu s Windows Live OneCare. Chcete-li identifikovat programu nebo služby způsobující problém, postupujte takto:
   1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig a klepněte na tlačítko OK.
   2. Klepněte na kartu služby, zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby společnosti Microsoft a potom klepnutím zaškrtněte polovinu služby, které nejsou služby Windows Live OneCare. Poznamenejte si služby, které vyberete.
   3. Restartujte počítač.
   4. Pokud je problém vyřešen, klepnutím vyberte druhou polovinu služeb, které nejsou službami Windows Live OneCare.
   5. Restartujte počítač.
   6. Pokud jste určili, které poloviční spustí tento problém, klepnutím zaškrtněte polovinu dané polovině a poté restartujte počítač.
   7. Tímto způsobem pokračovat, dokud konfliktní program nebo službu, je identifikován. Po zakázání konfliktní program nebo službu znovu povolte ostatní programy a služby.
  • Pokud stále dochází k tomuto problému, v počítači obnovit nastavení normální spuštění. Chcete-li to provést, postupujte takto:
   1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig a klepněte na tlačítko OK.
   2. Klepněte na kartu Obecné a klepněte na příkaz Normální spuštění – načíst ovladače zařízení a služeb.
   3. Klepněte na tlačítko OK a potom klepněte na tlačítko Restartovat.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Eigenschaften

Artikelnummer: 910659 – Letzte Überarbeitung: 09/10/2007 22:34:48 – Revision: 5.4

Windows Live OneCare

 • kbmt kbmsnqwestportal kbmsnpartnerportal kbexpertisebeginner kbtshoot KB910659 KbMtcs
Feedback
html>