Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Návod ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení z května 2006

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Jako součást své trvalé snahy o poskytování nástrojů pro zjišťování a doporučení k nasazení aktualizací zabezpečení poskytuje společnost Microsoft tento návod ke zjišťování a nasazování pro všechny aktualizace vydané během cyklu vydávání střediska MSRC (Microsoft Security Response Center). Tento návod obsahuje doporučení založená na typech scénářů, které mohou existovat v různých prostředích operačního systému Microsoft Windows. Návod zahrnuje nástroje, jako jsou weby Microsoft Windows Update a Microsoft Office Update, nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer), nástroj Office Detection Tool, server Microsoft SMS (Systems Management Server) a nástroje Extended Security Update Inventory Tool a Enterprise Scan Tool (EST). Návod v tomto dokumentu se v současné době nevztahuje na 64bitové systémy. Společnost Microsoft se chystá přidat tyto informace do budoucích vydání tohoto návodu.
ÚVOD
Tento článek obsahuje návod ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení vydaných 9. května 2006.
Další informace

Zjišťování a nasazování

Prostředí, v nichž ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení slouží weby Windows Update, Microsoft Update a Office Update

Všechny aktualizace vydané 9. května 2006 jsou k dispozici na následujících webech společnosti Microsoft. Produkty podporované tímto webem jsou také uvedeny. Poznámka: Některé aktualizace mohou být k dispozici jen na některých z uvedených webů.

Prostředí, která zjišťují aktualizace zabezpečení pomocí verzí nástroje MBSA 1.2.1 nebo MBSA 2.0

Pokud používáte verze nástroje MBSA 1.2.1 nebo MBSA 2.0 ke zjištění aktualizací zabezpečení, můžete zjistit většinu aktualizací zabezpečení vydaných 9. května 2006.

Poznámka: Nástroj MBSA 1.2.1 obsahuje integrovanou verzi nástroje Office Detection Tool. Součást Office Detection Tool nástroje MBSA 1.2.1 provádí pouze místní prohledávání.
  • Aktualizace zabezpečení 913433 (MS06-020)
    Nástroj MBSA 1.2.1 nepodporuje žádnou část této aktualizace. Tato aktualizace zabezpečení je podporována pomocí nástroje Enterprise Scan Tool z května 2006.
Další informace o získání nástroje Enterprise Scan Tool naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
894193 Získání a používání nástroje Enterprise Scan Tool

Prostředí, v nichž ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení slouží služba SUS nebo WSUS

Pokud ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení používáte službu SUS (Software Update Services) nebo WSUS (Windows Server Update Services), lze zjistit všechny aktualizace zabezpečení vydané 9. května 2006.
  • Aktualizace zabezpečení 916803 (MS06-019)
    Služba SUS nepodporuje žádnou část této aktualizace zabezpečení.

Prostředí, v nichž ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení slouží server SMS 2.0 s nástrojem SUIT (Security Update Inventory Tool) nebo server SMS 2003 s nástrojem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

Používáte-li ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení server SMS 2.0 s nástrojem SUIT (Security Update Inventory Tool) nebo server SMS 2003 s nástrojem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates), lze zjistit a nasadit většinu aktualizací zabezpečení vydaných 9. května 2006.

Některé aktualizace zabezpečení je možné úplně zjistit pomocí serveru SMS 2.0 s nástrojem SUIT (Security Update Inventory Tool) pouze v případě, že používáte nejnovější kumulativní nástroj Extended Security Update Inventory Tool. Tento nástroj můžete získat na následujícím webu společnosti Microsoft:

Souhrn možností zjišťování a nasazování

Následující tabulka shrnuje možnosti zjišťování a nasazování u každé nové aktualizace zabezpečení.
Aktualizace zabezpečení Bulletin Součást Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 a Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS Samostatný nástroj Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Zjišťování a nasazování Zjišťování a nasazování Zjišťování a nasazování Pouze zjišťování Pouze zjišťování Zjišťování a nasazování Zjišťování a nasazování Pouze zjišťování Zjišťování a nasazování Zjišťování a nasazování
913580 MS06-018 MSDTC Nelze použít Ano Ano Ano Ano Ano Ano Nelze použít Ano Ano
913433 MS06-020 Flash Nelze použít Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
916803 MS06-019 Exchange Nelze použít Ne Ano Ano Ano Ne Ano Nelze použít Ano Ano

Opakovaně vydané aktualizace zabezpečení

Nevydávají se znovu žádné aktualizace zabezpečení.

