Jak odstranit problémy se spuštěním aplikace Excel 2007

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:919196
ÚVOD
Existuje několik důvodů, proč můžete setkat s problémy při spuštění aplikace Microsoft Office Excel 2007. Tento článek popisuje odstraňování potíží se spuštěním aplikace Excel 2007. Tento článek obsahuje také možné způsoby opravy problémů.

Poznámka: Sledovat, jakékoli nové instalace softwaru nebo aktualizace, které byly provedeny před jste zkušení problému při spuštění aplikace Excel 2007. Tyto nové instalace nebo aktualizace mohou být přímo zapojeny. Tyto informace budou navíc užitečné v případě, že v tomto článku nevyřeší váš problém a musí telefonní služby odborné pomoci společnosti Microsoft.
Další informace
Při spuštění aplikace Excel 2007, mohou nastat potíže z následujících důvodů:
 • Poškozený zástupce aplikace Excel 2007
 • Problematický soubor ve složce Po spuštění aplikace Excel nebo v jiné složce Po spuštění
 • Konflikt s jiným programem
 • Nesprávná verze souboru Microsoft Office core
 • Poškozený soubor panelu nástrojů aplikace Excel (soubor Excel.xlb)
 • Doplněk není platný
 • Klíč registru není platný
Pokud se zobrazí chybová zpráva při spuštění aplikace Excel 2007, vyhledávání chybových zpráv ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li prohledat znalostní báze Microsoft Knowledge Base, navštivte následující Web společnosti Microsoft: Pokud neobdržíte chybovou zprávu nebo konkrétní informace o chybové zprávě nelze najít znalostní báze Microsoft Knowledge Base, použijte následující informace k řešení potíží při spuštění aplikace Excel 2007.

Nejprve si ujasněte rozsah problému. Nastane problém pokud spustíte klepnutím na soubor sešitu aplikace Excel 2007? Nastane problém při spuštění aplikace Excel v nabídce Start?

Jestliže k problému dochází pouze při otevření sešitu aplikace Excel, naleznete v další části Poradce při potížích. Jinak naleznete v části "Vytvoření nového zástupce aplikace Excel 2007".

Vytvoření nového zástupce aplikace Excel 2007

Jestliže k problému dochází pouze při spuštění aplikace Excel, postupujte takto.

Microsoft Windows XP
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Hledánía klepněte na tlačítko Všechny soubory a složky.
 2. V Část nebo celý název souboru pole Typ Excel.exe.
 3. V Oblast hledání Klepněte na položku Tento počítača klepněte na tlačítko Hledání.
 4. Po nalezení souboru Excel.exe, poklepejte na soubor spusťte aplikaci Excel 2007.

  Poznámka: Výchozí soubor Excel.exe je v následujícím umístění:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
Systém Windows Vista
 1. Klepněte na tlačítko Spustit.
 2. V Spustit hledání pole Typ Excel.exe.
 3. V Programy seznam, zvolte příslušný program. Automaticky se spustí vyhledávání.
 4. Po nalezení souboru Excel.exe, poklepejte na soubor spusťte aplikaci Excel 2007.

  Poznámka: Výchozí soubor Excel.exe je v následujícím umístění:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
Pokud aplikace Excel spustí očekávaným způsobem, problém může nastat v důsledku poškozený zástupce programu. Chcete-li tento problém vyřešit, vytvořte nového zástupce aplikace Excel 2007. Potom spusťte aplikaci Excel 2007 pomocí nového zástupce.

Chcete-li nám můžete vytvořit nové zástupce aplikace Excel 2007, přejděte "Vytvořit pro mne"oddíl.

Vytvořit pro mneChcete-li automaticky vytvořit novou zkratku, klepněte Opravatlačítko nebo odkaz. Klepněte na tlačítko Spustitv Stažení souboruDialogové okno pole a postupujte podle pokynů v opravě průvodci.
Poznámka: Tento průvodce může být v angličtině. Automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má problém, můžete automatickou opravu uložit na jednotku flash nebo na disk CD a potom jej spustit v počítači, který má potíže.

Poté "Byly potíže vyřešeny?$$$$

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda je problém vyřešen. Pokud je problém vyřešen, jste hotovi s tímto článkem. Jestliže problém není vyřešen, zkuste proveďte kroky v části "Spustit aplikaci Excel 2007 v nouzovém režimu".

