Seznam aktualizací v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 2

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 914962
Poznámka
Tento článek obsahuje odkaz na nástroj MDSS, což je nástroj, který poskytuje Microsoft Support jako-je a není podporováno. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, týkající se výkonu a spolehlivosti MDSS nástroje.
Souhrn
Tento článek popisuje problémy opravené v Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. To znamená, že problémy, které jsou opraveny v aktualizaci service pack budou opraveny také v pozdějších aktualizacích service Pack.
ÚVOD
Tento článek obsahuje seznam aplikace Microsoft Knowledge Base: Článků (KB) popisujících opravy a aktualizace, které jsou obsaženy v Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2).

Tento článek je primárně určen pro odborníky v oblasti IT a podniková oddělení podpory provádějící podporu a údržbu počítačového systému společnosti. Ostatní uživatelé, kteří mají otázky týkající se systému Windows Server 2003 SP2, na následujícím webu společnosti Microsoft mohou být lepší web hledat odpovědi: Další informace o možnostech získání aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
889100Jak získat nejnovější Pack pro systém Windows Server 2003
Další informace o aktualizaci Windows Server 2003 SP2 navštivte webu Microsoft Windows Server TechCenter na poznámky k verzi dokument: Poznámka: Verze x 64 systému Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition jsou založeny na kódu systému Windows Server 2003 strom. Servisní a podpůrné činnosti pro systém Windows XP Professional x 64 Edition používají strom systému Windows Server 2003, není strom klienta systému Windows XP. Další informace o verzích x 64 systému Windows Server 2003 a o systému Windows XP Professional x 64 Edition získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
888733Popis platformy x 64 verze systému Windows Server 2003 a Windows XP Professional x 64 Edition
Další informace

Aktualizovat seznam

Další informace o aktualizacích, které jsou součástí Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací SP2 získáte v následujícím zobrazení články znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
Číslo článkuNadpis článkuKategorie
889531Oprava: Může System.NullReferenceException výjimka chybová zpráva při stisknutí BACKSPACE v ovládacím prvku DataGrid úprava řádků v podřízené tabulce v rozhraní .NET Framework 1.1 SP1Rozhraní.NET Framework
893005Oprava: Windows Aplikace založené na formulářích se může neočekávaně ukončit nebo se může zobrazit NullReference výjimky za běhu, pokud používá aplikace pracující může zprostředkovatel ErrorProvider ovládací prvek nebo ovládací prvek ToolTip 1.1 rozhraní.NET Framework.NET Rámec
893100Oprava: Identifikátor SenderID vlastnost všechny zprávy odeslané do fronty zpráv je vždy první přihlášení uživatele při použití System.Messaging identity obor názvů k odesílání zpráv v aplikaci technologie ASP.NET.NET Rámec
893166Oprava: Obdržíte System.Security.SecurityException chybová zpráva při aplikace volá PrintDialog.ShowDialog metoda aktualizace rozhraní.NET Framework 1.1 SP1Na Rozhraní.NET Framework
893251Oprava: Chyby může Při použití třídy BinaryFormatter nebo SoapFormatter třída serializovat objekt rozhraní.NET Framework 1.1Rozhraní.NET Framework
893360Oprava: generace 1 uvolnění a kolekcí uvolnění paměti generace 2 dochází mnohem více často v počítačích s 2 GB nebo více fyzické paměti v rozhraní .NET Framework 1.1Rozhraní.NET Framework
894092Oprava: aplikace aplikace nemůže načíst prostředky ze satelitních sestavení, pokud zosobněná uživatelský účet nemá oprávnění k přístupu k souboru .config aplikace v rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1Rozhraní.NET Framework
894611Oprava: Může Při použití výjimky poškození a z důvodu nedostatku paměti haldy dochází RegisterClientScriptBlock metoda nebo metoda RegisterStartupScript registrovat blok velké klientský skript rozhraní.NET Framework 1.1Na Rozhraní.NET Framework
895251Dostupnost rozhraní.NET Framework 1.1 post-Service Pack 1 balíčku oprav hotfix pro kumulativní pro System.Windows.Forms.dllRozhraní.NET Framework
895474Oprava: Paměť a prostředky nejsou uvolněny při volání metody Form.Close na podřízené MDI formuláře v počítači, který má rozhraní.NET Framework 1.1 nebo rozhraní.NET Framework 1.1 s nainstalovanou aktualizací SP1Rozhraní.NET Framework
895579Oprava: Obdržíte "System.NullReferenceException" výjimka při slučování nabídek nadřazené a podřízené nabídky v aplikaci MDI formulářové služby rozhraní.NET Framework 1.1 Aktualizací Service Pack 1Rozhraní.NET Framework
896000Oprava: Spravované Proces služby systému Windows nemusí správně zobrazit parametry příkazového řádku při běží na 64bitovou verzi systému Windows, která používá rozhraní.NET Framework 1.1Rozhraní.NET Framework
896010Oprava: Obdržíte Neošetřená výjimka ve System.Xml.XmlException při předání řetězce obsahuje znaky, které nejsou platné přes hranice remoting v rozhraní .NET Framework 1.1 SP1Rozhraní.NET Framework
896181Oprava: Obdržíte "nelze vytvořit dočasnou třídu" chybová zpráva v aplikaci Internet Explorer Pokud se pokusíte otevřít stránku technologie ASP.NET, která zpracovává webové služby v rozhraní .NET Framework 1.1Rozhraní.NET Framework
896182Oprava: Může Při pokusu o spuštění aplikace a zdroje docházet nekonečné smyčky kód používá možnost/Debug MSIL Assembler v rozhraní.NET Framework 1.1Rozhraní.NET Framework
896246Oprava: Při volání metody Dispose objektu, je vrácena hodnota E_POINTER byl odvozen od třídy ServicedComponent v rozhraní.NET Framework 1.1Rozhraní.NET Framework
896501Oprava: Číslo aktivních relací v systému Oracle databáze zvyšuje při opakovaně použít Rozhraní.NET Framework Data Provider pro Oracle v rozhraní.NET Framework 1.1Na Rozhraní.NET Framework
896600Oprava: Může zobrazit chybová zpráva při použití služby serveru stavu technologie ASP.NET k ukládání Stav relace technologie ASP.NET rozhraní.NET Framework 1.1Rozhraní.NET Framework
896665Oprava: Windows Formulářová aplikace může přestat reagovat při volání Funkce Control.Invoke metody rozhraní.NET Framework 1.1 SP1.NET Rámec
896982OPRAVA: A Při pokusu o spuštění aplikace dojde k výjimce System.TypeLoadException který je založen na rozhraní rozhraní.NET Framework 1.1Rozhraní.NET Framework
898548Oprava: Windows Může formulářové aplikace, která zobrazuje obrázky pomocí ovládacího prvku PictureBox přestane reagovat rozhraní.NET Framework 1.1Rozhraní.NET Framework
898901OPRAVA: TECHNOLOGIE ASP.NET data o výkonu pravděpodobně nezobrazí očekávaným způsobem při použití programu Sledování systému sledování dat výkonu technologie ASP.NET v počítači, kde rozhraní.NET Framework 1.1 nebo aktualizace rozhraní.NET Framework 1.1 SP1 je nainstalována.Rozhraní.NET Framework
899020Oprava: Windows Aplikace založené na formulářích může docházet k nevrácení paměti při formuláře v aplikace je nastavena jako vlastník jiného formuláře rozhraní.NET Framework 1.1 a v rozhraní.NET Framework 1.1 s Service Pack 1Rozhraní.NET Framework
899181Oprava: Při můžete instalaci aplikace založené na model Windows Forms, která spustí webové služby a modelu COM + bez státní příslušnosti serverové součásti služby IIS může přestat reagovat v systému Windows Server 2003Rozhraní.NET Framework
899326Oprava: Může Při zobrazení modálního dialogového okna se zobrazí výjimka ArgumentOutOfRange nebo okno se zprávou pro ovládací prvek ListView aktualizace rozhraní.NET Framework 1.1 SP1Na Rozhraní.NET Framework
899511Oprava: V rozhraní .NET Framework 1.1 může náhodně zobrazit System.NullReferenceException výjimky při model Windows Forms aplikace zobrazí modální dialogové okno v odezva na událostRozhraní.NET Framework
899524Oprava: Může zobrazí "System.ArgumentNullException: hodnota nemůže být null" chybová zpráva Když zavoláte metodu SignedXml.ComputeSignature.NET Rámec
899589MS05-046: Chyba zabezpečení ve službě Klient systému NetWare by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu sítěSP1Připojení sítě
900095OPRAVA: COM + součásti spravované služby nesmí být puštěno okamžitě uvolnění Metoda a součásti nemusí volání metody Dispose po volání Aktivace metoda selže v aktualizaci rozhraní.NET Framework 1.1 SP1.NET Rámec
900609Můžete pomalý výkon v některých aplikacích v počítači se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1Rozhraní.NET Framework
900822Oprava: Při .NET Základě aplikace používá System.Threading.Timer třídy, časovač Událost nemusí signalizována v aktualizaci rozhraní.NET Framework 1.1 SP1.NET Rámec
901151Oprava: aplikaci může dojít ke snížení výkonu při pokusu o přidání sloupce nebo při pokusu o přístup k datům pomocí název nebo index rozhraní .NET Framework 1.1 SP1Rozhraní.NET Framework
903887Oprava: IDE může neočekávaně ukončit nebo selhání při pokusu o kopírování chybová zpráva z úkolu Okno seznamu v aplikaci Visual Studio .NET 2003Rozhraní.NET Framework
904416Nevracení paměti může dojít při spuštění aplikací rozhraní.NET Framework 1.1, která vyžaduje Assembly.LoadWithPartialName() funkce pro načtení sestavení.NET Rámec
904422Oprava: vnitřní mechanismus sdružování může opakovaně pokusí provést nové připojení, pokud aplikace používá třída System.Data.SqlClient pro připojení k databázi serveru SQL Server v systému Windows Server 2003 SP1.NET Rámec
905302Oprava: V rozhraní .NET Framework 1.1 sestavení může vrátit chybu E_INVALIDARG při je opakovaně volají funkci IMetaDataEmit::GetTokenFromSig na sestaveníRozhraní.NET Framework
905496Oprava: Data Při použití serveru proxy mohou být hodnoty chybějící v instanci dokumentů XML pro webovou službu, která byla vytvořena pomocí importu schématu.NET Rámec
905546Oprava: Prvek ActiveX kontrolu systémových prostředků v počítači se systémem .NET neuvolní. Framework 1.1Rozhraní.NET Framework
906588Oprava: výkon systému počítače a výkon sady Visual Studio .NET 2003 snížit při kompilaci velké řešení, které obsahuje mnoho projektů v Visual Studio .NET 2003Rozhraní.NET Framework
907262Oprava: Obdržíte chybová zpráva při pokusu o přenos dat mezi aplikací, která běží na 2.0 rozhraní.NET Framework a aplikaci, která pracuje na rozhraní.NET Framework 1.1Rozhraní.NET Framework
907407Oprava: Může "System.IO.IOException" chybová zpráva při použití transformace XSLT transformace kompilovat webovou stránku v počítači, který má rozhraní.NET Framework 1.1 Nainstalována aktualizace SP1Rozhraní.NET Framework
907544OPRAVA: ROZHRANÍ .NET V některých počítačích může selhat aplikace Framework 1.1.NET Rámec
907829Oprava: Obdržíte chybová zpráva v aplikaci, která je integrována v rozhraní rozhraní.NET Framework 1.1 při povolení "kryptografie systému použít FIPS vyhovující algoritmy pro zásady šifrování, výpočtu hodnoty hash a k podepisování"Rozhraní.NET Framework
908001Oprava: Na webu stránka nefunguje očekávaným způsobem při aktualizaci obsahu v technologie ASP.NET aplikaceRozhraní.NET Framework
908127Oprava: Může Při použití aplikace k odstranění se zobrazí výjimku OutOfMemoryException mnoho souborů serveru SharePoint Portal Server 2003Rozhraní.NET Framework
908787OPRAVA: .NET Únik paměti spravované Framework remoting server aplikace může zdát při remoting server používá protokol HTTP jako protokol pro HttpChannel třída kanálRozhraní.NET Framework
908796Oprava: Windows Formulářová aplikace přestane reagovat po dobu až 10 minut Rozhraní.NET Framework 1.1Rozhraní.NET Framework
909766Oprava: Paměť může dojít k nevrácení a Visual Studio .NET 2003 může neočekávaně ukončit a potom Restartujte při kompilaci velké řešení, které obsahuje více než 65 projektyRozhraní.NET Framework
910553Oprava: Při můžete Změňte hodnotu Session.Timeout ve webové aplikaci, která je postavena na Microsoft rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1, je volána metoda Session.End okamžitěRozhraní.NET Framework
911205Oprava: Hodnoty jsou přijímány v nespravovaný kód nemusí být správné při spravovaný kód v C++ aplikace volá nespravovaný kód a předává hodnoty, hodnoty získané v nespravovaný kód nemusí být správné v aktualizaci rozhraní.NET Framework 1.1 SP1Na Rozhraní.NET Framework
911309Oprava: Při můžete Spustit Microsoft aplikaci propojenou s rozhraním ASP.NET, který má vlastní adresy URL v Dochází k nevracení paměti Microsoft rozhraní.NET Framework 1.1,.NET Rámec
915808Oprava: Zablokování může dojít při použití COM interop křížový kontext rozhraní zařazování v Rozhraní.NET Framework 1.1 Service Pack 1Rozhraní.NET Framework
920978Oprava: Může dojde k chybě "Přístup narušení C0000005" zpráva rozhraní.NET Framework 1.1 aplikace volá funkci, která obsahuje více než osm hierarchické vnořené objektyRozhraní.NET Framework
922542Oprava: Chyba Při volání sestavení .NET z BizTalk Server 2004 v rozhraní .NET Framework 1.1 SP1: "nelze vytvořit transformace".NET Rámec
899515Zobrazí "Mmc.exe generoval chyby a bude systémem Windows uzavřen" chybová zpráva filtrované vyhledávání spustíte v systému Windows Server 2003Nástroje pro správu
903662Dochází k dlouhé prodlevě při pokusu o zobrazení seznamu DACL a SACL informace o zabezpečení objekt po dokončení instalace systému Windows Server 2003 Service Pack 1Admin Nástroje
912263"Získání informace o doméně"část procesu příkazového řádku GPResult.exe trvá dlouho čas do konce na členský server se systémem Windows Server 2003Nástroje pro správu
913548Oprava: Program může přestat reagovat v počítači se systémem Windows Server 2003 při zavření Formulář pro systém Windows v programuNástroje pro správu
914785ADCAdmin konzoly MMC modul snap-in trvá dlouhou dobu chcete-li zobrazit podrobnosti o konfiguraci serveru Exchange Replikační služba serveru, která je nainstalována v systému Windows Server 2003 SP1 počítačNástroje pro správu
921618A skript použití příkazu bootcfg může mít neočekávané výsledky v systému Windows Server 2003Nástroje pro správu
922595Oprava: "% Čítač času procesoru"objekt sledování výkonu relace Terminálové služby hodnotu více než 100 procent.Nástroje pro správu
925104Do systémového protokolu Mnoho sestav "ID události PerfOS: 2001" chyby při použití systému Windows Počítače se systémem Server 2003, který má více než 32 procesorůAdmin Nástroje
925138Vedení účetnictví funkce ze systémových prostředků správce (WSRM) vrací nesprávné hodnoty v Windows Server 2003 verze x 64Nástroje pro správu
914012Služba Řízení front zpráv nelze spustit v systému Windows Server 2003 Service Pack 1 počítačApp Compat
919953Aplikace spuštění Terminálové služby, prostředí zastaví spuštění nebo jsou pomalejší než v systému Windows Server 2003App Compat
838657I-deas 10 program nebo program I-deas 11 společnosti UGS pracuje pomaleji, než očekáváte Microsoft Windows XP počítače se systémem lokalizované ve východoasijských jazycích jazykApp Compat
920670MS06-050: Chyby zabezpečení v objektové knihovně Microsoft Windows by mohla umožnit. vzdálené spuštění kóduKompatibilita aplikace partnerů
919881Aplikace access dojde k porušení, pokud je program automaticky zastaven v systému Windows Server počítač se systémem 2003Roce (Text Services Framework)
898791Můžete obdržet Chyba 258 při systému clusteru při selhání disku do jiného uzlu na serveru uzel clusteru se systémem Windows Server 2003Vytváření clusterů
903650Extended funkce režimu údržby pro prostředky fyzického disku clusteru v systému Windows Server 2003Vytváření clusterů
908510Cluster nebude zabezpečení před selháním replikované clusterové disky po instalaci systému Windows Server 2003 SP1 nebo 64bitové verzi systému Windows Server 2003Vytváření clusterů
909608Zobrazí se Chyba narušení přístupu, při použití integrovat opravy hotfix přepínače / integrate 900725 do zdroje instalace systému Windows XP Service Pack 2 souboryVytváření clusterů
911030Uzlu clusteru převzetí služeb při selhání nefunguje při použití standardu SCSI-3 trvalé rezervace v Windows Server 2003 SP1Vytváření clusterů
917805Wmiprvse.exe proces spotřebovává stále rostoucím množství paměti při vytvoření výčtu Třída MSCluster_ResourceToPossibleOwner na serveru se systémem Windows Server 2003 clusterVytváření clusterů
921181Aktualizace je k dispozici přidá funkci svědka sdílení souboru a konfigurovat cluster Funkce prezenčních signálů na serveru se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1 clusteryVytváření clusterů
