Při pokusu o zobrazení kalendáře služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "neošetřené výjimce byl generován během provádění aktuálního webového požadavku"

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:917545
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756Zálohování a obnovení registru v systému Windows


Oprava hotfix popisovaná v tomto článku není k dispozici v čínské ani japonské verzi produktu Microsoft Dynamics CRM.
Příznaky
Kalendář služby nelze zobrazit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Zobrazí se také následující chybová zpráva:
Neošetřená výjimka byl generován během provádění aktuálního webového požadavku. Informace týkající se Původ a umístění výjimku lze identifikovat trasování zásobníku výjimky níže.
Příčina
Tento problém nastane, když máte pracovní hodiny nastavit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a je splněna jedna z následujících podmínek:
  • Změnit časová pásma v počítači.
  • Změnit z letní čas na standardní čas nebo změnit ze standardního času na letní čas.
Řešení
Tento problém je vyřešen v kumulativní aktualizaci 1 Microsoft Dynamics CRM 3.0. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
922815Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je k dispozici
Další informace
Upozornění Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li povolit opravu hotfix, přidejte hodnotu DWORD ForceTimeZone následující podklíč registru:
HKLM\Software\Microsoft\MSCRM
Hodnota DWORD ForceTimeZone musí mít hodnotu 1 desítkové. Přidejte hodnotu DWORD ForceTimeZone, postupujte takto:
  1. Na serveru Microsoft Dynamics CRM klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na klíč registru HKLM\Software\Microsoft\MSCRM, klepněte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  3. Zadejte ForceTimeZone a stiskněte klávesu ENTER.
  4. Poklepejte na ForceTimeZone do pole Údaj hodnoty zadejte 1 a potom klepněte na tlačítko OK.
Tato oprava hotfix opravuje problém, přechod dopředu. Však pravděpodobně ručně opravit některé záznamy kalendáře. Pokud se zobrazí následující chybové zprávy při po otevřít záznam uživatele v aplikaci Microsoft Dynamics CRM klepněte na Pracovní dobu je nutné ručně opravit některé záznamy kalendáře.
Chybová zpráva 1
Požadavek SOAP se nezdařilo:
>Url:http://n30/MSCRMServices/calendar.asmx
>MethodName: rozbalit
>Odpověď: >
<? xml version = "1.0" encoding = "utf-8"? > >
<soap: Obálka xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" >
><soap:Body>
><soap:Fault>
><faultcode>soap: Server</faultcode>
><faultstring>System.web.Services.Protocols.SoapException: Server nemůže zpracovat požadavek.---&gt; System.InvalidOperationException: relativní opakování generovány interval, který není obsažen v oboru. >v Microsoft.Crm.Scheduling.RelativeRecurrenceRule.Expand (TimeIntervalCollection obory) >
Chybová zpráva 2
>CrmSoapExtension zjistil CrmException - sestava odeslána Watson: System.web.Services.Protocols.SoapException: Server nemůže požadavek zpracovat. ---> System.InvalidOperationException: relativní opakování generovány interval, který není obsažen v oboru. v Microsoft.Crm.Scheduling.RelativeRecurrenceRule.Expand (TimeIntervalCollection obory) v Microsoft.Crm.Scheduling.Engine.LeafCalendarRule.ExpandRecurrence (TimeIntervalCollection effectiveScopeIntervals, TimeIntervalCollection instanceIntervals, Int32 effectiveTimeZoneCode) v Microsoft.Crm.Scheduling.Engine.CalendarRule.Expand (TimeIntervalCollection scopeIntervals, TimeIntervalCollection instanceIntervals, Int32 fallbackTimeZoneCode)
Poznámka: Tyto chybové zprávy zobrazit, pokud povolíte nastavení DevErrors nebo zkontrolovat soubory protokolů trasování platformy.

Chcete-li vyřešit tento problém okamžitě, obraťte se na technickou podporu Microsoft. Úplný seznam telefonních čísel služeb podpory zákazníků společnosti a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu: Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.

Další informace o terminologii aktualizace softwaru klepněte na následující čísla následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
887283Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
crm3 crm30 crm3.0

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 917545 - Poslední kontrola: 12/09/2015 05:23:58 - Revize: 4.3

Microsoft CRM 3.0

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbfix kbbug kberrmsg kbhotfixserver kbqfe kbmbsmigrate KB917545 KbMtcs
Váš názor