Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis změn v obsahu služeb Software Update Services (SUS) a Windows Server Update Services (WSUS) v roce 2005

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Nyní je vhodné přejít ke službě Microsoft Windows Server Update Services (WSUS). Podpora služby Software Update Services (SUS) 1.0 bude ukončena. Služba WSUS poskytuje funkce dostupné ve službě SUS 1.0 a navíc následující možnosti:
 • Aktualizace zahrnující více než jen systém Windows
 • Možnosti hlášení a cílení
 • Větší kontrola správců nad procesem aktualizace
Další informace o službě WSUS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Tento článek se týká pouze aktualizací vydaných na webu Microsoft Windows Update. Tento článek se netýká aktualizací zabezpečení pro produkty, které nejsou podporovány službou Windows Update.
Souhrn
Tento článek je určen správcům serverů SUS a WSUS. Tento článek obsahuje kumulativní seznam změn v obsahu, které byly zpřístupněny pro servery SUS a WSUS. Správci mohou tento seznam použít jako stručný přehled změn v obsahu, ke kterým došlo v průběhu pravidelných synchronizací, a zároveň jako vysvětlení těchto změn. Tyto informace budou aktualizovány jak v průběhu vydání pravidelných aktualizací každé druhé úterý v měsíci, tak při každém vydání neplánované aktualizace. Tento článek obsahuje seznam změn provedených od 8. února 2005 a neobsahuje seznam změn provedených před tímto datem.
ÚVOD
Tento článek obsahuje kumulativní seznam změn v obsahu, které byly zpřístupněny pro služby Microsoft Software Update Services (SUS) a Windows Server Update Services (WSUS), od 8. února 2005.
Další informace

20. prosince 2005

Společnost Microsoft vydala aktualizovanou verzi nástroje Approval Analyzer tool. Byly aktualizovány následující články znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
912307 Dříve schválené aktualizace softwaru mohou být neschválené, pokud je po 12. prosinci 2005 provedena synchronizace serveru se službou SUS 1.0 s aktualizací SP1
Nová verze nástroje Approval Analyzer řeší problém, který byl zjištěn po 13. prosinci 2005. Vzhledem k tomuto problému nelze nasadit některé aktualizace, které nebyly schváleny správcem služby SUS. Tento problém se týká pouze původní verze nástroje Approval Analyzer. Pokud jste tedy již použili postup popsaný v článku 912307, není třeba provádět další akce.

Pokud jste neprovedli kroky, které řeší potíže popsané v článku 912307, nebo pokud jste spustili původní verzi nástroje Approval Analyzer, měli byste stáhnout novou verzi tohoto nástroje a spustit ji.

Úterý 13. prosince 2005

Společnost Microsoft obdržela zprávy o potížích se službou SUS (Software Update Services) poté, co byl synchronizován obsah publikovaný v úterý 13. prosince 2005. Správci služby SUS nahlásili, že všechny dříve schválené aktualizace již nejsou schváleny a že je u nich nastaven stav Aktualizováno. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
912307 Dříve schválené aktualizace softwaru mohou být neschválené, pokud je po 12. prosinci 2005 provedena synchronizace serveru se službou SUS 1.0 s aktualizací SP1

Nový obsah zabezpečení

 • MS05-054: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB905915)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, katalog služby Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Zabezpečení
  Cílové operační systémy: Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition
  Stupeň závažnosti zabezpečení:
  • Nejdůležitější pro všechny operační systémy s výjimkou původní vydané verze systému Windows Server 2003 a Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
  • Střední pro původní vydanou verzi systému Windows Server 2003 a systém Windows Server 2003 SP1
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows 2000: 3978 kB
  • Aktualizace systému Windows XP: 4864 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: 7434 kB
  Byly zjištěny problémy se zabezpečením, které by mohly útočníkovi umožnit ohrozit počítač s aplikací Microsoft Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  905915 MS05-054: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • MS05-055: Chyba zabezpečení jádra systému Windows může umožnit zvýšení oprávnění(KB908523)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Zabezpečení
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows 2000
  Stupeň závažnosti zabezpečení: Důležité
  Přibližná velikost souboru: 1565 kB

  V systému Microsoft Windows byla zjištěna chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit převzít úplnou kontrolu nad ohroženým systémem. Útočník by potom mohl instalovat programy, zobrazovat, měnit a odstraňovat data nebo vytvářet nové účty s plnými uživatelskými právy. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  908523 MS05-055: Chyba zabezpečení jádra systému Windows může umožnit zvýšení oprávnění

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS05-050: Chyba zabezpečení rozhraní DirectShow může umožnit vzdálené spuštění kódu (KB904706)
  • Byly aktualizovány binární soubory se specifickými omezeními cílení, která mají zabránit chybám instalace.
  • Bylo aktualizováno zjišťování.
  • Byly změněny binární soubory.
  Bulletin zabezpečení MS05-050 je k dispozici v několika verzích, v závislosti na cílovém operačním systému a nainstalované verzi rozhraní DirectX. Mohlo se proto stát, přestože jste sice nainstalovali aktualizaci zabezpečení 904706 (MS05-050) z webu služby Stažení softwaru, nasadili jste nesprávnou verzi této aktualizace. Prohledejte systém znovu pomocí služby Windows Update nebo služby WSUS a ověřte, zda je v systému nainstalována správná verze této aktualizace. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  904706 MS05-050: Chyba zabezpečení rozhraní DirectShow může umožnit vzdálené spuštění kódu

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000(KB890830)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Kumulativní aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn a zkontroluje počítač na přítomnost určitého, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru. Mezi tento škodlivý software patří červi Blaster, Sasser a Mydoom. Tento nástroj pomůže odstranit všechny nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000
 • Systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nelze obnovit po obnovení systému Windows XP s aktualizací Service Pack 1 (KB835409)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, katalog služby Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows XP
  Přibližná velikost souboru: 550 kB

  Instalací této aktualizace v systému Windows XP Service Pack 1 můžete vyřešit následující problém: Může se stát, že nástroj Obnovení systému nebude správně fungovat nebo po jeho použití nebudou některé funkce správně fungovat. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  835409 Systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nelze obnovit po obnovení systému Windows XP s aktualizací Service Pack 1
 • Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 může u počítače se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP přestat reagovat (KB908521)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Pouze služba WSUS
  Klasifikace: Volitelná aktualizace, netýká se zabezpečení
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows XP: 800 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: 832 kB
  Instalací této aktualizace vyřešíte různé problémy, k nimiž může dojít, používáte-li v systému Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows XP ke komunikaci klient/server protokol RPC (Remote Procedure Call). Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  908521 Aplikace Office Outlook 2003 může v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP přestat reagovat kvůli problému v modulu RPC
 • Jakmile se funkce Automatické aktualizace systému Windows pokusí u počítače se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP stáhnout aktualizace, může se zobrazit chyba narušení přístupu (KB910437)

  Národní prostředí: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update, katalog služby Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služby SUS 1.0 a WSUS
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Cílové operační systémy: Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP
  Přibližné velikosti souborů:
  • Aktualizace systému Windows XP: 1166 kB
  • Aktualizace systému Windows Server 2003: 1298 kB
  Instalací této aktualizace vyřešíte problém, kdy při použití funkce Automatické aktualizace dojde k chybě narušení přístupu, nebo tomuto problému předejte. Dojde-li k této chybě, web Windows Update a funkce Automatické aktualizace již nemohou stahovat aktualizace. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  910437 Jakmile se funkce Automatické aktualizace systému Windows pokusí u počítače se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP stáhnout aktualizace, může se zobrazit chyba narušení přístupu

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Průvodce nasazením životního cyklu aplikací .NET společnosti Microsoft(KB829019)
  • Bylo změněno cílení pro nasazení pouze v angličtině.
  • Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, katalog služby Windows Update a služba WSUS
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  829019 Výhody rozhraní Microsoft .NET Framework
 • Popis aktualizace Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 (KB887624)
  • Byla změněna pouze metadata. Byla aktualizována pravidla použitelnosti a metadata.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887624 Popis aktualizace Windows SharePoint Services Service Pack 2
 • Kumulativní aktualizace 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325)
  • Byla změněna pouze metadata. Byla aktualizována metadata společné instalace.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  900325 Kumulativní aktualizace 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005
Odebraný obsah
 • Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications (norská verze článku) (KB905474)
  Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications (švédská verze článku) (KB905474)

  Národní prostředí: Norské a švédské
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update a funkce Automatické aktualizace
  905474 Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications (norská verze článku)

  905474 Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications (švédská verze článku)

Úterý 29. listopadu 2005

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications (norská verze článku) (KB905474)
  Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications (švédská verze článku) (KB905474)


  Národní prostředí operačního systému: Norské a švédské
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update a funkce Automatické aktualizace
  Klasifikace: Nejdůležitější
  Velikost souboru: 940,76 kB
  Nástroj Windows Genuine Advantage Notifications upozorní uživatele, pokud jeho kopie systému Windows není pravá. Je-li zjištěno, že systém není pravý, nástroj pomůže uživateli získat licencovanou kopii systému Windows.
  905474 Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications (norská verze článku)

  905474 Popis aplikace Windows Genuine Advantage Notifications (švédská verze článku)
 • Aktualizace Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2(KB887624)

  Národní prostředí operačního systému: Thajské
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update a služby SUS a WSUS
  Klasifikace: Aktualizace Service Pack
  Velikost souboru: 5124 kB
  Aktualizace Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2) poskytuje nejnovější aktualizace služby Windows SharePoint Services. Tato aktualizace Service Pack obsahuje výrazná vylepšení zabezpečení a zdokonalení v oblasti stability a výkonu. Po instalaci této aktualizace Service Pack bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Po instalaci již nelze tyto aktualizace odinstalovat. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887624 Popis aktualizace Windows SharePoint Services Service Pack 2
 • Je k dispozici aktualizace pro komponentu SQL Server 2000 Desktop Engine (SHAREPOINT) (KB909544)

  Národní prostředí operačního systému: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update a služba WSUS
  Klasifikace: Volitelné
  Velikost souboru: 29028,7 kB
  Instalací tohoto balíčku provedete aktualizaci komponenty Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), která je využívána službou Windows Sharepoint Services (WSS). Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Po instalaci již nelze tento balíček odebrat. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  909544 Je k dispozici aktualizace pro komponentu SQL Server 2000 Desktop Engine (SHAREPOINT) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Popis aktualizace softwaru základního zprostředkovatele kryptografických služeb pro čipové karty(KB909520)

  Národní prostředí operačního systému: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace: Volitelné
  Velikost souboru: 626,28 kB
  Balíček základního zprostředkovatele kryptografických služeb pro čipové karty (Base CSP) usnadňuje dodavatelům čipových karet používání těchto karet v systému Windows. Dodavatelé mohou místo plnohodnotného speciálního zprostředkovatele kryptografických služeb používat zjednodušený modul karet. Po instalaci tohoto balíčku bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  909520 Popis aktualizace softwaru základního zprostředkovatele kryptografických služeb pro čipové karty
 • Je k dispozici aktualizace pro program Windows Media Connect 2.0 (KB909993)

  Národní prostředí operačního systému: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update
  Klasifikace: Volitelné
  Velikost souboru: 6604,21 kB
  Program Microsoft Windows Media Connect umožňuje přenášet hudbu, fotografie a video z počítače do zařízení, která podporují vysílání datových proudů UPnP. Mezi tato zařízení patří digitální přijímače/zesilovače, připojené přehrávače disků DVD, digitální kabelové set top boxy, herní konzoly a další. Po instalaci programu Windows Media Connect bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  909993 Je k dispozici aktualizace pro program Windows Media Connect 2.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • OPRAVA: Po instalaci kumulativní aktualizace 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 nebude pravděpodobně možné přehrát chráněný obsah (KB910393)

  Národní prostředí operačního systému: Všechna
  Nasazení: Weby Windows Update a Microsoft Update, funkce Automatické aktualizace a služba WSUS
  Klasifikace: Aktualizace s vysokou prioritou, netýká se zabezpečení
  Velikost souboru: 1408,26 kB
  Instalace této aktualizace zabrání instalačnímu programu aplikace Windows Media Player 10 přepsat soubory technologie DRM, které byly nainstalovány kumulativní aktualizací 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325). Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  910393 OPRAVA: Po instalaci kumulativní aktualizace 2 pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 nebude pravděpodobně možné přehrát chráněný obsah (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2(KB887624)
  • Došlo k potížím s holandskými binárními soubory, které bránily v úspěšné instalaci.
  • Holandské binární soubory se změnily.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887624 Popis aktualizace Windows SharePoint Services Service Pack 2

Pátek 11. listopadu 2005

Nový obsah zabezpečení

Tato verze neobsahuje žádný nový obsah zabezpečení.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

Nedošlo k žádným změnám stávajícího obsahu zabezpečení.

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

Tato verze neobsahuje žádný nový obsah, který se netýká zabezpečení.