923424Události 1209 ke kterému dochází po instalaci opravy hotfix 911030 na clusteru serverů se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1Vytváření clusterů
924407Program Sledování prostředků přestane reagovat (zablokuje se) a potom restartuje po zablokování v systému Windows Server 2003Vytváření clusterů
901214MS05-036: Chyba zabezpečení v modulu správy barev Microsoft by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníBarva
91933232Bitový program Nelze tisknout barvy správně spuštěné v 64bitové verzi systému Verze systému Windows Server 2003 nebo na 64 bit systému Windows XPBarva
896729Dostupnost Windows Server 2003 následujícího po aktualizaci Pack 1 COM + Hotfix Rollup Package 5COM +
897253Oprava: MSDTC Server proxy je nestabilní a nelze zařadit do transakce při server proxy koordinátoru MS DTC zaznamenává velké množství TM_DOWN oznámení událostí v systému Windows Server 2003COM +
897571OPRAVA: DCOM statický koncový bod TCP je ignorována, pokud konfigurace koncového bodu pro službu WMI na Počítače se systémem Server 2003 WindowsCOM +
897667Dostupnost Windows Server 2003 následujícího po aktualizaci Pack 1 modelu COM + 1.5 Hotfix Rollup Package 6COM +
899424Oprava: Aplikace WinFX aplikace dojde k chybě při pokusu použít FileRecordSequence.WriteRestartArea Metoda, která je součástí WinFX SDKCOM +
899425Oprava: z Výjimka chyby paměti může dojít v procesu serveru BizTalk (Btsntsvc.exe) v systému Windows Server 2003COM +
899426Oprava: MSDTC Po instalaci systému Windows se v samostatné clusteru nespustí služba Server 2003 SP1COM +
899596Oprava: Dllhost proces může neočekávaně vyprší po klepnutí na tlačítko Vybrat dovolenou"systémem Při nečinnosti"políčko v aplikaci modelu COM +COM +
899597Oprava: Failfast Probíhá just-in-time při kódu DestroyManagedStub metoda oznámení jsou přijímány v COM + 1.5COM +
899756Oprava: MS DTC provádí není možné zjistit ukončení procesu a koordinátoru MS DTC nelze nastavit hodnoty časového limitu pro XA transakce v systému Windows Server 2003COM +
902400MS05-051: Chyby zabezpečení služby MS DTC a modelu COM + mohou umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníCOM +
903087Oprava: Office 2003 aplikace přestane reagovat po dobu 10 až 15 sekund při ukládání dokumentu cesty k prostředkům, které neexistují v síti v počítači, který obsahuje se systémem Windows Server 2003COM +
904388OPRAVA: COM + aplikace přestane reagovat a plochy ikony a nemusí se zobrazit na hlavním panelu očekávaným způsobem v počítači se systémem Windows Server 2003COM +
905430Oprava: Statistika pro některé aplikace modelu COM + v počítači, který se nemusí zobrazovat správně systém Windows Server 2003COM +
906677Oprava: DCOM nastavení serveru obnovit výchozí nastavení, pokud odeberete všechny uživatele ze "Spouštěcí a aktivační oprávnění" oblast v okně Služba komponent Nástroj (DCOMCONFG) v počítači se systémem Windows Server 2003COM +
908187Oprava: 144-byte dochází k nevracení paměti v souboru Ole32.dll při spuštění modelu COM + aplikaceCOM +
908473Oprava: Selhání Pokud povolíte, zobrazí se události auditu události ID 560 v protokolu zabezpečení audit objektů v systému Windows XP nebo Windows Server 2003COM +
910234Oprava: Chyba Pokud obsluhovaných komponent v aplikaci modelu COM + volá jiný servis komponenty v druhé aplikaci modelu COM +: "0x8004E027"COM +
910695Oprava: Nelze získat podrobné chybové informace o modelu DCOM 10009 chyby v systému Windows Server 2003COM +
910730Dostupnost Windows Server 2003 následujícího po aktualizaci Pack 1 modelu COM + 1.5 Hotfix Rollup Package 7COM +
910904Změna funkce aplikace modelu COM + v systému Windows Server 2003 podporují automatické kolekce soubor s výpisem stavu paměti procesu a ukončení procesuCOM +
911106Aplikací modelu DCOM není práce a událost ID 7031 je zaznamenána po instalaci systému Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)COM +
912818Dostupnost Windows Server 2003 následujícího po aktualizaci Pack 1 modelu COM + 1.5 Hotfix Rollup Package 8COM +
912935Oprava: nelze odstranit soubory protokolu complustrace v systému Windows Server 2003COM +
913576Oprava: původní volající je k dispozici při aplikaci modelu COM +, jehož hostitelem je názvem počítače se systémem Windows Server 2003 z počítače, který je systém Windows 2000COM +
913677Oprava: Chyba Při pokusu o spuštění aplikace COM + v počítači se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1: "Chyba katalogu došlo k chybě při zpracování poslední operace"COM +
915030Oprava: Windows Instalační program se pokusí opravit aplikace při volání Funkce CoRegisterClassObject funkce v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP AKTUALIZACE SP2COM +
915750Oprava: Zásobníku v procesu Svchost.exe, který je hostitelem událostí COM + může dojít k přetečení Služby systému Windows Server 2003COM +
917399Oprava: ID události: 4811 dochází při pokusu o spuštění ve frontě modelu COM + aplikace, která má dlouhodobě název a Microsoft Message Queuing je nakonfigurován pro režim pracovní skupiny v systému Windows Server 2003COM +
918459OPRAVA: A CustomAttributeFormatException výjimka může dojít při pokusu o instalaci Aplikaci proxy modelu COM + v počítači se systémem Windows Server 2003 se systémem rozhraní.NET Framework 2.0COM +
919034Oprava: Velikost Nelze změnit soubor protokolu koordinátoru DTC v systému Microsoft Windows Server 2003 SP1COM +
919303OPRAVA: COM + aplikace spuštěné v počítači se systémem Windows Server 2003 může přestat. reagovat, protože dojde k zablokování systému aplikace modelu COM + službyCOM +
920865Oprava: následné Neúspěšné pokusy o aktivaci objektu COM pomocí identifikátoru ProgID po v systému Windows Server 2003 dojde k chybě přerušovanéCOM +
926436MS07-011: Chyba zabezpečení v Microsoft OLE Dialog by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduCOM +
896100Oprava: Do modelu COM + proces přestane reagovat poté, co aplikace Visual Basic používá Microsoft Ovladač Oracle ODBC připojit na databázový server Oracle, který je umístěn na Počítače se systémem Server 2003 Windows nebo v systému Windows XP počítačData Access Components
896108Oprava: Zjistíte nevracení paměti při volání WrapDSOandSession přímý nebo nepřímý provádí metodu objekt připojení ADO a zprostředkovatele MSDataShape v součástech MDAC 2.8Data Access Components
904639Aplikace access Při pokusu o spuštění programu 64-bit, který používá, může dojít k narušení rozhraní remoting komponentu MDAC 2.8 v počítači se systémem Windows Server 2003Data Access Components
909122Oprava: neošetřené Pokud aplikace používá výskytu výjimek v aplikaci Funkce SQLGetPrivateProfileString a v konfiguraci režimu ODBC_BOTH_DSN Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8Data Access Components
910906Program může dojde k chybě při volání metody Seek na binární pole pomocí Microsoft DAO 3.6 Object LibraryData Access Components
911562MS06-014: Chyba zabezpečení v součásti Microsoft Data Access Components (MDAC) funkce spuštění kóduData Access Components
911570Oprava: Rozhraní ADO Po instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP1 nebo Windows XP dojde k chybě aplikace AKTUALIZACE SP2Data Access Components
913296Dat databázového stroje Jet 4.0 stroj aktualizace řeší problémy, které mohou nastat v systému Windows XP počítačData Access Components
914783Analyzátoru XmlLite balíček aktualizace je k dispozici pro systém Windows Server 2003 Service Pack 1 a Windows XP Professional x 64 EditionData Access Components
916105Oprava: Ne všechny paměti, který je používán objekt ADO.NET 1.1 DataSet je uvolněn, jakmile vymazat z objektu DataTable řádkyData Access Components
918144Popis balíček oprav hotfix příspěvek 837001 databázový stroj Jet 4.0: květen 11 2006Data Access Components
918980Oprava: Funkce IRow::GetColumns zprostředkovatel Exchange OLE DB neočekávaně vrací. kód chyby 0x80010105 na serveru se systémem 64bitové verze systému Windows Server 2003 Service Pack 1Data Access Components
921086Aplikace který používá zprostředkovatele OLE DB jednoduché (Msdaosp.dll) s Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 Service Pack 2 bude selhání s narušení přístupu v Windows Server 2003 Service Pack 1Data Access Components
924191MS06-061: Chyby zabezpečení ve službě Microsoft XML Core Services by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníData Access Components
927779MS07-009: Chyba zabezpečení v součástech Microsoft Data Access Components by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduData Access Components
894087Čísla, která jsou odděleny pomlčkou jsou zobrazeny v obráceném pořadí při jejich zadávání formuláři jazyka Visual Basic v počítači se systémem Windows XPDesktop Apps
898902Založený na knihovně MFC aplikace spuštěná v původní verzi systému Windows Server 2003 Při otevírání souborů z Samba sdílení nevrací popisovače souborů umístěníNástroje pro vývoj & procesy
919136Visual C správce hald runtime je nesprávně vybrán při spouštění procesu v Windows Server 2003 Service Pack 1 s východoasijské jazykové sady nainstalovánNástroje pro vývoj & procesy
244139Funkce systému Windows Umožňuje vygenerovat soubor výpisu stavu paměti pomocí klávesniceOvladače
892050Zařízení USB který je připojen k USB 2.0, rozbočovač není zjištěn v systému Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 nebo Windows Server 2003 x 64 verzeOvladače
892471V síti rozhraní na multifunkční, kompozitní zařízení USB nefunguje v systému Windows Server 2003Ovladače
895312Nemusí být moci otevřít soubory, které jste zkopírovali do externího pevného disku IEEE 1394 SBP2 v Systém Windows XP nebo Windows Server 2003Ovladače
895573ID události 11 a v protokolu systémových událostí a klienti serveru se systémem Windows se zobrazí událost ID 15 odpojení počítače 2003Ovladače
898439Oprava: Při nastavení Příznak ATA_FLAGS_48BIT_COMMAND ATA vrácené PreviousTaskFile člen je Nesprávná v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPOvladače
898446Zobrazí "Stop 0x000000CA" Chyba při použití dvou paměťová zařízení SCSI v systému Windows Počítače se systémem Server 2003Ovladače
898465ScsiStatus člen SCSI_PASS_THROUGH struktury neobsahuje chybový stav informace v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo systému Windows 2000Ovladače
898544Oprava: Nelze Vypalte disk CD nebo DVD v počítači se systémem Windows Server 2003Ovladače
898620Oprava: Selhání Po výskytu závažné chyby systému v počítači není generován soubor s výpisem stavu paměti, se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1Ovladače
899415Storport ovladač úložiště může nesprávně zpracovat dotaz stránky 83 ovladač prohledávání pro nová zařízení v systému Windows Server 2003Ovladače
899419Můžete obdržet chybová zpráva při použití funkce SCardControl přenášet velké množství data na USB čtečka čipových karet, tedy systém Windows Server 2003 Service Pack počítač se systémem 1Ovladače
900713Můžete obdržet nemaskovatelné přerušení (NMI) chybová zpráva při instalaci nové čipové sady ovladače v systému Windows Server 2003Ovladače
901103Oprava: Obdržíte ERROR_INVALID_FUNCTION Chyba při pokusu o volání funkce PrepareTape v systému Windows Server 2003 Platform Software Development KitOvladače
901105Intel High Neočekávaně ukončena zvuková funkce definice práce v systému Windows Server 2003 Service Pack 1 nebo Windows XP Professional x 64 EditionOvladače
901371IBM Tivoli Při použití Storport nenačte ovladač zařízení Správce úložiště ovladač v počítači se systémem Windows Server 2003Ovladače
902837Na disk program pro správu může přestat reagovat při použití programu rozbalte velikost čísla logické jednotky v počítači se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1Ovladače
902853Nežádoucí operace obnovení lze spustit ve skupině RAID, při uvedení systému Windows V počítači se systémem Server 2003 nebo systémem Windows XP režim spánkuOvladače
903081Aktualizace Ovladač úložiště Storport (verze 5.2.3790.2497) je k dispozici pro systém Windows Server 2003Ovladače
903239Zdroj PCI.sys Konflikty konfigurace dojít k chybě v systému Windows Server 2003 s aktualizací SP1 nebo v verze x 64 systému Windows Server 2003: "Stop 0x0000007B"Ovladače
904412Zařízením SBP-2 nefunguje při připojení k systému Windows XP s aktualizací SP2 počítačOvladače
905205Můžete obdržet "STOP: 0x000000D1" chybová zpráva, může počítač přestat reagovat a data může dojít po instalaci opravy hotfix, která je popsána v poškození Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base 835166 v počítači se systémem Windows Server 2003Ovladače
905684Aktualizace je k dispozici, přidává podporu pro jednotky Zip paralelního portu v systému Windows XP Professional x 64 EditionOvladače
907418Zálohování na pásku pomalu zařízení po instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP1 nebo opravy hotfix 873422Ovladače
908980Storport ovladač úložiště nerozpozná zařízení, které se změní v systému Windows Server 2003Ovladače
909539Čipových karet USB Čtenář, který je připojen k počítači se systémem Windows Server 2003 přestane reagovatOvladače
910621Chybová zpráva Při spuštění testu kompatibility hardwaru v počítači se systémem Windows Server 2003 pro systémy s procesorem Itanium: "Stop 0x0000009C"Ovladače
912229Můžete obdržet Chyba Stop, když můžete vyhledat změny hardwaru, poté, co snímek logické jednotky vytvořené v systému Windows Server 2003Ovladače
912593Událost s ID 50, 26, nebo 57 je zaznamenána při použití HP SecurePath v počítači se systémem Vydání systému Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) nebo s procesorem x 64 Systém WindowsOvladače
912944Aktualizace Ovladač úložiště Storport (verze 5.2.3790.2630) je k dispozici pro systém Windows Server 2003Ovladače
913953Oprava: Název a číslo síťového adaptéru může být zkrácen do položky protokolu událostí Po instalaci systému Windows Server 2003 Service Pack 1Ovladače
914028Systému Windows Počítač se systémem XP přestane reagovat při pokusu zadat počítače Úsporný režimOvladače
915595Windows Server Service Pack 1-based počítač 2003, který používá ovladač Microsoft CCID třídy reagovatOvladače
916048Dochází k problémy při použití ovladače úložiště Microsoft Storport pro hostitelské sběrnice přenosné úložiště adaptéru v počítači se systémem Windows Server 2003Ovladače
916531Nevracení paměti dochází v procesu Hbaapi.dll na systémem Windows Server 2003 počítačOvladače
919168Zařízení IDE Po aktualizaci firmware se spustí v režimu PIO místo režimu DMA zařízení v systému Windows Server 2003Ovladače
919922Universal čtečka čipových karet USB připojené k systému Windows Server 2003 počítač nemusí rozpoznat karty smart cardOvladače
922772Nekonzistentní data je vrácena při použití funkce TargetMapping spolu HBA Rozhraní API pro zařízení úložiště kompatibilní funkce MPIO v systému Windows Server 2003Ovladače
923150Po restartování Windows Server 2003 po pomocí nástroje Ověřovač ovladačů, může se zobrazit Chyba Stop: "STOP 0x00000050" nebo "STOP 0x000000F4"Ovladače
923231Windows Server přestane počítač se systémem 2003 používající dvoujádrový procesor Intel reagovat při pokusu o probuzení počítače z Úsporný režimOvladače
923695Při pokusu instalace systému Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1, instalace mohou selháníOvladače
923801Žádné Microsoft Windows Server funkce Multipath I/O (MPIO) disky nebo logické jednotky (LUN) k dispozici při použití funkce MPIO pro disky, které jsou předkládány hostitelské sběrnice iScsi Adaptér (HBA) v systému Microsoft Windows Server 2003 SP1Ovladače
924051Vypálení disku Software přestane reagovat při pokusu o zápis na disk v systému Windows XP počítačOvladače
896265Globální katalog servery v doménové struktuře obsahují neúplná data, pokud se systémem Windows Server 2003 server globálního katalogu je v režimu PAS synchronizaceDistribuované Systémy (DS)
896619Outlook 2003 pravidlo nefunguje v doméně systému Windows Server 2003, pokud se vztahuje dané pravidlo odesílatelé, kteří jsou v globálním seznamu adresDistribuované systémy (DS)
896722Domény řadiče zobrazí popisovač zabezpečení pro objekt, který neodpovídá Popisovač zabezpečení z řadiče domény se systémem Windows Server 2003 Pokud Objekt byl vytvořen.Distribuované systémy (DS)
898063Při změně Rozsahy skupiny pomocí příkazu Dsquery příkazu Dsmod kombinace všechny typy skupin jsou změněny na distribuční skupiny nebo zabezpečení skupiny v počítači se systémem Windows Server 2003Distribuované systémy (DS)
