Oprava kompatibility ovládacích prvků ActiveX aplikace Internet Explorer pro soubor Mshtml.dll

Upozornění
Aktualizace popisovaná v tomto článku byla nahrazena novější aktualizací. Problém popsaný v tomto článku lze vyřešit instalací nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li nainstalovat nejnovější aktualizaci, navštivte následující web společnosti Microsoft: Další technické informace o nejnovější kumulativní aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Tento článek je určený pro odborníky v oblasti IT. Domácí uživatelé mohou navštívit následující web společnosti Microsoft, kde naleznou informace o příznacích, se kterými se mohou setkat:
Úvod
Společnost Microsoft vydává opravu kompatibility, která zakáže chování opravy ovládacích prvků ActiveX v aplikaci Microsoft Internet Explorer, která byla původně vydána 28. února 2006. Oprava ovládacích prvků ActiveX v aplikaci Internet Explorer je také součástí aktualizace zabezpečení aplikace Internet Explorer 912812 (Microsoft Security Bulletin MS06-013). Tato aktualizace má vliv na následující produkty:
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2),
 • Windows XP Professional x64 Edition,
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1),
 • Windows Server 2003 pro počítače s procesory x64,
 • Windows Server 2003 s aktualizací SP1 pro počítače s procesory Itanium.
Poznámka: Tato aktualizace se netýká systému Windows Vista.

Tato aktualizace byla popisována v nápovědě k zabezpečení (Microsoft Security Advisory) 912945: Aktualizace nesouvisející se zabezpečením pro aplikaci Internet Explorer. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
912945 Aktualizace ovládacího prvku ActiveX aplikace Internet Explorer
Součástí této opravy kompatibility jsou následující aktualizace:
 • oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer v systému Windows XP SP2,
 • oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer v systému Windows Server 2003 SP1,
 • oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer v systému Windows Server 2003 SP1 pro procesory Itanium,
 • oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer v systému Windows Server 2003 pro procesory x64,
 • oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer v systému Windows XP Professional x64 Edition.

Informace o novém vydání

Oprava kompatibility byla znovu vydána 20. dubna 2006. Pokud jste již nasadili původní vydání této opravy kompatibility a nedochází k žádným problémům, nemusíte tuto opravu kompatibility znovu nasazovat.

Toto nové vydání opravy kompatibility řeší problémy se zobrazením ovládacích prvků ActiveX vyvinutých v jazyce Microsoft Visual Basic. Aktualizace zabezpečení 912812 (bulletin o zabezpečení MS06-013 společnosti Microsoft) může skriptu VBScript zabránit v ovládání viditelnosti těchto ovládacích prvků ActiveX. Pokud byl například ovládací prvek ActiveX skryt pomocí atributu elementu DHTML visibility:hidden a později je vlastnost atributu skriptem nastavena na hodnotu visibility:visible, ovládací prvek ActiveX se nezobrazí.

Tento problém se zobrazením ovládacích prvků ActiveX vyvinutých v jazyce Microsoft Visual Basic je v současné době zkoumán a oprava tohoto problému může být zahrnuta v budoucí aktualizaci zabezpečení aplikace Internet Explorer.
Další informace
Pokud tuto opravu zabezpečení nasadíte, zakáže chování opravy ovládacích prvků ActiveX aplikace Internet Explorer, která je zahrnuta v aktualizaci KB912812. Aktualizace zabezpečení zahrnuté v aktualizaci KB912812 jsou stále přítomny a jsou funkční. Zakázáno je pouze chování opravy ovládacích prvků ActiveX aplikace Internet Explorer popsané v aktualizaci KB912945.Další informace o aktualizaci KB912812 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
912812 MS06-013: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
Tuto opravu kompatibility lze nainstalovat pouze do systémů, ve kterých je nainstalována dubnová kumulativní aktualizace aplikace Internet Explorer (KB912812). Pokusíte-li se nainstalovat tuto opravu do systému bez aktualizace 912812, instalace selže.

