Obrázek nebo objekt se nezobrazí v dokumentu aplikace Word 2010 a Word 2007

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 918788
Aplikace Microsoft Word 2000 a Microsoft Office Word 2003 verzi tohoto článku v tématu 285957.

Microsoft Word 98 verzi tohoto článku naleznete v tématu 183343.
Aplikace Microsoft Word 97 verzi tohoto článku naleznete v tématu 285987.
Příznaky
Při otevření dokumentu aplikace Microsoft Office Word 2010 a Word 2007, který obsahuje obrázek nebo objekt, obrázek nebo objekt se nezobrazí. Tomuto problému může dojít v dokumentu, který obsahuje obrázek, obrázek, automatický tvar nebo jiný objekt.
Příčina
K tomuto problému dochází, pokud používáte možnost styl obtékání možnost v textu , obrázek nebo objekt. A je splněna jedna z následujících podmínek:
 • Prohlížení dokumentu v zobrazení návrhu nebo v zobrazení osnovy.
 • Je vypnuta možnost Zobrazit kresby a textová pole na obrazovce .
 • Možnost Tisknout kresby vytvořené v aplikaci Word vypnuta.
 • Je zapnuta možnost používat kvalitu konceptu .
Pokud používáte možnost v textu , obrázku nebo objektu, k tomuto problému může dojít, pokud je zapnutá možnost Symboly obrázků .

Tomuto problému může dojít také pokud dochází k potížím s grafickým ovladačem.
Jak potíže obejít

Používáte-li možnost styl obtékání možnost "v textu"

Pokud používáte možnost styl obtékání možnost v textu , použijte jednu z následujících řešení.

Možnost "v textu" obtékání styl

Chcete-li změnit možnosti styl obtékání obrázku nebo objektu na možnost v textu, postupujte takto, jako odpovídající vaší verzi aplikace Word.
Aplikace Word 2007
 1. Klepněte obrázek nebo objekt.
 2. Na kartě Formát klepněte ve skupině UspořádatObtékání textu .
 3. Klepněte v textu.
Aplikace Word 2010
 1. Klepněte obrázek nebo objekt.
 2. Na kartě Formát klepněte ve skupině UspořádatObtékání textu .
 3. Klepněte v textu.
Použijete-li možnost v textu , obrázek nebo objekt, zobrazí se v libovolném zobrazení.

Pokud chcete použít možnost styl obtékání možnost v textu , použijte jednu z následujících řešení.

Změna zobrazení

Tomuto problému může dojít, pokud prohlížíte dokument v zobrazení návrhu nebo v zobrazení osnovy. Chcete-li tento problém vyřešit, zobrazení dokumentu v některém z následujících zobrazení:
 • Rozložení při tisku
 • Čtení na celé obrazovce
 • Rozložení webové stránky
 • Náhled aplikace Word 2007. Word 2010: klepněte na nabídku soubora potom klepněte na tlačítko Tisk.
Dokumenty aplikace Word 2010 a Word 2007 se skládá z vrstev výkresu a oddělovače textu. Použijete-li možnost styl obtékání možnost v textu , obrázek nebo objekt, obrázek nebo objekt je zařazen do vrstvy kreslení. Aplikace Word 2010 a Word 2007 nezobrazí vrstvu kresby při prohlížení dokumentu v zobrazení návrhu nebo v zobrazení osnovy. Při použití kteréhokoli zobrazení, která jsou uvedena v tomto zástupném řešení, zobrazí se vrstvy kreslení v dokumentu aplikace Word 2007 a Word 2010.

Zapněte možnost "Zobrazovat kresby a textová pole na obrazovce"

Pokud zapnete možnost zobrazovat kresby a textová pole na obrazovce , můžete zobrazit obrázek nebo objekt v zobrazení rozložení při tisku nebo rozložení webové stránky. Chcete-li zapnout možnost Zobrazit kresby a textová pole na obrazovce , postupujte podle používané verze aplikace Word.
Aplikace Word 2007
 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Officea potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 3. Ve skupinovém rámečku Zobrazit obsah dokumentuklepnutím zaškrtněte políčko Zobrazit kresby a textová pole na obrazovce .
 4. Klepněte na tlačítko OK
Aplikace Word 2010
 1. Klepněte na soubora potom klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 3. Ve skupinovém rámečku Zobrazit obsah dokumentuklepnutím zaškrtněte políčko Zobrazit kresby a textová pole na obrazovce .
 4. Klepněte na tlačítko OK

Zapněte možnost "Tisknout kresby vytvořené v aplikaci Word"

Při zapnutí možnost Tisknout kresby vytvořené v aplikaci Word můžete zobrazit v náhledu obrázku nebo objektu. A můžete vytisknout obrázek nebo objekt. Chcete-li zapnout možnost Tisknout kresby vytvořené v aplikaci Word , postupujte podle používané verze aplikace Word.
Aplikace Word 2007
 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Officea potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 2. Klepněte na tlačítko Zobrazit.
 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti tiskuklepněte na tlačítko zaškrtněte políčko Tisknout kresby vytvořené v aplikaci Word .
 4. Klepněte na tlačítko OK
Aplikace Word 2010
 1. Klepněte na soubora potom klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Klepněte na tlačítko Zobrazit.
 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti tiskuklepněte na tlačítko zaškrtněte políčko Tisknout kresby vytvořené v aplikaci Word .
 4. Klepněte na tlačítko OK