898613Duplicitní položka řízení přístupu je přidán do podřízených záznamů v zóně DNS při přidávání skupiny zabezpečení do kořenové zóny DNS v systému Windows Server 2003Distribuované systémy (DS)
902396ID události" chyby poškození databáze 467 "mohou být opakovaně zaznamenány v adresáři Služba Protokol událostí v doméně se systémem Windows Server 2003 ŘadičDistribuované systémy (DS)
903654Oprava: Dialog Zobrazí pole a bezobslužné odebrání nezdaří, pokud se pokusíte použít aktivní Nástroj příkazového řádku Průvodce instalací adresáře spolu s / forceremoval přepínače v systému Windows Server 2003Distribuované systémy (DS)
903720DNS server který je systémem Windows Server 2003 nerozpozná nový prostředek záznamyDistribuované systémy (DS)
905700Můžete obdržet zpráva "RPC server je příliš zaneprázdněn na dokončení této operace" Chyba je Zkuste se přihlásit k počítači se systémem Windows Server 2003 se službou Aktualizací Service Pack 1Distribuované systémy (DS)
905701Úložiště systému Windows Server 2003 přestane reagovat po instalaci Server 3.0 Kit spotřebiče nástroje a počítač se restartujeDistribuované systémy (DS)
906208Při pokusu přihlášení k doméně se systémem Windows Server 2003 pomocí uživatelského účtu domény požadavek na přihlášení se nezdaří.Distribuované systémy (DS)
907868Aplikace access porušení dojde systémem Linux klientský počítač pokusí o přístup řadiče domény se systémem Windows Server 2003 nebo systému Windows 2000Distribuované systémy (DS)
908865Služba WMI DNS Zprostředkovatel může vytvořit záznamy o prostředcích DNS, které jsou inicializovány s TTL 0 v počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1Distribuované systémy (DS)
909249Služba DNS Nelze načíst všechny zóny na serveru DNS se systémem Windows Server 2003Distribuované systémy (DS)
909424Program může přestane reagovat po spuštění programu přibližně 8 hodin v Windows Server 2003 Service Pack 1-based počítačDistribuované systémy (DS)
910437Pokud systém Windows Funkce Automatické aktualizace se pokusí stáhnout aktualizace systému Windows Server 2003 nebo Může systém Windows XP na počítači chybu narušení přístupu dojít kDistribuované systémy (DS)
911647Aplikace využívající Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) přes protokol SSL (Secure Sockets Layer) (SSL) neprovádějte odvolání kontrola certifikátu serveru v systému Windows Server 2003 Service Pack 1Distribuované systémy (DS)
912233Zóny DNS přenos mezi serverem BIND DNS a server DNS se systémem Windows Server 2003 nefunguje-li server DNS s implementací softwaru slouží jako primární ServerDistribuované systémy (DS)
912706Dostupnost rozhraní .NET Compact Framework 2.0 Service Pack 1 pro systém Windows CE 5.0Distribuované systémy (DS)
913738Aplikace access Pokud spustíte nástroj Dcdiag.exe s možností /a a /c v dojde k porušení řadič domény se systémem Windows Server 2003Distribuované systémy (DS)
914828K dispozici je oprava hotfix, která zvyšuje výkon aplikací, které dotazy na členství ve skupině v systému Windows Server 2003 Active DirectoryDistribuované systémy (DS)
914831Wmiprvse.exe Proces neočekávaně zastaví a do protokolu aplikací je zaznamenána událost ID 1000 v systému Windows Server 2003Distribuované systémy (DS)
915022Spojovací záznamy pro není zaručen přenos souboru DNS na sekundární server DNS záznamy NS zóny ServerDistribuované systémy (DS)
915335Windows Server řadiče domény se systémem 2003 se neočekávaně restartuje a je zaznamenána událost 1074 Systémovém protokolu Prohlížeče událostíDistribuované systémy (DS)
917268Nemusí být možnost použití protokolu LDAP přes připojení SSL pro připojení k řadiči domény při řadiče domény se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1Distribuované systémy (DS)
917638Nevracení paměti může dojít v procesu Svchost.exe, který je hostitelem služby šifrování v Microsoft Windows Server 2003Distribuované systémy (DS)
918530Dynamický DNS aktualizace způsobí restartování počítače často založené na systému Windows Server 2003 SP1 řadiče doményDistribuované systémy (DS)
918763Nelze MSDSS, služba naopak synchronizovat uživatele v systému Windows Server 2003Distribuované systémy (DS)
919166Adresář funkce Exchange 12 je porušena při klienta OWA serveru Exchange a Windows Řadiče domény se systémem Server 2003 nemají stejné národní prostředí nastaveníDistribuované systémy (DS)
919218A brány firewall, která provádí kontroly datové části může blokovat přenosy zóny serverem systému Windows servery DNS se systémem 2003Distribuované systémy (DS)
919336Pokud se zobrazí chybová zpráva Zkuste svázat ADAM pomocí účtu, který je uzamčen nebo která má Neplatné hesloDistribuované systémy (DS)
919605Microsoft Windows Server 2003 počítače se systémem Microsoft Exchange Server přestane reagovat, pokud řadič domény neodpovídá na lehký Pakety protokol přístupu k adresářiDistribuované systémy (DS)
919648Nelze použít Chcete-li extrahovat binární atributů služby Active Directory v počítači, který je ADFS systémem Windows Server 2003 R2Distribuované systémy (DS)
920162Událost 5504 Pokud server DNS se systémem Windows Server 2003 přijme paket, obsahuje záznam DNAME prostředkuDistribuované systémy (DS)
920683MS06-041: Chyba v překladu názvů službou DNS by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníDistribuované systémy (DS)
920919Když Počítač klienta se systémem Linux pokusí o přístup k řadiči domény, který je spuštěn Windows Server 2003 nebo Windows 2000 chybu narušení přístupu dojde kDistribuované systémy (DS)
921240Některé parametry v řetězci dotazu nejsou správně analyzováno v hypertextový odkaz povolenou službou AD FS. Webový serverDistribuované systémy (DS)
921883MS06-040: Chyba zabezpečení ve službě Server by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníDistribuované systémy (DS)
890067Založené na systému MS-DOS programy nemusí pracovat správně v počítači se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000Emulace vrstvy
899755Neočekávané chování systému může dojít při spuštění 32bitové programy v počítači, který je systém procesorem Itanium systému Windows Server 2003 s Service Pack 1Emulace vrstvy
922931Na Úspěšná funkce QueryDosDevice i když zadáte malé vyrovnávací paměti, která nemůže zapsané že všechny vrácené informace v počítači s procesorem Itanium verze nebo verze x 64 systému Windows Server 2003Emulace Vrstva
919256Událost systému Windows Kolekcí přestane reagovat při pokusu o zpracování dat protokolu událostí systému počítače se systémem Windows Server 2003 R2Služba událostí
886694E-mailové zprávy Při použití "filtrování zpráv s prázdnou odesílatel" nelze dodat možnost v Exchange Server 2003Microsoft Exchange
893617Volání RPC Selhání služby Microsoft NNTP Service v počítači se systémem Windows Server 2003 SP1 a zjistíte Následující informace o chybě: "System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005)"Exchange
900719Pokud uživatel kliknutí "Odpovědět všem," žádné zamýšleným příjemcům přijímat odpovědi v Exchange Server 2003Exchange
901017Chyba zabezpečení v Microsoft Collaboration Data Objects může umožnit spuštění kódu (Windows)Exchange
905214Windows Server 2003 může přestat reagovat, pokud povolíte nastavení "Sender ID Filtering" virtuální server SMTP serveru Exchange Server 2003 SP2Exchange
905291Inetinfo.exe proces používá velké množství paměti a využití paměti pokračuje zvýšit až Služba SMTP je bez odezvy v systému Windows Server 2003 Service Pack 1Exchange
910932Využití paměti může nárůst v čase, kdy počítač se systémem Windows Server 2003 používá Služba SMTP zpracovávat mnoho odchozích zprávExchange
912341E-mailové zprávy které jsou odeslány do určitých domén jsou opakovány, dokud nevyprší jejich platnost serveru Exchange Server 2003 organizace nebo v serveru Exchange 2000 Server organizaceExchange
913893Inetinfo.exe proces používá velké množství paměti, když máte velké fronty e-mailových zpráv jsou určeny k mnoha různým doménám na systémem Windows Server 2003 počítačExchange
914103Oprava: Odchozí jímky událostí, který je registrován v protokolu událost OnBeforeData je aktivována dvakrát v počítači se systémem Windows Server 2003 na kterém služba IIS SMTP je nainstalovánExchange
922035V období konec zprávy jsou odstraněny, když je zpráva odeslána do složky SMTP Pickup v Internetová informační služba 6.0Exchange
922105Je oprava hotfix povolení funkce výpočetní důkaz získat seznam k dispozici. Příjemci dokumentu RFC 2821 z počítače se systémem Windows Server 2003Exchange
919009Příchozí faxové zprávy volání může přestat reagovat a v systému Windows Server 2003 dokončenoFax
891194ID události: 26 Při odhlášení se ze serveru s povolenou Terminálovou službou v Windows Server 2003 SP1Systémy souborů
893374Počítač reagovat na krátkou dobu a události 2022 je zaznamenána do protokolu systému v Windows Server 2000 s aktualizací SP4Systémy souborů
896422MS05-027: Chyba zabezpečení služby Server Message Block může umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníSystémy souborů
897574Můžete obdržet chybová zpráva Stop po vložení média do zařízení vyměnitelného disku v Systém Windows XP, Windows Server 2003 nebo Windows 2000Systémy souborů
898606Programy, které otevření se zobrazí přestane reagovat v systému Windows Server 2003Soubor Systémy
898900Aktualizace je k dispozici pro podporu funkce navrácení služeb po obnovení klienta služby Obory názvů distribuovaného systému souborů v systému Windows Počítače se systémem Server 2003 SP1 a systému Windows XP s aktualizací SP2 počítačeSystémy souborů
899327Můžete obdržet "Stop 0x23" chybová zpráva po odebrání kabelu USB disketová jednotka z Počítače se systémem Server 2003 WindowsSystémy souborů
900254Je nutné odpověď v angličtině na zprávu při použití příkazu COPY nebo PŘESUNUTÍ příkaz v italské verzi systému Windows Server 2003 Service Pack 1Systémy souborů
900617"ESENT" a Do protokolu aplikací zaznamenány události "Groveler" při použití dálkového ovládání Instalace součásti služby Windows Server 2003Soubor Systémy
900622Odkaz systému DFS dotazy nevrací úplný doménový název kořenového adresáře jednotky DFS v Prostředí clusteru systému Windows Server 2003Systémy souborů
903651Není možné Vytvořte více než jeden obor názvů domény DFS v počítači se systémem Windows Server 2003, Standard EditionSystémy souborů
904160Na sdílení souborů síť je pomalejší, než bylo očekáváno v systému Windows Server 2003 SP1Soubor Systémy
905846Můžete obdržet Odkazy jednotky DFS, obsahující seznam cílů jednotky DFS je náhodné, náhodné SYSVOL nebo NETLOGON odkazů a zkušenosti pomalý výkon při přístupu k sdílené složky v oboru názvů DFS v počítači se systémem Windows Server 2003Soubor Systémy
905909V některých případech je chybová zpráva "Stop 0x0000008e" a počítač může občas přestat reagovat v systému Windows Server 2003Systémy souborů
906099Chybová zpráva počítače se systémem Windows Server 2003: "STOP 0x0000007E"Soubor Systémy
906866Můžete obdržet chybová zpráva "STOP 0x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS" při pokusu přihlášení k doméněSystémy souborů
907565Rozšířený soubor Chybí atributy systému souborů NFS sdílené soubory, které jsou umístěny na svazek SIS povoleno v systému Windows Storage Server 2003 R2Systémy souborů
909360Poškození souborů může dojít při spuštění rozsáhlých zátěžových testů na svazcích NTFS v systému Windows Počítače se systémem Server 2003Systémy souborů
910311Chybová zpráva v Windows Server 2003: "STOP: 0x00000024 (0x0019033c, 0xf4d7d42c, 0xf4d7d128, 0xf7197421)"Systémy souborů
910929Při spuštění Průvodce kořenového adresáře jednotky DFS konsolidace v clusteru systému Windows Server 2003 SP1 systémem je připojen počítač služby, události 1055 v uzlech clusteruSoubor Systémy
911924Při změně konzola Microsoft Management Console v systému Windows Storage Server 2003 R2, změny nebudou uloženySystémy souborů
911927MS06-008: Chyba zabezpečení služby Webový klient umožňuje vzdálené spuštění kóduSoubor Systémy
912086Není možné provedení operace kopírování na přesměrované sériového portu v systému Windows Server 2003 Service Pack 1Systémy souborů
912154Není možné Vytvoření diagnostické sestavy pro replikace distribuovaného systému souborů v systému Microsoft Windows Server 2003 R2 počítače během měsíce prosinceSystémy souborů
912392Chybová zpráva Když máte svazku NTFS komprimována SIS na systémem Windows Server 2003 počítač: "STOP: 0x0000007E (0xC0000006, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)"Systémy souborů
912850Oprava: Nelze přístup k čítačům výkonu při replikaci distribuovaného systému souborů (DFS) Sestava stavu v počítači se systémem Windows Server 2003 R2Soubor Systémy
912947Chybová zpráva Při instalaci aktualizace služby Stínová kopie svazků v systému Windows Server 2003 Počítač se systémem SP1: "STOP: 0x00000054 (0x00361595, 0xf12db001, 0x00000000, 0x00000000)"Systémy souborů
913034Chkdsk.exe Nástroj nesprávně identifikuje a obnoví popisovače zabezpečení v systému Windows Server 2003Systémy souborů
913109Problémy, může dojít při použití SIS filtr systému souborů v systému Windows Storage Server 2003 R2Systémy souborů
913560Soubor Služba replikace může docházet k nevrácení paměti při použití systému Windows Server řadiče domény se systémem 2003Systémy souborů
913708Chybová zpráva Při pokusu klientského počítače pomocí seznamu procházení, která je k dispozici v 64-bit Počítač se systémem Server 2003 hlavním prohledávačem Windows: "duplicitní název existuje v síť"Systémy souborů
913835Systému Windows Přesměrovač součást Server 2003 omezuje počet souborů, které mohou být otevřeny v 16,383, i když jsou více připojení sdružené v čas DFSSystémy souborů
914389MS06-030: Chyba zabezpečení Server Message Block může umožnit zvýšení úrovně oprávněníSystémy souborů
915691Oprava: Systém přestane reagovat při intenzivní činnosti disků v počítači se systémem Windows Server 2003Systémy souborů
916846Zpráva serveru Blokování komunikace mezi klientskou součást SMB a SMB straně serveru součást rozhraní nastavení podepisování SMB se neshodují ve skupině. Zásady nebo v registruSystémy souborů
917159MS06-035: Chyba zabezpečení ve službě Server by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduSoubor Systémy
917315Uživatelé nemohou Při připojení ke sdílené přesunete soubor z jedné složky do jiné složky složky v systému Windows Server 2003 R2Systémy souborů
918245Chybová zpráva počítače se systémem Windows Server 2003 R2, který má Microsoft Server pro systém souborů NFS nainstalován: "STOP 0x0000007E"Systémy souborů
919030Chybová zpráva Zobrazí se při otevření chráněného dokumentu v počítači, který je spuštěna 64bitová verze systému Windows Server 2003: "STOP 0x00000027"Soubor Systémy
920335Není možné Vytvoření skupiny replikace pro shromažďování dat, pokud je kořenový adresář jednotky vybrána jako zdroj v počítači se systémem Windows Server 2003 R2Soubor Systémy
921478Chybová zpráva Když spustíte nástroj Dirquota.exe v systému Windows Server 2003 R2: "STOP 0x50 "Systémy souborů
922002Server pro Služba pro systém souborů NFS přestane reagovat a zobrazí se chybová zpráva Stop v systému Windows Počítače se systémem Server 2003 R2, s Microsoft Services for NFS a McAfee Program VirusScan Enterprise 8.0i nainstalovánaSystémy souborů
922582Chybová zpráva Při aktualizaci počítače se systémem Windows společnosti Microsoft: "0x80070002."Systémy souborů
918118MS07-013: Chyba zabezpečení v Microsoft RichEdit umožňuje vzdálené spuštění kóduSystémy souborů
332134Některé znaky z koncovým uživatelem definované znaků (EUDC) písma nezobrazí správně v systému Windows XPPísma
908519MS06-002: Chyba zabezpečení ve vložených webových písmech může umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníPísma
903722Csrss.exe proces používá více paměti v průběhu času a jiných procesů nelze spustit v systému Windows Server 2003Fúze
896424Microsoft Bulletin zabezpečení MS05-053: Chyby zabezpečení v modulu vykreslování grafiky může Povolit spuštění kóduGrafika
901026Paměť poškození nebo narušení přístupu může dojít ve vlastní aplikaci, která používá PrivateFontCollection objekt v systému Windows XPGrafika
901150Můžete obdržet chybová zpráva "Stop 0x000000ab" při odhlášení relace Terminálové služby v systému Windows Server 2003 SP1 založena terminálovému serveruGrafika
904563Nelze tisknout Soubor EMF, který je větší než 2 GB v systému Windows XP a Windows Server 2003Grafika