Excel 2007 spustit v nouzovém režimu

Chcete-li nám můžete spustit aplikaci Excel v nouzovém režimu, přejděte "Automaticky spustit"oddíl. Pokud chcete spustit aplikaci Excel v nouzovém režimu sami, přejděte "Manuální spuštění$$$$

Automaticky spustitChcete-li automaticky spustit aplikaci Excel v nouzovém režimu, klepněte Opravatlačítko nebo odkaz. Klepněte na tlačítko Spustitv Stažení souboruDialogové okno pole a postupujte podle pokynů v opravě průvodci.
Poznámka: Tento průvodce může být v angličtině. Automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má problém, můžete automatickou opravu uložit na jednotku flash nebo na disk CD a potom jej spustit v počítači, který má potíže.

Poté "Byly potíže vyřešeny?$$$$Manuální spuštění

Pokud se aplikace Excel nespustí očekávaným pomocí nové ikony, postupujte při spuštění aplikace Excel v nouzovém režimu sami.
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Procházeta poté vyhledejte složku, ve které je nainstalována aplikace Excel 2007.

  Poznámka: Výchozí soubor Excel.exe je v následujícím umístění:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
 2. Po nalezení souboru Excel.exe, klepněte na soubor a potom klepněte na tlačítko Otevřít.
 3. V Otevřít na konci cesty zadejte mezeru a potom zadejte /s. Cesta by měla vypadat takto:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Excel.exe" /s
 4. V Spustit Dialogové okno, klepněte na tlačítko OK Spusťte aplikaci Excel 2007.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda je spuštěná aplikace Excel v nouzovém režimu. Spuštění aplikace Excel v nouzovém režimu je dokončeno v této části. Pokud aplikace Excel v nouzovém režimu nespustí, můžete Obraťte se na podporu. Pokud aplikace Excel spustí očekávaným způsobem, "Dalších problémů" dále v části Další informace tohoto článku.

Spuštění systému Windows v nouzovém režimu

Pokud aplikace Excel 2007 stále nespustí podle očekávání, může existovat v konfliktu s jiným programem. Při pokusu o spuštění systému Windows v nouzovém režimu. Potom postupujte podle kroků v části "Spustit aplikaci Excel 2007 v nouzovém režimu" spustit aplikaci Excel v nouzovém režimu. Další informace o spuštění systému Windows v nouzovém režimu klepněte na následující číslo článku:
315222Popis možností spuštění nouzového režimu v systému Windows XP
Pokud aplikace Excel 2007 se nespustí při použití /s Přepnout a pokud je systém Windows spuštěn v nouzovém režimu, odeberte systém Microsoft Office 2007 (nebo samostatné aplikace Excel 2007) pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Další informace o tom, jak přidat nebo odebrat programy naleznete v dokumentaci k systému Windows.

Tímto krokem může být nezbytné, protože při spuštění systému Windows a Excel v nouzovém režimu aplikace Excel základní režim, který je nutný ke spuštění programu. To znamená, že žádné programy ani soubory se účastní procesu spuštění aplikace Excel. Problém při spuštění aplikace Excel může dojít z důvodu poškozený soubor sady Office, které aplikace Excel používá ke spuštění. Proto pokud odebrání a přeinstalaci systému Microsoft Office (nebo samostatné aplikace Excel 2007), by měl tento problém vyřešen.

Řešení dalších problémů

Pokud aplikace Excel se spustí při použití přepínače /s

Pokud aplikace Excel 2007 spustí očekávaným způsobem při použití /s přepínač Nouzový režim Zobrazí se v záhlaví aplikace Excel. Označuje, že je spuštěna aplikace Excel 2007, jako kdyby byla poprvé po instalaci aplikace Excel.

Excel 2007 následující oblasti v nouzovém režimu je vynecháno. Po spuštění aplikace Excel 2007 pomocí procesu eliminace následující oblasti řešení, dokud nebude problém vyřešen.
Spouštěcí složky aplikace Excel
Častým důvodem problémy při spuštění aplikace Excel 2007 může nastat je aplikace Excel načítá problematický soubor z jedné z několika různých spouštěcí složky.