Vypněte volbu "Používat kvalitu konceptu"

Když vypnete možnost používat kvalitu konceptu můžete zobrazit v náhledu obrázku nebo objektu. A můžete vytisknout obrázek nebo objekt. Chcete-li vypnout možnost používat kvalitu konceptu , postupujte podle používané verze aplikace Word.
Aplikace Word 2007
 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Officea potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 3. Ve skupinovém rámečku Tiskklepnutím zrušte zaškrtnutí políčka používat kvalitu konceptu .
 4. Klepněte na tlačítko OK
Aplikace Word 2010
 1. Klepněte na soubora potom klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 3. Ve skupinovém rámečku Tiskklepnutím zrušte zaškrtnutí políčka používat kvalitu konceptu .
 4. Klepněte na tlačítko OK

Používáte-li možnost obtékání styl "v textu"

Vypnout možnost "Symboly obrázků"

Když vypnete možnost Symboly obrázků , zobrazení obrázku nebo objektu ve všech zobrazeních. Chcete-li vypnout možnost Symboly obrázků , postupujte podle používané verze aplikace Word.
Aplikace Word 2007
 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Officea potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 3. Ve skupinovém rámečku Zobrazit obsah dokumentuklepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Symboly obrázků .
 4. Klepněte na tlačítko OK
Aplikace Word 2010
 1. Klepněte na soubora potom klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 3. Ve skupinovém rámečku Zobrazit obsah dokumentuklepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit symboly obrázků .
 4. Klepněte na tlačítko OK
Poznámka: Možnost Symboly obrázků vliv na obrázky nebo objekty při použití možnost styl obtékání možnost v textu . Možnost Symboly obrázků ovlivní obrázky a objekty, použijte parametr v textu ve všech zobrazeních kromě zobrazení čtení na celé obrazovce.

Dochází k potížím s grafickým ovladačem

Pokud k tomuto problému dochází často, může být problém s nastavením ovladače videa nebo s nastavením vlastnosti zobrazení systému Windows. Pokud předchozí řešení problém nevyřeší, zkuste následující řešení.

Změna nastavení kvality barev nebo rozlišení obrazovky aktuální ovladač grafického adaptéru

Chcete-li změnit nastavení kvality barev, postupujte podle vaší situace.
Systém Windows XP
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ desk.cpla potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Nastavení .
 3. Pokud nastavení Kvalita barev je nastavena na nejvyšší (32 bitů), změňte toto nastavení na Střední (16 bitů)a potom klepněte na tlačítko OK.
Pokud potíže přetrvávají, změňte rozlišení obrazovky. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ desk.cpla potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Nastavení .
 3. Ve skupinovém rámečku rozlišení obrazovkypřesuňte jezdec doleva a potom klepněte na tlačítko OK.
Systém Windows Vista
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ desk.cpla potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Pokud je nastavení barev na nejvyšší (32 bitů), změňte toto nastavení na Střední (16 bitů)a potom klepněte na tlačítko OK.
Pokud potíže přetrvávají, změňte rozlišení obrazovky. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ desk.cpla potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Ve skupinovém rámečku rozlišenípřesuňte jezdec doleva a potom klepněte na tlačítko OK.
Windows 7
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ desk.cpla potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit .
 3. Klepněte na položku Sledování.
 4. Pokud barev je nastavena na nejvyšší (32 bitů), změňte toto nastavení na Střední (16 bitů)a potom klepněte na tlačítko OK.
Pokud potíže přetrvávají, změňte rozlišení obrazovky. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ desk.cpla potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Ve skupinovém rámečku rozlišeníklepněte na šipku a zkuste další řešení.

Změna nastavení hardwarové akcelerace

Systém Windows XP
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ desk.cpla potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Nastavení klepněte na tlačítko Upřesnit.
 3. Klepněte na kartu Poradce při potížích .
 4. Přesuňte jezdec Hardwarová akcelerace doleva a potom klepněte na tlačítko OK .
 5. Po zobrazení dotazu, zda chcete restartovat počítač, klepněte na tlačítko Ano.
Windows Vista a Windows 7
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ desk.cpla potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení.
 3. Klepněte na tlačítko Poradce při potížích.
 4. Pokud ovladač zobrazení umožňuje změny, klepněte na tlačítko Změnit nastavení. Přesuňte jezdec Hardwarová akcelerace doleva a potom klepněte na tlačítko OK .
 5. Po zobrazení dotazu, zda chcete restartovat počítač, klepněte na tlačítko Ano.

Získat aktualizované grafické karty

Pokud řešení, které jsou popsány v této části nápovědy vyřešit tento problém, obraťte se na výrobce počítače aktualizované grafické ovladače. Pokud jste již upgradovali grafickou kartu, obraťte se na výrobce grafické karty.

Informace o výrobce vašeho hardwaru naleznete na následujícím webu:
chybějící pryč ke ztrátě není prb WD2007 Word2007 zmizí viz přesunout přesunutí grafiky se zobrazí

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Eigenschaften

Artikelnummer: 918788 – Letzte Überarbeitung: 04/04/2016 02:28:00 – Revision: 6.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB918788 KbMtcs
Feedback