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000(KB890830)
  • Došlo ke změně binárních souborů.
  • Pokud jste úspěšně spustili Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru systému Microsoft Windows, není třeba jej nasazovat znovu.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000

Úterý 8. listopadu 2005

Nový obsah zabezpečení

 • Bulletin zabezpečení společnosti Microsoft MS05-053: Chyby zabezpečení v modulu vykreslování grafiky mohou umožnit spuštění kódu (KB896424)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition

  V modulu vykreslování grafiky byl zjištěn problém se zabezpečením vzdáleného spuštění kódu, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896424 Bulletin zabezpečení společnosti Microsoft MS05-053: Chyby zabezpečení v modulu vykreslování grafiky mohou umožnit spuštění kódu

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS03-030: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť rozhraní DirectX by mohla způsobit ohrožení zabezpečení systému (KB819696)
  • Byla změněna pouze metadata.
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  819696 MS03-030: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť rozhraní DirectX by mohla způsobit ohrožení zabezpečení systému
 • MS03-022: Chyba v rozšíření ISAPI pro službu Windows Media Services může způsobit spuštění kódu(KB822343)
  • Byla změněna pouze metadata.
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  822343 MS03-022: Chyba v rozšíření ISAPI pro službu Windows Media Services může způsobit spuštění kódu
 • Společnost Microsoft vydala aktualizaci zabezpečení aplikace Microsoft Windows Media Player 9 (KB885492)
  • Byla změněna pouze metadata.
  • Bylo aktualizováno zjišťování, aby byla aktualizace správně nabízena v systému Windows Server 2003.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Závažnost byla změněna na nejdůležitější, aby odpovídala bulletinu.
  • Tuto aktualizaci zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  885492 Společnost Microsoft vydala aktualizaci zabezpečení aplikace Microsoft Windows Media Player 9
 • MS05-032: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit podvodnou identifikaci(KB890046)
  • Byla změněna pouze metadata.
  • Bylo aktualizováno cílení.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890046 MS05-032: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit podvodnou identifikaci
 • MS05-030: Chyba zabezpečení v aplikaci Outlook Express může umožnit vzdálené spuštění kódu(KB897715)
  • Byla změněna pouze metadata.
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Chyba zabezpečení v aplikaci Outlook Express může umožnit vzdálené spuštění kódu
Odebrání služby Microsoft Software Update Services
 • MS02-054: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť ve funkcích pro dekomprimaci souborů by mohla útočníkovi umožnit spustit kód (KB329048)

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000(KB890830)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn a zkontroluje, zda počítač není nakažen určitým, nejčastěji se vyskytujícím škodlivým softwarem. Mezi tento škodlivý software patří červi Blaster, Sasser a Mydoom. Tento nástroj rovněž pomůže odebrat nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000
 • Průvodce nasazením životního cyklu aplikací .NET společnosti Microsoft (KB829019)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Rozhraní .NET Framework verze 2.0 vylepšuje škálovatelnost a výkon pomocí následujících funkcí:
  • Lepší ukládání do mezipaměti
  • Aktualizace a nasazení aplikací pomocí technologie ClickOnce
  • Podpora široké škály prohlížečů a zařízení, která používají ovladače a služby technologie ASP.NET 2.0
  Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  829019 Výhody rozhraní Microsoft .NET Framework
 • Popis aktualizace Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2(KB887624)

  Microsoft Windows Server 2003
  Hindské, thajské, bulharské, chorvatské, estonské, lotyšské, litevské, rumunské, srbské (latinka), slovenské, slovinské a ukrajinské

  Aktualizace Windows SharePoint Services Language Template Pack Service Pack 2 zaručuje, že služba Windows SharePoint Services bude po instalaci sady Language Template Pack plně fungovat. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Po instalaci již nelze tuto položku odinstalovat. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887624 Popis aktualizace Windows SharePoint Services Service Pack 2

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Zakázání objektu ADODB.Stream v aplikaci Internet Explorer(KB870669)
  • Tato položka byla nahrazena bulletinem zabezpečení MS05-052. Nahrazený obsah je obvykle ponecháván ve službě SUS k dispozici po dobu jednoho roku. Tato položka však byla ze služby SUS neúmyslně odebrána 12. října 2005. Publikujeme tuto položku znovu pouze v rámci služby SUS, kde zůstane do října 2006.
  • Byla změněna pouze metadata. K žádným jiným změnám nedošlo.
  • Binární soubory se nezměnily.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  870669 Zakázání objektu ADODB.Stream v aplikaci Internet Explorer
Odebrání služby Microsoft Software Update Services
 • Po změně umístění úložiště záznamů může dojít k odstranění záznamů aplikace Media Center(KB838358)
 • Nelze se přihlásit na web či provést internetovou transakci nebo se zobrazí webová stránka HTTP 500 (Vnitřní chyba serveru) (KB831167)

Úterý 25. října 2005

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS05-044: Chyba zabezpečení v klientovi FTP systému Windows by mohla umožnit falšování umístění při přenosu souborů (KB905495)

  Poznámka: Změny se vztahují pouze na službu Microsoft Software Update Services 1.0.
  • Byla změněna pouze metadata.
  • Dopředný odkaz byl aktualizován tak, aby odkazoval na správný bulletin.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  905495 MS05-044: Chyba zabezpečení v klientovi FTP systému Windows by mohla umožnit falšování umístění při přenosu souborů
 • MS05-051: Chyby zabezpečení služby MS DTC a modelu COM+ mohou umožnit vzdálené spuštění kódu(KB902400)

  Poznámka: Změny se vztahují pouze na sluužbu Microsoft Software Update Services 1.0. Informace v bulletinu se změnily.

  Microsoft Windows 2000
  • Byla změněna metadata pro verzi bulletinu zabezpečení MS05-051 určenou pro systém Windows 2000. Metadata byla změněna tak, aby byl bulletin MS04-012 odebrán ze seznamu nahrazených bulletinů zabezpečení. Bulletin zabezpečení MS05-051 pro systém Windows 2000 nenahrazuje verzi bulletinu zabezpečení MS04-012 určenou pro systém Windows 2000.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  902400 MS05-051: Chyby zabezpečení služby MS DTC a modelu COM+ mohou umožnit vzdálené spuštění kódu

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

Důležité aktualizace – funkce Automatická aktualizace a služba WSUS (SUS 2.0)
 • V počítačích se systémem Microsoft Windows 2000 s nainstalovanou kumulativní aktualizací 1 pro systém Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) mohou programy systému Microsoft Office přestat reagovat po uložení nového souboru do disketové jednotky(KB904368)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  Instalací této aktualizace vyřešíte problém, kdy po instalaci kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 Service Pack 4 mohou programy systému Microsoft Office přestat reagovat, pokusíte-li se uložit nové soubory do disketové jednotky. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  904368 V počítačích založených na systému Microsoft Windows 2000 s nainstalovanou kumulativní aktualizací 1 pro systém Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) mohou programy sady Microsoft Office přestat reagovat po uložení nového souboru do disketové jednotky
Volitelné aktualizace – jiné než důležité, neurčené pro funkci Automatická aktualizace, neurčené pro službu WSUS nebo SUS
 • Aktualizace pro programy určené k přehrávání s povolenou správou práv k digitálním médiím ve službě Windows Media(KB891122)

  Microsoft Windows XP Service Pack 1 a Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Instalací této aktualizace umožníte počítači přístup k prémiovému obsahu, který je chráněn správou práv k digitálním médiím služby Windows Media. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  891122 Aktualizace pro programy určené k přehrávání s povolenou správou práv k digitálním médiím ve službě Windows Media
 • OPRAVA: Některým přenosným zařízením může trvat 30 sekund nebo déle, než začnou přehrávat obsah odběru chráněného technologií DRM služby Windows Media, která používá zřetězené licence (KB902344)

  Microsoft Windows XP Service Pack 1 a Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Tuto aktualizaci nainstalujte do počítače, používáte-li přenosné zařízení, které přistupuje k obsahu odběru chráněného správou práv k digitálním médiím služby Windows Media. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  902344 OPRAVA: Některým přenosným zařízením může trvat 30 sekund nebo déle, než začnou přehrávat obsah odběru chráněného technologií DRM služby Windows Media, která používá zřetězené licence

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

Důležité aktualizace – funkce Automatická aktualizace a služba WSUS (SUS 2.0)
 • K dispozici je kumulativní aktualizace 908250 pro počítače s kumulativní aktualizací 2 pro systém Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 (KB908250)

  Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  • Byla změněna pouze metadata. Klasifikace byla změněna z volitelné aktualizace na důležitou/automatickou aktualizaci. Byly opraveny lokalizované názvy a adresy URL podpory.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  908250 K dispozici je kumulativní aktualizace 908250 pro počítače s kumulativní aktualizací 2 pro systém Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

Úterý 13. října 2005

Nový obsah zabezpečení

Tato verze neobsahuje žádný nový obsah zabezpečení.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

Poznámka:Tyto změny se týkají pouze služby Windows Software Update Services (WSUS). Neovlivňují službu SUS 1.0.
Aktualizovaná metoda nasazení
 • MS05-052: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer(KB896688)
  • Pouze systém Microsoft Windows XP SP2
  • Byla aktualizována metoda nasazení s cílem zrychlit stahování.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896688 MS05-052: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
Změna hodnocení závažnosti z nejdůležitější na důležité
 • MS05-049: Chyby zabezpečení v prostředí Windows mohou umožnit vzdálené spuštění kódu(KB900725)
  • Byla změněna pouze metadata.
  • V bulletinu a dalších materiálech je tato aktualizace správně označena jako důležitá, ale služba WSUS tuto aktualizaci nesprávně uvádí jako nejdůležitější. Tato aktualizace byla vydána znovu jako důležitá.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  900725 MS05-049: Chyby zabezpečení v prostředí Windows mohou umožnit vzdálené spuštění kódu
Informace o aktualizaci nahrazení
 • MS05-047: Chyba zabezpečení v technologii Plug and Play by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu a místní zvýšení oprávnění (KB905749)
  • Byla změněna pouze metadata.
  • Metadata byla aktualizována a udávají, že tato aktualizace nahrazuje dřív vydanou aktualizaci 899588 (MS05-039).
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  905749 MS05-047: Chyba zabezpečení v technologii Plug and Play by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu a místní zvýšení oprávnění
Aktualizace dopředného odkazu
 • MS05-044: Chyba zabezpečení v klientovi FTP systému Windows by mohla umožnit falšování umístění při přenosu souborů (KB905495)
  • Byla změněna pouze metadata.
  • Dopředný odkaz byl aktualizován tak, aby odkazoval na správný bulletin.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  905495 MS05-044: Chyba zabezpečení v klientovi FTP systému Windows by mohla umožnit falšování umístění při přenosu souborů

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

Tato verze neobsahuje žádný nový obsah, který se netýká zabezpečení..

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

V této verzi nedošlo k žádným změnám obsahu, který se netýká zabezpečení.

Úterý 11. října 2005

Nový obsah zabezpečení

 • MS05-052: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB896688)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition

  Byly nalezeny problémy se zabezpečením, které by mohly útočníkovi umožnit ohrozit počítač s aplikací Microsoft Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896688 MS05-052: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • MS05-051: Chyby zabezpečení služby MS DTC a modelu COM+ mohou umožnit vzdálené spuštění kódu(KB902400)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Systémy Microsoft Windows XP SP1 a Microsoft Windows 2000

  Závažnost bulletinu: Důležité
  Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Server 2003

  Byl nalezen problém se zabezpečením týkající se vzdáleného spuštění kódu, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  902400 MS05-051: Chyby zabezpečení služby MS DTC a modelu COM+ mohou umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS05-050: Chyba zabezpečení rozhraní DirectShow může umožnit vzdálené spuštění kódu (KB904706)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Technologie DirectX 8.1 a DirectX 9.0 a systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition

  Byla zjištěna chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows pomocí technologie DirectShow a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  904706 MS05-050: Chyba zabezpečení rozhraní DirectShow může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS05-049: Chyby zabezpečení v prostředí Windows mohou umožnit vzdálené spuštění kódu (KB900725)

  Závažnost bulletinu: Důležité
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla umožnit ověřenému útočníkovi získat přístup k počítači se systémem Microsoft Windows a ohrozit jej. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  900725 MS05-049: Chyby zabezpečení v prostředí Windows mohou umožnit vzdálené spuštění kódu
 • Chyba zabezpečení v objektech CDO (Collaboration Data Objects) může umožnit spuštění kódu (systém Windows) (KB901017)

  Závažnost bulletinu: Důležité
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byla zjištěna chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows pomocí objektů CDO a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  901017 Chyba zabezpečení v objektech CDO (Collaboration Data Objects) může umožnit spuštění kódu (systém Windows)
 • MS05-047: Chyba zabezpečení v technologii Plug and Play by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu a místní zvýšení oprávnění (KB905749)

  Závažnost bulletinu: Důležité
  Systémy Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  V technologii Plug and Play byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla ověřenému útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  905749 MS05-047: Chyba zabezpečení v technologii Plug and Play by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu a místní zvýšení oprávnění
 • MS05-046: Chyba zabezpečení služby Klient systému NetWare může umožnit vzdálené spuštění kódu (KB899589)

  Závažnost bulletinu: Důležité
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Ve službě Klient systému Netware byl odhalen problém zabezpečení, který by v případě instalace této služby mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  899589 MS05-046: Chyba zabezpečení služby Klient systému NetWare může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS05-045: Chyba zabezpečení ve správci Network Connection Manager může umožnit odepření služby(KB905414)

  Závažnost bulletinu: Střední
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byl nalezen problém se zabezpečením typu odepření služby, který by mohl způsobit, že služba Správce sítě přestane v počítačích se systémem Windows reagovat. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  905414 MS05-045: Chyba zabezpečení ve správci Network Connection Manager může umožnit odmítnutí služby
 • MS05-044: Chyba zabezpečení v klientovi FTP systému Windows by mohla umožnit falšování umístění při přenosu souborů (KB905495)

  Závažnost bulletinu: Střední
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition

  Byla zjištěna chyba zabezpečení, která by mohla umožnit útočníkovi falšovat umístění při přenosu souborů v počítači, je-li použit klient FTP (File Transfer Protocol) systému Microsoft Windows. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  905495 MS05-044: Chyba zabezpečení v klientovi FTP systému Windows by mohla umožnit falšování umístění při přenosu souborů

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

V této verzi nedošlo k žádným změnám obsahu zabezpečení.