904779Windows Server počítač se systémem 2003 přestane reagovat a zobrazí se chyba "Stop 0x000000F4" zprávaGrafika
907242Zobrazí Při odhlášení od Terminálové služby se zobrazí chybová zpráva "Stop 0x000000ab" relace na terminálu se systémem Windows Server 2003 SP1 ServerGrafika
910289Při tisku dokument v aplikaci Word nebo PowerPoint v počítači se systémem 64-bit verze systému Windows, Word nebo PowerPoint může přestat. reagovatGrafika
910362Chybová zpráva Při odhlášení z relace Terminálové služby v systému Windows Server 2003 Service Pack 1-based Terminálový Server: "Stop 0x000000AB SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT"Grafika
911028Při použití 32bitový program pro tisk dokumentu z 64bitové verze systému Microsoft Windows může se zobrazit chybová zpráva StopGrafika
912196Chybová zpráva Pokud tiskový server pokusí zpracovat určité tiskové úlohy v systému Windows Server 2003 nebo v systému Windows 2000: "STOP: 0x00000050 (0xA22E7000, 0x00000000, 0xA00CDC61, 0x00000001)"Grafika
912919MS06-001: Chyba zabezpečení v modulu vykreslování grafiky může umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníGrafika
915415Chybová zpráva Při použití metody Image.Save vytvořit velmi velký soubor ve formátu GIF v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP: "System.Runtime.InteropServices.ExternalException: došlo k obecné chybě ROZHRANÍ GDI +Grafika
916199Systém Windows XP přestane reagovat při klepnutí nebo změnit velikost okna nebo v systému Windows Server 2003 při spustíte mnoho aplikací konzoly, zobrazí se chybová zpráva Stop: "0x000000F4"Grafika
917587Oprava: paměť mapování nevrací 32bitový proces spuštění v Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)-založené počítačeGrafika
918599Oprava: Při použití na určité styly pera, dojde k výjimce v grafické aplikaci počítače se systémem Windows Server 2003 nebo systému Windows XPGrafika
918673Zobrazí Při přihlášení v klientském počítači Terminálové služby se zobrazí chybová zpráva "Stop 0x000000ab" vypnutí z relace Terminálové služby v systému Windows Server 2003 SP1 Počítač Terminálové službyGrafika
922858Složitý zápis například písmo SimSun ExtB je vytištěn jako obdélník znaků v systému Windows Počítače se systémem Server 2003Grafika
873343Chcete-li aktualizovat MS04-023 programů nápovědy HTMLNápověda
896358AKTUALIZACE ZABEZPEČENÍ MS05-026: A Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kóduNápověda
922616MS06-046: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kóduNápověda
900245Oprava: Hodnota ETAG pole je aktualizováno při úpravě vlastností metabáze služby IIS 6.0Internetová informační služba (IIS) 6.0
900342Oprava: IIS 6 Zápis metabáze pokouší nesprávně zálohovat soubor Metabase.bin při použití Služby Stínová kopie svazku k zálohování metabáze služby IIS 6SLUŽBA IIS 6.0
900405Oprava: Obdržíte k chybě "Přístup byl odepřen" zpráva při pokusu o připojení souboru, který je hostitelem služby IIS 6 pomocí příkazu append na řádku FTP (900405)SLUŽBA IIS 6.0
907986Správce služby IIS přestane reagovat při zavření dialogové okno zabezpečená komunikace v systému Windows Server 2003 R2 Release Candidate 0SLUŽBA IIS 6.0
909289Můžete obdržet "Nedostatek paměti Chyba při spuštění programu s více vlákny, která používá" zprostředkovatele rozhraní ADSI služby IIS v počítači se systémem Windows Server 2003 SP1SLUŽBA IIS 6.0
910032Oprava: změny vytvořené pro zahrnutí souboru nemusí být rozpoznána systémem Windows Server 2003 SP1 počítače se službou IIS 6.0SLUŽBA IIS 6.0
911822Oprava: Pracovní proces aplikace mohou používat velké množství paměti v Internetové informační Services 6.0SLUŽBA IIS 6.0
913441Oprava: Seznam soubory rozšíření, které vrátí metoda IisWebService.ListExtensionFiles může být neúplné ve službě IIS 6.0SLUŽBA IIS 6.0
913644Oprava: Proces W3wp.exe může často přestat reagovat při spuštění out-of-process Aplikace modelu COM + v počítači se systémem Windows Server 2003 SP1SLUŽBA IIS 6.0
915179Oprava: FTP obnovení funkce selže při pokusu o restartování stahování souboru ve službě IIS 6SLUŽBA IIS 6.0
916758Oprava: návštěvníci dochází ke snížení výkonu, viz symboly obrázků namísto obrazových souborů nebo přijímat "HTTP 500.18" chybové zprávy při procházení webu, který je spuštění služby IIS 6.0 se úložiště ověření založené na souboru XML URLSLUŽBA IIS 6.0
916833Oprava: obsah tohoto pole Request.ClientCertificate("CERTIFIKAT") jsou nesprávné Pokud webovou stránku ASP je umístěn ve službě IIS 6.0SLUŽBA IIS 6.0
916984Oprava: při dochází k velké množství paměti v procesu W3wp.exe v systému Windows Server počítač se systémem 2003 s Internetová informační služba (IIS) 6.0 nainstalovánSLUŽBA IIS 6.0
917557Oprava: Může dochází ke snížení výkonu při použití integrovaného ověřování systému Windows a ověřovacího protokolu Kerberos ve službě IIS 6.0SLUŽBA IIS 6.0
923197Oprava: skutečné Vlastnost hodnoty vlastností paměti liší od hodnot, které ručně Nastavte při povolování založen na využití paměti ve službě IIS recyklace fondu aplikací 6.0SLUŽBA IIS 6.0
925342W3wp.exe proces přestane reagovat, pokud klientský počítač odešle požadavek na webovou stránku se systémem Windows Server 2003SLUŽBA IIS 6.0
896269Není možné Otočit a uložte soubor obrázku v prohlížeči obrázků a faxů v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003Vytváření bitových kopií
902390Můžete obdržet chybová zpráva při použití skeneru v systému Windows Server 2003 nebo v Windows XPVytváření bitových kopií
901190MS06-009: Chyba zabezpečení v korejský Editor IME (Input Method) by mohla umožnit zvýšení oprávněníEDITOR IME
912134Inteligentní Systému pro řízení Platform Management Interface server nefunguje v systému Windows Server 2003 R2Instrumentation
921306Oprava: náhodná 0x00000050 chybová zpráva při softwarový program odešle chybná data, která zaznamenává služby WMI události v systému Windows Server 2003WMI/událost trasování
923711Hardwarové události mohou být zpožděny nebo není přihlášen v počítači se systémem Windows Server 2003 který přistupuje k datům BMCWMI/událost trasování
319440Dojde k prodlení při přihlašování přes pomalé připojení v případě příležitostného zamykání není uděleno soubor zásad v systému WindowsSlužba IntelliMirror
826982User.Dat Soubor registru není vyloučen z profilu kvóty ZásadySlužba IntelliMirror
839551Zásada skupiny nastavení, které zabraňuje použití brány Firewall pro připojení k Internetu není vynuceno v systému Windows XP nebo Windows Server 2003 s aktualizací SP1Služba IntelliMirror
892496Zásada skupiny skripty jsou spouštěny přes pomalé připojení, přestože je rozšíření na straně klienta nakonfigurován tak, aby spuštění v klientském počítači systémem Windows 2000 nebo systémem Windows XP počítačSlužba IntelliMirror
896683Uživatel důvěryhodné externí domény nelze přihlásit k doméně se systémem Windows Server 2003 i když "Povolit přesahují rámec lesu uživatelských zásad a cestovní profily uživatelů" Je povoleno nastavení Zásady skupinySlužba IntelliMirror
899017Windows Server 2003 nelze vytvořit objekt Zásady skupiny instalace softwaru pro 64-bit Soubor balíčku Instalační služba Windows InstallerSlužba IntelliMirror
899409Můžete zaznamenat 20 sekund zpoždění při pokusu o přístup k přesměrované složky podle protokolování na počítači se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1 nebo až Počítač se systémem XP Service Pack 2 systému WindowsSlužba IntelliMirror
911859Chybová zpráva Pokud použijete nástroj Scwcmd.exe v počítači se systémem Windows Vista: "0x80070005 -Přístup byl odepřen "Služba IntelliMirror
913463Oprava: Software nasazení zásad na některé domény se systémem Windows Server 2003 nefungují. řadičeSlužba IntelliMirror
915797Chybová zpráva Při použití konzoly MMC 3.0: "MMC zjistila chybu v modul snap-in"Služba IntelliMirror
919614Zkušenosti uživatelů 11 sekund zpoždění při přesměrování složky, když se systémem Windows Server 2003 SP1 počítače, ve kterém je spuštěna služba Terminal Services používá povinné profilySlužba IntelliMirror
302224Při přidávání Seznam výjimek serveru proxy v objektu Zásady skupiny Editor seznamu může být zkrácenAplikace Microsoft Internet Explorer
816506Internet Explorer nebo Outlook Express je neočekávaně ukončena s chybou v Mshtml.dllAplikace Internet Explorer
818898Znak rozestupy japonských znaků je nesprávné, při použití plné šířky mezery v element jazyka HTML pomocí atributu letter-spacingInternet Explorer
831845Aplikace access dochází k narušení v modulu Mshtml.dll při zavření okna aplikace Internet Explorer 6 pomocí pomocí skriptuAplikace Internet Explorer
843518Záhlaví hostitele nové číslo portu v aplikaci Internet Explorer není aktualizován při je přesměrovávání požadavků HTTP obsahujících číslo portuInternet Explorer
883939MS05-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
885439Nic se neděje v aplikaci Internet Explorer 6 při klepnutí na hypertextový odkaz na webovou stránku, která byla vytvořené v aplikaci Microsoft ExcelAplikace Internet Explorer
886801Oprava: Program Wininet.dll trvá déle, než bylo očekáváno ukončení, který voláInternet Explorer
892049Oprava: Internet Aplikace Explorer 6.0 SP1 nezobrazí místní nabídku pro ovládací prvek ActiveX v Systém Windows XP Service Pack 2Aplikace Internet Explorer
893371Internet Explorer dojde k chybě, je-li na tlačítko nebo posunutí zobrazení v aplikaci Office InfoPath 2003Aplikace Internet Explorer
896156Oprava: Internet Explorer 6 může přestat reagovat a může se zobrazit chybová zpráva je dynamickém odebrání prvku HTML z webové stránkyInternet Explorer
896180Webové stránky, které pomocí ActiveX ovládací prvek nemusí pracovat podle očekávání po můžete pro úpravy DHTML Nainstalujte aktualizaci zabezpečení 891781 (MS05-013)Aplikace Internet Explorer
896688MS05-052: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
896727MS05-038: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
897166Zobrazí se Pokud klepnete na hypertextový odkaz otevřete formulář v aplikaci Internet Explorer 6 k chybě Service Pack 1Aplikace Internet Explorer
897168Může uložit do souboru s nesprávným nebo zkráceným názvem v Microsoft Internet Explorer 6Aplikace Internet Explorer
899102Internet Explorer 6 přestane reagovat a zobrazí se chybová zpráva o narušení přístupu Při pokusu o zobrazení webové stránky obsahující soubor JPEGInternet Explorer
899284Oprava: nezpracovanému narušení přístupu může dojít v souboru Mshtml.dll při použití Funkcí IAccessible k načtení informací v aplikaci Internet Explorer 6 SP1Aplikace Internet Explorer
899417Můžete obdržet k chybě "Přístup byl odepřen" zprávy pomocí WWW-Authenticate: Negotiate Metoda ověřování HTTP připojení k serveru WWWInternet Explorer
899528"Otevřít" Po klepnutí na odkaz Hypertext Transfer Protocol Secure chybí tlačítko Microsoft Internet Explorer 6 Chcete-li otevřít soubor Citrix MetaFrameInternet Explorer
899797Přihlášení proces přestane reagovat, pokud uživatel nebo správce pokusí přihlásit domény z počítače se systémem Windows Server 2003Aplikace Internet Explorer
899811Můžete obdržet "paměť nemůže být přečtena" chybová zpráva při klepnutí na určité webové stránky odkazy v aplikaci Internet Explorer 6Aplikace Internet Explorer
899812Zobrazí "Internet Explorer došlo k problému a je třeba zavřít" Chyba při je slouží k zobrazení webové stránky hostící prvku ActiveX aplikace Internet Explorer 6 ovládací prvekAplikace Internet Explorer
900732"Nikdy nevytáčet možnost připojení", který nakonfigurujete v Údržba aplikace Internet Explorer zásady není implementována v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP ProfessionalAplikace Internet Explorer
901116Zobrazí "Microsoft Internet Explorer došlo k problému a je třeba zavřít" Chyba při pokusu o otevření webové stránky v aplikaci Internet Explorer 6 s Service Pack 1Aplikace Internet Explorer
902395Můžete obdržet "HTTP 405" chybová zpráva při klepnutí na hypertextový odkaz, který odkazuje na rozšíření WebDAV složky v aplikaci Internet Explorer 6Aplikace Internet Explorer
902409Provede webový formulář nelze odeslat uživatelské jméno a heslo na webový server v aplikaci Internet Explorer 6Aplikace Internet Explorer
904367Ikony mohou být nesprávně zobrazí aplikace Internet Explorer 6Aplikace Internet Explorer
905297Internet Explorer 6 může přestat reagovat při použití k načtení podřízeného oknoAplikace Internet Explorer
905299Internet Explorer 6 nezobrazuje některé obrázky EMF správně v systému Windows XP a Windows Server 2003Aplikace Internet Explorer
905498Oprava: Při zobrazení webové stránky v Internetu neočekávaně nastane událost onbeforeunload Explorer 6 v počítači, kde systém Windows XP Service Pack 2 nebo Windows Server 2003 Instalaci aktualizace Service Pack 1Aplikace Internet Explorer
905915MS05-054: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
906216Dhtmled.ocx Ovládací prvek ActiveX nefunguje očekávaným způsobem poté, co program změní zobrazit Vlastnost ovládacího prvku Dhtmled.ocxAplikace Internet Explorer
906473Oprava: Nový vždy otevře okno po klepnutí na odkaz se zadaným cílem v WebBrowser ovládací prvek aplikace, který je hostitelem aplikace Internet Explorer 6Aplikace Internet Explorer
908209Internet Explorer 6 nelze použít ověřování protokolu Kerberos pro připojení k webu Web, který používá nestandardní port v systému Windows XP nebo Windows Server 2003Aplikace Internet Explorer
908233Microsoft Office Aplikace InfoPath 2003 může přestat reagovat při opakovaném klepnutí na příkaz Odstranit tlačítkoAplikace Internet Explorer
910365Zobrazí se chybová zpráva při pokusu o otevření webu jako webovou složku v aplikaci Microsoft Aplikace Internet Explorer 6Aplikace Internet Explorer
911064Oprava: Aplikace access Při načítání ovládacího prvku ActiveX, který alokuje více než 4 může dojít k narušení GB paměti v aplikaci Internet Explorer 6Aplikace Internet Explorer
911567MS06-016: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook ExpressAplikace Internet Explorer
912812MS06-013: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
914453Webové aplikace že použití blokového kódování přestane reagovat při přístupu pomocí systému Windows Systémem Server 2003 nebo z počítače se systémem Windows XPInternet Explorer
916281MS06-021: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
917425Internet Oprava kompatibility prvku ActiveX Explorer pro soubor Mshtml.dllInternet Explorer
917783Oprava: Internet Explorer nepovoluje ovládací prvky ActiveX dynamicky vkládané do Stránky HTML binárním chováním po instalaci aktualizace zabezpečení MS06-013Aplikace Internet Explorer
918366Chybová zpráva Při otevření souboru PDF na server HTTPS v počítači se systémem Windows XP: "Tato stránka obsahuje zabezpečené i nezabezpečené položky. Chcete zobrazit nezabezpečené položky?"Aplikace Internet Explorer
918439MS06-022: Chyba při vykreslování obrázku ART by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníAplikace Internet Explorer
918899MS06-042: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
918915Server do zóny Přiřazení seznamu zásad zabráníte aplikaci Internet Explorer pomocí jiné zóny Konfigurace nastavení aplikace Internet Explorer Enhanced Security Konfigurace je funkce v systému Windows Server 2003 SP1 počítačAplikace Internet Explorer
918956Chybová zpráva Při otevření v podokně Oblíbené položky aplikace Internet Explorer 6 v systému Windows XP nebo Windows Server 2003: "Iexplore.exe generoval chyby"Internet Explorer
920681Oprava: Políčka automatické dokončování nezobrazí ve správném umístění při prohlížení webu stránky aplikace Internet Explorer 6, který obsahuje prvek <iframe>, který je v Tabulka</iframe>Aplikace Internet Explorer
920982Při pokusu Otevřete soubor MSG v aplikaci Office Outlook 2003, zobrazí se okno v aplikaci Microsoft Internet Explorer 6Aplikace Internet Explorer
923996Při návštěvě Zavřete webovou stránku, která používá vlastní objekt místní nabídky, aplikace Internet Explorer 6 neočekávaněAplikace Internet Explorer
925418Oprava: Chyba Při spuštění aplikace Internet Explorer 6 v počítači se systémem Windows XP: "Runtime Error"Aplikace Internet Explorer
925454MS06-072: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
925683Oprava: V síti Internet Explorer 6 v poli událost OnChange nedochází při změně znak "ß" znaky "ss", nebo když změníte znaky "ss" na "ß" znakAplikace Internet Explorer
