Jak použít uložené procedury k sledování trasování SQL Server 2005

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:912914
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak získat následující informace o jedné nebo o všechna trasování Microsoft SQL Server 2005 pomocí uložené procedury:
 • Stav
 • Vlastnosti
 • Události jsou sledována
 • Událost sloupců
 • Filtry použité
Tento článek popisuje vytvoření trasování uložené procedury, které můžete použít ke spuštění, zastavení a odstranit jednu nebo všechny trasování.
Další informace
Syntaxe trasování uložené procedury je následující:
trasování @ traceid, @ setstatus
Poznámky
 • @ Traceid parametr představuje identifikační číslo trasování. Typ dat @ traceid parametr je celé číslo. Výchozí hodnota @ traceid parametr je 0.
 • @ Setstatus parametr představuje akce implementovat trasování. Typ dat je celé číslo. Výchozí hodnota je hodnota -1.
Pokud zadáte záporné číslo @ traceid parametr v následující tabulce je zobrazena. V tabulce jsou uvedeny operace provádí trasování uložené procedury. Trasování uložené procedury provádí tyto operace založené na různé kombinace hodnotu @ traceid parametr a hodnota @ setstatus parametr.
@ traceid@ setstatusOperace
>0Jiné hodnoty než 0, 1 nebo 2Informace o seznamu pro jeden trasování.
0Jiné hodnoty než 0, 1 nebo 2Informace o seznamu všechna trasování.
>00Zastavit trasování jeden.
>01Spustit jednu trasování.
>02Zastavte a odstranit jeden trasování.
00Zastavit všechna trasování.
01Spustit všechna trasování.
02Zastavte a odstraňte všechna trasování.
Například spustit následující příkaz zastaví všechna trasování:
trace 0,0
lze spustit následující příkaz Spustit trasování jehož identifikační číslo je 1:
trace 1,1
lze spustit následující příkaz Zastavit a odstranit všechna trasování:
trace 0,2
Pokud zadáte argument, vrátí následující informace o všechna trasování trasování uložené procedury:
 • Stav
 • Vlastnosti
 • Události jsou sledována
 • Událost sloupců
 • Filtry použité
Vytvořit trasování uložené procedury, postupujte takto:
 1. SQL Server Management Studio otevřete a potom připojit k instanci serveru SQL Server 2005.
 2. Open a new query window, and then run the following statements:
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON GOSET ANSI_NULLS ON GOCREATE proc trace @traceid int = 0, @setstatus int = -1 as declare @events table (eventid int, [event] varchar(100))declare @columns table (columnid int, [column] varchar(100))declare @traces table (traceid int, [property] int, [tpdesc] nvarchar(245), check1 bit)set nocount onif @traceid < 0beginprint 'Syntax for trace stored procedure.'print 'trace [@traceid], [@setstatus]'print 'The default for @traceid is 0.'print 'The default for @setstatus is -1.'print '@traceid	@setstatus		Operation'print '>0		not 0,1, or 2	list information for one trace'print '0		not 0,1, or 2	list information all traces'print '>0		0		stop one trace'print '>0		1		start one trace'print '>0		2		stop and delete one trace'print '0		0		stop all traces'print '0		1		start all traces'print '0		2		stop and delete all traces'print 'Example 1. Stop all traces.'print 'trace 0,0'print 'Example 2. Start trace number 1.'print 'trace 1,1'print 'Example 3. Stop and delete all traces.'print 'trace 0,2'goto finishendInsert @events values (10,'RPC:Completed')Insert @events values (11,'RPC:Starting')Insert @events values (12,'SQL:BatchCompleted')Insert @events values (13,'SQL:BatchStarting')Insert @events values (14,'Audit Login')Insert @events values (15,'Audit Logout')Insert @events values (16,'Attention')Insert @events values (17,'ExistingConnection')Insert @events values (18,'Audit Server Starts and Stops')Insert @events values (19,'DTCTransaction')Insert @events values (20,'Audit Login Failed')Insert @events values (21,'EventLog')Insert @events values (22,'ErrorLog')Insert @events values (23,'Lock:Released')Insert @events values (24,'Lock:Acquired')Insert @events values (25,'Lock:Deadlock')Insert @events values (26,'Lock:Cancel')Insert @events values (27,'Lock:Timeout')Insert @events values (28,'Degree of Parallelism Event (7.0 Insert)')Insert @events values (33,'Exception')Insert @events values (34,'SP:CacheMiss')Insert @events values (35,'SP:CacheInsert')Insert @events values (36,'SP:CacheRemove')Insert @events values (37,'SP:Recompile')Insert @events values (38,'SP:CacheHit')Insert @events values (39,'Deprecated')Insert @events values (40,'SQL:StmtStarting')Insert @events values (41,'SQL:StmtCompleted')Insert @events values (42,'SP:Starting')Insert @events values (43,'SP:Completed')Insert @events values (44,'SP:StmtStarting')Insert @events values (45,'SP:StmtCompleted')Insert @events values (46,'Object:Created')Insert @events values (47,'Object:Deleted')Insert @events values (50,'SQL Transaction')Insert @events values (51,'Scan:Started')Insert @events values (52,'Scan:Stopped')Insert @events values (53,'CursorOpen')Insert @events values (54,'TransactionLog')Insert @events values (55,'Hash Warning')Insert @events values (58,'Auto Stats')Insert @events values (59,'Lock:Deadlock Chain')Insert @events values (60,'Lock:Escalation')Insert @events values (61,'OLE DB Errors')Insert @events values (67,'Execution Warnings')Insert @events values (68,'Showplan Text (Unencoded)')Insert @events values (69,'Sort Warnings')Insert @events values (70,'CursorPrepare')Insert @events values (71,'Prepare SQL')Insert @events values (72,'Exec Prepared SQL')Insert @events values (73,'Unprepare SQL')Insert @events values (74,'CursorExecute')Insert @events values (75,'CursorRecompile')Insert @events values (76,'CursorImplicitConversion')Insert @events values (77,'CursorUnprepare')Insert @events values (78,'CursorClose')Insert @events values (79,'Missing Column Statistics')Insert @events values (80,'Missing Join Predicate')Insert @events values (81,'Server Memory Change')Insert @events values (82,'User Configurable (0-9)')Insert @events values (83,'User Configurable (0-9)')Insert @events values (84,'User Configurable (0-9)')Insert @events values (85,'User Configurable (0-9)')Insert @events values (86,'User Configurable (0-9)')Insert @events values (87,'User Configurable (0-9)')Insert @events values (88,'User Configurable (0-9)')Insert @events values (89,'User Configurable (0-9)')Insert @events values (90,'User Configurable (0-9)')Insert @events values (91,'User Configurable (0-9)')Insert @events values (92,'Data File Auto Grow')Insert @events values (93,'Log File Auto Grow')Insert @events values (94,'Data File Auto Shrink')Insert @events values (95,'Log File Auto Shrink')Insert @events values (96,'Showplan Text')Insert @events values (97,'Showplan All')Insert @events values (98,'Showplan Statistics Profile')Insert @events values (100,'RPC Output Parameter')Insert @events values (102,'Audit Statement GDR Event')Insert @events values (103,'Audit Object GDR Event')Insert @events values (104,'Audit AddLogin Event')Insert @events values (105,'Audit Login GDR Event')Insert @events values (106,'Audit Login Change Property Event')Insert @events values (107,'Audit Login Change Password Event')Insert @events values (108,'Audit Add Login to Server Role Event')Insert @events values (109,'Audit Add DB User Event')Insert @events values (110,'Audit Add Member to DB Role Event')Insert @events values (111,'Audit Add Role Event')Insert @events values (112,'Audit App Role Change Password Event')Insert @events values (113,'Audit Statement Permission Event')Insert @events values (114,'Audit Schema Object Access Event')Insert @events values (115,'Audit Backup/Restore Event')Insert @events values (116,'Audit DBCC Event')Insert @events values (117,'Audit Change Audit Event')Insert @events values (118,'Audit Object Derived Permission Event')Insert @events values (119,'OLEDB Call Event')Insert @events values (120,'OLEDB QueryInterface Event')Insert @events values (121,'OLEDB DataRead Event')Insert @events