Nejčastější dotazy

Dotaz č. 1: Jaké kroky podniká společnost Microsoft za účelem poskytování návodu k nasazení těchto aktualizací?

Odpověď č. 1:
Společnost Microsoft doporučuje správcům systému, aby se připojili k odbornému webovému vysílání, které se uskutečňuje každý měsíc, kde se dozví další informace o aktualizacích zabezpečení. Webové vysílání týkající se této aktualizace zabezpečení se koná 10. května 2006 ve 20:00 (SEČ). Zaregistrovat se můžete na následujícím webu společnosti Microsoft: Dotaz č. 2: Je nástroj Enterprise Scan Tool kumulativní stejně jako nástroj Extended Security Update Inventory Tool pro server SMS?

Odpověď č. 2:
Ne, nástroj Enterprise Scan Tool není kumulativní. Zatím se ani neplánuje, že by tento nástroj byl kumulativní.

Dotaz č. 3: Je možné pomocí nástroje MBSA určit, zda jsou tyto aktualizace vyžadovány?

Odpověď č. 3:
Ano, pomocí nástrojů MBSA verze 1.2.1 a 2.0 lze úplně zjistit potřebu následujících aktualizací zabezpečení vydaných 9. května 2006 s výjimkou výslovně uvedených případů v následující tabulce.
Číslo KB Bulletin Součást Poznámka ke zjišťování
913580 MS06-018 MSDTC Úplné zjištění
913433 MS06-020 Flash Viz část Prostředí, v nichž ke zjištění aktualizací zabezpečení slouží nástroj MBSA verze 1.2.1 a 2.0.
916803 MS06-019 Exchange Úplné zjištění

Další informace o programech, které nástroj MBSA nevyhledá, získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306460 Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) vrací u některých aktualizací zprávy s poznámkou
895660 Je k dispozici nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený)

Pokud jste nainstalovali program uvedený v části Software obsahující tuto chybu některého bulletinu zabezpečení, který je uveden v souvisejícím článku, může být nutné ručně určit, zda je instalace požadované aktualizace zabezpečení nutná. Další informace o nástroji MBSA naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Dotaz č. 4: Které aktualizace zabezpečení vyžadují k vyhledání ohrožených počítačů v síti použití nástroje Enterprise Scan Tool s nástrojem MBSA?

Odpověď č. 4:
Číslo KBBulletin Součást
913433MS06-020Flash
Dotaz č. 5: Mohu použít server SMS k určení, zda jsou aktualizace nutné?

Odpověď č. 5: Ano. Server SMS usnadňuje zjištění a nasazení těchto aktualizací zabezpečení. Pokud je použit společně s nástroji Software Updates Inventory Tool, SMS 2.0 a SMS 2003, používá ke zjištění technologii MBSA 1.2.1. Proto pro server SMS 2.0 a 2003 platí omezení podobná omezením nástroje MBSA 1.2.1. Další informace o serveru SMS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Ke zjištění všech aktualizací zabezpečení v systému Microsoft Windows a v jiných produktech společnosti Microsoft, kterých se tento problém týká, je nutné použít nástroj Security Update Inventory Tool společně s nástrojem Extended Security Update Inventory Tool. Další informace o omezeních nástroje Security Update Inventory Tool získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306460 Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) vrací u některých aktualizací zprávy s poznámkou

Ke zjišťování požadovaných aktualizací zabezpečení pro aplikace sady Microsoft Office, jako je aplikace Microsoft Word, používají servery SMS 2.0 a SMS 2003 spolu s nástrojem Software Updates Inventory Tool nástroj Microsoft Office Inventory Tool.

Zákazníci používající server SMS 2003 mohou ke zjišťování a nasazování aktualizací zabezpečení používat také nástroj ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates). Tento nástroj používá technologii služby Microsoft Updates. Další informace o nástroji Inventory Tool for Microsoft Updates najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 918834 - Poslední kontrola: 01/16/2015 01:49:51 - Revize: 1.4

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, , Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo KB918834
Váš názor