Chybové zprávy, které se mohou zobrazit při stahování balíčku aktualizací softwaru součástí MDAC (Microsoft Data Access Components) z webů Microsoft Update a Microsoft Windows Update

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Tento článek popisuje některé chybové zprávy, které se mohou zobrazit při stahování balíčku aktualizací softwaru součástí MDAC (Microsoft Data Access Components) z webů Microsoft Update a Microsoft Windows Update.
Další informace

Zpráva 1

17001
Tato chybová zpráva se zobrazí, zjistí-li instalační program chybovou podmínku, která nesplňuje požadavky konkrétnějších chybových zpráv. Pokud se tato chybová zpráva zobrazí, zjistěte příčinu chybové podmínky v souboru protokolu systému Windows. Před dalším spuštěním instalačního programu nejprve opravte chybovou podmínku.

Zpráva 2

17010
Tato chybová zpráva se zobrazí, zjistí-li instalační program, že stažená aktualizace softwaru je určena pro jinou verzi součástí MDAC, než je verze nainstalovaná v počítači. K této chybě dochází, poruší-li se zjišťovací logika klientského programu systému Windows Update nebo Microsoft Update. Pokud se tato chybová zpráva zobrazí, přejděte na web pro stahování a stáhněte balíček aktualizace softwaru, který přesně odpovídá nainstalované verzi součástí MDAC.

Zpráva 3

17011
Tato zpráva se zobrazí, pokud jsou soubory produktu, které jsou nainstalované v počítači, na různých úrovních aktualizace softwaru. Instalační program kontroluje několik základních souborů součástí MDAC a zjišťuje, zda jsou na stejné úrovni aktualizace softwaru. Tato chyba nastane, zjistí-li instalační program, že tyto základní soubory nejsou na stejné úrovni aktualizace softwaru. Toto chování je známo jako chybový stav vyvolaný různými verzemi souborů (mixed stack). Pokud se tato chybová zpráva zobrazí, nainstalujte novější verzi součásti MDAC, než je verze, která je v počítači nainstalována.

Zpráva 4

17020
Klientský program systémů Windows Update a Microsoft Update nejprve zjišťuje jazykovou verzi instalace součástí MDAC. Používaný klientský program potom nabídne správný balíček aktualizace softwaru pro tento jazyk. Klíč registru, který klientský program používá při určování jazykové verze, však nemusí být nastaven. Není-li klíč registru nastaven, stáhne klientský program balíček aktualizace softwaru pro součásti MDAC pro jazykovou verzi operačního systému.

Jazyková verze instalace součástí MDAC a jazyková verze operačního systému jsou obvykle stejné. V takovém případě se tato chybová zpráva nezobrazí. Někdy se však jazyková verze instalace součásti MDAC a jazyková verze operačního systému mohou lišit. Můžete například spustit anglickou verzi serveru Microsoft SQL Server spolu s anglickou verzí součástí MDAC v japonském operačním systému. Tento případ je podporován.

V tomto případě instalační program aktualizaci softwaru nenainstaluje. Aktualizuje místo toho klíč registru LocVer na jazykovou verzi instalace součástí MDAC. Potom se zobrazí tato chybová zpráva.

Tento problém se vyřeší automaticky. Následující den nabídne klientský program správný balíček aktualizace softwaru pro jazykovou verzi instalace součástí MDAC.

Poznámka: Pokud logická chyba v klientském programu způsobí, že se tato zpráva zobrazuje opakovaně, přejděte na web pro stahování a stáhněte balíček aktualizace softwaru, který přesně odpovídá jazykové verzi instalace součástí MDAC.

Zpráva 5

17030
Tato zpráva se zobrazí, zjistí-li instalační program, že soubor, který se pokouší nahradit, má vyšší číslo verze než náhradní soubor v balíčku. Toto chování je dalším případem chybového stavu vyvolaného různými verzemi souborů (mixed stack). Pokud se tato chybová zpráva zobrazí, nainstalujte novější verzi součástí MDAC, než je verze, která je v počítači nainstalována. Řešení této chyby je stejné jako u zprávy 3. Jedná se o závažnou chybu.

Zpráva 6

17031
Tato zpráva se zobrazí, zjistí-li instalační program, že soubor, který se pokouší nahradit, v počítači chybí. Tento problém obvykle zabrání instalaci. V některých případech nicméně instalační program aktualizace softwaru součástí MDAC tento problém opraví. Pokud ho neumí opravit, zobrazí se tato chybová zpráva.

Zpráva 7

17032
Součásti MDAC používají kumulativní model obsluhy. Jinak řečeno, každá aktualizace softwaru pro určitou verzi součástí MDAC obsahuje všechny dříve vydané aktualizace softwaru pro tuto verzi. Proto nelze aktualizaci softwaru součástí MDAC odinstalovat bez předchozí odinstalace všech novějších aktualizací softwaru součásti MDAC. Tato chybová zpráva se zobrazí, zjistí-li instalační program, že jste se pokusili odinstalovat aktualizaci softwaru v rozporu s tímto omezením.

Zpráva 8

17040
Tato chybová zpráva se zobrazí, zjistí-li instalační program, že jste po změně, která vyžaduje restartování, nerestartovali počítač. Fronta PFR (Pending File Renames) je klíč registru. Tato fronta sleduje soubory, které je nutno při restartování počítače nahradit nebo odstranit. Zjistí-li instalační program, že změna souboru v této frontě ovlivní některou ze součástí MDAC, proces instalace se zastaví. Proces instalace nemůže pokračovat, dokud nerestartujete počítač. Po restartování počítače bude fronta PFR vymazána. Zobrazí-li se tato chybová zpráva, vyřešte problém restartováním počítače. Pak spusťte instalační program znovu.
chyba wu mu instalace
Vlastnosti

ID článku: 915731 - Poslední kontrola: 01/16/2015 16:42:46 - Revize: 4.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.7, Microsoft Update

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbinfo KB915731
Váš názor