Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizace klienta bezdrátové sítě pro systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Tento článek popisuje aktualizaci klienta bezdrátové sítě pro 32bitové verze systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2.

Tato aktualizace vylepšuje podporu možností standardu WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) v zásadách skupiny bezdrátových sítí. Tato aktualizace pomáhá zabránit klientovi bezdrátové sítě Windows v inzerování bezdrátových sítí ve vlastním seznamu upřednostňovaných sítí.
Další informace

Informace o aktualizaci

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace klienta bezdrátové sítě.

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Důležité: Pokud nainstalujete tuto aktualizaci do počítače používajícího sadu MUI (Multilingual User Interface), změní se jazyk uživatelského rozhraní na angličtinu. Při řešení tohoto problému postupujte takto:
 1. Stáhněte aktualizaci pro jazyk, který chcete používat, klepnutím na jeden z výše uvedených odkazů.
 2. Rozbalte opravu hotfix do nějaké složky pomocí parametru příkazového řádku /x. To provedete tak, že na příkazovém řádku zadáte následující příkaz:
  WindowsXP-KB917021-v3-x86-Kód_jazyka.exe /x
  Poznámka: Kód_jazyka jsou písmena v názvu souboru identifikující jazyk.
 3. Až budete vyzváni k zadání cílové složky, vyberte složku a klepněte na tlačítko OK.
 4. Ve složce SP2QFE uvnitř cílové složky zkopírujte soubor Sprunnnn.dll do složky %systemroot%\System32\Mui\nnnn.

  Poznámka: nnnn je kód označující jazyk. Tento kód je stejný v souboru Sprunnnn.dll a ve složce %systemroot%\System32\Mui\nnnn.
 5. Přejmenujte soubor Sprunnnn.dll jako Xpsp3res.dll.
 6. Tyto kroky opakujte pro případné všechny další jazyky, které v počítači používáte.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musí být v počítači nainstalovaný systém Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace můžete být vyzváni k restartování počítače.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nahrazuje opravu hotfix 893357.

Aktualizaci prvku WPA2 Information Element není nutné instalovat do počítačů, ve kterých je nainstalovaný systém Windows XP Service Pack 2 a aktualizace klienta bezdrátové sítě.

Další informace o aktualizaci prvku WPA2 Information Element naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
893357 K dispozici je aktualizace standardu WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)/prvku WPS IE (Wireless Provisioning Services Information Element) pro systém Windows XP Service Pack 2

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Ndisuio.sys5.1.2600.297714,59218-Aug-200609:36x86SP2
Netshell.dll5.1.2600.29771,705,47218-Aug-200612:37x86SP2
Wzcdlg.dll5.1.2600.2977383,48818-Aug-200612:37x86SP2
Wzcsapi.dll5.1.2600.297752,73618-Aug-200612:37x86SP2
Wzcsvc.dll5.1.2600.2977476,16018-Aug-200612:37x86SP2
Xpsp3res.dll5.1.2600.2977210,94418-Aug-200609:16x86SP2

Podpora standardu WPA2 v nastavení zásad skupiny bezdrátových sítí

Počítač s nainstalovanou aktualizací standardu WPA2/prvku WPS IE umožňuje uživatelům ruční konfiguraci možností ověřování a šifrování pomocí standardu WPA2. Dokud však není nainstalována aktualizace klienta bezdrátové sítě, nemohou správci sítě centrálně konfigurovat možnosti standardu WPA2 pomocí uzlu Zásady bezdrátové sítě (IEEE 802.11) ze zásad skupiny Konfigurace počítače. Počítače se systémem Windows XP Service Pack 2 a nainstalovanou aktualizací klienta bezdrátové sítě mohou použít tyto možnosti konfigurace při konfiguraci počítačů pomocí zásad skupiny Konfigurace počítače.

Pokud chcete nakonfigurovat nastavení ověřování WPA2 pro bezdrátové klienty se systémem Windows XP s aktualizací SP2, musí být klientské počítače členy domény služby Active Directory serveru Windows Server 2003. V klientech musí být také nainstalovaná aktualizace bezdrátového klienta pro systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2. Nastavení ověřování WPA2 je nutné nakonfigurovat z modulu snap-in Editor objektů Zásady skupiny v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server s kódovým názvem Longhorn. Příklad konfigurace v testovací laboratoři naleznete v článku Windows Vista Wireless Networking Evaluation Guide (Průvodce vyhodnocením práce s bezdrátovou sítí v systému Windows Vista). Tento článek naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Změny v sítích bez všesměrového vysílání

V systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 se pokusí služba WAC (Wireless Auto Configuration) nalézt bezdrátové sítě vysílající svůj název, který odpovídá názvu v seznamu upřednostňovaných bezdrátových sítí. Pokud žádná síť neodpovídá upřednostňované bezdrátové síti, odesílá služba WAC zkušební požadavky, aby zjistila, zda upřednostňované sítě nejsou sítě bez všesměrového vysílání. Tímto způsobem inzeruje klient bezdrátové sítě systému Windows XP svůj seznam upřednostňovaných bezdrátových sítí. Pozorovatel by mohl sledovat tyto zkušební požadavky a nakonfigurovat bezdrátovou síť s názvem, který odpovídá některé upřednostňované bezdrátové síti. Pokud tato bezdrátová síť není zabezpečená, mohla by umožnit neoprávněná připojení k počítači.

