Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

MS06-021: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS06-021, který obsahuje všechny podstatné informace o aktualizaci zabezpečení. Najdete zde i informace o souboru manifestu a možnosti nasazení. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu, navštivte následující web společnosti Microsoft: Poznámky
 • Ovládací prvky, u kterých se před načtením zobrazí výzva
  Poznámka: K těmto potížím dochází na webech, které nepoužívají doporučované techniky. Tyto potíže lze vyřešit pomocí technik popsaných na následujícím webu společnosti Microsoft: Některé ovládací prvky nejsou při načítání na web správně maskovány funkcí této aktualizace. Tyto ovládací prvky zahrnují prvky, které se používají v aplikaci Macromedia Shockwave Director a v přehrávačích Apple QuickTime Player a Virtools Web Player. Když systém Windows určí, že je ovládací prvek neaktivní, zobrazí systém před načtením ovládacího prvku uživateli výzvu.
 • Programy společnosti Siebel, které používají ovládací prvky ActiveX
  Aktualizace 912945 má vliv na všechny vysoce interaktivní klienty programu Siebel 7. Po instalaci této aktualizace musíte několikrát reagovat na požadavky programu Siebel, a to jedním klepnutím myši pro každý ovládací prvek ActiveX v programu. Společnosti Siebel a Microsoft hledají řešení tohoto problému. Produkt Siebel bude aktualizován pravděpodobně na jaře 2006. Další informace o aktualizacích produktu Siebel naleznete na následujícím webu podpory společnosti Siebel:Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost kontaktních informací jiných výrobců.
 • Ovládací prvky ActiveX, které používají platformu Java Platform, Standard Edition 1.3 nebo Standard Edition 1.4
  Po klepnutí na ovládací prvek apletu ActiveX v aplikaci, která spouští ovládací prvek apletu pomocí platformy Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 nebo J2SE 1.4, nepřejde fokus na ovládací prvek apletu. Aby došlo k určení fokusu, je třeba na tento ovládací prvek klepnout ještě jednou. Fokus se chová správně ve verzi J2SE 1.5. Chcete-li získat nejnovější verzi platformy J2SE, přejděte na následující web společnosti Sun Microsystems, Inc.: Informace o technikách, které můžete použít, abyste zajistili fungování ovládacích prvků ActiveX bez interakce uživatele, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Součástí kumulativní aktualizace zabezpečení 910620 jsou opravy zabezpečení popsané v bulletinu zabezpečení MS06-004
  Tato kumulativní aktualizace také obsahuje opravy hotfix pro aplikaci Microsoft Internet Explorer vydané po publikování bulletinů zabezpečení MS04-004 a MS04-038.
 • Jestliže není nainstalována kumulativní aktualizace 873377 či 889669 nebo oprava hotfix pro aplikaci Internet Explorer vydaná po publikování bulletinu zabezpečení MS04-038 a chcete nainstalovat opravy hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace 896727, je nutné postupovat podle pokynů v článku 897225 znalostní báze Microsoft Knowledge Base. V opačném případě budou všechny nainstalované opravy hotfix pro aplikaci Internet Explorer odebrány.
  897225 Instalace oprav Hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1
 • Problém s výkonem je vyřešen
  Pokud stránka obsahuje mnoho ovládacích prvků ActiveX, které vyžadují aktivaci, může být vykreslování stránky výrazně pomalejší. Tento problém je vyřešen a zabývá se jím kumulativní aktualizace 916281 aplikace Internet Explorer.
 • Problém s ovládacími prvky rozhraní Microsoft.NET je vyřešen
  Bylo zjištěno několik případů porušení přístupu na stránky obsahující ovládací prvky WinForms rozhraní .NET. Tento problém je vyřešen a zabývá se jím kumulativní aktualizace 916281 aplikace Internet Explorer.
 • Při otevření souborů PDF pomocí adres URL protokolu HTTPS se v případě kombinovaného obsahu zobrazí dialog upozornění zabezpečení.
  Tento problém je vyřešen. V některých případech se po použití aktualizace 912945 zobrazí dialog upozornění zabezpečení v případě zobrazení kombinovaného obsahu. Tento problém se vyskytuje při pokusu o otevření souboru PDF pomocí adres URL protokolu HTTPS. Tímto problémem se zabývá kumulativní aktualizace 916281 aplikace Internet Explorer.
 • Aplikace Internet Explorer nepovoluje ovládací prvky ActiveX dynamicky vkládané do stránky HTML binárním chováním.
  Tento problém je vyřešen. Po instalaci aktualizace zabezpečení 912812 (MS06-013) nepovoluje aplikace Internet Explorer ovládací prvky ActiveX dynamicky vkládané do stránky HTML binárním chováním. Tímto problémem se zabývá kumulativní aktualizace 916281 aplikace Internet Explorer.Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  917783 OPRAVA: Po instalaci aktualizace zabezpečení MS06-013 nepovoluje aplikace Internet Explorer ovládací prvky ActiveX dynamicky vkládané do stránky HTML binárním chováním. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Aktualizace obsažené ve všech balíčcích aktualizace zabezpečení 910620