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odebrání nebezpečného softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího nebezpečného softwaru z počítačů se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000 (KB890830)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn a zkontroluje počítač na přítomnost určitého, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru. (Mezi tento škodlivý software patří červi Blaster, Sasser a Mydoom.) Tento nástroj pomůže odstranit všechny nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000
 • Aktualizace Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 (KB887624)

  Aktualizace Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2) poskytuje nejnovější aktualizace služby Windows SharePoint Services. Tato aktualizace Service Pack obsahuje výrazná vylepšení zabezpečení a navíc zdokonalení v oblasti stability a výkonu. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Po instalaci již nelze tuto položku odebrat. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887624 Popis aktualizace Windows SharePoint Services Service Pack 2
 • Aktualizace Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 (KB887624)

  Aktualizace Windows SharePoint Services Language Template Pack Service Pack 2 zaručuje, že služba Windows SharePoint Services bude po instalaci sady Language Template Pack plně fungovat. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Po instalaci již nelze tuto položku odebrat. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887624 Popis aktualizace Windows SharePoint Services Service Pack 2

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

V této verzi nedošlo k žádným změnám obsahu, který se netýká zabezpečení.

Úterý 13. září 2005

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

Aktualizace zjišťování, aby se zabránilo opětovnému nabízení, které bylo ohlášeno u omezeného počtu počítačů se systémem Microsoft Windows Server 2003, v nichž není nainstalována žádná aktualizace Service Pack
 • 893756 MS05-040: Chyba zabezpečení ve službě Telefonní subsystém umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • 896727 MS05-038: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • 896428 MS05-033: Chyba zabezpečení klienta protokolu Telnet může umožnit přístup k informacím
 • 896422 MS05-027: Chyba zabezpečení v protokolu Server Message Block umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • 896358 MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • 899588 MS05-039: Chyba zabezpečení v technologii Plug and Play umožňuje vzdálené spuštění kódu a zvýšení oprávnění
 • 899587 MS05-042: Chyby zabezpečení v protokolu Kerberos umožňují odepření služby, vyzrazení informací a falešnou identifikaci
 • 890046 MS05-032: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit podvodnou identifikaci
 • 899591 MS05-041: Chyba zabezpečení v protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) umožňuje odmítnutí služby
 • MS05-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB883939)
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení, které bylo ohlášeno u omezeného počtu počítačů se systémem Microsoft Windows Server 2003, v nichž není nainstalována žádná aktualizace Service Pack.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tyto aktualizace zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  883939 MS05-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
Změna hodnocení závažnosti
 • MS05-038: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB896727)
  • Tato změna se týká pouze metadat. U metadat je závažnost nesprávně uvedena jako důležitá. V opakovaném vydání je závažnost správně nastavena jako nejdůležitější.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci zabezpečení 896727 není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896727 MS05-038: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

  887998 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 s aktualizací Service Pack 3 v systémech Windows XP Media Center a Tablet PC Edition

  886903 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 s aktualizací Service Pack 1
 • Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 s aktualizací Service Pack 3 (KB886906)
  • Tato změna se týká pouze metadat. U metadat je závažnost nesprávně uvedena jako nejdůležitější. V opakovaném vydání je závažnost správně nastavena jako důležitá.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tyto aktualizace zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  886906 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 s aktualizací Service Pack 3
Změna metadat instalačního příkazu s cílem vyřešit selhání při instalaci
 • MS03-044: Přetečení vyrovnávací paměti v Centru pro nápovědu a podporu systému Windows může ohrozit zabezpečení systému (KB825119)
  • Tato změna metadat opravuje nastavení přepínačů s cílem vyřešit selhání při instalaci.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci zabezpečení 825119 není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  825119 MS03-044: Přetečení vyrovnávací paměti v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows může ohrozit zabezpečení systému
Změna textu
 • MS04-016: Chyba zabezpečení v rozhraní DirectPlay může umožnit odepření služby (KB839643)
  • Jedná se o změnu metadat týkající se textu.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci zabezpečení 839643 není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  839643 MS04-016: Chyba zabezpečení v rozhraní DirectPlay může umožnit odmítnutí služby
Změna metadat pro nastavení restartování
 • MS05-037: Chyba zabezpečení v programu JView Profiler umožňuje vzdálené spuštění kódu (KB903235)
  • Jedná se o změnu metadat týkající se nastavení restartování.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci zabezpečení 903235 není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  903235 MS05-037: Chyba zabezpečení v programu JView Profiler umožňuje vzdálené spuštění kódu
Změna kategorie z IA-64 na x64
 • 896428 MS05-033: Chyba zabezpečení klienta protokolu Telnet může umožnit přístup k informacím
 • 896422 MS05-027: Chyba zabezpečení v protokolu Server Message Block umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • 896358 MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • MS05-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB883939)
  • Jedná se o změnu metadat týkající se opravy kategorie. Nedošlo k žádné změně způsobu nabízení balíčku.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tyto aktualizace zabezpečení není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  883939 MS05-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odebrání nebezpečného softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího nebezpečného softwaru z počítačů se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000 (KB890830)
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn a zkontroluje počítač na přítomnost určitého, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru. Mezi tento škodlivý software patří červi Blaster, Sasser a Mydoom. Tento nástroj rovněž pomůže odebrat nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 a známé problémy (KB891861)
  Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Byly aktualizovány binární soubory.
  • Aktualizaci 891861 není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  891861 Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 a známé problémy
 • Je k dispozici oprava pro potíže s registrem u serverů Dell PowerEdge, které využívají určité nenativní řadiče disků a verze systému Windows Server 2003 instalované výrobcem počítače (KB898792)
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení, které bylo ohlášeno u omezeného počtu počítačů se systémem Microsoft Windows Server 2003, v nichž není nainstalována žádná aktualizace Service Pack.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 898792 není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  898792 Je k dispozici oprava pro potíže s registrem u serverů Dell PowerEdge, které využívají určité nenativní řadiče disků a verze systému Windows Server 2003 instalované výrobcem počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Windows XP Service Pack 2
  • Byl aktualizován seznam nahrazených položek a referenční číslo znalostní báze Knowledge Base.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci Service Pack není třeba přeinstalovat.
 • Síťová instalace aktualizace Windows 2000 Service Pack 4 pro IT specialisty
  • Pouze čínština (Hongkong).
  • Bylo aktualizováno cílení.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Tuto aktualizaci není třeba přeinstalovat.

Úterý 9. srpna 2005

Nový obsah zabezpečení

 • MS05-038: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB896727)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition

  Byly nalezeny problémy se zabezpečením, které by mohly útočníkovi umožnit ohrozit počítač s aplikací Microsoft Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896727 MS05-038: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • MS05-039: Chyba zabezpečení v technologii Plug and Play umožňuje vzdálené spuštění kódu a zvýšení oprávnění (KB899588)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  V technologii Plug and Play byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  899588 MS05-039: Chyba zabezpečení v technologii Plug and Play umožňuje vzdálené spuštění kódu a zvýšení oprávnění
 • MS05-040: Chyba zabezpečení ve službě Telefonní subsystém umožňuje vzdálené spuštění kódu (KB893756)

  Závažnost bulletinu: Důležité
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byla zjištěna chyba zabezpečení v rozhraní TAPI, která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  893756 MS05-040: Chyba zabezpečení ve službě Telefonní subsystém umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • MS05-041: Chyba zabezpečení v protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) umožňuje odepření služby(KB899591)

  Závažnost bulletinu: Střední
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  V protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) byl nalezen problém se zabezpečením, jehož zneužitím by útočník mohl vzdáleně způsobit, že počítač se systémem Microsoft Windows přestane odpovídat. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  899591 MS05-041: Chyba zabezpečení v protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) umožňuje odmítnutí služby
 • MS05-042: Chyby zabezpečení v protokolu Kerberos umožňují odepření služby, vyzrazení informací a falešnou identifikaci (KB899587)

  Závažnost bulletinu: Střední
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byla zjištěna chyba zabezpečení, která by útočníkovi mohla umožnit získat přístup citlivým datům přenášeným prostřednictvím systému Microsoft Windows v prostředí domény a provádět útoky na řadiče domény s cílem způsobit odepření služby. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  899587 MS05-042: Chyby zabezpečení v protokolu Kerberos umožňují odepření služby, vyzrazení informací a falešnou identifikaci
 • MS05-043: Chyba zabezpečení ve službě Zařazování tisku umožňuje vzdálené spuštění kódu(KB896423)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Ve službě Zařazování tisku byl zjištěna chyba zabezpečení, který by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896423 MS05-043: Chyba zabezpečení ve službě Zařazování tisku umožňuje vzdálené spuštění kódu

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS05-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2003 (KB883939)
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení na serveru Microsoft Windows Small Business Server.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 883939 (MS05-025) není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  883939 MS05-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kódu (KB896358)
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení na serveru Windows Small Business Server.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 896358 (MS05-026) není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896358 MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • MS05-027: Chyba zabezpečení v protokolu Server Message Block umožňuje vzdálené spuštění kódu(KB896422)
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení na serveru Windows Small Business Server.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Bulletin MS05-027 není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896422 MS05-027: Chyba zabezpečení v protokolu Server Message Block umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • MS05-032: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit podvodnou identifikaci(KB890046)
  • Společnost Microsoft aktualizovala tento bulletin s cílem oznámit zákazníkům, že pro následující systémy je k dispozici upravená verze aktualizace zabezpečení:
   • Microsoft Windows Server 2003 pro procesory Itanium a Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací SP1 pro procesory Itanium
   • Microsoft Windows Server 2003 pro počítače s procesory x64
   • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Binární soubory se změnily.
  • Aktualizaci 890046 (MS05-032) je třeba u výše uvedených systémů přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890046 MS05-032: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit podvodnou identifikaci
 • MS05-032: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit podvodnou identifikaci(KB890046)
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení na serveru Windows Small Business Server.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 890046 (MS05-032) není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890046 MS05-032: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit podvodnou identifikaci
 • MS05-033: Chyba zabezpečení klienta protokolu Telnet může umožnit přístup k informacím (KB896428)
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení na serveru Windows Small Business Server.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 896428 (MS05-033) není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896428 MS05-033: Chyba zabezpečení klienta protokolu Telnet může umožnit přístup k informacím
 • MS05-030: Chyba zabezpečení v aplikaci Outlook Express může umožnit vzdálené spuštění kódu(KB897715)
  • Název byl změněn a bylo odstraněno slovo „kumulativní“. Tato aktualizace nenahrazuje žádnou dříve vydanou kumulativní aktualizaci aplikace Outlook Express.
  • Bylo aktualizováno zjišťování tak, aby se dříve vydané kumulativní aktualizace zabezpečení aplikace Outlook Express nabízely a byly nainstalovány dříve, než bude nabídnuta tato aktualizace.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 897715 (MS05-030) není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Chyba zabezpečení v aplikaci Outlook Express může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS04-018: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express (KB823353)
  • Aktualizace již není nahrazena bulletinem zabezpečení MS05-030. Proto jsou předchozí změny vráceny zpět.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 823353 (MS04-018) není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  823353 MS04-018: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express
 • MS04-004: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer(KB832894)
  • Tato položka by měla na webu stabilně zůstat, protože se jedná o poslední kumulativní aktualizaci zabezpečení aktualizace Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, která je k dispozici pro systém Windows 2000.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 832894 (MS04-004) není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  832894 MS04-004: Kumulativní oprava zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • MS03-043: Aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000 – služba SUS 1.0 (pouze V4)(KB828035)
  • Tato aktualizace byla znovu vydána 28. června 2005 a odpovídá původnímu vydání kumulativní aktualizace 1 pro aktualizaci Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Po 28. červnu 2005 bylo zjištěno, že binární soubory použité pro verzi 828035 určenou pouze pro aktualizaci SP4 jsou starší než binární soubory původně vydané na webu Windows Update v říjnu 2003. Do verze 828035 určené pouze pro aktualizaci SP4 byly zahrnuty správné binární soubory a tato verze byla znovu vydána 9. srpna 2005. Binární soubory se změnily. Je možné, že aktualizaci 828035 (MS03-043) bude třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  828035 MS03-043: Přetečení vyrovnávací paměti v Kurýrní službě umožňuje spuštění kódu
 • MS03-007: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v součásti systému Windows může ohrozit zabezpečení webového serveru (KB815021)
  • Aktualizace 815021 určená pro systém Windows XP není nahrazena bulletinem zabezpečení MS04-032. Proto je tato položka vracena do všech kanálů.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 815021 (MS03-007) není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  815021 MS03-007: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v součásti systému Windows může ohrozit zabezpečení webového serveru
 • MS02-050: Chyba ověření platnosti certifikátu by mohla umožnit podvodnou identifikaci(KB329115)
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení, pokud již byla nainstalována kumulativní aktualizace systému Windows 2000 SP4.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 329115 (MS02-050) není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  329115 MS02-050: Chyba ověření platnosti certifikátu by mohla umožnit podvodnou identifikaci
 • MS03-044: Přetečení vyrovnávací paměti v Centru pro nápovědu a podporu systému Windows může ohrozit zabezpečení systému (KB825119)
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 825119 (MS03-044) není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  825119 MS03-044: Přetečení vyrovnávací paměti v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows může ohrozit zabezpečení systému