values (122,'Showplan XML')Insert @events values (123,'SQL:FullTextQuery')Insert @events values (124,'Broker:Conversation')Insert @events values (125,'Deprecation Announcement')Insert @events values (126,'Deprecation Final Support')Insert @events values (127,'Exchange Spill Event')Insert @events values (128,'Audit Database Management Event')Insert @events values (129,'Audit Database Object Management Event')Insert @events values (130,'Audit Database Principal Management Event')Insert @events values (131,'Audit Schema Object Management Event')Insert @events values (132,'Audit Server Principal Impersonation Event')Insert @events values (133,'Audit Database Principal Impersonation Event')Insert @events values (134,'Audit Server Object Take Ownership Event')Insert @events values (135,'Audit Database Object Take Ownership Event')Insert @events values (136,'Broker:Conversation Group')Insert @events values (137,'Blocked Process Report')Insert @events values (138,'Broker:Connection')Insert @events values (139,'Broker:Forwarded Message Sent')Insert @events values (140,'Broker:Forwarded Message Dropped')Insert @events values (141,'Broker:Message Classify')Insert @events values (142,'Broker:Transmission')Insert @events values (143,'Broker:Queue Disabled')Insert @events values (146,'Showplan XML Statistics Profile')Insert @events values (148,'Deadlock Graph')Insert @events values (149,'Broker:Remote Message Acknowledgement')Insert @events values (150,'Trace File Close')Insert @events values (152,'Audit Change Database Owner')Insert @events values (153,'Audit Schema Object Take Ownership Event')Insert @events values (155,'FT:Crawl Started')Insert @events values (156,'FT:Crawl Stopped')Insert @events values (157,'FT:Crawl Aborted')Insert @events values (158,'Audit Broker Conversation')Insert @events values (159,'Audit Broker Login')Insert @events values (160,'Broker:Message Undeliverable')Insert @events values (161,'Broker:Corrupted Message')Insert @events values (162,'User Error Message')Insert @events values (163,'Broker:Activation')Insert @events values (164,'Object:Altered')Insert @events values (165,'Performance statistics')Insert @events values (166,'SQL:StmtRecompile')Insert @events values (167,'Database Mirroring State Change')Insert @events values (168,'Showplan XML For Query Compile')Insert @events values (169,'Showplan All For Query Compile')Insert @events values (170,'Audit Server Scope GDR Event')Insert @events values (171,'Audit Server Object GDR Event')Insert @events values (172,'Audit Database Object GDR Event')Insert @events values (173,'Audit Server Operation Event')Insert @events values (175,'Audit Server Alter Trace Event')Insert @events values (176,'Audit Server Object Management Event')Insert @events values (177,'Audit Server Principal Management Event')Insert @events values (178,'Audit Database Operation Event')Insert @events values (180,'Audit Database Object Access Event')Insert @events values (181,'TM: Begin Tran starting')Insert @events values (182,'TM: Begin Tran completed')Insert @events values (183,'TM: Promote Tran starting')Insert @events values (184,'TM: Promote Tran completed')Insert @events values (185,'TM: Commit Tran starting')Insert @events values (186,'TM: Commit Tran completed')Insert @events values (187,'TM: Rollback Tran starting')Insert @events values (188,'TM: Rollback Tran completed')Insert @events values (189,'Lock:Timeout (timeout > 0)')Insert @events values (190,'Progress Report: Online Index Operation')Insert @events values (191,'TM: Save Tran starting')Insert @events values (192,'TM: Save Tran completed')Insert @events values (193,'Background Job Error')Insert @events values (194,'OLEDB Provider Information')Insert @events values (195,'Mount Tape')Insert @events values (196,'Assembly Load')Insert @events values (198,'XQuery Static Type')Insert @events values (199,'QN: subscription')Insert @events values (200,'QN: parameter table')Insert @events values (201,'QN: template')Insert @events values (202,'QN: dynamics')Insert @columns values (1,'TextData')Insert @columns values (2,'BinaryData')Insert @columns values (3,'DatabaseID')Insert @columns values (4,'TransactionID')Insert @columns values (5,'LineNumber')Insert @columns values (6,'NTUserName')Insert @columns values (7,'NTDomainName')Insert @columns values (8,'HostName')Insert @columns values (9,'ClientProcessID')Insert @columns values (10,'ApplicationName')Insert @columns values (11,'LoginName')Insert @columns values (12,'SPID')Insert @columns values (13,'Duration')Insert @columns values (14,'StartTime')Insert @columns values (15,'EndTime')Insert @columns values (16,'Reads')Insert @columns values (17,'Writes')Insert @columns values (18,'CPU')Insert @columns values (19,'Permissions')Insert @columns values (20,'Severity')Insert @columns values (21,'EventSubClass')Insert @columns values (22,'ObjectID')Insert @columns values (23,'Success')Insert @columns values (24,'IndexID')Insert @columns values (25,'IntegerData')Insert @columns values (26,'ServerName')Insert @columns values (27,'EventClass')Insert @columns values (28,'ObjectType')Insert @columns values (29,'NestLevel')Insert @columns values (30,'State')Insert @columns values (31,'Error')Insert @columns values (32,'Mode')Insert @columns values (33,'Handle')Insert @columns values (34,'ObjectName')Insert @columns values (35,'DatabaseName')Insert @columns values (36,'FileName')Insert @columns values (37,'OwnerName')Insert @columns values (38,'RoleName')Insert @columns values (39,'TargetUserName')Insert @columns values (40,'DBUserName')Insert @columns values (41,'LoginSid')Insert @columns values (42,'TargetLoginName')Insert @columns values (43,'TargetLoginSid')Insert @columns values (44,'ColumnPermissions')Insert @columns values (45,'LinkedServerName')Insert @columns values (46,'ProviderName')Insert @columns values (47,'MethodName')Insert @columns values (48,'RowCounts')Insert @columns values (49,'RequestID')Insert @columns values (50,'XactSequence')Insert @columns values (51,'EventSequence')Insert @columns values (52,'BigintData1')Insert @columns values (53,'BigintData2')Insert @columns values (54,'GUID')Insert @columns values (55,'IntegerData2')Insert @columns values (56,'ObjectID2')Insert @columns values (57,'Type')Insert @columns values (58,'OwnerID')Insert @columns values (59,'ParentName')Insert @columns values (60,'IsSystem')Insert @columns values (61,'Offset')Insert @columns values (62,'SourceDatabaseID')Insert @columns values (63,'SqlHandle')Insert @columns values (64,'SessionLoginName')Insert into @traces select [traceid], [property]   , [tpdesc] = 	case	when [property] = 1 and [value] = 1 then N' produces a rowset.'	when [property] = 1 and [value] = 2 then  N' creates a new file when max file size is reached.'	when [property] = 1 and [value] = 3 then  N' create a new file when max file size is reached and produce a rowset.'	when [property] = 1 and [value] = 4 then N' shuts down the trace on an error.'	when [property] = 1 and [value] = 5 then N' produces a rowset and shutdown on error.'	when [property] = 1 and [value] = 6 then  N' creates a new file when max file size is reached and shuts down on an error.'	when [property] = 1 and [value] = 7 then  N' creates a new file when max file size is reached, produces a rowset and shuts down on an error.'	when [property] = 1 and [value] = 8 then N' is a Blackbox trace.'	when [property] = 2 then N' results are in file ' + cast([value] as nvarchar(245)) + N'.'	when [property] = 3 then N' max file size is ' + cast([value] as nvarchar(5)) + N' megabytes.'	when [property] = 4 and [value] is not null then  N' automatically stops on ' + cast([value] as nvarchar(25)) + '.'	when [property] = 4 and [value] is null then N' does not automatically stop on any date and time.'	when [property] = 5 and [value] = 0 then N' is stopped.'	when [property] = 5 and [value] = 1 then N' is running.'	