 • 896156 OPRAVA: Při dynamickém odebrání prvku HTML z webové stránky může dojít k tomu, že aplikace Internet Explorer 6 přestane reagovat a zobrazí se chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 917772 Aplikace Internet Explorer 6 je neočekávaně ukončena při spuštění programu, který používá ovládací prvek webového prohlížeče k procházení rozhraním IHTMLStyleSheetsCollection (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • 905498 OPRAVA: V počítači s nainstalovanou aktualizací Windows XP Service Pack 2 nebo Windows Server 2003 Service Pack 1 při prohlížení webové stránky v aplikaci Internet Explorer 6 neočekávaně nastane událost onbeforeunload (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Známé problémy
 • Po instalaci této aktualizace zabezpečení může dojít k chybě webových aplikací založených na skriptech ve stránkách. To je způsobeno chybou zabezpečení v jazyku JScript. Tato chyba byla vyřešena. Oprava je zahrnuta v nejnovější aktualizaci jazyka JScript. Další informace o této aktualizaci najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  917344 MS06-023: Chyba zabezpečení jazyka Microsoft JScript umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • V systémech Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 a Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 jsou aktualizace softwaru na panelu Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech uvedeny. Aktualizace softwaru se na panelu Přidat nebo odebrat programy zobrazují pod názvem produktu, ke kterému se vztahují. V systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 se na panelu Přidat nebo odebrat programy zobrazuje tato aktualizace v seznamu Windows XP – Aktualizace softwaru. V systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nezobrazuje panel Přidat nebo odebrat programy u této aktualizace údaj Nainstalováno. Proto se tato aktualizace nezobrazuje v pořadí, v jakém byla nainstalována. Namísto toho se tato aktualizace zobrazí na začátku seznamu Windows XP – Aktualizace softwaru.
 • Po instalaci této aktualizace zabezpečení může dojít k tomu, že se na některých discích DVD WMV HD (Windows Media High Definition Video) nezačnou přehrávat kapitoly po klepnutí na jejich název v přehrávači Microsoft Windows Media Player. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  884487 Po spuštění přehrávání kapitoly na některém disku WMV HD DVD v programu Windows Media Player se tato kapitola nepřehraje.
 • Ovládací prvky ActiveX se v aplikaci Internet Explorer nemusejí načítat očekávaným způsobem. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  909889 Vzhledem k podstatným změnám ochrany začleněným do kumulativní aktualizace zabezpečení 896688 (MS05-052) se ovládací prvky ActiveX nemusí v aplikaci Internet Explorer načíst očekávaným způsobem
 • Webová stránka obsahující ovládací prvek ActiveX se v aplikaci Internet Explorer nemusí načíst očekávaným způsobem. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  909738 Vzhledem k podstatným změnám ochrany začleněným do kumulativní aktualizace zabezpečení 896688 (MS05-052) se webová stránka, která obsahuje vlastní ovládací prvek ActiveX, nemusí v aplikaci Internet Explorer načíst očekávaným způsobem
 • Použití zástupných názvů již není v aplikaci Internet Explorer podporováno. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  906294 Po instalaci aktualizací zabezpečení, které jsou součástí kumulativní aktualizace 896727 (MS05-038), již v aplikaci Internet Explorer není podporováno použití zástupných názvů
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
aktualizace oprava_zabezpečení aktualizace_zabezpečení zabezpečení chyba zranitelnost slabé_místo nebezpečný útočník zneužít registr neověřený vyrovnávací_paměť přetečení přeběhnutí speciálně_formovaný rozsah speciálně_vytvořený odmítnutí služby DoS TSE WinNT Win2000
Eigenschaften

Artikelnummer: 916281 – Letzte Überarbeitung: 12/03/2007 05:53:00 – Revision: 3.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB916281
Feedback