Nový obsah, který se netýká zabezpečení

 • Nástroj pro odebrání nebezpečného softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího nebezpečného softwaru z počítačů se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000 (KB890830)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Po stažení je tento nástroj jednou spuštěn a zkontroluje počítač na přítomnost určitého, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru. (Tento software zahrnuje červy Blaster, Sasser a Mydoom.) Pomůže odstranit všechny nalezené infekce. Je-li nalezena infekce, nástroj zobrazí informace o výsledku při následujícím spuštění počítače. Nová verze nástroje je nabídnuta jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Tento nástroj nenahrazuje antivirový produkt. Chcete-li chránit počítač, použijte některý z antivirových produktů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000
 • Po spuštění počítače se zobrazí chyba Obecný hostitelský proces nebo se v e-mailových zprávách ve formátu RTF nezobrazují názvy příloh ve znakové sadě DBCS(KB894391)

  Instalací této aktualizace můžete vyřešit problém, který může po instalaci aktualizace zabezpečení 894391 (MS05-012) způsobit zobrazení chybové zprávy Obecný hostitelský proces. Tento problém může rovněž způsobit, že se v e-mailových zprávách ve formátu RTF nezobrazují názvy příloh. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  894391 Po spuštění počítače se zobrazí chyba Obecný hostitelský proces nebo se v e-mailových zprávách ve formátu RTF nezobrazují názvy příloh ve znakové sadě DBCS
 • K dispozici je aktualizace pro systém Windows XP, která řeší chyby aplikace Outlook Express 6.0 (KB900930)

  Aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Instalací této aktualizace vyřešíte různé potíže s aplikací Outlook Express v systému Windows XP. Tato aktualizace řeší potíže s nesprávným zpracováním zpráv, které v řádku předmětu e-mailu obsahují slovo „begin“, a potíže se zobrazováním týkající se sledovaných vláken v diskusních skupinách. Tato aktualizace dále řeší dvě chyby, kvůli nimž aplikace Outlook Express přestane reagovat. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  900930 K dispozici je aktualizace pro systém Windows XP, která řeší chyby aplikace Outlook Express 6.0
 • Nevrácená paměť v systému Windows XP Tablet PC Edition(KB895953)

  Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

  Instalací této aktualizace můžete vyřešit problém, který způsobuje postupné zmenšování dostupné systémové paměti v systému Windows XP Tablet PC Edition 2005. Tato ztráta dostupné paměti způsobuje snížení výkonu systému. Tato postupná ztráta dostupné paměti počítače je způsobena potížemi služby tcserver.exe. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  895953 Nevrácená paměť v systému Windows XP Tablet PC Edition (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Popis kumulativní aktualizace pro aplikaci Outlook Express (KB887797)
  • Aktualizace již není nahrazena bulletinem zabezpečení MS05-030. Proto jsou předchozí změny vráceny zpět.
  • Verze pro systém Windows Server 2003 byla aktualizována tak, aby zahrnovala změnu ve zjišťování požadavků, která byla u této aktualizace implementována pro všechny ostatní verze operačního systému.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 887797 není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887797 Popis kumulativní aktualizace pro aplikaci Outlook Express (KB887797)
 • Aktualizace týkající se chování příkazů skriptů adresy URL v aplikaci Windows Media Player (KB828026)
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 828026 není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  828026 Aktualizace týkající se chování příkazů skriptů adresy URL v aplikaci Windows Media Player

Úterý 28. července 2005

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kódu(KB896358)
  • Byla aktualizována metadata. Proto již nejsou nabízeny nahrazené aktualizace (MS05-011, MS04-023 a MS03-044).
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci zabezpečení 896358 (MS05-026) není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896358 MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • MS03-044: Přetečení vyrovnávací paměti v Centru pro nápovědu a podporu systému Windows může ohrozit zabezpečení systému (KB825119)
  • Bylo aktualizováno zjišťování s cílem zabránit opětovnému nabízení.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci zabezpečení 825119 (MS03-044) není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  825119 MS03-044: Přetečení vyrovnávací paměti v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows může ohrozit zabezpečení systému

Změny ve stávajícím obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Zakázání objektu ADODB.Stream v aplikaci Internet Explorer (KB870669)

  Microsoft Windows XP
  • Aktualizace 870669 bude nyní nabízena službě Windows Server Update Services.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 870669 není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  870669 Zakázání objektu ADODB.Stream v aplikaci Internet Explorer
 • Při vyvolání metodou Window.showHelp( ) dojde k omezení funkčnosti aktualizace nápovědy HTML (KB811630)
  • Chyba klasifikace V6. Klasifikace byla změněna z aktualizace na nejdůležitější aktualizaci.
  • Binární soubory se nezměnily.
  • Aktualizaci 811630 není třeba přeinstalovat.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  811630 Při vyvolání metodou Window.showHelp( ) dojde k omezení funkčnosti aktualizace nápovědy HTML

Další menší změny

Následující položky byly aktualizovány s cílem využít funkci filtrování národního prostředí služby WSUS.
 • Aktualizace Microsoft .NET Framework Service Pack 2

  Ovlivněné lokalizované verze: Korejská (použita sada SDK), čínská (zjednodušená čínština) (použita sada SDK), anglická, italská (použita sada SDK), anglická (použita sada SDK), čínská (zjednodušená čínština), italská, německá (použita sada SDK), čínská (tradiční čínština) (použita sada SDK), čínská (tradiční čínština), japonská (použita sada SDK), francouzská (použita sada SDK), korejská, španělská, francouzská, španělská (použita sada SDK), japonská, německá
 • Aktualizace Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 1

  Další informace o této aktualizaci Service Pack naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  841876 Popis aktualizace Windows SharePoint Services Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Ovlivněné lokalizované verze: Korejská, maďarská, holandská, turecká, švédská, polská, hebrejská, anglická, německá, česká, japonská, arabská, čínská (zjednodušená čínština), španělská, francouzská, norská, portugalská (Portugalsko), dánská, čínská (tradiční čínština), řecká, finská, ruská, italská, portugalská (Brazílie)
 • Aktualizace zabezpečení pro rozhraní Microsoft .NET Framework verze 1.0 SP3

  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  886906 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 s aktualizací Service Pack 3
  Lokalizované verze: Italská, čínská (tradiční čínština), francouzská, japonská, anglická, španělská, německá, korejská, čínská (zjednodušená čínština)

Obsah odebrán nebo s vypršelou platností

 • Aktualizace pro systém Windows XP Media Center Edition 2004 (KB836657)

Úterý 26. července 2005

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS05-018: Chyby zabezpečení jádra systému Windows mohou umožnit zvýšení oprávnění a odepření služby (KB890859)
  Byla provedena menší změna metadat s cílem vyřešit možné potíže s nasazením serveru Microsoft Systems Management Server (SMS). Nebyly provedeny žádné změny binárních souborů ani změny zjišťování. Pokud jste již tuto aktualizaci nasadili, není třeba ji nasazovat znovu. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890859 MS05-018: Chyby zabezpečení jádra systému Windows mohou umožnit zvýšení oprávnění a odmítnutí služby

Změny ve stávajícím nejdůležitějším obsahu, který se netýká zabezpečení

 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  Bylo aktualizováno cílení, takže aktualizace systému Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 je uvedena jako instalovaná, nikoli nepotřebná.

Úterý 12. července 2005

Nový obsah zabezpečení

 • MS05-036: Chyba zabezpečení v modulu správy barev Microsoft Color Management Module umožňuje vzdálené spuštění kódu (KB901214)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byla zjištěna chyba zabezpečení v modulu správy barev Microsoft Color Management Module, která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  901214 MS05-036: Chyba zabezpečení v modulu správy barev Microsoft Color Management Module umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • MS05-037: Chyba zabezpečení v programu JView Profiler umožňuje vzdálené spuštění kódu (KB903235)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition

  Byl zjištěn problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač s aplikací Microsoft Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace můžete pomoci ochránit počítač. Tato aktualizace nastavuje klíč registru, který blokuje pokusy o využití tohoto problému se zabezpečením. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  903235 MS05-037: Chyba zabezpečení v programu JView Profiler umožňuje vzdálené spuštění kódu

Úterý 28. července 2005

Nový obsah kumulativní aktualizace

Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 a známé problémy (KB891861)

Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

Tato aktualizace se skládá z již vydaných doporučených a nejdůležitějších aktualizací a aktualizací zabezpečení pro systém Windows 2000, které jsou zahrnuty jednoho pohodlného balíčku. Výsledky po instalaci této položky jsou stejné jako po instalaci jednotlivých aktualizací. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
891861 Kumulativní aktualizace 1 pro systém Windows 2000 SP4 a známé problémy

Nový nejdůležitější obsah, který se netýká zabezpečení

 • Je k dispozici oprava pro potíže s registrem u serverů Dell PowerEdge, které využívají určité nenativní řadiče disků a verze systému Windows Server 2003 instalované výrobcem počítače(KB898792)

  Microsoft Windows Server 2003

  Tato aktualizace řeší možné poškození hodnoty zabezpečení registru u některých serverů Dell PowerEdge, v nichž je výrobcem nainstalována verze systému Windows Server 2003 a určité konfigurace řadičů disků. Instalací této aktualizace automaticky ověříte a v případě potřeby trvale opravíte tento problém s poškozeným registrem. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  898792 Je k dispozici oprava pro potíže s registrem u serverů Dell PowerEdge, které využívají určité nenativní řadiče disků a verze systému Windows Server 2003 instalované výrobcem počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Aktualizace softwaru 898461 nainstaluje trvalou kopii Instalační služby balíčků systému Windows verze 6.1.22.4 (KB898461)

  Microsoft Windows XP

  Tato aktualizace nainstaluje do počítače trvalou kopii Instalační služby balíčků systému Windows, která umožní výrazně menší velikost souborů ke stažení pro aktualizace softwaru. Instalační služba balíčků systému Windows usnadňuje instalaci aktualizací softwaru v operačních systémech Microsoft Windows a v dalších produktech společnosti Microsoft. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  898461 Aktualizace softwaru 898461 nainstaluje trvalou kopii Instalační služby balíčků systému Windows verze 6.1.22.4
 • Nelze správně nainstalovat opravy zabezpečení v systému Windows XP Starter Edition(KB898543)

  Microsoft Windows XP Starter Edition,

  Tato aktualizace řeší problém počítačů se systémem Windows, který může zabránit správné instalaci ostatních aktualizací softwaru. Dále řeší problém, který může zmenšit maximální zobrazitelné rozlišení obrazovky. Tento problém ovlivňuje pouze počítače využívající jeden z následujících jazyků: brazilská portugalština, indonéština, hindština, malajština a thajština. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  898543 Nelze správně nainstalovat opravy zabezpečení v systému Windows XP Starter Edition (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Nový doporučený obsah, který se netýká zabezpečení (není k dispozici v rámci služby SUS)