926047Oprava: Políčka automatické dokončování v objektu iframe nemusí do správného umístění v Aplikace Internet Explorer 6Aplikace Internet Explorer
922760MS06-067: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
928843MS07-008: Chyba zabezpečení v ovládacím prvku ActiveX nápovědy HTML by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduAplikace Internet Explorer
928090MS07-016: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet ExplorerAplikace Internet Explorer
890669Uživatelé, kteří jsou připojení k počítači se systémem Windows Server 2003 s Terminálovou službou může dojít překreslení obrazovky v aplikaci Outlook 2003 nebo Outlook 2002Jádro/Hal
896900Počítač přestane reagovat během instalace v textovém režimu, pokud se pokusíte nainstalovat Microsoft Windows Server 2003Jádro/Hal
897335Můžete problémům s výkonem paměti v počítači se systémem Windows Server 2003 používá technologie Intel Pentium 4 s více procesoryJádro/Hal
898792Oprava je k dispozici pro potíže registru na serverech Dell PowerEdge, které se týkají řadiče disků vytvořené a výroby nainstalované verze systému Windows Server 2003Jádro/Hal
899325Zobrazí Chybová zpráva Stop při vysokém zatížení I/O na systémem Windows Server 2003 počítačJádro/Hal
899343Můžete obdržet chybu "Systém Windows nelze spustit z důvodu chyby při spuštění k ovladači RAMDISK" Při pokusu o spuštění počítače se systémem Windows Server 2003 do nasazení AgentJádro/Hal
899656Ne všechny procesory v některých počítačích s více procesory jsou rozpoznávány platformy x 64 verze systému Windows Server 2003Jádro/Hal
899750OPRAVA: "ERROR_NOACCESS" chybová zpráva při volání LoadLibrary() nebo Funkce LoadLibraryEx() v systému Windows Server 2003 počítačJádro/Hal
903738Počítač přestane reagovat při použití funkce Hot přidáním paměti k přidání paměti RAM v systému Windows Server 2003 Service Pack 1Jádro/Hal
905890Program může pracovat velmi pomalu, pokud je síťové připojení k domovské složce v Windows Server 2003 nebo Windows XPJádro/Hal
906570Vlastní program RegConnectRegistry funkce není možný přístup k registru, který používá vzdálený počítač v systému Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 nebo procesory x 64 verze systému Windows Server 2003Jádro/Hal
907317Zobrazí "Stop 0x00000051 REGISTRY_ERROR" zpráva je poškozeného profilu uživatele načíst do počítače se systémem Windows Server 2003Jádro/Hal
907646Ladění informace nemusí být zapsány do souboru výpisu paměti dojde k chybě Stop v počítači procesorem Itanium systému Windows Server se systémem 2003Jádro/Hal
907723Do počítače, je spuštěn s verzí x 64 systému Windows Server 2003 může přestat reagovat při pokusíte o synchronizaci zařízení PCIJádro/Hal
907724Na KeRemoveByKeyDeviceQueue() rutina může vrátit nesprávné seznamu položku na počítače se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1Jádro/Hal
907892Do počítače, používá technologie Intel EM64T procesor může přestat reagovat během Po spuštěníJádro/Hal
908248Můžete obdržet nesprávné hodnoty při pokusu provést plovoucí bod operací v rámci vlákna na počítače se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1Jádro/Hal
908249Uzly clusteru může přestat reagovat, pokud přesunete prostředky clusteru z jednoho uzlu do druhého Po upgradu počítače se systémem Windows Server 2003 SP1 na Windows Server 2003 R2Jádro/Hal
908522Systém Informace hlásí nesprávný počet logických procesorů na Počítače se systémem Server 2003 WindowsJádro/Hal
908675Na víceprocesorového systému, který používá 64bitovou verzi systému Windows Server 2003 Blíží CPU 0 100 procent "využití procesoru" čtení dříve, než ostatní procesory v systémuJádro/Hal
908929Využití procesoru neobvykle vysoká když procesům SAP použít nový model plochý paměti SAP na Počítače se systémem Server 2003 WindowsJádro/Hal
90961364-bit předkompilovaný programy nefungují správně při použití Windows Compute Cluster 64Bitovou verzi systému Windows Server 2003 Server 2003Jádro/Hal
909666Síť adaptér není načten klientského počítače při zavádění prostředí Windows PE z Server RIS se systémem Server 2003 WindowsJádro/Hal
910048Operačního systém přestane reagovat při spuštění systému Windows Server 2003 SP1 v VMware prostředíJádro/Hal
910835Chybová zpráva v Windows Server 2003: "Stop 0x0000000A (0x00000806, 0x00000002, 0x00000000, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0X804FD3AA)"Jádro/Hal
911989Chybová zpráva dojde k přidání nebo odebrání mnoho uživatelů v průběhu času v systému Windows Server 2003 Service Pack 1-based počítač: "existují dostatečné prostředky na počítač dokončení této operace"Jádro/Hal
912364Když hardwaru dojde k selhání počítače, který je spuštěna verze x 64 Edition Windows, neobdržíte chybovou zprávu Stop a není žádný soubor s výpisem stavu paměti generovanéJádro/Hal
913327Chybová zpráva Při pokusu o vzdálené připojení ze systému Windows do registru z počítače se systémem Windows Server 2003 SP1: "přístup byl odepřen"Jádro/Hal
913383"SAC id" příkazový procesor EM64T nesprávně identifikuje jako s procesorem AMD64 v Windows Server 2003Jádro/Hal
913698Obsah registru není aktualizován, dokud přímo přihlášení uživatele k systému Windows Server 2003 počítačJádro/Hal
914784Microsoft Informační zpravodaj zabezpečení: Aktualizace pro zlepšení oprava jádra OchranaJádro/Hal
916467Podpora Procesory s procesorem Itanium použít instrukce velké vyrovnávací paměti v systému Windows Server 2003Jádro/Hal
916995Do počítače, je spuštěn s verzí x 64 systému Windows Server 2003 může přestat reagovatJádro/Hal
917107Nevracení paměti vzniká ve službě rozpoznávání hardwaru prostředí vytvořit nebo odstranit stínové kopie v počítači se systémem Windows Server 2003Jádro/Hal
917909Při spuštění Microsoft Windows Server 2003 při velkém zatížení, zastavení systému Windows reagovatJádro/Hal
918844Je oprava hotfix k dispozici, přidává podporu pro až 2 terabajty paměti RAM v počítači, který je systémem 64bitové verze systému Windows Server 2003Jádro/Hal
919341A program, který využití strukturovaného zpracování výjimek může přestat reagovat po dobu několika sekund v Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací SP1Jádro/Hal
919385Do počítače, je spuštěna verze s procesorem Itanium systému Windows Server 2003 a aplikace software serveru, například SAP R/3, SQL Server nebo Oracle SQL může příležitostně reagovatJádro/Hal
919807Počítače, je spuštěna verze x 64 systému Windows Server 2003 nelze načíst registru podregistr, který je větší než 32 MBJádro/Hal
920739Může dojít ke snížení celkového výkonu systému, při kopírování souborů, které jsou větší než přibližně 500 MB v systému Windows Server 2003 SP1 nebo Windows Server 2003 SP2Jádro/Hal
923052Zásobník informace pro některé procesory je nesprávná v počítači je spuštěna Verze s procesorem Itanium systému Windows Server 2003Jádro/Hal
923162A program, který Vyvolá mnoho výjimek mohou pracovat výrazně pomaleji v počítači, který je systém Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1Jádro/Hal
923199Systém Windows může přestat. reagovat během procesu spouštění počítače se systémem Windows Server 2003 pro systémy s procesorem Itanium s aktualizací SP1Jádro/Hal
923841Počítač může Po výskytu chyby systému Windows Server 2003 Edition restartujte pomalu pro systémy s procesorem ItaniumJádro/Hal
924848Počítač může Při pokusu o spuštění verze s procesorem Itanium systému Windows přestat reagovat Server 2003 v režimu laděníJádro/Hal
924867Programy, které maximální velikost zásobníku aplikace na 2048 bajtů se nemusí spustit po instalaci aktualizace zabezpečení 917422Jádro/Hal
925259Chybová zpráva Při zpoždění selhání zápisu událostí je zaznamenána v systému Windows Server 2003: "Stop 0x00000019 - BAD_POOL_HEADER"nebo"Stop 0xCD PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION"Jádro/Hal
925844Chybová zpráva Pokud počítač se systémem Windows Server 2003 běží pod vysokým napětím: "STOP 0X00000051 REGISTRY_ERROR"Jádro/Hal
926406Instalační program program nedokončí při pokusu o instalaci systému Windows v počítači, který má Japonské verze prostředí Windows PE nainstaloványJádro/Hal
912354Můžete docházet k nevrácení paměti systému soukromých bajtů v procesu Winlogon.exe na počítač se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003Správa licencí
917454Na "Příponu rozlišujícího názvu" políčko není k dispozici při pokusu nastavit samostatný certifikační úřad v tradiční čínštině verzi Windows Server 2003Lokalizace
901205Zobrazí "BOMSNAP nebyl nalezen.Chyba knihovny DLL"při výběru"typické konfigurace pro první server"možnost v 64bitových edicích systému Windows Server 2003Management
907265Aktualizace konzoly MMC 3.0 je k dispozici pro systém Windows Server 2003 a Windows XPManagement
830953OPRAVA: Aplikace, které používají diagnostické trasování a zpráv služby Řízení front zpráv 3.0 může přestat. reagovatSlužba Řízení front zpráv
897688Počítač přestane reagovat a zobrazí chybu PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) při Zprávy služby Řízení front zpráv 3.0 automaticky spustí na systémem Windows Server 2003 počítačSlužba Řízení front zpráv
898618OPRAVA: Transakční zprávy, které jsou adresovány na neexistující fronty zůstávají v fronty odchozích zpráv služby Řízení front zpráv 3.0Služba Řízení front zpráv
899470Oprava: zprávy Řízení front zpráv 3.0 může způsobit nadměrné zatížení sítě při pokusu o připojení vzdálený počítač, který je v režimu offlineSlužba Řízení front zpráv
902951Oprava: Zprávy Služby Řízení front zpráv 3.0 nemusí být potvrzena.Služba Řízení front zpráv
908926Oprava: Může dojít k poklesu výkonu zpráv služby Řízení front zpráv 3.0 při odesílání mezi dvěma počítači, které jsou službou Řízení front zpráv 3.0Služba Řízení front zpráv
916133Oprava: paměť nevracení může způsobit služby Message Queuing 3.0 starších verzí (Mqdssrv.exe) selháníSlužba Řízení front zpráv
916699Zpráva může nelze doručit při odeslat zprávu na server pomocí protokolu HTTP Zprávy služby Řízení front zpráv 3.0 se systémemSlužba Řízení front zpráv
890046MS05-032: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit podvodnou identifikaciMS Agent
920213MS06-068: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduMS Agent
912570Programy, které vyžadují velké množství paměti se nemusí spustit po instalaci systému Windows Server 2003 Service Pack 1SADA MUI
899271Aktualizované USB Ovladač Video Class (UVC) pro systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2 k dispoziciMultimédia
904706MS05-050: Chyba zabezpečení v rozhraní DirectShow by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníMultimédia
921401Nestránkovaného fondu Při zachycení konkrétní MIDI SYSEx zpráv v systému Windows XP dochází k nevracení paměti nebo Windows Server 2003Multimédia
925752Pokud ukončíte program při přehrávání zvukového souboru v systému Windows Server 2003, program program přestane reagovatMultimédia
925475Není možné vytvořit svazek, který je větší než 2 terabajty, a který je menší než 2.4 terabajty Windows Unified Data Storage Server 2003NAS
925624Pokročilé tlačítko se nezobrazí v dialogovém okně Vlastnosti sdílené složky na počítač, který používá španělskou verzi sady Windows Server 2003 R2NAS
887190Příkaz přepíše výstup příkazového řádku spustíte, který není znak Po stisknutí klávesy ENTER při pokusu spustit příkaz vytvoření Server se systémem Windows Server 2003 společnosti MicrosoftPřipojení sítě
892847OPRAVA: IIS 6.0 nesprávně váže na porty při přidání zahrnutí IP adres IP seznamPřipojení sítě
893756MS05-040: Chyba zabezpečení ve službě Telefonní subsystém by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníPřipojení sítě
894070Souboru Afd.sys – vyvolá chybu "Stop 0x000000D1" na systémem Windows Server 2003 počítačPřipojení sítě
894081Zobrazí Při použití příkazového řádku Ping.exe se zobrazí chybová zpráva "Vypršel časový limit žádosti" Nástroj pro ověření síťové spojení mezi systémem Windows Server 2003 služba Vyrovnávání zatížení sítě serveryPřipojení sítě
894682Po stisknutí kláves funkční klávesy a klávesy ESC v klientském počítači se systémem Telnet.exe souboru v počítači se systémem Windows Server 2003 neobdrží vstup z klíčePřipojení sítě
895120Popis Balíček opravy hotfix Project 2003 následující po aktualizaci Pack 1: 11 březen 2005Připojení sítě
896063ID události 14 nemá se v protokolu auditu DHCP zóny je vyčerpán a zapůjčení klient požádá o pronájmu na systémem Windows Server 2003 počítačPřipojení sítě
896258Hodnoty, jsou vráceny v TotalBytesFiltered a TotalBytesCaptured pole jsou mnohem menší, než bylo očekáváno, když aplikace zavolá IStats::GetTotalStatistics Metoda v systému Windows Server 2003Připojení sítě
896336Příkaz RSH Nepřijme vstup, který je ze souboru v systému Windows XP Professional s kompresorem Service Pack 2 a Windows Server 2003 Service Pack 1Připojení sítě
896428MS05-033: Chyba zabezpečení klienta protokolu Telnet zveřejněníPřipojení sítě
896615Klient DHCP který je systémem Windows Server 2003 může odeslat nesprávný úplný Paketu DHCP RequestPřipojení sítě
897040A program, který použití vzdáleného přístupu protokolu PPP připojení k počítači se systémem Windows Server 2003 je odpojení při odhlášení uživatelePřipojení sítě
897616Internet Připojení sdílení neobjeví v dialogovém okně Vlastnosti sítě, aktivní připojení po instalaci služby Active Directory nakonfigurovat počítač, který je jako doména systému Windows Server 2003 s aktualizací SP1 ŘadičPřipojení sítě
897651Klienty VPN mohou Po instalaci systému Windows Server 2003 není možný přístup k interní zdroje Service Pack 1 v počítači se systémem ISA Server 2000Připojení sítě
897655Služba DHCP ve službě Tcpsvcs.exe Windows generuje narušení náhodný přístup Počítače se systémem Server 2003Připojení sítě
898060Po instalaci aktualizace zabezpečení MS05-019 nebo aktualizace Service Pack 1 pro systém Windows Server 2003 může dojít k selhání připojení k síti mezi klienty a serveryPřipojení sítě
898708Oprava: IIS 6.0 může Odeslat odpověď "HTTP 100 pokračovat" uprostřed odpovědi datového proudu, kdy odesílání požadavku POSTPřipojení sítě
899148Některé brány firewall mohou odmítnout síťovou komunikaci pocházející z Windows Server 2003 Service Aktualizace Service Pack 1-based počítačePřipojení sítě
899260Telnet není nainstalován při instalaci systému Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 nebo verze x 64 systému Windows Server 2003Připojení sítě
899479Správce služby WINS Vrátí pouze záznamy, které mají příponu "1B" v systému Windows Server 2003 Service Pack 1Připojení sítě
899657Brána Firewall systému Windows v systému Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 může přetažení pakety protokolu ICMP (SP1)Připojení sítě
899679Zobrazí Při pokusu o stažení se zobrazí chybová zpráva "Přejmenovat soubor Temp existuje calloc:File" soubor pomocí příkazu FTP GET v systému Windows Server 2003Připojení sítě
899742Auditování zásady pro události přihlášení je vypnuto, až pokud se nezdaří připojení k síti v Windows Server 2003Připojení sítě
899900Windows HTTP Služby neumožňuje přidat hlavní název služby v číslo portu program nebo služba při použití ověřování pomocí protokolu Kerberos v systému Windows Server Počítač se systémem SP1 2003Připojení sítě
900820Není možné klíč registru TCPWindowSize vzdálené nastavování konfigurace po instalaci systému Windows Server 2003 Service Pack 1Připojení sítě
902113Při pokusu Vypněte v počítači se systémem Windows Server 2003, který používá síť NDIS adaptér při konfiguraci spuštění iSCSI, dochází k zastavení ChybaPřipojení sítě
902149Klient FTP může vypsat informace o účtu zpět na obrazovky v systému Windows Server 2003 a Windows XPPřipojení sítě
902439Není možné připojení k serveru Telnet, který je spuštěn v systému Windows Server 2003 počítačPřipojení sítě
902954Můžete obdržet "modul Snap-in nepodařilo inicializovat" chybová zpráva při pokusu o zobrazení oboru DHCP rezervace na serveru DHCP se systémem Windows Server 2003Připojení sítě
903929Cluster Správce konzoly může přestat reagovat při zobrazování zdrojů na Počítače se systémem Server 2003 WindowsPřipojení sítě
905414MS05-045: Chyba zabezpečení v programu Správce síťových připojení může způsobit odmítnutí službyPřipojení sítě
905596Oprava: Průvodce vytvořením zásady vyžádání připojení se nezobrazí Atribut "Generovat-Class-Attribute" v počítači se systémem Windows Server 2003Připojení sítě
