Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při přepnutí do režimu offline u klientského přenosného počítače s aplikací Microsoft Dynamics CRM 3.0 se zobrazí chybová zpráva, že přesunutí dat pro entitu se nezdařilo

Oprava hotfix, o níž tento článek pojednává, není k dispozici pro čínskou ani pro japonskou verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM.
Příznaky
Při pokusu o přechod do režimu offline v klientovi pro přenosné počítače aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 se tento přechod nezdaří. Zobrazí se následující chybová zpráva:
Přesunutí dat pro entitu název_entity během akce saInsert se nezdařilo, počet řádků=1. Požádejte o pomoc správce systému a pokuste se znovu přejít do režimu offline.
Navíc v počítači s klientem pro přenosné počítače je do protokolu aplikací zaznamenána následující chybová zpráva:

Typ události: Chyba
Zdroj události: MSCRMOfflineSync
Kategorie události: Žádná
ID události: 6000
Datum: datum
Čas: čas
Uživatel: uživatelské_jméno
Počítač: název_počítače

Popis:

Během offline synchronizace došlo k chybě. Pokuste se znovu o přechod do režimu offline nebo restartujte aplikaci Microsoft Outlook. Nezdařila se akce saInsert pro entitu Account, řádků dávky=0 s výjimkou System.Data.SqlClient.SqlException: Hromadné vložení se nezdařilo. Sloupec v datovém souboru je příliš dlouhý na řádku 1, ve sloupci 71. Ujistěte se, že ukončovací znak pole i ukončovací znak řádku jsou zadány správně.

Zprostředkovatel OLE DB STREAM nahlásil chybu. Zprostředkovatel neposkytl žádné informace o chybě.
Trasování chyby OLE DB [Zprostředkovatel OLE/DB STREAM IRowset::GetNextRows vrátil 0x80004005: Zprostředkovatel neposkytl žádné informace o chybě.].
Příkaz byl ukončen.
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.Utility.ExecuteSql(String strCommand, CrmDbConnection dbConnection)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.PopulateTempTable(String tempTableName, String fileName, CrmDbConnection dbConnection, Int32 count, String formatFile)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.DoInsertTable(EntityMetadata entity, String fileName, Int32 count, Boolean extension, String attributes)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.DoInsert(EntityMetadata entity, String fileName, Int32 count)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.ExecuteInsert(String entityName, Int32 count)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.DoBatchStep(ITransferDataProvider transferDataProvider, String entityName, SyncAction action, Int32 batchRows).

Příčina
K tomuto problému může dojít, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Do hlavního formuláře entity jste přidali vlastní pole atributu, které používá typ NTEXT.
 • Toto vlastní pole atributu v souvisejícím záznamu obsahuje více než 4 000 znaků.
Řešení
Při řešení tohoto problému postupujte takto:
 1. Nainstalujte opravu hotfix popsanou v tomto článku.
 2. Nainstalujte opravu hotfix serveru Microsoft SQL Server popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  923327OPRAVA: Při importu dat do serveru SQL Server 2000 pomocí příkazu Hromadné vložení se může zobrazit chybová zpráva o narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Poznámky
  • Nainstalujte opravu hotfix popsanou v tomto článku v každé klientské pracovní stanice do instance název_počítače\CRM na serveru SQL Server.
  • Tato oprava hotfix odhalila chybu v procesu Hromadné vložení na serveru Microsoft SQL Server. Tuto chybu je třeba vyřešit současně s instalací opravy hotfix.
 3. Po instalaci těchto dvou oprav hotfix odstraňte před odhlášením obsah následující složky:
  C:\Documents and Settings\<uživatel klienta crm pro přenosné počítače>\Application Data\Microsoft\MSCRM\BCP\FMT\
Poznámka: <uživatel klienta crm pro přenosné počítače> je zástupný symbol pro skutečného uživatele klienta crm pro přenosné počítače.

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedený problém příliš neobtěžuje, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci Service Pack aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na služby podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft potvrdí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní aktualizace, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas.

Klient Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb pro aplikaci Microsoft Office Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5745.103083 30419. 1. 200711:06

Klient Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.127880 76028. 8. 200613:42

Informace o instalaci

Tuto opravu hotfix nainstalujte do přenosných počítačů s klientskými součástmi aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 nebo Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb.

Požadavky

Nejsou žádné požadavky nutné pro instalaci této opravy hotfix.

Informace o odinstalaci

Chcete-li odebrat tuto opravu hotfix z počítače se systémem Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP nebo Windows Server 2003, použijte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy.

Správci systému mohou v počítači se systémem Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 použít k odebrání této opravy hotfix nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe je umístěný v následující složce:
%Windir%\$NTUninstallKB918108$\Spuninst
Další informace o parametrech instalačního programu pro balíčky naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
832475 Popis nových funkcí instalačního programu pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows

Požadavek na restartování

Pokud se zobrazí výzva, po instalaci opravy hotfix restartujte počítač.
Prohlášení
Tento problém byl opraven v kumulativní aktualizaci 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Tato kumulativní aktualizace však prozatím není k dispozici pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb. Proto je třeba nainstalovat tuto opravu hotfix, pokud používáte aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
922815 Je k dispozici kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický text (dosud nepřeložený).)
Další informace
Pokud problém popsaný v části Příznaky trvá i po instalaci opravy hotfix, klepněte na následující odkaz k článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
916165 Chybová zpráva při přepnutí do offline režimu klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pro přenosné počítače: Přesunutí dat pro entitu <název_entity> během akce saInsert se nezdařilo, počet řádků=<počet>. Požádejte o pomoc správce systému
Odkazy
Další informace o terminologii používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
887283 Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
crm3 crm30 crm3.0
Vlastnosti

ID článku: 918108 - Poslední kontrola: 06/14/2007 10:07:01 - Revize: 7.3

 • Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers
 • Microsoft Dynamics CRM 3.0
 • Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook
 • kbcrmv3cno kberrmsg kbbug kbmbscustomization kbhotfixserver kbqfe kbmbsmigrate kbpubtypekc KB918108
Váš názor