 • Popis nových funkcí aktualizace Service Pack 1 služby Správa přístupových práv ve Windows 1.0 (KB839178)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Aktualizace Service Pack 1 klienta Správa přístupových práv ve Windows obsahuje aktualizace softwaru pro službu RMS 1.0 a poskytuje podporu pro klienty s vlastní aktivací a ověřování klientů pomocí čipových karet a certifikátů X.509. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  839178 Popis nových funkcí aktualizace Service Pack 1 služby Správa přístupových práv ve Windows 1.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Sada Media Pack pro systém Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional N (KB886540)

  Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional N

  Instalace sady Media Pack zajistí, že softwarové programy a weby využívající program Windows Media Player v souladu s definicí Evropské komise fungují správně. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Po instalaci již nelze tuto položku odebrat. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  886540 Sada Media Pack pro systém Windows XP Home Edition N a Windows XP Professional N (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Popis nových funkcí aktualizace Service Pack 1 služby Správa přístupových práv ve Windows 1.0 (KB839178)

  Microsoft Windows Server 2003

  Aktualizace Service Pack 1 služby Správa přístupových práv ve Windows pro systém Microsoft Windows Server 2003 obsahuje aktualizace softwaru pro službu RMS 1.0 a poskytuje podporu pro následující nové funkce:
  • Možnost zaregistrovat server, na němž je spuštěna služba RMS, bez připojení serveru k Internetu
  • Integrace serverových aplikací
  • Lepší podpora šablon ve více jazycích
  • Podpora dynamických skupin v adresářové službě Active Directory
  Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  839178 Popis nových funkcí aktualizace Service Pack 1 služby Správa přístupových práv ve Windows 1.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Nelze přenést soubory a nastavení z počítače s 32bitovou verzí systému Windows XP do počítače s verzí systému Windows XP Professional pro platformu x64 (KB896344)

  Microsoft Windows XP

  Průvodce přenesením souborů a nastavení, který je součástí systému Windows XP SP2, nepodporuje shromáždění dat v prostředí 32bitové verze systému Windows XP a jejich použití v prostředí 64bitové verze systému Windows XP. Instalací této aktualizace umožníte podporu shromáždění dat v prostředí s 32bitovou verzí systému Windows XP a jejich použití v prostředí s 64bitovou verzí systému Windows XP. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896344 Nelze přenést soubory a nastavení z počítače s 32bitovou verzí systému Windows XP do počítače s verzí systému Windows XP Professional pro platformu x64

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

Změny jsou nahrazeny kumulativní aktualizací a byly odebrány z webu Windows Update. Zůstanou však k dispozici prostřednictvím služby SUS (Software Update Services), funkce Automatické aktualizace a katalogu služby Windows Update.


Aby bylo možné označit, že se tato změna týká obsahu pouze pro systém Windows 2000 SP4, bylo nutné provést změny ve všech relevantních dříve vydaných aktualizacích zabezpečení a vytvořit nové položky určené pouze pro systém Windows 2000 SP4. Pokud nemáte v úmyslu nasadit kumulativní aktualizaci, bude možná nutné aktualizace znovu schválit.
 • 823182 MS03-041: Chyba zabezpečení při ověřování certifikátu Authenticode by mohla způsobit vzdálené spuštění kódu
 • 823559 MS03-023: Přetečení vyrovnávací paměti v převaděči HTML umožňuje spuštění kódu
 • 824105 MS03-034: Chyba v rozhraní NetBIOS by mohla zpřístupnit informace
 • 824141 MS03-045: Přetečení vyrovnávací paměti v ovládacím prvku rozevíracího seznamu a pole se seznamem umožňuje spuštění kódu
 • 824151 MS04-030: Chyba zabezpečení v procesu zpracování zpráv XML protokolu WebDAV by mohla způsobit odmítnutí služby
 • 825119 MS03-044: Přetečení vyrovnávací paměti v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows může ohrozit zabezpečení systému
 • 826232 MS03-042: Přetečení vyrovnávací paměti ovládacího prvku ActiveX Poradce při potížích systému Windows umožňuje spuštění kódu
 • 828035 MS03-043: Přetečení vyrovnávací paměti v Kurýrní službě umožňuje spuštění kódu
 • 828741 MS04-012: Kumulativní aktualizace pro službu Microsoft RPC/DCOM
 • 828749 MS03-049: Přetečení vyrovnávací paměti ve službě Pracovní stanice umožňuje spuštění kódu
 • 835732 MS04-011: Aktualizace zabezpečení systému Microsoft Windows
 • 837001 MS04-014: Chyba zabezpečení databázového stroje Microsoft Jet by mohla způsobit spouštění vzdáleného kódu
 • 839645 MS04-024: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
 • 840315 MS04-023: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML může povolit spuštění kódu
 • 840987 MS04-032: Aktualizace zabezpečení pro systém Microsoft Windows
 • 841356 MS04-037: Chyba zabezpečení v prostředí Windows může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • 841533 MS04-031: Chyba zabezpečení ve službě NetDDE by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
 • 841872 MS04-020: Chyba zabezpečení v podsystému POSIX umožňuje spuštění kódu
 • 841873 MS04-022: Chyba zabezpečení v Plánovači úloh umožňuje spuštění kódu
 • 842526 MS04-019: Chyba zabezpečení ve Správci nástrojů umožňuje spuštění kódu
 • 870763 MS04-045: Chyba zabezpečení služby WINS může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • 871250 MS05-003: Chyba zabezpečení služby indexování může povolit vzdálené spuštění kódu
 • 873333 MS05-012: Chyba zabezpečení rozhraní OLE a modelu COM umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • 873339 MS04-043: Chyba zabezpečení služby HyperTerminal může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • 885250 MS05-011: Chyba zabezpečení v protokolu Server Message Block umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • 885834 MS05-010: Chyba zabezpečení služby Protokolování licence umožňuje spuštění kódu
 • 885835 MS04-004: Chyby zabezpečení jádra systému Windows a procesu LSASS mohou umožnit zvýšení oprávnění
 • 885836 MS04-041: Chyba zabezpečení programu WordPad umožňuje spuštění kódu
 • 888113 MS05-015: Chyba zabezpečení v objektové knihovně pro práci s hypertextovými odkazy může umožnit vzdálené spuštění kódu v systému Windows Server 2003
 • 890047 MS05-008: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
 • 890175 MS05-001: Chyba zabezpečení nápovědy HTML může povolit vzdálené spuštění kódu
 • 890859 MS05-018: Chyby zabezpečení jádra systému Windows mohou umožnit zvýšení oprávnění a odmítnutí služby
 • 891711 MS05-002: Chyba zabezpečení zpracování formátu kurzoru a ikony může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • 891781 MS05-013: Chyba zabezpečení v ovládacím prvku ActiveX součásti pro úpravy DHTML umožňuje spuštění kódu
 • 892944 MS05-017: Chyba zabezpečení služby MSMQ umožňuje spuštění kódu
 • 893066 MS05-019: Chyby zabezpečení v protokolu TCP/IP mohou umožnit spuštění kódu a odmítnutí služby
 • 893086 MS05-016: Chyba zabezpečení prostředí Windows může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • 839643 MS04-016: Chyba zabezpečení v rozhraní DirectPlay může umožnit odmítnutí služby
 • 814078 MS03-008: Chyba skriptovacího stroje systému Windows umožňuje spuštění kódu
 • 822343 MS03-022: Chyba v rozšíření ISAPI pro službu Windows Media Services může způsobit spuštění kódu
 • 890923 MS05-020: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Změny ve stávajících aktualizacích, které se netýkají zabezpečení

Změny jsou nahrazeny kumulativní aktualizací a byly odebrány z webu Windows Update. Zůstanou však k dispozici prostřednictvím služby SUS (Software Update Services), funkce Automatické aktualizace a katalogu služby Windows Update.


Aby bylo možné označit, že se tato změna týká obsahu pouze pro systém Windows 2000 SP4, museli museli provést změny ve všech relevantních dříve vydaných aktualizacích a vytvořit nové položky určené pouze pro systém Windows 2000 SP4. Pokud nemáte v úmyslu nasadit kumulativní aktualizaci, bude možná nutné aktualizace znovu schválit.
 • 820888 Počítač přestane reagovat (zablokuje se) při pokusu o připojení svazku NTFS po restartování počítače

Úterý 14. července 2005

Nový obsah zabezpečení

 • MS05-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB883939)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition

  Byly nalezeny problémy se zabezpečením, které by mohly útočníkovi umožnit ohrozit počítač s aplikací Microsoft Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  883939 MS05-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML může povolit vzdálené spuštění kódu (KB896358)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition

  V komponentě nápovědy HTML byl odhalen problém zabezpečení, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896358 MS05-026: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • MS05-027: Chyba zabezpečení v protokolu Server Message Block umožňuje vzdálené spuštění kódu(KB896422)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  V protokolu SMB (Server Message Block) byl odhalen problém zabezpečení, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896422 MS05-027: Chyba zabezpečení v protokolu Server Message Block umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • MS05-028: Chyba zabezpečení služby Webový klient umožňuje vzdálené spuštění kódu (KB896426)

  Závažnost bulletinu: Důležité
  Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP

  Ve službě Webový klient byl odhalen problém zabezpečení, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896426 MS05-028: Chyba zabezpečení služby Webový klient umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • MS05-030: Chyba zabezpečení v aplikaci Outlook Express může umožnit vzdálené spuštění kódu (KB897715)

  Závažnost bulletinu: Důležité
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byl zjištěn problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač s aplikací Microsoft Outlook Express a získat nad ním kontrolu. Ke zneužití této chyby zabezpečení je vyžadován zásah uživatele. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  897715 MS05-030: Chyba zabezpečení v aplikaci Outlook Express může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS05-031: Chyba zabezpečení v aplikaci Interaktivní kurz krok za krokem by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu (KB898458)

  Závažnost bulletinu: Důležité
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  V programu Interaktivní kurz krok za krokem byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  898458 MS05-031: Chyba zabezpečení v podrobné interaktivní výuce umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • MS05-032: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit podvodnou identifikaci (KB890046)

  Závažnost bulletinu: Střední
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byla zjištěna chyba zabezpečení v softwaru Microsoft Agent, která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890046 MS05-032: Chyba zabezpečení agenta společnosti Microsoft by mohla umožnit podvodnou identifikaci
 • MS05-033: Chyba zabezpečení klienta protokolu Telnet může umožnit přístup k informacím (KB896428)

  Závažnost bulletinu: Střední
  Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP

  V protokolu Telnet byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit získat informace o počítači se systémem Windows. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  896428 MS05-033: Chyba zabezpečení klienta protokolu Telnet může umožnit přístup k informacím

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

Nové binární soubory
 • Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 s aktualizací Service Pack 3 v systémech Windows XP Media Center a Tablet PC Edition (KB887998)

  Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition

  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows s rozhraním Microsoft .NET Framework a získat přístup k datům s omezeným přístupem. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887998 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 s aktualizací Service Pack 3 v systémech Windows XP Media Center a Tablet PC Edition
 • MS05-019: Chyby zabezpečení v protokolu TCP/IP mohou umožnit spuštění kódu a odepření služby (KB893066)

  Závažnost bulletinu: Nejdůležitější
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  893066 MS05-019: Chyby zabezpečení v protokolu TCP/IP mohou umožnit spuštění kódu a odmítnutí služby
Aktualizováno z důvodů nahrazení
 • 890923 MS05-020: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • 817606 MS03-024: Přetečení vyrovnávací paměti v systému Windows by mohlo vést k poškození dat
 • 823353 MS04-018: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express
 • 825119 MS03-044: Přetečení vyrovnávací paměti v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows může ohrozit zabezpečení systému
 • 840315 MS04-023: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML může povolit spuštění kódu
 • 890175 MS05-001: Chyba zabezpečení nápovědy HTML může povolit vzdálené spuštění kódu
Změny metadat nebo zjišťování
 • MS03-022: Chyba v rozšíření ISAPI pro službu Windows Media Services může způsobit spuštění kódu (KB822343)

  Tato aktualizace zahrnuje menší změny zjišťování, které zabraňují nabízení této položky, není-li nainstalována služba Media Services. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  822343 MS03-022: Chyba v rozšíření ISAPI pro službu Windows Media Services může způsobit spuštění kódu

Nový nejdůležitější obsah, který se netýká zabezpečení

 • Pro systém Windows Server 2003 S898715 a pro 64bitové verze systému Windows XP je k dispozici aktualizace Instalační služby systému Windows verze 3.1 (KB898715)

  Pouze portugalština (Brazílie) a španělština
  Microsoft Windows Server 2003

  Tato aktualizace řeší problémy s kompatibilitou Instalační služby systému Windows verze 3.1 a určitých programů. Tyto potíže jsou popsány v článku 898715 znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  898715 Pro systém Windows Server 2003 SP1 a pro 64bitová vydání systému Windows XP je k dispozici aktualizace Instalační služby systému Windows verze 3.1
 • K dispozici je Instalační služba systému Windows verze 3.1. (v2)(KB893803)

  Pouze japonština (NEC)
  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Instalační služba systému Windows verze 3.1 je služba systému Windows pro konfiguraci a instalaci programů. Další funkce ve verzi 3.1 pomáhají usnadňovat a zefektivňovat vytváření, distribuci a správu aktualizací programů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  893803 K dispozici je Instalační služba systému Windows verze 3.1. v2 (3.1.4000.2435)

Změny ve stávajícím nejdůležitějším obsahu, který se netýká zabezpečení

Aktualizováno z důvodů nahrazení
 • 887797 Popis kumulativní aktualizace pro aplikaci Outlook Express (KB887797)
Změny metadat nebo zjišťování
 • 870669 Zakázání objektu ADODB.Stream v aplikaci Internet Explorer
  Tato položka je nyní určena pro službu WSUS (Windows Server Update Services).