906278Vnější sériový modem nevrátí do autoanswer režimu a příchozí připojení ne úspěšné po vypnutí a zapnutí modemu v systému Windows Server 2003 SP1Připojení sítě
907019Zatížení sítě je přerušeno, pokud hot swap síťového adaptéru v systému Windows Server 2003 nebo v Systém Windows XP Professional x 64 EditionPřipojení sítě
907259Není možné udržovat připojení delší než 3 až 10 minut mezi Windows Server 2003 Service Pack 1-based počítač a systémem Linux počítačPřipojení sítě
907865Oprava hotfix, aktualizace je k dispozici pro systém Windows Server 2003 a Windows Agent zásad protokolu IPSec XPPřipojení sítě
908521Aplikace Office Outlook 2003 může přestat reagovat v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Systém Windows XP z důvodu problému v modulu vzdáleného volání ProcedurPřipojení sítě
908739Oprava: příchozí klient nemusí být zpracovány po pracovního procesu pro fond aplikací recyklované ve službě IIS 6.0Připojení sítě
908745NetServices kontejneru zobrazí adresy IP, nikoli dynamické konfigurace hostitele Protokol serveru názvy serverů služby Active Directory a SlužbyPřipojení sítě
909195Nesmí být Při vyhledávání filtrované název v WINS Nástroje pro správu systému Windows Server 2003 nebo Windows XPPřipojení sítě
909425Chybová zpráva v Windows Server 2003 a Windows XP Professional: "ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED"Připojení sítě
909665Zobrazí Chybová zpráva "Stop 0x0000007F" v počítači se systémem Windows Server 2003 SP1 To je hostitele clusteru se dvěma uzlyPřipojení sítě
910481Síť komunikační program může přestat reagovat při použití systému Windows Server 2003 v prostředí sítě SAN rychlé implementaci rozhraní Winsock DirectPřipojení sítě
910625Klient DHCP počítač nesprávně má na obou serverech DHCP při dvou aktivních zapůjčených adres systému Windows Servery DHCP se systémem Server 2003 jsou součástí stejné podsítěPřipojení sítě
911262Dochází k pomalý výkon systému při spuštění programu, který používá službu WMI na Počítač se systémem XP SP2 Windows nebo systémem Windows Server 2003 SP1 počítačPřipojení sítě
911268Live Komunikační Server služba přestane reagovat v systému Windows Server 2003 s Service Pack 1-based počítačPřipojení sítě
911280MS06-025: Chyba zabezpečení ve službě Směrování a vzdálený přístup by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníPřipojení sítě
911897Soubory jsou poškození v počítači se systémem Windows Server 2003 při pokusu použít místní Cesta UNC ke kopírování souborůPřipojení sítě
911910Není možné Po otevření připojení pomocí protokolu PPP na získat adresu IP ze serveru DHCP počítače se systémem Windows Server 2003 SP1 nebo x 64 edice produktu Systém WindowsPřipojení sítě
912213Zákazníci sítě VPN kteří za zařízením NAT používají protokol L2TP se nemůže připojit k serveru systému Windows Server 2003 SP1 počítače se službou Směrování a vzdálený přístup službyPřipojení sítě
912222Microsoft Verze systému Windows Server 2003 Scalable Networking PackPřipojení sítě
913184Klient služby vzdálené volání Procedur Nelze se připojit k serveru RPC, který se systémem Windows Server 2003 SP1 a je zaznamenána událost ID 180Připojení sítě
913409A program, který přidělí velký blok souvislé paměti se nemusí spustit nebo může občas selhat v systému Windows Server 2003Připojení sítě
913446MS06-007: Chyba zabezpečení v protokolu TCP/IP může umožnit odmítnutí službyPřipojení sítě
913472Zobrazí se Neplatná odpověď při použití nástroje Netsh v počítači, který je spuštěn 64bitová verze systému Windows Server 2003Připojení sítě
913522Můžete problémy připojení síti v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2 nebo Windows Server 2003 SP1 počítače obsahující více než jednu síť adaptérPřipojení sítě
913957OPRAVA: 0X6BE výjimka může dojít, pokud rychle vytvořit více volání vzdálené procedury serveru se systémem Windows Server 2003Připojení sítě
914301Na Funkce CoCreateInstance funkce může vrátit hodnotu HRESULT selhání v systému Windows XP Professional Service Pack 2 systémem nebo Windows Server 2003 založené počítačPřipojení sítě
914388MS06-036: A Chyba zabezpečení ve službě Klient DHCP může umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníPřipojení sítě
914448Chybová zpráva Pokud Web klienty prohlížeče, které jsou umístěny za brány firewall pro ISA Server 2004 pokusu o přístup k určité externí weby: "502 Proxy Chyba"Připojení sítě
914675Oprava: systémy Aktualizace Management Server (SMS) reklamy někdy po instalaci Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)Připojení sítě
914841Jak zjednodušit Vytvoření a vedení filtry zabezpečení protokolu IP (IPsec) Windows Server 2003 a Windows XPPřipojení sítě
915104Klienti VPN, pomocí sady Connection Manager Administration Kit pro dvojité volání funkce zůstat v karanténě na systémem Windows Server 2003 počítačePřipojení sítě
915365Distribuovaná aplikace přestane reagovat nebo se nezdaří připojení k síti po instalaci Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft MS04-031Připojení sítě
915458Klient počítač, který je připojen k serveru DHCP se systémem Windows Server 2003 dojde ke ztrátě Když se klientský počítač pokusí o obnovení IP připojení k síti AdresaPřipojení sítě
916508Nevracení Netbt.sys souboru v systému Windows Server 2003 Terminal Server, který má mnoho NetBT připojeníPřipojení sítě
916852Jsou pakety protokolu TCP vysílat znovu, pokud je potvrzení paketu TCP zpožděn pro více než 300 milisekundy v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo systému Windows XPPřipojení sítě
917078Netsh.exe Nástroj nesprávně vrací úroveň chyby 0, dojde k chybě během Konfigurace S2S protokolu IPsec v systému Windows Server 2003Připojení sítě
917114Pokud kód chyby pomocí funkce Winsock Select na systémem Windows Server 2003 víceprocesorový počítač: "WSAENOBUFS (10055)."Připojení sítě
917791Nelze přihlásit k řadiči domény se systémem Windows Server 2003 až programu Telnet relacePřipojení sítě
917949Oprava: Nelze Po instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP1 správu komponent modelu COM + nebo Windows Server 2003 R2Připojení sítě
917953MS06-032: Chyba zabezpečení v protokolu TCP/IP může umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníPřipojení sítě
918334Zobrazí se chybová zpráva při spuštění aplikace Win32 volání funkce CreateFile z počítače klienta se systémem Windows XP serverPřipojení sítě
918564Chybová zpráva Po instalaci systému Windows Server 2003 Scalable Networking Pack v systému Windows Server 2003: "STOP 0x0000008E" nebo "STOP: 0x0000003B"Připojení sítě
918689Nevracení paměti Při použití služby WinHTTP pro přístup k webovému serveru pomocí SSL připojeníPřipojení sítě
918837Napájení systému Windows řízení je vypnuto, když vypnete možnost probuzení NDIS adaptér bezdrátové sítě v systému Windows XPPřipojení sítě
919479Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) se nemůže připojit prostřednictvím serveru proxy při pomocí automatické konfigurace serveru proxy v systému Microsoft Windows Server 2003Připojení sítě
919948Chybová zpráva Po instalaci systému Windows Server 2003 Scalable Networking Pack a potom Změna nastavení sítě v počítači se systémem Windows Server 2003: "STOP 0x000000D1 "Připojení sítě
920155Průzkumník Windows náhodně generuje narušení přístupu a ukončí při aktualizaci bezdrátových seznam sítí v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP počítače s procesorem x 64Připojení sítě
920293Není možné Konfigurace síťového adaptéru, který je umístěn na sběrnici virtuálních statická adresa IP Adresa v automatizované nasazení systému Windows Server 2003Připojení sítě
921412Vzdálené volání Procedur není přijmout více než 1,234 souběžných připojení k rozhraní automatické naslouchání na Server se systémem Server 2003 WindowsPřipojení sítě
922819MS06-064: Chyby zabezpečení v protokolu TCP/IP IPv6 může umožnit odmítnutí službyPřipojení sítě
922862Dynamický DNS aktualizace záznamů nejsou aktualizovány ručně změnit DNS server nastavení v počítači se systémem Windows Server 2003Připojení sítě
922971Ignoruje protokolu IPsec Kontrola seznamu CRL proces během zahájení relace protokolu IPsec v počítači, který je systém Windows Server 2003 s aktualizací SP1Připojení sítě
922972Nízký výkon může dojít, pokud používáte program, který přenáší malé datových paketů v počítači se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 nebo Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2Připojení sítě
923051Oprava: Web Klient může zobrazit chyba "stránku nelze zobrazit" zpráva při spuštění protokolu SSL v režimu jádra v systému Windows Server 2003 Service Pack 1Připojení sítě
923187Chybová zpráva v verze x 64 systému Windows Server 2003: "Stop 0x0000003B (c0000005, fffffadca82a63d4, fffffadca35fb4f0, 0)"Připojení sítě
923200Při pokusu příjem dat protokolu TCP v systému Microsoft Windows Server 2003, může být připojení TCP obnovení dříve, než všechna data mohou býtPřipojení sítě
923339Oprava: Klient často při použití tunelového propojení IPsec prostřednictvím zařízení NAT dochází ke ztrátě připojení zařízení v systému Windows Server 2003 Service Pack 1 ServerPřipojení sítě
923483Osobní Certifikáty serveru Exchange informace nejsou přidány do certifikátu při ukládání je pomocí nástroje Winhttpcertcfg.exe v instalaci klientských certifikátů Microsoft Windows Server 2003Připojení sítě
923492"netsh" příkaz změní hodnotu bajtu možnost při exportovat a následně importovat služby DHCP konfigurační soubor serveru v systému Windows Server 2003 SP1Připojení sítě
923600Výsledek příkazu "netsh dhcp server zobrazit vše" používá dvojtečka namísto rovné přihlášení v počítači se systémem tradiční čínské verzi systému Windows Server 2003Připojení sítě
924050Telefonní subsystém Aplikace založené na rozhraní API přestane reagovat a nelze odpojit telefon volání na serveru telefonního subsystému se systémem Windows Server 2003Připojení sítě
924286Aktualizace je k dispozici, přidává podporu pro možnosti RDMA Ethernet založené v systému Windows Server 2003Připojení sítě
924703Chybová zpráva v Windows Server 2003: "STOP 0x000000D1 (fe320000, 2, 0, b988bc11) DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"Připojení sítě
925513Kód chyby, který Zobrazí se při spuštění programu sítě, která používá připojení rozhraní Winsock v Systému Windows Server 2003: (10053) "WSAECONNABORTED"Připojení sítě
923980MS06-066: Chyba zabezpečení ve službě Klient by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduPřipojení sítě
926247MS06-074: Chyba zabezpečení v síti protokol SNMP (Simple Management) umožňuje vzdálené spuštění kóduPřipojení sítě
895321Oprava: Může 0x800706F7 chybová zpráva při volání metody COM, který má Parametr BSTROLE
909139Oprava: Aplikace access Pokud se aplikace pokusí explicitně uvolnit může dojít k narušení Soubor Oleaut32.dll v počítači se systémem Windows Server 2003 Service Aktualizací Service Pack 1OLE
920214MS06-043: Chyba zabezpečení v systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníAplikace Outlook Express
923694MS06-076: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook ExpressAplikace Outlook Express
917422MS06-051: Chyby zabezpečení jádra systému Windows by mohla mít za následek vzdáleného kódu spuštěníPkgInstaller
917537MS06-034: Chyba zabezpečení v Internetová informační služba, která používá stránky ASP by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduPkgInstaller
923414MS06-063: Chyba zabezpečení ve službě Server by mohla umožnit odmítnutí službyPkgInstaller
277222Systém nesmí být Při vytváření velkého počtu logických jednotek a svazkůPlug a Play a řízení spotřeby (PnP/PM)
896256Počítače, se systémem Windows XP Service Pack 2 a která jsou vybavena více procesory, které podporují procesor power management, který funkce může dojít k snížený výkonPnP/PM
899588MS05-039: Chyba zabezpečení v technologii Plug and Play by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu a zvýšení oprávnění úrovně oprávněníPnP/PM
902839Počítač může reagovat na obrazovce obnovení činnosti systému Windows při návratu počítače z do režimu spánku, pokud počítač obsahuje tři nebo více procesorů a pracuje verze x 64 systému WindowsPnP/PM
909095Počítač někdy nepřejde do režimu spánku a zobrazí "nedostatek systému Zdroje k dispozici pro dokončení rozhraní API"chybová zpráva v systému Windows XP se službou Aktualizace Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 nebo Windows XP Media Center Edition 2005PnP/PM
910917Chybová zpráva Při pokusu o přihlášení ke stromu NDS systému NetWare ze systému Windows Server 2003 počítač: "Chyba ověřování NetWare"PnP/PM
921411Zařízení USB není pracovat správně po instalaci instalace softwaru Chipset Intel Nástroje v systému Windows XP nebo Windows Server 2003PnP/PM
923425Nemáte možnost snížit verzi HAL, který je nastaven pro použití jeden procesor Rozšířený programovatelný řadič přerušení při pokusu změníte typ počítače pomocí Správce zařízení v systému Windows Server 2003PnP/PM
842304Tiskárny výkon je na velký tiskový server v systému Windows Server 2003Tisk
893225Tisk problémy s výkonem v systému Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003Tisk
901377Tiskárna panel zobrazení nezobrazuje název celého dokumentu, pokud název dokumentu je řetězec Multi-Byte znaková sadaTisk
902066Některé vlastní Vlastnosti tiskárny nemusí být k dispozici v 64bitové verzi systému Windows Server 2003 nebo Windows XPTisk
905518Obdržíte chybové zprávy při pokusu o připojení k tiskárně clusteru ze systému Windows Počítače se systémem Server 2003 SP1Tisk
905788Chybová zpráva Když se pokusíte nainstalovat nebo inovovat nenativní ovladače tiskárny v systému Windows Počítače se systémem Server 2003: "Přístup odepřen"Tisk
906688Další stránka, která obsahuje text chybové zprávy mohou být vytištěny při tisku souboru sady Office 2000 dokument na postscriptové tiskárně v systému Windows Server 2003 nebo v systému Windows XPTisk
906752Není možné instalace tiskárny v uzlu clusteru systému Windows Server 2003 clusterTisk
906952Událost ID 2020 je zaznamenána událost ID 1000 a je překročen limit velikosti registru počítače, ve kterém běží Terminálová služba v režimu aplikačního serveru a Windows Server 2003 nebo Windows 2000Tisk
907545Můžete obdržet Chyba "Přístup byl odepřen" při pokusu o přidání tiskáren k serveru se systémem Windows 2003 clusteruTisk
908128Server nemá nelze vyřadit tiskárny na serveru se systémem Microsoft Windows Server 2003 clusterTisk
909906Tisková úloha je odstraněna bez tisku v počítači se systémem Windows Server 2003 s Service Pack 1Tisk
910907Můžete obdržet chybové zprávy při spuštění 32bitového programu v systému Windows Server 64-bit počítač se systémem 2003Tisk
911713ID události: 20 může být často zaznamenána v počítači se systémem Windows Server 2003 při tisku sdílené síťové tiskárnyTisk
914929Oprava: grafické řádky, které budou vytištěny v režimu Vektor HPGL jsou tenčí než řádky v dokument při použití ovladačů tiskáren založených na ovladači Unidrv v 2 najednou nebo až 6 brožury režimTisk
916961Oprava: při dochází ke snížení výkonu při pokusu o tisk nebo při zobrazení tiskárny vlastnosti v systému Windows Server 2003 SP1Tisk
917777Přidání tiskárny Průvodci nebo dialogovém okně tiskárny přestane reagovat v systému Windows Server systémem 2003, Windows XP, nebo systémem Windows 2000 počítačTisk
919017Zobrazí JOB_STATUS_PRINTED vytisknout úlohu oznámení i v případě, že tiskárna je vypnuta. Při pokusu vytisknout dokument z systémem Windows Server 2003 počítačTisk
921059Při pokusu Tisk dokumentu z databáze formulářů pomocí velkých papíru na Počítače se systémem Server 2003 Windows, nic se tiskneTisk
924078Zobrazí se chybová zpráva při pokusu o otevření dialogového okna vlastností sítě tiskárny se systémem Windows XP nebo systémem Windows Server 2003 počítačTisk
924663Přijímat tiskové úlohy déle dokončit, než očekáváte v relaci Terminálové služby v systému Windows Server 2003Tisk
924913A dokumentovat používá kombinaci písem svislé a vodorovné nevytiskne správně na PostScriptové tiskárně v systému Windows Server 2003 SP1Tisk
903648Zobrazí se chybová zpráva při pokusu o spuštění strojem VBScript z Microsoft Program C++ založených na systému Windows Server 2003 Service Pack 1 počítačSkriptování