end    ,0	from :: fn_trace_getinfo(0) order by [property] descif (select count(*) from @traces) < 1	begin		select 'No traces exist.' as [Trace Information]		goto finish	endif @traceid > 0	begin	update @traces set check1 = 1 where [traceid] != @traceid	if (select count(*) from @traces where [traceid] = @traceid) < 1		begin			select 'Trace number ' + cast(@traceid as varchar(3)) + ' does not exist.' as [Trace Information]			goto finish		end	endif (@setstatus = 0 or @setstatus = 1 or @setstatus = 2) goto changestatusif @traceid < 1 select 'Trace number ' + cast([traceid] as nvarchar(3)) + [tpdesc]          as 'TRACE STATUS' from @traces where [property] = 5while (select count(*) from @traces where check1 = 0) > 0	begin		select top 1 @traceid = traceid from @traces where check1 = 0		select N'Trace number ' + cast(traceid as nvarchar(3)) + [tpdesc] as 'PROPERTY'	  from @traces where traceid = @traceid order by [property] DESC		select 'Trace number ' + cast(@traceid as nvarchar(3)) + ' is tracing event '     + cast(a.eventid as nvarchar(3)) + ', ' + b.[event] + '.' as 'EVENT'		 from ::fn_trace_geteventinfo(@traceid) a		 left join @events b on a.eventid = b.eventid		 group by a.eventid, b.[event]		select 'Trace number ' + cast(@traceid as nvarchar(3)) + ' is tracing column '     + cast(a.columnid as nvarchar(3)) + ', ' + b.[column] + '.' as 'COLUMN'		 from ::fn_trace_geteventinfo(@traceid) a		 left join @columns b on a.columnid = b.columnid		 group by a.columnid, b.[column]  if (select count(*) from ::fn_trace_getfilterinfo(@traceid)) > 0		 select 'Trace number ' + cast(@traceid as nvarchar(3)) + ' filters on column ' 	 	 	  + cast(b.columnid as varchar(3)) +', ' + b.[column] + ', ' 		   + case a.comparison_operator 					 when 0 then ' Equal ' 					 when 1 then ' Not Equal ' 					 when 2 then ' Greater Than ' 					 when 3 then ' Less Than ' 					 when 4 then ' Greater Than Or Equal ' 					 when 5 then ' Less Than Or Equal ' 					 when 6 then ' LIKE ' 					 when 7 then ' NOT LIKE ' 					 end 				 + cast(value as varchar(50)) + ' '		    + case a.logical_operator		     when 0 then 'AND ' 		    when 1 then 'OR ' 		    end     as 'FILTER' 		 from ::fn_trace_getfilterinfo(@traceid) a 		 left join @columns b on a.columnid = b.columnid  else   begin    print 'Trace number ' + cast(@traceid as nvarchar(3)) + ' has no filters.'    print ''   end		update @traces set check1 = 1 where traceid = @traceid	endgoto finishchangestatus:while (select count(*) from @traces where check1 = 0) > 0 begin		select top 1 @traceid = traceid from @traces where check1 = 0		update @traces set check1 = 1 where [traceid] = @traceid  if @setstatus = 0 and @traceid <> 1   	begin	   	exec sp_trace_setstatus @traceid, 0    	select 'Trace number ' + cast(@traceid as varchar(3)) + ' is stopped.' as [Trace Information]   	end  if @setstatus = 1 and @traceid <> 1   	begin    	exec sp_trace_setstatus @traceid, 1    	select 'Trace number ' + cast(@traceid as varchar(3)) + ' is running.' as [Trace Information]   	end		if @setstatus = 2 and @traceid <> 1			begin    	exec sp_trace_setstatus @traceid, 0    	exec sp_trace_setstatus @traceid, 2    	select 'Trace number ' + cast(@traceid as varchar(3)) + ' was stopped and deleted.' as [Trace Information]			end	endfinish:set nocount offGOSET QUOTED_IDENTIFIER OFF GOSET ANSI_NULLS ON GO
Odkazy
Další informace o sledování trasování SQL Server 2000 pomocí uložené procedury klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
283786INF: Jak sledování trasování SQL Server 2000
Další informace o funkci fn_trace_getinfo na webu Microsoft Developer Network (MSDN): Další informace o postupu sp_trace_setevent uloženy na webu služby MSDN: Další informace o postupu sp_trace_setfilter uloženy na webu služby MSDN:

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 912914 - Poslední kontrola: 12/09/2015 04:18:16 - Revize: 1.1

Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo KB912914 KbMtcs
Váš názor