Nový doporučený obsah, který se netýká zabezpečení

 • Aktualizace kořenových certifikátů
  Systémy Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 a Windows 2000 Service Pack 4

  Tato položka aktualizuje seznam kořenových certifikátů v počítači na nejnovější seznam, který přijala společnost Microsoft v rámci programu Microsoft Root Certificate Program. Přidání dalších kořenových certifikátů do počítače umožní bezproblémovou spolupráci většího množství programů pro procházení webu se zvýšeným zabezpečením, šifrování e-mailů a zabezpečeného doručování kódu. Tato aktualizace zahrnuje kořenové certifikáty od společností Verisign, Thawte a Post.Trust v Irsku.

Úterý 24. května 2005

Nový nejdůležitější obsah, který se netýká zabezpečení

Služba SUS (Software Update Services) 1.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Aktuálně vydaná národní prostředí: Portugalské a maďarské (vydáno 24. května 2005), holandské, švédské, české, polské, turecké (vydáno 10. května 2005), čínské (tradiční čínština), čínské (zjednodušená čínština), portugalské (Brazílie) a ruské (vydáno 26. dubna 2005), španělské, italské a korejské (vydáno 21. dubna 2005), francouzské a japonské (vydáno 18. dubna 2005), anglické a německé (vydáno 28. března 2005)

  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition a Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) zvyšuje možnosti správy, řízení a infrastruktury zabezpečení prostřednictvím nových nástrojů zabezpečení, jako je například Průvodce konfigurací zabezpečení. Tyto nástroje pomáhají zabezpečit server při operacích založených na rolích. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 zvyšuje ochranu do hloubky (ochranná bezpečnostní opatření) prostřednictvím funkce ochrany spuštění dat a pomáhá poskytovat bezpečný a zabezpečený scénář prvního spuštění pomocí průvodce Aktualizace zabezpečení po instalaci.
Weby Windows Update pro klientské systémy a Katalog služby Windows Update
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Aktuálně vydaná národní prostředí: Portugalské a maďarské (vydáno 24. května 2005), holandské, švédské, české, polské, turecké (vydáno 10. května 2005), čínské (tradiční čínština), čínské (zjednodušená čínština), čínské (Hongkong, pouze katalog), portugalské (Brazílie) a ruské (vydáno 26. dubna 2005), francouzské, italské, španělské, japonské a korejské (vydáno 18. dubna 2005), anglické a německé (vydáno 28. března 2005)

  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition a Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) zvyšuje možnosti správy, řízení a infrastruktury zabezpečení prostřednictvím nových nástrojů zabezpečení, jako je například Průvodce konfigurací zabezpečení. Tyto nástroje pomáhají zabezpečit server při operacích založených na rolích. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 zvyšuje ochranu do hloubky prostřednictvím funkce ochrany spuštění dat a pomáhá poskytovat bezpečný a zabezpečený scénář prvního spuštění pomocí průvodce Aktualizace zabezpečení po instalaci.

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

 • MS05-002: Chyba zabezpečení zpracování formátu kurzoru a ikony může umožnit vzdálené spuštění kódu (KB891711)

  Microsoft Windows Millennium Edition

  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit systém a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  891711 MS05-002: Chyba zabezpečení zpracování formátu kurzoru a ikony může umožnit vzdálené spuštění kódu

Úterý 17. května 2005

Nový nejdůležitější obsah, který se netýká zabezpečení

Služba SUS (Software Update Services) 1.0 a katalog služby Windows Update
 • Pro systém Windows Server 2003 S898715 a pro 64bitové verze systému Windows XP je k dispozici aktualizace Instalační služby systému Windows verze 3.1 (KB898715)

  Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  Tato aktualizace řeší problémy s kompatibilitou Instalační služby systému Windows verze 3.1 a určitých programů popsané v článku 898715 znalostní báze Knowledge Base. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  898715 Pro systém Windows Server 2003 SP1 a pro 64bitová vydání systému Windows XP je k dispozici aktualizace Instalační služby systému Windows verze 3.1

Změny ve stávajících aktualizacích, které se netýkají zabezpečení

Služba SUS 1.0, Windows Update pro klientské systémy, Katalog služby Windows Update a funkce Automatické aktualizace
 • K dispozici je Instalační služba systému Windows verze 3.1 (v2) (KB893803)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, původní vydaná verze systému Microsoft Windows Server 2003, původní vydaná verze systému Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1 a Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Instalační služba systému Microsoft Windows verze 3.1 je služba systému Windows pro konfiguraci a instalaci aplikací. Další funkce ve verzi 3.1 pomáhají usnadňovat a zefektivňovat vytváření, distribuci a správu aktualizací aplikací. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  893803 K dispozici je Instalační služba systému Windows verze 3.1. v2 (3.1.4000.2435)

Úterý 10. května 2005

Nové aktualizace zabezpečení

 • MS05-024: Chyba zabezpečení ve Webovém zobrazení by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu (KB894320)

  Systémy Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 a Windows 2000 Service Pack 4

  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této položky bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  894320 MS05-024: Chyba zabezpečení ve Webovém zobrazení by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Nový nejdůležitější obsah, který se netýká zabezpečení

Služba SUS (Software Update Services) 1.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Aktuálně vydaná národní prostředí: Holandské, švédské, české, polské a turecké (vydáno 10. května 2005), čínské (tradiční čínština), čínské (zjednodušená čínština), portugalské (Brazílie) a ruské (vydáno 26. dubna 2005), španělské, italské a korejské (vydáno 21. dubna 2005), francouzské a japonské (vydáno 18. dubna 2005), anglické a německé (vydáno 28. března 2005)

  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition a Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) zvyšuje možnosti správy, řízení a infrastruktury zabezpečení prostřednictvím nových nástrojů zabezpečení, jako je například Průvodce konfigurací zabezpečení. Tyto nástroje pomáhají zabezpečit server při operacích založených na rolích. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 zvyšuje ochranu do hloubky prostřednictvím funkce ochrany spuštění dat a pomáhá poskytovat bezpečný a zabezpečený scénář prvního spuštění pomocí průvodce Aktualizace zabezpečení po instalaci.
Weby Windows Update pro klientské systémy a Katalog služby Windows Update
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Aktuálně vydaná národní prostředí: Holandské, švédské, české, polské a turecké (vydáno 10. května 2005), čínské (tradiční čínština), čínské (zjednodušená čínština), čínské (Hongkong, pouze katalog), portugalské (Brazílie) a ruské (vydáno 26. dubna 2005), francouzské, italské, španělské, japonské a korejské (vydáno 18. dubna 2005), anglické a německé (vydáno 28. března 2005)

  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition a Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) zvyšuje možnosti správy, řízení a infrastruktury zabezpečení prostřednictvím nových nástrojů zabezpečení, jako je například Průvodce konfigurací zabezpečení, které pomáhají zabezpečit server při operacích založených na rolích. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 zvyšuje ochranu do hloubky prostřednictvím funkce ochrany spuštění dat a pomáhá poskytovat bezpečný a zabezpečený scénář prvního spuštění pomocí průvodce Aktualizace zabezpečení po instalaci.

Úterý 3. května 2005

Změny ve stávajících aktualizacích, které se netýkají zabezpečení

Odebrání obsahu
 • K dispozici je Instalační služba systému Windows verze 3.1. (v2)(KB893803)
  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, původní vydaná verze systému Microsoft Windows Server 2003, původní vydaná verze systému Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1 a Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Z důvodů neočekávaných potíží s kompatibilitou u určitých softwarových aplikací byla odebrána Instalační služba systému Windows verze 3.1. Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  893803 K dispozici je Instalační služba systému Windows verze 3.1. v2 (3.1.4000.2435)
  898628 Instalační služba systému Windows po upgradu na verzi 3.1 při bezobslužné instalaci selže

Úterý 26. dubna 2005

Nový nejdůležitější obsah, který se netýká zabezpečení

Služba SUS (Software Update Services) 1.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Aktuálně vydaná národní prostředí: Čínské (tradiční čínština), čínské (zjednodušená čínština), portugalské, brazilské a ruské (vydáno 26. dubna 2005), španělské, italské a korejské (vydáno 21. dubna 2005), francouzské a japonské (vydáno 18. dubna 2005), anglické a německé (vydáno 28. března 2005)

  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition a Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Opakované publikování všech národních prostředí s cílem implementovat aktualizaci zjišťování

  Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) zvyšuje možnosti správy, řízení a infrastruktury zabezpečení prostřednictvím nových nástrojů zabezpečení, jako je například Průvodce konfigurací zabezpečení. Průvodce konfigurací zabezpečení pomáhá zabezpečit server při operacích založených na rolích. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 zvyšuje ochranu do hloubky prostřednictvím funkce ochrany spuštění dat. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 rovněž pomáhá poskytovat bezpečný a zabezpečený scénář prvního spuštění pomocí průvodce Aktualizace zabezpečení po instalaci.
Weby Windows Update pro klientské systémy a Katalog služby Windows Update
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Aktuálně vydaná národní prostředí: Čínské (tradiční čínština), čínské (zjednodušená čínština), čínské (Hongkong, pouze katalog), portugalské, brazilské a ruské (vydáno 26. dubna 2005), francouzské, italské, španělské, japonské a korejské (vydáno 18. dubna 2005), anglické a německé (vydáno 28. března 2005)
  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition a Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Opakované publikování všech národních prostředí s cílem implementovat aktualizaci zjišťování

  Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) zvyšuje možnosti správy, řízení a infrastruktury zabezpečení prostřednictvím nových nástrojů zabezpečení, jako je například Průvodce konfigurací zabezpečení. Průvodce konfigurací zabezpečení pomáhá zabezpečit server při operacích založených na rolích. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 zvyšuje ochranu do hloubky prostřednictvím funkce ochrany spuštění dat. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 rovněž pomáhá poskytovat bezpečný a zabezpečený scénář prvního spuštění pomocí průvodce Aktualizace zabezpečení po instalaci.

Změny ve stávajících aktualizacích zabezpečení

Změna metadat nebo chování
 • MS05-003: Chyba zabezpečení služby indexování může povolit vzdálené spuštění kódu (KB871250)

  (Tato změna se vztahuje pouze na holandské národní prostředí. Týká se pouze webů. Neovlivňuje služby SUS a WSUS.)

  Microsoft Windows Server 2003

  Holandský příkaz pro expresní instalaci balíčku obsahuje typografickou chybu, která zabraňuje instalaci tohoto balíčku. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  871250 MS05-003: Chyba zabezpečení služby indexování může povolit vzdálené spuštění kódu
 • MS03-045: Přetečení vyrovnávací paměti v ovládacím prvku rozevíracího seznamu a pole se seznamem umožňuje spuštění kódu (KB824141)

  Microsoft Windows Server 2003

  Bylo nutné změnit cílení starší verze a zabránit tak nabízení této aktualizace uživatelům systému Windows Server 2003 SP1. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  824141 MS03-045: Přetečení vyrovnávací paměti v ovládacím prvku rozevíracího seznamu a pole se seznamem umožňuje spuštění kódu
 • Při vyvolání metodou Window.showHelp( ) dojde k omezení funkčnosti aktualizace nápovědy HTML (KB811630)

  Systémy Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 a Windows 2000 Service Pack 3

  Byla opravena klasifikace katalogu služby Windows Update. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  811630 Při vyvolání metodou Window.showHelp( ) dojde k omezení funkčnosti aktualizace nápovědy HTML

Změny ve stávajících aktualizacích, které se netýkají zabezpečení

Menší aktualizace softwaru
 • Doporučená aktualizace rozhraní DirectX 9.0 – spravované rozhraní DirectX
  Menší změny textu a aktualizace binárních souborů s cílem zabránit zobrazení dialogových oken.