906092Oprava: Aplikace access dochází k narušení v aplikaci modelu COM + na základě a obecná ID události modelu COM + 4786 je zaznamenána v protokolu aplikací v systému Windows Server 2003Skriptování
917344MS06-023: Chyba zabezpečení v aplikaci Microsoft JScript by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníSkriptování
919237Můžete dochází ke snížení výkonu při prohlížení webové stránky používající JScript v Aplikace Internet Explorer 6Skriptování
925753VBScript programy, které obsahují plovoucí bod výpočtů pomalejší, po instalaci Windows Server 2003 Service Pack 1Skriptování
835744"Zadané Při odebrání se zobrazí chybová zpráva Název účtu není členem místní skupiny" uživatel ze skupiny, která používá zásady skupiny s omezeným členstvím v systému Windows XPZabezpečení
838065Protokol zabezpečení názvy objektů, které mohou být relevantní v systému Windows 2000Zabezpečení
887578Zobrazí "Přihlašovací chyba" zpráva při použití karty smart card v systému Windows Server počítač se systémem 2003Zabezpečení
892090Zásada skupiny nastavení nebudou použita při přihlášení uživatele do externí sférou protokolu Kerberos k Systém Windows XP Professional založené nebo do počítače se systémem Windows 2000 Professional v podřízené doméněZabezpečení
894872Nelze zadat. všechny znaky do pole "Uživatelské jméno" a "Heslo" v přihlášení Dialogové okno systému Windows Server 2003Zabezpečení
896414Členové skupiny s omezeným přístupem mohou být odebrány ze skupinyZabezpečení
896687Nelze udělit. Uživatelé, kteří jsou členy jiných domén v doménové struktuře oprávnění k dešifrování a šifrování systému souborů EFS šifrované soubory v systému Windows Server 2003 nebo v systému Windows XPZabezpečení
897648Chybová zpráva v Windows Server 2003 nebo Windows XP Professional x 64 Edition: "proces Lsass.exe inicializoval vypnutí počítače"Zabezpečení
899029Nevracení paměti dochází po konfiguraci ověřování adres URL na webu Windows Server 2003 ServerZabezpečení
899587MS05-042: Chyby zabezpečení v protokolu Kerberos umožňují odepření služby, informace zveřejnění a umísťování falešného obsahuZabezpečení
902336Zobrazí Chyba "Zadaná doména neexistuje nebo není možné spojit" Při pokusu vytvořit nové připojení Terminálové služby k Windows Server 2003 založené terminálového serveruZabezpečení
904942Ověřování dojde k selhání aplikace Outlook nebo Outlook Express pokusíte přihlásit k protokolu HTTP e-mailový server, pokud používáte aplikaci Internet Explorer verze 7.0Zabezpečení
906381Zabezpečení hlavní zmizí z úložiště Správce autorizace systému Windows Server systémem 2003 důvěryhodných podřízené domény poté, co zavřete a znovu otevřete autorizace SprávceZabezpečení
906531Chybová zpráva Při pokusu o změnu hesla do operačního systému Linux, spolupracuje v doméně Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1: "passwd: lístku vypršela platnost změně hesla"Zabezpečení
906736Dochází zpoždění v procesu ověření uživatele při spuštění serveru velkoobjemové program na členem domény systému Windows 2000 nebo Windows Server 2003Zabezpečení
907245MS05-048: Chyba zabezpečení v aplikaci Microsoft Collaboration Data Objects by mohla umožnit spuštění kóduZabezpečení
907247Popis aktualizace služby Roaming pověření pro systém Windows Server 2003 a Windows XPZabezpečení
907524Nevracení paměti Probíhá v Lsass.exe procesu po konfiguraci vynucené delegování v Windows Server 2003Zabezpečení
908757Dochází k chyby ověřování při použití Správce autorizace společně s úložišti role založené na službě Active Directory v systému Windows Server 2003Zabezpečení
909737Oprava: Funkce MSChapSrvChangePassword může selhat a může vrátit neočekávané chybě kód v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo systému Windows XPZabezpečení
909805Chybová zpráva která se může zobrazit při vytvoření skupiny aplikace v rámci uzlu oboru na počítače se systémem Windows Server 2003 SP1: "skupiny s názvem "application_group_name' již existuje"Zabezpečení
909924Lsass.exe Při použití protokolu SASL v procesu dojde k využití vysoké paměti Počítače se systémem Server 2003 WindowsZabezpečení
910552Oprava: hesla nelze obnovit správně při obnovení hesla uživatele domény účty programově na řadiči domény se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1Zabezpečení
911185Lsass.exe procesu dojde k chybě při použití ověřování pomocí protokolu Kerberos k přihlášení do sféry MIT v řadiči domény se systémem Windows Server 2003 SP1Zabezpečení
913368Není možné Po použití Průvodce konfigurací zabezpečení, správě serveru Exchange Konfigurace zásad zabezpečení serveru Exchange v systému Windows Server 2003 SP1 počítačZabezpečení
914061Mnoho instancí chyby jsou protokolovány události 59 a 32 v protokolu systému v systému Windows Server Terminálový server se systémem 2003Zabezpečení
914463Způsobí, že služba WMI události selhání přístupu k objektu při použití registru HKEY_USERS SACL podklíč v systému Windows Server 2003 nebo v systému Windows XP Service Pack 2Zabezpečení
915786Autorizace Správce aplikace nemusí fungovat po instalaci systému Windows Server 2003 Service Pack 1Zabezpečení
917068Při použití software pro správu zdrojů procesory v počítači se systémem Může operace systému Windows Server 2003 Service Pack 1 selháníZabezpečení
917627MS06-017: Chyba zabezpečení v rozšíření Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions umožňuje skriptování mezi serveryZabezpečení
918442Kerberos v kontextu zabezpečení místního systému neproběhne ověření při v počítači se systémem nedávno změnilo heslo účtu počítače Windows Server 2003Zabezpečení
919557Obdržíte předběžného ověřování chyb při použití keytab soubory, které jsou generovány pomocí nástroje Ktpass.exe na systémem Windows Server 2003 SP1 počítačZabezpečení
919578Winlogon.exe proces používá nadměrné prostředky procesoru při reinserts uživatel karty smart card pro přihlášení k terminálu se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1 ServerZabezpečení
919754Chybová zpráva která se může zobrazit při použití verze systému Windows Server 2003 Správce autorizace, který má pro webové založené na jazyce XML úložiště autorizace služby: "proces nemá přístup k souboru protože jej používá jiný proces.Zabezpečení
920183MIT Kerberos Klient se pokusí přihlásit vícekrát se stejným klíčem, i přes špatné heslo chyby, které jsou vráceny do systému Windows Server 2003 nebo Windows XP pracovní staniceZabezpečení
922706Použití Certifikát služby webové stránky pro zápis spolu s Windows VistaZabezpečení
922769ID události" záznam auditu 516 "může být nesprávně zaznamenána při pokus o přístup na pojmenovaný potrubí dochází v systému Windows Server 2003 nebo Windows XPZabezpečení
926255MS06-075: Chyba zabezpečení v systému Windows by mohla umožnit zvýšení oprávněníZabezpečení
887696Oprava: při dochází nevracení paměti v aplikaci při použití služby Active Directory serveru IIS Zprostředkovatel rozhraní ADSI k vyhledávání v metabázi v Internetové informační Services 6.0Služby
895261Vstupní pole a text nejsou správně zarovnány v bezdrátové zřizování služby zápisu Průvodce v systému Windows Server 2003 s aktualizací SP1Služby
899416Zobrazí "Soubor protokolu událostí je poškozen" Chyba v počítači se systémem Windows Server 2003 SP1 s verzí x 64 systému Windows Server 2003 nebo Windows XP Professional x 64 EditionSlužby
904714Klientské počítače Nepoužívejte službu indexování systému Windows vyhledejte soubor v systému Windows Počítače se systémem Server 2003Služby
875533Virtuální Server 2005 virtuální počítače nelze kontaktovat Automated Deployment Services Řadič během spuštění Pre-Boot Execution Environment procesInstalační program
893605Zobrazí se Chybová zpráva "IDS_INSTALLFAILED" a narušení přístupu dochází, pokud je Konfigurace profilu účtu aplikace Outlook Express na vaše systémem Windows XP, Windows 2000 nebo Windows Server 2003 počítačInstalační program
899182Zobrazí Chyba "oprávnění pro <RegistryKeyName>jsou nesprávně seřazena" Při zobrazení oprávnění ke klíči registru v systému Windows se zobrazí zpráva XP</RegistryKeyName>Instalační program
900336Sysprep.exe může Při nasazení systému Windows pomocí Sysprep.exe generovat duplicitní názvy počítačů Server 2003 v počítačové sítiInstalační program
903085Není možné přístup k zařízení s čísle logické jednotky, která byla přiřazena v aktuální Windows Předinstalační prostředí relaceInstalační program
905203Poškozený text Zobrazí se okno Licenční smlouva s koncovým uživatelem během instalace Windows Server 2003 nebo Windows XP Professional x 64 EditionInstalační program
906425Klienta PXE počítač je pomalý start při nasazení prostředí Windows PE ze serveru se systémem Windows server RIS se systémem 2003Instalační program
907011Při pokusu Nainstalujte verzi s procesorem Itanium systému Windows Server 2003, který je zahrnuty pomocí systému Windows Server 2003 Service Pack 1 může instalace selháníInstalační program
907639Použití Vzdálené instalace (RIS) k nasazení vypočítat uzly v systému Windows Compute Cluster Server 2003Instalační program
915352Není možné Brazílie nebo Ruská verze systému Windows Server 2003 nainstalujte do počítače který používá řadič SATA RAIDInstalační program
916710Instalační program může přestat. reagovat během instalace služby RIS na "Příprava nastavení sítě" stránkyInstalační program
921376Chybová zpráva Při pokusu nainstalovat španělskou verzi systému Windows Server 2003 platformu AMD: "El programa de instalación žádné puede obtener acceso los archivos necesarios para continuar"Instalační program
925279Jak nainstalovat verze x 64 systému Windows Server 2003 pomocí Windows pro procesory x 86 Prostředí předinstalaceInstalační program
908132Po je Instalace podpůrné soubory pro jazyky východní Asie do počítače se systémem Windows Server 2003, aplikace nemusí přidělit dostatečný pamětiInstalační program
895193Popis balíčku oprav hotfix pro rozšíření FrontPage 2002 Server Extensions pro systém Windows Server 2003: 13. Dubna 2005SharePoint (FPSE)
824995Spuštění systému Windows a končí letní úspora času nesprávně Pokud časové pásmo je nastavena na (GMT + 02:00) KáhiraShell
873376MS04-034: Chyba zabezpečení v komprimované složky (metoda ZIP) umožňuje kódu spuštěníShell
892346Nelze přetáhnout nebo kopírovat soubory na disk CD v počítači se systémem Windows Server 2003 s Service Pack 1, Windows XP Service Pack 1 nebo Windows XP se službou Service Pack 2Shell
900725MS05-049: Chyby zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené kódu spuštěníShell
903122Aplikace access Při použití objektu DiskQuotaControl na jednom nebo více, může dojít k narušení procesy současně na systémem Windows Server 2003 počítačShell
903154Aplikace access dochází k narušení a kdy program zavře, když umístíte ukazatel nad soubor název v poli Otevřít, uložit, nebo "Uložit jako" dialogové okno na systémem Windows Server 2003 počítačShell
903234Aktualizace je k dispozici pro optimalizaci způsobu, jakým klient služby Stínová kopie přistupuje ke stínu kopie systému Windows Server 2003 a Windows XPShell
904772Nastavení spřažení Dialogové okno Správce úloh systému Windows nezobrazuje všechny procesory, které jsou k dispozici na počítače se systémem verze holandské, francouzské, ruské a švédské Windows Server 2003Shell
905865Velikost pracovní sady všechny procesy v relaci konzoly může být oříznuta kdy je přihlášení k počítači nebo odhlášení od počítače se systémem pomocí Terminálové služby Windows Server 2003Shell
906469Vrácená cesta Proměnná prostředí je zkrácena na 1 024 bajtů na systémem Windows Server 2003 počítačShell
90766032bitová aplikace není inicializován a správně nainstalována pro nového uživatele na 64bitová verze systému Windows Server 2003Shell
908531MS06-015: Chyba zabezpečení v programu Průzkumník Windows může vést k vzdáleného kódu spuštěníShell
908536Vodorovné posuvník, který je použit ve formulářích nemusí správně reagovat na akce nebo ovládací prvky myši Při použití motivů v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2Shell
910322Systému Windows Může proces aplikace Explorer v relaci terminálového serveru systému Windows Server 2003 narušení přístupu při přihlášení relaceShell
910728K dispozici je aktualizace Chcete-li odebrat znak Energy Star neznamená ze záložky "Spořič obrazovky" v systému Windows Server 2003 a v systému Windows XPShell
912475Austrálie aktualizace letní čas 2006 prostředích, která nepoužívají server Exchange Server nyní vypršela.Shell
913419Vlastní jednotky ikonu a popisek jednotky se nezobrazí v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP Professional x 64 EditionShell
913670Aktualizace je k dispozici k odebrání Australský letní čas 2006 912475 aktualizaceShell
916198Dochází k narušení přístupu a v prohlížeči trasování služby nástroj zavře neočekávaně na počítače s procesorem x 64 se systémem Windows Server 2003Shell
916452Je oprava hotfix Chcete-li změnit nastavení "Časové pásmo" k dispozici "(GMT-05:00) východní čas (USA & Kanada) "v systému Windows Server 2003 systémem a systémem Windows XP počítačeShell
916453Je oprava hotfix Chcete-li změnit nastavení "Časové pásmo" k dispozici "(GMT-06:00) střední čas (USA & Kanada) "v systému Windows Server 2003 systémem a systémem Windows XP počítačeShell
918093Nové časové pásmo aktualizace pro Srí LankaShell
921028Je oprava hotfix k dispozici pro změnu času Káhira letní čas (GMT + 02:00) zóny v roce 2006 pro systém Windows XP a Windows Server 2003Shell
921398MS06-045: Chyba zabezpečení v programu Průzkumník Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníShell
922297Při použití Relace Terminálové služby přístup k přesměrování na místních pevných discích Windows Server 2003 Service Pack 1-based počítač, může dojít zpožděníShell
922599Při změně všechny atributy souboru v Průzkumníkovi Windows atribut Archivovat je zaškrtnuté, pokud velikost clusteru svazku je větší než 4 KB v systému Windows Server 2003 a v systému Windows XPShell
923191MS06-057: Chyba zabezpečení v programu Průzkumník Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníShell
924496MS06-065: Chyba zabezpečení v programu Balíčkovač objektů systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštěníShell
924897Oprava: Může dojít k problémům s operačním systémem v počítači se systémem Windows Server 2003 pro systémy s procesorem Itanium, který obsahuje procesor Dual-Core Intel Itanium 2 procesoru 9000 SeriesShell
928255MS07-006: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit zvýšení oprávněníShell
827475Hardware režim komprese je vypnuto zálohovat data na páskové jednotky na Počítače se systémem Windows 2000 pomocí nástroje NTBackup.exeSlužby úložiště
891957Aktualizace je k dispozici, řeší různé problémy služby Stínová kopie svazků v systému Windows Server 2003Služby úložiště
894090Může být budete vyzváni k restartování počítače, pomocí Správce zařízení zakázat pevný disk v systému Windows Server 2003Služby úložiště
894255ID události 133 protokolu událostí prohlížeč používáte Ntbackup.exe s Certance Travan páskové jednotky v systému Windows Server 2003Služby úložiště
898790Připojení svazku body na discích v serverovém clusteru mohou být občas nedostupné po instalace systému Windows Server 2003 Service Pack 1Služby úložiště
899026Zálohování Nástroj nelze obnovit data při cestě na alternativní umístění záloh obsahuje více než 130 znakůSlužby úložiště
899404Zobrazí "soubory pro disketu pro obnovení se nezdařilo" chybová zpráva je Spusťte program pro zálohování na pasivní uzel serveru Windows Server 2003 clusterSlužby úložiště
899809Oprava: Svazek informace jsou zobrazeny nesprávně při otevření modulu snap-in Správa disků v systému Windows Server 2003Služby úložiště
902389Plánované Po naplánování zálohování pomocí nástroje NTBackup.exe v nefunguje zálohování Windows Server 2003Služby úložiště
907875Událost ID 21 Pokud vytvoříte záložní stínové kopie v systému Windows Server 2003 počítačSlužby úložiště
908911Při spuštění Windows Server 2003 založené počítači, který používá na dynamický disk, počítač může reagovatSlužby úložiště
910380Chybová zpráva Při spuštění Diskpart.exe v prostředí Windows PE na RIS se systémem Windows Server 2003 Server: "služby pro správu disků nelze dokončit operace"Služby úložiště
911062Svazky, stínové Copy Service (VSS), který je spuštěn v počítači se systémem Windows Server 2003 může dojde k chybě při pokusu o odebrání importovaného přenositelné stínové kopieSlužby úložiště