Důrazně doporučujeme instalovat tuto opravu kompatibility pouze v systémech, které jsou ovlivněny novou funkcí zavedenou aktualizací ovládacího prvku ActiveX aplikace Internet Explorer. Ovlivněné systémy jsou ty, v nichž uživatel závisí na webové stránce nebo na aplikaci, která byla ovlivněna aktualizací ovládacího prvku ActiveX aplikace Internet Explorer. Další informace o způsobu, jakým mohou být webové stránky nebo aplikace ovlivněny, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
912945 Aktualizace ovládacího prvku ActiveX aplikace Internet Explorer
Společnost Microsoft doporučuje svým partnerům otestovat ovlivněné webové aplikace a v případě potřeby provést změnu jejich návrhu. Majitelé aplikací, které vyžadují interakci uživatele s ovládacími prvky ActiveX, mohou pomocí několika technologií zamezit aktivaci uživatele. Další informace o těchto technologiích naleznete na následujícím webu služby MSDN:

Testování

Pro účely testování může být použit podklíč registru, který umožňuje zapnout dané chování ovládacího prvku ActiveX v aplikaci Internet Explorer. Tento podklíč registru a jeho hodnota jsou následující:
HKEY_LOCAL_MACHINE (nebo HKEY_CURRENT_USER)\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE\<název_procesu.exe>=(DWORD) 0x00000001
Za <název_procesu.exe> je třeba dosadit název procesu, pro který chcete povolit chování aktualizace ovládacích prvků ActiveX. Pokud byste například chtěli povolit chování aktualizace ovládacích prvků pro aplikaci Internet Explorer, za <název_procesu.exe> byste dosadili iexplore.exe.

Nasazení

Důrazně doporučujeme použít tuto opravu pouze v počítačích, ve kterých dochází k potížím s kompatibilitou mezi stávající aplikací a novým chováním zahrnutým v aktualizaci 912945 a popsaným v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 912812. V této části je uvedeno několik možností nasazení, nikoli však všechny. Postupujte podle standardního postupu pro nasazení v daném prostředí. Tento článek obsahuje několik podrobností, které jsou specifické pro toto nasazení. Tento článek však poukazuje jen na některé možnosti nasazení, ne všechny.

Proces nasazení se skládá z následujících kroků:
 1. Určete počítače, kterých se nasazení týká.
 2. Do těchto počítačů nainstalujte aktualizaci.

Požadavek restartovat počítač

Pokud je soubor Mshtml.dll během instalace používán, instalace této opravy zabezpečení může vyžadovat restartování počítače.

Určení počítačů pro nasazení aktualizace

Článek 917425 znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB917425) se týká počítačů, ve kterých došlo k potížím s kompatibilitou mezi chováním ovládacího prvku ActiveX aplikace Internet Explorer a jinou aplikací v počítači. Pokud chcete určit, zda se článek KB917425 týká daného počítače, pomocí nějakého programového nástroje, musíte použít metodu, která s jistotou určí, zda se v počítači nalézá daný software ovládacího prvku ActiveX. Správnou metodu vám pomůže určit dodavatel softwarové aplikace. Pokud chcete zjistit, zda se článek KB917425 týká daného počítače, ručně, použijte následující metody.
 • Použijte organizační jednotky služby Active Directory
  Pokud je prostředí podporováno adresářovou službou Active Directory a pokud existující organizační jednotka služby Active Directory obsahuje všechny počítače, na které se oprava vztahuje, použijte na organizační jednotku balíček aktualizací softwaru serveru Microsoft Systems Management Server (SMS).