Úterý 18. dubna 2005

Nový nejdůležitější obsah, který se netýká zabezpečení

Služba SUS (Software Update Services) 1.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  Aktuálně vydaná národní prostředí: Francouzské a japonské (vydáno 18. dubna 2005), anglické a německé (vydáno 28. března 2005), španělské, italské a korejské (bude vydáno 21. dubna 2005)
  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition a Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) zvyšuje možnosti správy, řízení a infrastruktury zabezpečení prostřednictvím nových nástrojů zabezpečení, jako je například Průvodce konfigurací zabezpečení. Průvodce konfigurací zabezpečení pomáhá zabezpečit server při operacích založených na rolích. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 zvyšuje ochranu do hloubky prostřednictvím funkce ochrany spuštění dat. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 rovněž pomáhá poskytovat bezpečný a zabezpečený scénář prvního spuštění pomocí průvodce Aktualizace zabezpečení po instalaci.
Weby Windows Update pro klientské systémy a Katalog služby Windows Update
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Aktuálně vydaná národní prostředí: Francouzské, italské, španělské, japonské a korejské (vydáno 18. dubna 2005), anglické a německé (vydáno 28. března 2005)
  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition a Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) zvyšuje možnosti správy, řízení a infrastruktury zabezpečení prostřednictvím nových nástrojů zabezpečení, jako je například Průvodce konfigurací zabezpečení. Průvodce konfigurací zabezpečení pomáhá zabezpečit server při operacích založených na rolích. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 zvyšuje ochranu do hloubky prostřednictvím funkce ochrany spuštění dat. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 rovněž pomáhá poskytovat bezpečný a zabezpečený scénář prvního spuštění pomocí průvodce Aktualizace zabezpečení po instalaci.

Aktualizace s vypršenou platností

Tyto položky byly z webu odebrány a nyní končí jejich platnost v rámci služby SUS (Software Update Services).

Kumulativní aktualizace aplikace Internet Explorer
 • 828750 MS03-040: Říjen 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer
 • 824145 MS03-048: Listopad 2003, Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • 832894 MS04-004: Kumulativní oprava zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • 834707 MS04-038: Kumulativní oprava zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Úterý 12. dubna 2005

Nové aktualizace zabezpečení

 • MS05-016: Chyba zabezpečení prostředí Windows může umožnit vzdálené spuštění kódu (KB893086)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, původní vydaná verze systému Microsoft Windows Server 2003, původní vydaná verze systému Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1 a Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition pro počítače s 64bitovými procesory Itanium, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition pro počítače s 64bitovými procesory Itanium a Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  893086 MS05-016: Chyba zabezpečení prostředí Windows může umožnit vzdálené spuštění kódu
 • MS05-017: Chyba zabezpečení služby MSMQ umožňuje spuštění kódu (KB892944)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Service Pack 1 a Microsoft Windows XP Professional Service Pack 1

  Byla zjištěna chyba zabezpečení ve službě Řízení front zpráv (MSMQ), která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  892944 MS05-017: Chyba zabezpečení služby MSMQ umožňuje spuštění kódu
 • MS05-018: Chyby zabezpečení jádra systému Windows mohou umožnit zvýšení oprávnění a odepření služby (KB890859)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition pro počítače s 64bitovými procesory Itanium, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition pro počítače s 64bitovými procesory Itanium a Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890859 MS05-018: Chyby zabezpečení jádra systému Windows mohou umožnit zvýšení oprávnění a odmítnutí služby
 • MS05-019: Chyby zabezpečení v protokolu TCP/IP mohou umožnit spuštění kódu a odepření služby (KB893066)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition pro počítače s 64bitovými procesory Itanium, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition pro počítače s 64bitovými procesory Itanium a Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit vzdáleně ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  893066 MS05-019: Chyby zabezpečení v protokolu TCP/IP mohou umožnit spuštění kódu a odmítnutí služby
 • MS05-020: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB890923)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition

  Byl zjištěn problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač s aplikací Microsoft Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890923 MS05-020: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Nový nejdůležitější obsah, který se netýká zabezpečení

 • K dispozici je balíček aktualizací zahrnující Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000 (KB842773)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition

  Tento software aktualizuje Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) na verzi 2.0 a aktualizuje službu WinHTTP. Tyto aktualizace pomáhají zajistit optimální průběh stahování. Používají nové verze funkce Automatické aktualizace, služby Windows Update a dalších programů, které využívají službu BITS k přenosu souborů prostřednictvím nevyužité šířky pásma sítě. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  842773 K dispozici je balíček aktualizací zahrnující Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000
 • K dispozici je Instalační služba systému Windows verze 3.1 (v2) (KB893803)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1 a Microsoft Windows XP Service Pack 2

  Instalační služba systému Microsoft Windows verze 3.1 je služba systému Windows pro konfiguraci a instalaci aplikací. Další funkce ve verzi 3.1 pomáhají usnadňovat a zefektivňovat vytváření, distribuci a správu aktualizací aplikací. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  893803 K dispozici je Instalační služba systému Windows verze 3.1. v2 (3.1.4000.2435)
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  Aktuálně vydaná národní prostředí: Anglické a německé (vydáno 28. března 2005), japonské, korejské, francouzské, španělské a italské (bude vydáno 18. dubna 2005 v rámci služby SUS)
  Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition a Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  Aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) zvyšuje možnosti správy, řízení a infrastruktury zabezpečení prostřednictvím nových nástrojů zabezpečení, jako je například Průvodce konfigurací zabezpečení. Tento průvodce pomáhá zabezpečit server při operacích založených na rolích. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 zvyšuje ochranu do hloubky prostřednictvím funkce ochrany spuštění dat. Aktualizace Windows Server 2003 SP1 rovněž poskytuje bezpečný a zabezpečený scénář prvního spuštění pomocí průvodce Aktualizace zabezpečení po instalaci. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 • Nástroj pro odebrání nebezpečného softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího nebezpečného softwaru z počítačů se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000 (KB890830)

  Microsoft Windows XP

  Po stažení je Nástroj pro odebrání nebezpečného softwaru jednou spuštěn a zkontroluje počítač na přítomnost určitého, nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru. (Mezi tento škodlivý software patří červi Blaster, Sasser a Mydoom.) Tento nástroj rovněž pomůže automaticky odebrat všechny nalezené varianty. Nástroj je po spuštění odstraněn z počítače. Nová verze nástroje je nabízena jednou měsíčně. Chcete-li nástroj v počítači spustit ručně, stáhněte jej z webu služby Stažení softwaru nebo spusťte jeho verzi online z webu Microsoft.com. Kromě tohoto nástroje byste měli používat aktuální antivirový produkt, který pomůže ochránit počítač před ostatním škodlivým softwarem. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru ze systému Microsoft Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP a Windows 2000

Změny ve stávajícím obsahu zabezpečení

Nové binární soubory
 • MS05-009: Společnost Microsoft vydala aktualizaci zabezpečení aplikace Microsoft Windows Messenger (KB887472)

  Microsoft Windows XP s aktualizací SP1,

  Tato aktualizace bude nabídnuta uživatelům verze 4.7.0.2009. Tato aktualizace mění zjišťování požadavků pro aktuální položku u souboru Msmsgs.exe z verze 4.7.0.2009 na 4.7.0.0041. Původní položka byla dodána pouze uživatelům aktualizace verze 4.7.0.2009. Jedná se o opětovné vydání téže položky. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887472 Společnost Microsoft vydala aktualizaci zabezpečení aplikace Microsoft Windows Messenger
 • MS05-002: Chyba zabezpečení zpracování formátu kurzoru a ikony může umožnit vzdálené spuštění kódu (KB891711)

  Systémy Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition

  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  891711 MS05-002: Chyba zabezpečení zpracování formátu kurzoru a ikony může umožnit vzdálené spuštění kódu
Aktualizováno z důvodů nahrazení
 • 890047 MS05-008: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
 • 867282 MS05-014: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • 891711 MS05-002: Chyba zabezpečení zpracování formátu kurzoru a ikony může umožnit vzdálené spuštění kódu
  Systémy Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP

Aktualizace s vypršenou platností

Tyto položky byly z webu odebrány a nyní končí jejich platnost v rámci služby SUS. Obsah je podle smlouvy udržován v rámci služby SUS po dobu jednoho dalšího roku.
 • 811493 MS03-013: Přetečení vyrovnávací paměti při zpracování zpráv jádra systému Windows zvyšuje oprávnění
  Poznámka: Tato položka byla v rámci služby WSUS (Windows Server Update Services) odebrána pouze pro systém Windows XP. Netýká se služby SUS (Software Update Services) 1.0.

Úterý 8. března 2005

Nové aktualizace zabezpečení

Pro tuto verzi nejsou k dispozici žádné nové aktualizace zabezpečení.

Nové nejdůležitější aktualizace, které se netýkají zabezpečení

Pro tuto verzi nejsou k dispozici žádné nové aktualizace, které se netýkají zabezpečení.

Změny ve stávajících aktualizacích zabezpečení

Změny cílení:


Operační systém u příslušných položek byl změněn z hodnoty Řada systémů Windows Server 2003 na hodnotu Windows Server 2003 RTM. Cílem je zabránit nabízení těchto položek uživatelům systému Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
839643 MS04-016: Chyba zabezpečení v rozhraní DirectPlay může umožnit odmítnutí služby
823353 MS04-018: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express
832483 MS04-003: Přetečení vyrovnávací paměti v jedné z funkcí sady MDAC by mohlo umožnit spuštění kódu
819696 MS03-030: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť rozhraní DirectX by mohla způsobit ohrožení zabezpečení systému
823182 MS03-041: Chyba zabezpečení při ověřování certifikátu Authenticode by mohla způsobit vzdálené spuštění kódu
823559 MS03-023: Přetečení vyrovnávací paměti v převaděči HTML umožňuje spuštění kódu
824105 MS03-034: Chyba v rozhraní NetBIOS by mohla zpřístupnit informace
825119 MS03-044: Přetečení vyrovnávací paměti v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows může ohrozit zabezpečení systému
828035 MS03-043: Přetečení vyrovnávací paměti v Kurýrní službě umožňuje spuštění kódu
828741 MS04-012: Kumulativní aktualizace pro službu Microsoft RPC/DCOM
833987 MS04-028: Přetečení vyrovnávací paměti při zpracování obrázku JPEG (GDI+) umožňuje spuštění kódu
835732 MS04-011: Aktualizace zabezpečení systému Microsoft Windows
837001 MS04-014: Chyba zabezpečení databázového stroje Microsoft Jet by mohla způsobit spouštění vzdáleného kódu
839645 MS04-024: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
840315 MS04-023: Chyba zabezpečení v nápovědě HTML může povolit spuštění kódu
819639 MS03-021: Chyba v programu Windows Media Player může umožnit přístup ke knihovně médií
840374 MS04-015, Aktualizace zabezpečení pro systém Microsoft Windows
Změna zjišťování:

824105 MS03-034: Chyba v rozhraní NetBIOS by mohla zpřístupnit informace
Byla provedena menší změna zjišťování s cílem zabránit možnému opakovanému nabízení.

Změny ve stávajících nejdůležitějších aktualizacích, které se netýkají zabezpečení

Změny cílení:
Operační systém u příslušných položek byl pro verzi 4 změněn z hodnoty Řada systémů Windows Server 2003 na hodnotu Windows Server 2003 RTM. Cílem je zabránit nabízení těchto položek uživatelům systému Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) prostřednictvím webu pro klientské systémy a katalogu verze 4.
872769 V síti založené na systému Windows Small Business Server 2003 nelze v klientském počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 nakonfigurovat nastavení brány Windows Firewall nebo služby Centrum zabezpečení
870669 Zakázání objektu ADODB.Stream v aplikaci Internet Explorer
837272 Se zvyšujícím se počtem položek v knihovně médií programu Windows Media Player 9 Series se prodlužuje doba kopírování
843496 Popis balíčku aktualizace služby Windows Media Services 9 Series: 13. července 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
828026 Aktualizace týkající se chování příkazů skriptů adresy URL v aplikaci Windows Media Player

Aktualizace s vypršenou platností

Následující položky byly z webu odebrány a nyní končí jejich platnost v rámci služby SUS. Obsah je podle smlouvy udržován v rámci služby SUS po dobu jednoho dalšího roku.
324380 MS02-051: Chyba šifrování v protokolu RDP může způsobit odhalení informací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328310 MS02-071: Chyba ve zpracování zprávy WM_TIMER systému Windows umožňuje zvýšit úroveň oprávnění
330994 MS03-014: Duben 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Outlook Express
811493 MS03-013: Přetečení vyrovnávací paměti při zpracování zpráv jádra systému Windows zvyšuje oprávnění
822679 MS03-025: Chyba ve zpracování zprávy systému Windows programem Správce nástrojů umožňuje zvýšit úroveň oprávnění
824146 MS03-039: Přetečení vyrovnávací paměti ve službě RPCSS umožňuje útočníkovi spustit nebezpečné programy
828028 MS04-007: Chyba zabezpečení knihovny ASN.1 může povolit spuštění kódu

Úterý 22 února 2005

Nové aktualizace zabezpečení

Pro tuto verzi nejsou k dispozici žádné nové aktualizace zabezpečení.