911919Po provedení změnit oddíl na sdíleném disku na Storage Area Network, ostatní okna Hostitelů se systémem Server 2003 musí být restartován, změnaÚložiště Služby
911962Vyměnitelné Úložiště databáze obsahuje další položky pro pásková média při přípravě nových prázdné páskových médií v systému Windows Server 2003 Service Pack 1 počítačSlužby úložiště
912063Windows Server počítač se systémem 2003 přestane reagovat při zálohování serveru Exchange Databáze serveruSlužby úložiště
912848Můžete obdržet "Stop 0x00000024" chybová zpráva při použití aplikace rozšířit oddíl v počítači se systémem Windows Server 2003Služby úložiště
913642Není možné zálohy stavu systému u řadiče domény se systémem Windows Server 2003 SP1Služby úložiště
913648Nový svazek Stínové kopie služba aktualizace je nyní k dispozici, že opravy svazek různé stínu Kopírovat potíže se službou Windows Server 2003Služby úložiště
914678Souborový Server Správce prostředků v počítači se systémem Windows Server 2003 R2 neodešle. e-mailová upozornění serveru SMTPSlužby úložiště
915331Zálohování proces může selhat a může dojít k vypršení časového limitu v služby Stínová kopie svazku AutořiSlužby úložiště
916044Systém Windows 2000 Service Pack 4 klienti nemohou zobrazit seznam stínových kopií, po spuštění Chkdsk.exe nástroj v počítači se systémem Windows Server 2003 SP1Úložiště Služby
916860Windows Server 2003 počítač používá spouštěcí konfiguraci SAN nerestartovala Spusťte počítač pomocí alternativního operačního systémuÚložiště Služby
917314Souborový Server Správce prostředků hlásí, že úlohy nebudou reagovat při spuštění mnoho úlohy v systému Windows Server 2003 R2Služby úložiště
921597Kontrola chyb dojde k chybě pevného disku objektu opakovaně zmizí a znovu se objeví v Windows Server 2003: "0x8E" nebo "0x19"Služby úložiště
922244Nelze použít Virtual Disk Service 1.1 načíst informace o cestě MPIO nebo chcete-li nastavit Zásad na Vyrovnávání zatížení funkce MPIO pro logické jednotky v iSCSI poskytovatelé hardwaru v systému Windows Server 2003 R2Služby úložiště
922387Systému Windows Test kompatibility hardwaru pro pole selže při spuštění systému Windows Virtuální disková služba Server 2003 R2 1.1Služby úložiště
922529Při spuštění Windows Server 2003 Service Pack 1-based počítač na kterém více minifiltry jsou nainstalovány, počítač přestane reagovatÚložiště Služby
923076Aktualizace verze nástroje oddílu disku pro systém Windows Server 2003 je k dispoziciSlužby úložiště
923554Asr_fmt.exe během zálohu automatického obnovení systému (ASR) v clusteru dojde k chybě proces uzel na počítači se systémem Windows Server 2003 SP1Služby úložiště
923557VDS hardware Zprostředkovatel nemůže získat objekt platný disku pro logické jednotky v systému Windows Server 2003Služby úložiště
923628Oprava: Zálohování aplikace přestane reagovat při zálohování používající svazek snímek v systému Windows Server 2003 s aktualizací SP1Služby úložiště
924281ID události: 271 dojde k vytvoření svazku pomocí Průvodce zřizování úložiště v Windows Storage Server 2003: "Plug and Play operace nemůže být dokončení"Služby úložiště
925117Chybová zpráva Při generování sestavy "Soubory podle vlastníka" v správce prostředků souborového serveru Management console na počítači se systémem Windows Server 2003 R2: "neočekávanou došlo k chybě"Služby úložiště
811211Vaše víceprocesorový počítač se systémem Microsoft Windows 2000 Server nebo počítač s více procesory Počítače se systémem Server 2003 Windows může přestat reagovat a může klávesnice nefunguje správněTerminálový Server
896679Stín odpojení relace mezi dvěma webové klientské počítače se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XPTerminálový Server
899266Chybová zpráva Při pokusu vložit data do aplikace Excel 2003 během relace Terminálové služby: "Nelze vyprázdnit schránku"Terminálový Server
899591MS05-041: Chyba zabezpečení v protokolu RDP může umožnit odmítnutí službyTerminálový Server
900090Zařazování tisku operace v počítači se systémem Windows Server 2003 Terminálové služby (TS) je pomalý Pokud klienti typu tenký klient připojení ke vzdálené ploše použít tiskárnu přesměrováníTerminálový Server
901115Terminál Klientský počítač služby mohou provádět pípnutí zvuky po připojení k systému Windows Počítače se systémem Server 2003 Service Pack 1Terminálový Server
905687Windows Server Terminálový server se systémem 2003 v doménové struktuře nelze získat licenci z licence Server v jiné doménové struktuře.Terminálový Server
905888Nevracení paměti Pokud program volá instance dochází v procesu Wmiprvse.exe Funkce "CWin32_TerminalService::ExecQuery" v systému Windows Server 2003Terminálový Server
906207Terminál Správce licencování služby může zastavit při přidání nové licence v počítači Brazilská portugalština verze systému Windows Server se systémem 2003Terminálový Server
908011Nelze použít Nastavení Zásady skupiny nastavit stejný povinný profil pro všechny terminálu Uživatelé služby Windows Server 2003Terminálový Server
910088Terminál Nástroj Správa licencí serveru může být neočekávaně po instalaci systému Windows Server 2003 Service Pack 1 na terminálovém serveruTerminálový Server
911288Klient počítač neobdrží trvalé licence klientského přístupu vázané na zařízení v systému Windows Server systémem 2003 licenční serverTerminálový Server
911913Jak přesměrovat na výchozí tiskárně klienta Terminálové služby systému Windows Server 2003 Relace terminálového serveruTerminálový Server
913948Relace Funkce přesměrování nefunguje správně v systému Windows Server 2003 servery, které mají povolen Terminálový ServerTerminálový Server
914539Terminál Objekt serveru a objekt relace terminálového serveru pro Windows Server 2003 Terminal Server nejsou k dispozici při použití nástroje Sledování výkonu na vzdálený počítačTerminálový Server
915947Není možné připojení k terminálovému serveru se systémem Windows Server 2003 při vzdálené plochy Rozlišení obrazovky ovládací prvek ActiveX připojení webu je vyšší než 1600 ve 1200 obrazové body v klientském počítačiTerminálový Server
916667IBM DB2 program přestane reagovat v počítači se systémem Windows Server 2003 s Terminálovou službouTerminálový Server
917046Oprava: Nelze připojení na server Citrix Presentation Server instance klienta typu Citrix ICA, běží na systému Windows Server 2003 Service Pack 1 počítačTerminálový Server
918679Není možné připojení k terminálovému serveru se systémem Windows Server 2003 po obrazovce rozlišení pro ovládací prvek ActiveX vzdálené plochy webové připojení je vyšší než 1600 x 1200 pixelůTerminálový Server
923035Chyba Stop zpráva při odhlášení klienta Terminálové služby z relace na serveru se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1: "Stop 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)"Terminálový Server
922508Terminálové servery nemůže najít licenční servery, při použití "používá Terminálový Server zadané licenční servery" nastavení zásadTerminálový Server
920685MS06-053: Chyba zabezpečení služby indexování umožňuje cross-site skriptovánízabezpečení
896667Může být Nelze otevřít konzolových aplikací v systému Windows Server 2003 počítačUživatel
907966Windows Server počítač se systémem 2003 dojde k chybě a potom generuje následující chybová zpráva: "STOP: 0X0000008E"Uživatel
911021Může dojít k chybám Při spuštění 32bitového programu v počítači se systémem 64bitové verze Windows Server 2003 nebo v počítači se systémem Windows XP Professional x 64 EditionUživatel
917709Panel jazyků zmizí z obrazovky při spuštění programu v režimu celé obrazovky počítače se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1)Uživatel
917910Terminál rozložení klávesnice IME server se liší od klientského počítače při můžete vzdáleně přihlášení k terminálovému serveru se systémem Windows Server 2003 SP1Uživatel
918120Chybová zpráva Při pokusu o přihlášení k terminálovému serveru se systémem Windows Server 2003: "STOP 0X000000C2 0X00000007, 0X00001163, 0X42040001, 0x88990be8 "Uživatel
918184Systému Windows Panel jazyků se neočekávaně ukončí při spuštění prezentace Citrix Server publikované aplikace v počítači se systémem Windows Server 2003 SP1, spuštění Terminálové službyUživatel
920192Chybová zpráva v modulu win32k! xxxMenuWindowProc + b4f proces v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP: "Stop 0x0000008e"Uživatel
921484Chybová zpráva Při spuštění aplikací rozhraní CGI v počítači se systémem Internetová informační služba 6.0: "HTTP 502.2 - Chyba v CGI aplikace"Uživatel
923630Windows Server Terminálový server se systémem 2003 přestane reagovat na nové žádosti o připojení a nezobrazí přihlašovací oknoUživatel
925486MS06-055: Chyba zabezpečení v jazyce Vector Markup Language by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníVML
929969MS07-004: Chyba zabezpečení v jazyce Vector Markup Language by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduVML
898715Aktualizace programu Instalační služba Windows Installer 3.1 je k dispozici pro systém Windows Server 2003 SP1 a 64bitové edice systému Windows XPInstalační služba Microsoft Windows Installer
900730Na Pokud používáte tichý režim není nastavena vlastnost PrimaryVolumeSpaceRemaining Nainstalujte opravu hotfix v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XPInstalační služba Windows Installer
904023Oprava: Může Zobrazí okno se zprávou při pokusu o instalaci programu Windows Messenger 5.1 v Bezobslužný režim systému Windows Server 2003 SP1 nebo Windows XP SP2Systém Windows Instalační program
906219Systému Windows Při použití parametru příkazového řádku opravy nenainstaluje instalační balíček Zkuste nainstalovat balíček v systému Windows Server 2003 nebo v systému Windows XPInstalační služba Windows Installer
906668Instalace může dojít k selhání při pokusu nainstalovat na disk, který je větší přípojný bod SMS než 1 terabajt v počítači se systémem Windows Server 2003Systém Windows Instalační program
914810Automatické Aktualizace může přestat reagovatInstalační služba Windows Installer
916089Oprava: Při můžete Spusťte službu Windows Update k vyhledání aktualizací, které používají Instalační služba Windows Installer, včetně Aktualizace sady Office, využití procesoru může dosáhnout 100 procent, pro prodloužena obdobíInstalační služba Windows Installer
917465Msimsp.exe nástroj může generovat chybu zásobníku na systémem Windows Server 2003 počítačInstalační služba Windows Installer
921296Všechny aplikace informace o aktualizaci je odebrána při odinstalaci pomocí nástroje Msizap.exe program z počítače se systémem WindowsInstalační služba Windows Installer
924876Při spuštění Instalační služba Microsoft Windows Installer (MSI) instalace systému Windows Server 2003 pomocí Msiexec.exe, může zobrazit chybová zpráva: "Chyba 1303."Systém Windows Instalační program
892313Oprava: Aktualizace Program Windows Media Player 9 Series a Windows Media Player 10Systém Windows Média
900343Oprava: Může zobrazí "0x80004005 Nespecifikovaná chyba" chybová zpráva při použití Microsoft MPEG-4 kodek videa verze 3 na serveru se systémem Windows Server 2003 Service Pack 1Windows Media
912379Oprava: Může zobrazit chybová zpráva z kompilátoru při kompilaci spravovaného systému Windows Project Media Services SDKWindows Media
917441Oprava: Windows Media Services 9 Series server registruje 408 stavový kód místo očekávané 200 stavový kód pro některé mobilní klientyWindows Media
917734MS06-024: Chyba zabezpečení v programu Windows Media Player by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu spuštěníWindows Media
917821Oprava: Windows Media Audio 9 hlasové kodeky únik stopových množství paměti při kódování a dekódovacího procesuWindows Media
918886Oprava: Windows Může se zobrazit dialogové okno chybové hlášení nebo může okno programu Windows Media Player 10 nečekaně zmizí při přenosu obsahu z online úložištěWindows Media
920140Novou funkcí je k dispozici pro Windows Media Services 9 Series, který umožňuje Správce serveru zakážete dopředu chyba oprava (FEC) pro datové proudy vysílání multicastSystém Windows Média
921108Oprava: Může zobrazí chybová zpráva při pokusu upravit některé soubory Windows Media pomocí Windows Media File Editor nebo úpravy aplikace, která je založena na média Windows Media Format SDKWindows Media
921134Oprava: Hostování aplikace může neočekávaně ukončit při otevření webové stránky, která obsahuje vložený ovládací prvek ActiveX programu Windows Media PlayerWindows Media
922814Oprava: Chyba zpráva při pokusu o kopírování zakoupený obsah nebo obsah odběru z online služeb na zařízení ověřena PlaysForSure: "0xC00D10BC - Windows Media Player nemůže synchronizovat soubor, protože zařízení musí být aktualizace"Windows Media
923641Oprava: Chyba Při rozbalení "Publikování" v Windows Media Services 9 Řada MMC snap-in po instalaci systému Windows Server 2003 R2: "MMC zjistila Chyba v modulu snap-in"Windows Media
924075MS06-078: Chyba zabezpečení ve formátu Windows Media Format by mohla umožnit vzdálené spuštění kóduWindows Media
888086Služba WMI může vrátit Hodnota 98 procent při každém dotazu vlastnost LoadPercentage v Systém Windows 2000Windows Management Instrumentation (WMI)
899095"0X8004101D (WBEM_E_UNEXPECTED) "Chyba je generována při pokusu o spuštění dotazu služby WMI v Windows Server 2003-počítači s více procesorySLUŽBY WMI
902346Oprava: Chyba Při použití dotazu Windows Management Instrumentation (WMI) k Registrace události rozhraní WMI v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Systém Windows XP: "0x80041032" a "0x80041003"SLUŽBY WMI
903931Na Win32_ServerSession Windows Management Instrumentation třída vrací nesprávné relace instance serveru v systému Windows Server 2003 počítačSLUŽBY WMI
906868Na "Win32_OperatingSystem WMI" třída může zobrazovat nesprávné hodnoty Parametr TotalVirtualMemorySize nebo pro parametr FreeVirtualMemory na Počítače se systémem Server 2003 WindowsSLUŽBY WMI
907510Chybová zpráva v Windows Server 2003 při spuštění dotazů proti sledování výkonu rozhraní WMI Zprostředkovatel: "WBEM_E_FAILED (0x80041001)"SLUŽBY WMI
913096Zobrazí se chybný chybová zpráva při provádění dotazu služby WMI proti ovladač systému Windows nebo dat Zprostředkovatel modelu jádra v systému Windows Server 2003SLUŽBY WMI
913538Čítač rozhraní WMI objekt je zrušena před klientského počítače můžete dokončit pomocí čítače výčtu objekt v počítači klienta se systémem Windows Server 2003 nebo systémem Windows XP počítačSLUŽBY WMI
915940Při spuštění MOM 2005 v počítači systémem Windows Server 2003 adaptér výkonu služby WMI proces používá veškerou dostupnou paměť a zdroje procesoruSLUŽBY WMI
919698ID události 40 chyby a kód chyby 0x80041002 v systému Windows Server 2003 při instalaci Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) ServerSLUŽBY WMI
920606Neúspěšné v systému Windows není odebrán instalace produktu Office Communications Server 2007 Počítače se systémem Server 2003SLUŽBY WMI
921909Výsledek kolekce dotaz Win32_LogicalDiskToPartition WMI nemusí obsahovat některé písmena jednotek v systému Windows Server 2003SLUŽBY WMI
923850Registru služby WMI poskytovatel nevrací data registru správné 32bitové programy na počítače se systémem verze systému Windows Server 2003 nebo Windows XP 64-bit Professional x 64 EditionSLUŽBY WMI
924779Rodiny Atribut Třída Win32_Processor WMI vrací nesprávné hodnoty pro některé procesory, které jsou spuštěny v počítači se systémem Windows Server 2003SLUŽBY WMI
924979Proces adaptér výkonu služby WMI mohou vyčerpat všechny prostředky procesoru v systému Windows Server 2003SLUŽBY WMI
924806Při klient odhlášení relace Terminálové služby na serveru se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 se zobrazí chybová zpráva Stop: "Stop 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)" 1SLUŽBY WMI
Tato aktualizace service pack také obsahuje opravy a aktualizace, které jsou obsaženy v systému Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Další informace o aktualizacích, které jsou obsaženy v systému Windows Server 2003 SP1 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824721 Seznam aktualizací v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Egenskaber

Artikel-id: 914962 – Seneste udgave 06/07/2013 04:56:00 – Udgave 4.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Storage Server 2003, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition

  • kbexpertiseinter kbmt KB914962 KbMtcs
Feedback