  Poznámka: Aby bylo možné použít tuto metodu, musí být povoleno rozpoznání služby Active Directory serveru SMS.
 • Vytvořte vlastní kolekci pomocí funkce inventarizace softwaru serveru SMS
  V prostředích, která používají k nasazení softwaru do počítačů server SMS, může správce vytvořit vlastní kolekci, která vychází z libovolného počtu různých faktorů. Tyto faktory zahrnují dotaz na počítače, které obsahují ohrožený balíček softwaru. Dotaz může být založen na výsledcích inventarizace softwaru serveru SMS. Informace o nasazení inventarizace softwaru a vytváření vlastních kolekcí naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Vytvořte vlastní zjišťovací nástroj, který určí počítače, do kterých je třeba opravu nainstalovat
  Vytvořte skript nebo malý spustitelný program, který určí, zda počítač obsahuje ohrožený balíček softwaru. Tento nástroj může být spuštěn jako součást přihlašovacího skriptu, může být do počítače doručen jako balíček aktualizace softwaru serveru SMS, nebo může být nasdílen v interní síti, kde k němu budou mít uživatelé přístup.

Nasazení aplikace do určených počítačů

Použití serveru SMS

Pokud používáte k určení počítačů, které je třeba aktualizovat, organizační jednotky služby Active Directory nebo inventarizaci softwaru serveru SMS, můžete nasadit balíček 917425 do určených počítačů pomocí serveru SMS 2.0 a SMS 2003. V tom případě použijte funkci distribuce softwaru serveru SMS. Průvodce procesem na vysoké úrovni naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace získáte v příručce Systems Management Server 2003 Operations Guide. Tuto příručku naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Definiční soubor balíčků

Tato část zahrnuje obsah ukázkového definičního souboru balíčků (PDF), který vám pomůže vytvořit balíček distribuce softwaru a programy v konzole správce serveru SMS. Tak můžete použít server SMS k nasazení balíčku 917425.

Chcete-li použít ukázkový soubor PDF, zkopírujte následující text do souboru programu Poznámkový blok a uložte ho jako soubor KB917425.SMS. Vzniklý soubor zkopírujte do adresáře, do kterého jste uložili aktualizaci stažení.
[PDF]Version=2.0[Package Definition]Publisher=MicrosoftName=Compatibility Patch for Internet Explorer (KB917425)Language=ALLPrograms=WinXPx86,WS03x86,WS03IA64,WinXPWS03x64[WinXPx86]Name=(KB917425) Windows XP SP2CommandLine=WindowsXP-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (I386)Win NT (I386) MinVersion1=5.10.0000.0Win NT (I386) MaxVersion1=5.10.9999.9999[WS03x86]Name=(KB917425) Windows Server 2003 CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (I386)Win NT (I386) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (I386) MaxVersion1=5.20.9999.9999[WS03IA64]Name=(KB917425) Windows Server 2003 64-bit Itanium EditionCommandLine=WindowsServer2003-KB917425-ia64-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (IA-64)Win NT (IA-64) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (IA-64) MaxVersion1=5.20.9999.9999[WinXPWS03x64]Name=(KB917425) Windows Server 2003 and Windows XP x64 Edition CommandLine=WindowsServer2003.WindowsXP-KB917425-x64-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (x64)Win NT (x64) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (x64) MaxVersion1=5.20.9999.9999Win NT (x64) MinVersion2=5.20.3790.0Win NT (x64) MaxVersion2=5.20.9999.9999
Po uložení balíčků aktualizace a souboru PDF do stejného adresáře postupujte takto:
 1. Spusťte průvodce vytvořením balíčku podle definice. To můžete provést následujícím způsobem – klepněte pravým tlačítkem na libovolný existující balíček, klepněte na příkaz All Tasks (Všechny úkoly) a klepněte na možnost Create Package from Definition (Vytvořit balíček podle definice).
 2. Importováním souboru PDF vytvoříte balíček a programy, které chcete pro nasazení použít.
Poznámky
 • Nasazení na 64bitové klienty je podporováno pouze serverem SMS ve verzi SMS 2003 SP2 nebo novější. Pokud používáte starší verze serveru SMS, je nutné odstranit ze souboru PDF poslední dvě části (WS03IA64, WinXPWS03x64). Odstraňte i možnosti WS03IA64 a WinXPWS03x64 v řádku Programs= v části [Package Definition]=.
 • Pokud používáte server SMS k nasazení libovolné lokalizované verze této opravy, potřebujete vytvořit samostatnou verzi souboru PDF pro každý z používaných jazyků. Soubor PDF pro jinou jazykovou verzi vytvoříte nahrazením hodnoty řádku „CommandLine“ v ukázkovém souboru PDF hodnotou pro příslušný jazyk balíčku. V německé verzi systému Windows XP SP2 (x86) například použijte následující hodnotu.
  CommandLine=WindowsXP-KB917425-DEU.exe /quiet /norestart
Podrobné informace o tvorbě a nasazení balíčků naleznete v příručce Microsoft Systems Management Server 2003 Operations Guide.

