Nasazení aktualizace zabezpečení MS06-017 pro rozšíření FrontPage 2002 Server Extensions pomocí nástroje Extended Security Update Inventory Tool serveru Systems Management Server

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Tento článek popisuje postup nasazení aktualizace zabezpečení MS06-017 pro rozšíření FrontPage 2002 Server Extensions pomocí nástroje Extended Security Update Inventory Tool serveru Microsoft Systems Management Server (SMS). Chcete-li postup provést, řiďte se pokyny v části Další informace.

Nástroj Extended Security Update Inventory Tool pouze zjišťuje, zda je aktualizace zabezpečení MS06-017 potřeba. Nasazení je nutno provést standardním postupem distribuce softwaru serveru SMS.

Poznámky
  • Tento článek se týká pouze rozšíření FrontPage 2002 Server Extensions staženého z webu, je-li stažené rozšíření nainstalováno v operačních systémech Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 nebo v 64bitové verzi systému Microsoft Windows Server 2003.
  • Nástroj Extended Security Update Inventory Tool je verzí nástroje Enterprise Scan Tool, která je specifická pro server SMS. Odkaz na web společnosti Microsoft, z něhož lze stáhnout nástroj Extended Security Update Inventory Tool, je uveden v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, který popisuje nástroj Enterprise Scan Tool.
Další informace

Použití nástroje Extended Security Update Inventory Tool

Chcete-li nástroj Extended Security Update Inventory Tool použít k detekci, musíte ho nainstalovat nebo aktualizovat (pokud již nainstalován je).

Po aktualizaci distribučních bodů ověřte, zda bylo oznámení nástroje Extended Security Update Inventory Tool úspěšně spuštěno pro kolekci Všechny systémy nebo pro kolekci, kterou vybraly místní zásady.

Určení potřebnosti aktualizace zabezpečení MS06-017

Chcete-li rychle zjistit, zda počítače v daném prostředí potřebují aktualizaci zabezpečení MS06-017, použijte jednu z následujících metod:
  • Spusťte průvodce Distribute Software Updates Wizard. Ověřte, zda položka 911831 je v poli QNumber na stránce Add/Remove Updates (Přidat/Odebrat aktualizace) uvedena jako „Applicable“ (Lze použít).
  • Na serveru SMS spusťte sestavu Compliance by Bulletin-ID and Qnumber a ověřte, zda položka 911831 je uvedena jako „Applicable“ (Lze použít).
Pokud je položka 911831 v seznamu uvedena jako „Applicable“, počítače v daném prostředí potřebují aktualizaci zabezpečení MS06-017. Následující dotaz umožňuje vytvořit dynamickou kolekci obsahující všechny počítače, které položku 911831 uvádějí jako „Applicable“ (Lze použít):
select SMS_R_System.ResourceID,SMS_R_System.ResourceType,SMS_R_System.Name,SMS_R_System.SMSUniqueIdentifier,SMS_R_System.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_System.Client from SMS_R_System inner join SMS_G_System_PATCHSTATE on SMS_G_System_PATCHSTATE.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_PATCHSTATE.QNumbers = "911831" and SMS_G_System_PATCHSTATE.Status = "Applicable"

Nasazení aktualizace zabezpečení MS06-017

Chcete-li aktualizaci zabezpečení MS06-017 nasadit, postupujte takto:
  1. Stáhněte aktualizaci ručně z odkazu uvedeného v bulletinu zabezpečení.
  2. Vytvořte standardní balíček distribuce softwaru serveru SMS.
  3. Vytvořte oznámení, které používá dynamickou kolekci vytvořenou pomocí dotazu.
Při vytvoření softwarového programu, který v oznámení spouští nástroj, musíte na kartě Environment (Prostředí) zaškrtnout políčko Allow users to interact with program (Umožnit uživatelům interakci s programem).

Doporučujeme naplánovat pravidelné spouštění tohoto oznámení. Zajistíte tak, že všechny zranitelné počítače budou aktualizovány.

Po úspěšném spuštění oznámení můžete stav aktualizace v cílových počítačích ověřit pomocí kolekce, kterou jste vytvořili. Po aktualizaci všech ohrožených počítačů by kolekce neměla obsahovat žádný počítač.

Stav aktualizace cílových počítačů lze ověřit také spuštěním sestavy Compliance by Bulletin-ID and Qnumber na serveru SMS.

Další informace o standardních postupech distribuce softwaru na serveru SMS naleznete v příručce „Systems Management Server 2003 Operations Guide“. Tuto příručku naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Důležité: Průvodce SMS Distribute Software Updates Wizard můžete použít k nasazení a potvrzení dalších aktualizací zabezpečení, které používají typ vyhledávání nástroje Extended Security Update Inventory Tool. V takovém případě do balíčku nasazení nezahrnujte aktualizaci zabezpečení MS06-17. Tato aktualizace se nenainstaluje správně.
Odkazy
Další informace o získání nástroje Enterprise Scan Tool naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
894193 Získání a používání nástroje Enterprise Update Scan Tool
Další informace o nástroji Extended Security Update Inventory Tool naleznete v příručce „Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 Security Update Scan Tool Installation Guide". Tato příručka je součástí staženého nástroje Extended Security Update Inventory Tool. Chcete-li stáhnout nástroj Extended Security Update Inventory Tool, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 917138 - Poslední kontrola: 01/15/2015 17:48:26 - Revize: 1.3

Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions, Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbupdate kbsmsdistribution kbexpertisebeginner kbhowto KB917138
Váš názor