Aktualizace klienta bezdrátové sítě umožňuje konfigurovat bezdrátové sítě jako sítě všesměrového vysílání nebo sítě bez všesměrového vysílání. Služba WAC (Wireless Auto Configuration) navíc odesílá zkušební požadavky pouze pro sítě bez všesměrového vysílání.

Při konfiguraci bezdrátových sítí v systému Windows XP můžete pro bezdrátovou síť zadat, že je to síť bez všesměrového vysílání, na kartě Přidružení v dialogovém okně vlastností bezdrátové sítě. Chcete-li bezdrátovou síť zadefinovat jako síť bez všesměrového vysílání, zaškrtněte políčko Připojit, i když tato síť nevysílá pod polem Síťový název (SSID). V počítači se systémem Windows Vista nebo Microsoft Windows Server s kódovým názvem Longhorn můžete pro bezdrátovou síť zadat, že je to síť bez všesměrového vysílání, také pomocí uzlu Zásady bezdrátové sítě (IEEE 802.11) ze zásad skupiny Konfigurace počítače.

Změny způsobu parkování

V počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 může služba WAC (Wireless Auto Configuration) vytvořit náhodný název bezdrátové sítě a uvést adaptér bezdrátové sítě do režimu infrastruktury. Tato operace je označována jako parkování adaptéru bezdrátové sítě. V tomto případě není síťový adaptér připojený k žádné bezdrátové síti. Bezdrátový adaptér přesto pokračuje ve vyhledávání upřednostňovaných bezdrátových sítí každých 60 sekund.

Některé ovladače adaptérů bezdrátové sítě mohou interpretovat tuto operaci parkování jako požadavek na připojení k bezdrátové síti. Proto mohou tyto ovladače odesílat zkušební požadavky a hledat síť s oním náhodným názvem. Operace parkování nepředává ovladači žádnou konfiguraci zabezpečení a tato náhodná bezdrátová síť může být tudíž otevřený systém – ověřená bezdrátová síť, která nepoužívá šifrování. Pozorovatel by mohl sledovat tyto zkušební požadavky a navázat připojení k zaparkovanému klientovi bezdrátové sítě systému Windows XP.

V počítači s nainstalovanou aktualizací klienta bezdrátové sítě požadavek na parkování adaptéru bezdrátové sítě zahrnuje konfiguraci zabezpečení, která používá náhodný šifrovací klíč. Tato konfigurace zabezpečení používá nejbezpečnější šifrovací metodu, kterou podporuje daný adaptér bezdrátové sítě. Pokud adaptér bezdrátové sítě podporuje standard WPA2, konfigurace zabezpečení použije šifrování AES (Advanced Encryption Standard) v kombinaci se 128bitovým šifrovacím klíčem. Pokud adaptér bezdrátové sítě podporuje standard WPA, ale nepodporuje standard WPA2, konfigurace zabezpečení použije šifrování TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) v kombinaci se 128bitovým šifrovacím klíčem. Pokud adaptér bezdrátové sítě podporuje standard WEP (Wired Equivalent Privacy), ale nepodporuje standardy WPA2 ani WPA, konfigurace zabezpečení použije šifrování WEP v kombinaci se 128bitovým šifrovacím klíčem.

Změny pro sítě ad hoc

V počítači, ve kterém není nainstalovaná aktualizace klienta bezdrátové sítě, se služba WAC (Wireless Auto Configuration) automaticky pokusí o připojení ke všem bezdrátovým sítím v seznamu upřednostňovaných sítí, ke kterým se již dříve připojila. Pokud nejsou k dispozici žádné sítě v režimu infrastruktury, odesílá služba WAC (Wireless Auto Configuration) zkušební požadavky a pokouší se připojit k první bezdrátové síti ad hoc ze seznamu upřednostňovaných sítí. Pozorovatel by mohl sledovat tyto zkušební požadavky a navázat nezabezpečené připojení s klientem bezdrátové sítě systému Windows.

V počítači s nainstalovanou aktualizací klienta bezdrátové sítě neodesílá služba WAC (Wireless Auto Configuration) zkušební požadavky za účelem připojení k nově vytvořeným bezdrátovým sítím ad hoc na seznamu upřednostňovaných sítí. Mnoho bezdrátových sítí ad hoc se vytváří jen pro dočasné připojení. Připojení k bezdrátové síti v režimu ad hoc je proto nyní třeba iniciovat ručně v dialogovém okně Výběr bezdrátové sítě.

Další informace o terminologii používané při popisu aktualizací softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
gp
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 917021 - Poslední kontrola: 12/09/2015 05:14:31 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbhotfixserver kbqfe KB917021
Váš názor