Použití vlastní metody nasazení balíčku 917425

Předpokládejme, že skript nebo spustitelný program, který jste vytvořili za účelem určení počítačů, do kterých je potřebné nasazení balíčku 917425, našel ohrožený počítač. Skript nebo spustitelný program v tom případě může:
 • Spustit balíček 917425 ze sdíleného umístění na interní síti, kam jste balíček uložili.
 • Stáhnout balíček 917425 ze serveru pro stahování společnosti Microsoft. V tomto případě bude muset spuštění balíčku povolit uživatel.
 • Odkázat uživatele na umístění pro stažení balíčku 917425 (pokud chcete, aby uživatel instaloval balíček ručně).

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2 (SP2) a Windows XP Home Edition s aktualizací SP2 Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer v systému Windows Server 2003 SP1 Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer v systému Windows Server 2003 SP1 pro procesory Itanium Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer v systému Windows Server 2003 pro procesory x64 Oprava kompatibility pro aplikaci Internet Explorer v systému Windows XP Professional x64 Edition Datum vydání: 11. dubna 2006

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo novější atributy souboru. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Aplikace Internet Explorer v systému Windows Server 2003 SP1 pro procesory Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.26789,364,99212-Apr-200603:50IA-64SP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-Apr-200603:50x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26789,367,55212-Apr-200603:47IA-64SP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-Apr-200603:47x86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0638,68812-Apr-200603:55IA-64NoneNot Applicable

Aplikace Internet Explorer v systému Windows XP SP2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.2900.28833,053,56810-Apr-200604:22x86SP2SP2G
Mshtml.dll6.0.2900.28833,056,12810-Apr-200604:18x86SP2SP2Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-Oct-200523:12x86NoneNot Applicable

Aplikace Internet Explorer v systému Windows Server 2003 pro počítače s procesory x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.26785,987,84012-Apr-200603:49Not ApplicableSP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-Apr-200603:49x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26785,988,86412-Apr-200603:47Not ApplicableSP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-Apr-200603:47x86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0462,04812-Apr-200603:55Not ApplicableNoneNot Applicable

Aplikace Internet Explorer v systému Windows Server 2003 SP1
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.26783,150,84808-Apr-200603:11x86SP1SP1G
Mshtml.dll6.0.3790.26783,152,38408-Apr-200604:05x86SP1SP1Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-Oct-200523:13x86NoneNot Applicable

Technická podpora pro 64bitové verze systému Microsoft Windows

Pokud byl hardware dodán s již nainstalovanou 64bitovou verzí systému Microsoft Windows, technickou podporu a pomoc pro 64bitovou verzi systému Windows zajišťuje výrobce hardwaru. Je to z toho důvodu, že systém Windows XP x64 byl součástí dodaného hardwaru. Výrobce hardwaru mohl upravit instalaci systému Windows x64 pomocí jedinečných součástí. Mohl například zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon vlastního hardwaru. Společnost Microsoft bude přiměřeně nápomocna v případě, že potřebujete technickou pomoc s vydáním systému Windows x64. Pravděpodobně byste se však měli obrátit přímo na výrobce hardwaru. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí podpory k softwaru, který instaloval na hardware. Pokud jste zakoupili 64bitovou verzi systému Windows samostatně, například 64bitovou verzi systému Microsoft Windows Server 2003, technickou podporu poskytne společnost Microsoft.

Informace o systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Свойства

ИД на статията: 917425 – Последен преглед: 11/11/2013 09:04:00 – Редакция: 10.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • atdownload kbresolve kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbinfo KB917425
Обратна връзка