OPRAVA: Při použití funkce Windows.Open a zadání šířky okna větší, než je šířka obrazovky, se podřízené okno v aplikaci Internet Explorer 6 SP1 může otevřít na celou šířku obrazovky

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Předpokládejme následující situaci. Použijete metodu Window.Open k otevření podřízeného okna v aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1). Volání metody Window.Open určí šířku okna, která je větší než šířka obrazovky. V tomto případě se podřízené okno může otevřít na celou šířku obrazovky.

K tomuto problému dochází po nainstalování kumulativní bezpečnostní aktualizace MS05-038. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
896727 MS05-038: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
Řešení
Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je však určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu použijte pouze u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému.

Potřebujete-li odstranit tento problém, obraťte se na služby podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb podpory společnosti Microsoft a informace o poplatcích za poskytnutí podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za poskytnutí podpory účtovány, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft potvrdí, že tato zvláštní oprava odstraní vaše potíže. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory.

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Browseui.dll6.0.2800.18071,017,8561. března 200621:52
Další informace
Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Aby bylo možné použít opravu hotfix, je třeba upravit klíč registru. Úpravu klíče registru provedete následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Klíč.
 4. Zadejte příkaz FEATURE_WINDOW_DEFWINDOWPROCSIZING a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku FEATURE_WINDOW_DEFWINDOWPROCSIZING, přejděte na příkaz Nový a klepněte na položku Hodnota DWORD.
 6. Zadejte iexplore.exe a stiskněte klávesu ENTER.
 7. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku iexplore.exe, klepněte na příkaz Změnit, zadejte hodnotu 0 do pole Údaj hodnoty a potom klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1.
Vlastnosti

ID článku: 915113 - Poslední kontrola: 01/16/2015 16:42:22 - Revize: 3.2

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbfix kbbug kbmsccsearch kbpubtypekc KB915113
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)