Nové nejdůležitější aktualizace, které se netýkají zabezpečení

 • Při procházení webu s kódováním Shift-JIS se znaky dvojbajtové znakové sady (DBCS) mohou v aplikaci Internet Explorer v systému Windows XP zobrazit jako poškozené(KB886677)

  Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) (pouze japonština, korejština, čínština [tradiční], čínština [zjednodušená])

  Tato aktualizace nabízí řešení problému, kdy se v počítači se systémem Windows XP mohou znaky dvojbajtové znakové sady (DBCS) v aplikaci Microsoft Internet Explorer zobrazovat jako poškozené. K tomuto problému může dojít při procházení webu, který používá kódování Shift-JIS. Instalace této aktualizace pomůže tento problém vyřešit. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  886677 Při procházení webu s kódováním Shift-JIS se znaky dvojbajtové znakové sady (DBCS) mohou v aplikaci Internet Explorer v systému Windows XP zobrazit jako poškozené (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • V systému Windows XP Service Pack 2 nebo Windows Server 2003 se zobrazí chyba Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT) (KB887742)

  Windows XP SP2 (všechny jazyky)

  Tato aktualizace nabízí řešení problému, který může způsobit, že po instalaci určitých programů brány firewall nebo antivirových programů přestane počítač reagovat. Řešení tohoto problému můžete pomoci instalací této aktualizace HTTP.sys od společnosti Microsoft. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887742 V systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo v systému Windows Server 2003 se zobrazí chyba Stop 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)
 • Balíček aktualizace obsahující službu BITS (Background Intelligent Transfer Service) verze 2.0 a službu WinHTTP 5.1 je k dispozici pro systém Windows XP (KB842773)

  Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 a původní vydaná verze systému Microsoft Windows Server 2003 (všechny jazyky)

  Tento software aktualizuje Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) na verzi 2.0 a rovněž aktualizuje službu WinHTTP. Tyto aktualizace pomáhají zajistit optimální průběh stahování využitím nových verzí funkce Automatické aktualizace, služby Windows Update a dalších programů, které využívají službu BITS k přenosu souborů prostřednictvím nevyužité šířky pásma sítě. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  842773 K dispozici je balíček aktualizací zahrnující Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000

Změny ve stávajících aktualizacích softwaru

Změny textu pro aktualizace softwaru:


Doporučená aktualizace rozhraní Microsoft DirectX 9.0 – spravované rozhraní DirectX
 • Aktualizace DirectX 9.0a – spravované rozhraní DirectX: Byl opraven korejský odkaz „Další informace“.

Změny ve stávajících aktualizacích zabezpečení

Změny v následujícím seznamu byly provedeny mezi 9. a 15. únorem 2005. Tyto změny nevyžadují přeinstalaci aktualizací softwaru. Uživatelé beta verze služby Windows Update Services si však mohou povšimnout, že se tyto aktualizace softwaru změnily. Tyto změny nereprezentují případy, kdy aktualizace softwaru byla nabídnuta počítači, který ji nevyžaduje, nebo kdy aktualizace softwaru nebyla nabídnuta počítači, který ji vyžaduje.
 • V obsahu, který je přidružen k následujícím aktualizacím softwaru, nebyla uvedena úroveň zabezpečení a číslo bulletinu zabezpečení:
  324380 MS02-051: Chyba šifrování v protokolu RDP může způsobit odhalení informací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  811114 MS03-018: Květen 2003, kumulativní oprava pro službu IIS (Internet Information Services)

  828028 MS04-007: Chyba zabezpečení knihovny ASN.1 může povolit spuštění kódu

  828741 MS04-012: Kumulativní aktualizace pro službu Microsoft RPC/DCOM

  830352 MS04-006: Chyba zabezpečení služby WINS (Windows Internet Name Service) umožňuje spuštění kódu

  832359 MS04-008: Chyba služby Windows Media Services může umožnit útok typu Odmítnutí služby

  832483 MS04-003: Přetečení vyrovnávací paměti v jedné z funkcí sady MDAC by mohlo umožnit spuštění kódu

  832894 MS04-004: Kumulativní oprava zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

  835732 MS04-011: Aktualizace zabezpečení systému Microsoft Windows

  837001 MS04-014: Chyba zabezpečení databázového stroje Microsoft Jet by mohla způsobit spouštění vzdáleného kódu

  837009 MS04-013: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Outlook Express

  840374 MS04-015, Aktualizace zabezpečení pro systém Microsoft Windows
 • Následující aktualizace softwaru byly nesprávně zaregistrovány jako aktualizace, které při instalaci pomocí služby SUS vyžadují uživatelské rozhraní:
  867801 MS04-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

  888162 Po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-038 se zobrazí chybová zpráva Explorer.EXE – vstupní bod nebyl nalezen – vstupní bod procedury SHCreateThreadRef se nepodařilo v dynamicky propojované knihovně Shlwapi.dll nalézt

  816093 MS03-011: Chyba v modulu Microsoft VM může způsobit ohrožení zabezpečení systému
 • Hodnocení závažnosti bylo změněno z nejdůležitější na důležité:
  835732 MS04-011: Aktualizace zabezpečení systému Microsoft Windows

Úterý 8. února 2005

Nové aktualizace zabezpečení

 • Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3(KB886906)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows s rozhraním Microsoft .NET Framework a získat přístup k datům s omezeným přístupem. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  886906 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 s aktualizací Service Pack 3
 • Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (KB886903)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows s rozhraním Microsoft .NET Framework a získat přístup k datům s omezeným přístupem. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  886903 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 s aktualizací Service Pack 1
 • Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 v systémech Windows XP Media Center a Tablet PC Edition (KB887998)

  Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Media Center Edition

  Byla nalezena chyba zabezpečení, která by mohla útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows s rozhraním Microsoft .NET Framework a získat přístup k datům s omezeným přístupem. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887998 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 s aktualizací Service Pack 3 v systémech Windows XP Media Center a Tablet PC Edition
 • MS05-006: Chyba zabezpečení ve službě Windows SharePoint Services a SharePoint Team Services umožňuje útok skriptováním XSS (cross-site scripting) a podvodnou identifikaci (KB887981)

  Microsoft Windows Server 2003

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887981 MS05-006: Chyba zabezpečení ve službě Windows SharePoint Services a SharePoint Team Services umožňuje útok skriptováním XSS (cross-site scripting) a podvodnou identifikaci
 • MS05-007: Chyba zabezpečení v systému Windows může zpřístupnit informace (KB888302)

  Microsoft Windows XP

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit vzdáleně číst informace o počítači se systémem Microsoft Windows. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  888302 MS05-007: Chyba zabezpečení v systému Windows může zpřístupnit informace
 • MS05-008: Chyba zabezpečení v prostředí Windows může umožnit vzdálené spuštění kódu (KB890047)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  890047 MS05-008: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
 • Společnost Microsoft vydala aktualizaci zabezpečení aplikace Microsoft Windows Media Player 9 (KB885492)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition a Microsoft Windows 98

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  885492 Společnost Microsoft vydala aktualizaci zabezpečení aplikace Microsoft Windows Media Player 9
 • Společnost Microsoft vydala aktualizaci zabezpečení aplikace Microsoft Windows Messenger (KB887472)

  Microsoft Windows XP

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  887472 Společnost Microsoft vydala aktualizaci zabezpečení aplikace Microsoft Windows Messenger
 • MS05-010: Chyba zabezpečení služby Protokolování licence umožňuje spuštění kódu(KB885834)

  Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows 2000

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  885834 MS05-010: Chyba zabezpečení služby Protokolování licence umožňuje spuštění kódu
 • MS05-011: Chyba zabezpečení v protokolu Server Message Block umožňuje vzdálené spuštění kódu(KB885250)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  885250 MS05-011: Chyba zabezpečení v protokolu Server Message Block umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • MS05-012: Chyba zabezpečení rozhraní OLE a modelu COM umožňuje vzdálené spuštění kódu(KB873333)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  873333 MS05-012: Chyba zabezpečení rozhraní OLE a modelu COM umožňuje vzdálené spuštění kódu
 • MS05-013: Chyba zabezpečení v ovládacím prvku ActiveX součásti pro úpravy DHTML umožňuje spuštění kódu (KB891781)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  891781 MS05-013: Chyba zabezpečení v ovládacím prvku ActiveX součásti pro úpravy DHTML umožňuje spuštění kódu
 • MS05-014: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB867282)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition a Microsoft Windows 98 Second Edition

  Byl zjištěn problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač s aplikací Microsoft Internet Explorer a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  867282 MS05-014: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • MS05-015: Chyba zabezpečení v objektové knihovně pro práci s hypertextovými odkazy může povolit vzdálené spuštění kódu (KB888113)

  Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

  Byl nalezen problém se zabezpečením, který by mohl útočníkovi umožnit ohrozit počítač se systémem Microsoft Windows a získat nad ním kontrolu. Instalací této aktualizace od společnosti Microsoft můžete pomoci ochránit počítač. Po instalaci této aktualizace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  888113 MS05-015: Chyba zabezpečení v objektové knihovně pro práci s hypertextovými odkazy může umožnit vzdálené spuštění kódu v systému Windows Server 2003

Nové nejdůležitější aktualizace

Nejsou k dispozici žádné nové nejdůležitější aktualizace.

Změny ve stávajícím obsahu

V úterý 8. února 2005 byly provedeny následující změny stávajícího obsahu a aktualizací softwaru.

Změny ve zjišťování aktualizací softwaru:
 • MS02-050: Chyba ověření platnosti certifikátu by mohla umožnit podvodnou identifikaci (KB329115)

  Aktualizace zabezpečení pro systém Windows 2000. Zjišťování pro tento balíček bylo nutné změnit, aby při přechodu na starší verzi souboru byl tento balíček znovu nabídnut. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  329115 MS02-050: Chyba ověření platnosti certifikátu by mohla umožnit podvodnou identifikaci
 • MS04-024: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu (KB839645)

  Aktuální balíček používá při zjišťování obecný klíč registru. Zjišťování pro tento balíček bylo třeba změnit, aby byl tento klíč registru odebrán a bylo použito zjišťování na základě verze souborů. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  839645 MS04-024: Chyba zabezpečení v prostředí systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
Nahrazené aktualizace softwaru:
 • MS03-021: Chyba v programu Windows Media Player může umožnit přístup ke knihovně médií (KB819639)

  Tento balíček byl nahrazen bulletinem zabezpečení MS05-009 (885492). Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  819639 MS03-021: Chyba v programu Windows Media Player může umožnit přístup ke knihovně médií
 • MS04-038: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB834707)

  Tento balíček je nahrazen bulletinem zabezpečení MS05-014 (867282) pro všechny podporované kombinace operačního systému bez aktualizace Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) a aplikace Internet Explorer 6. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  834707 MS04-038: Kumulativní oprava zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • MS04-040: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer (KB889293)

  Tento balíček je nahrazen bulletinem zabezpečení MS05-014 (867282) pro aplikaci Internet Explorer 6 SP1. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  889293 MS04-040: Kumulativní oprava zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
 • Verze 4.7.2009 služby Windows Messenger již nebude k dispozici ke stažení. Je nahrazena verzí 4.7.2010.
Aktualizace softwaru s vypršenou platností:


Následující položky byly z webu odebrány a nyní končí jejich platnost v rámci služby SUS. Obsah je podle smlouvy udržován v rámci služby SUS po dobu jednoho dalšího roku.
 • MS03-010: Chyba v mapovači koncových bodů vzdáleného volání procedur (RPC Endpoint Mapper) umožňuje útoky s cílem způsobit odepření služby(KB331953)

  Aktualizace zabezpečení systému Windows
  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  331953 MS03-010: Chyba v mapovači koncových bodů vzdáleného volání procedur (RPC Endpoint Mapper) umožňuje útoky s cílem odmítnutí služby (Denial-of-Service)
Změny textu pro aktualizace softwaru:


U následujících aktualizací došlo ke změně textu nadpisu nebo popisu. Nedošlo však k žádným změnám balíčku či použité logiky zjišťování.
 • Microsoft .NET Framework verze 1.1, jazyková sada pro němčinu Došlo ke změně popisu této aktualizace softwaru.
Odkazy
Další informace o popisu změn v obsahu služeb Software Update Services (SUS) a Windows Server Update Services (WSUS) v roce 2007 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
894199 Popis změn v obsahu služeb Software Update Services (SUS) a Windows Server Update Services (WSUS) v roce 2009
Další informace o popisu změn v obsahu služeb Software Update Services (SUS) a Windows Server Update Services (WSUS) v roce 2006 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
930858 Popis změn v obsahu služeb Software Update Services (SUS) a Windows Server Update Services (WSUS) v roce 2006


Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 918043 - Poslední kontrola: 12/09/2015 05:31:52 - Revize: 2.7

Microsoft Software Update Services 1.0, Microsoft Software Update Services 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbinfo KB918043
Váš názor