Pokud nainstalujete aplikaci Excel 2007 ve výchozím umístění, otevírá soubory z následujících cest:
 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart, kde uživatelské jméno je vaše uživatelské jméno pro přihlášení.
 • Složky určené v Umístění souborů otevřených při spuštění pole. Na Umístění souborů otevřených při spuštění pole je v Obecné v části Rozšířené možnosti pro práci s aplikací Excel. Vyhledejte Obecné Klepněte Tlačítko Microsoft Officea klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.
Domníváte-li se potíže tyto soubory odeberte soubory z těchto složek. Zkuste spustit aplikaci Excel 2007. Pokud aplikace Excel spustí očekávaným způsobem, je jeden ze souborů problém. Chcete-li zjistit, který soubor je problém, každý soubor přidáte spouštěcí složky jeden najednou. Zkuste spustit aplikaci Excel. Tento postup opakujte, dokud neurčíte problematický soubor.
Soubor panelu nástrojů aplikace Excel a soubor panelu nástrojů Rychlý přístup
V některých případech mohou být poškozeny souboru panelu nástrojů (Excel.xlb) nebo soubor panelu nástrojů Rychlý přístup (Excel.qat) pro aplikaci Excel 2007. V takovém případě můžete setkat s problémy při spuštění aplikace Excel. V takovém případě vyhledejte soubor panelu nástrojů a potom přejmenovat. Znovu po přejmenování souboru panelu nástrojů aplikace Excel vytvoří nový soubor nástrojů při příštím spuštění aplikace Excel.

Chcete-li přejmenovat soubor panelu nástrojů aplikace Excel 2007, postupujte takto:
 1. Vyhledejte Excel.xlb soubor nebo Excel.QAT soubor.

  Poznámky
  • Ve výchozím nastavení je soubor Excel.xlb umístěny v následující složce:
   C:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Application Data\Microsoft\Excel
  • Ve výchozím nastavení je soubor Excel.qat umístěn v následující složce:

   Systém Windows Vista
   C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Local\Microsoft\Office
   Systém Windows XP, Windows Server 2003 a Windows 2000
   C:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Local Settings\Application Data\Microsoft\Office
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši Excel.xlb soubor nebo Excel.QAT soubor a klepněte na tlačítko Přejmenovat.
 3. Typ Excel.xlb.old nebo Excel.QAT.old, a stiskněte klávesu ENTER.
Poznámka: Soubor Excel.xlb ukládá změny v pásu karet. Tyto změny zahrnují tlačítka přidaná doplňky. Excel.qat ukládá změny v panelu nástrojů Rychlý přístup.

Pokud se spustí aplikace Excel 2007, když systém Windows v nouzovém režimu

Pokud problém po spuštění aplikace Excel 2007 již dochází, když systém Windows v nouzovém režimu, jiným programem způsobuje potíže s procesu spuštění aplikace Excel.

Určit program, který je příčinou problému použijte vylučovací metodou. Pokud si nejste jisti, jak to provést, požádejte dodavatele systému Windows Další informace o tom, jak eliminovat každý program, který načte při spuštění systému Windows. Další informace o řešení potíží při spuštění systému Windows klepnutím na následující číslo článku:
310353Jak nakonfigurovat systém Windows XP v "" čistého spuštění

V není platný

Chcete-li zjistit, zda problém je způsoben doplněk, který není platný, postupujte takto:
 1. Klepněte Tlačítko Microsoft Officea klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.
 2. Klepněte na tlačítko Doplňky.
 3. V Správa Klepněte na typ, který chcete zakázat, jako například Doplňky aplikace Excela klepněte na tlačítko Přejít.
 4. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka doplňky pro všechny doplňky, které jsou vybrány a klepněte na tlačítko OK.

Klíč registru není platný

Chcete-li zjistit, zda je problém způsoben klíč registru, který není platný, odstraňte následující klíče registru. Klíče registru jsou znovu vytvořena po restartování aplikace Excel a potom ukončete aplikaci Excel.

Poznámka: Při odebírání klíče registru může obnovit vlastní uživatelské nastavení.
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0

Doplněk modelu COM je příčinou problémů

Doplňky modelu COM lze nainstalovat do libovolného umístění. Programy, které spolupracují s aplikací Excel instalovat doplňky modelu COM. Chcete-li vyřešit problémy s aplikací Excel, odstraňte klíče registru pro doplňky modelu COM a restartujte aplikaci Excel.

Chcete-li, abychom vám, přejít "Opravit za mě"oddíl. Pokud chcete vyřešit sami, přejděte "Opravit sám$$$$

Opravit za mě


Chcete-li provést automaticky, klepněte Opravatlačítko nebo odkaz. Klepněte na tlačítko Spustitv Stažení souboruDialogové okno pole a postupujte podle pokynů v opravě průvodci.
Chcete-li nahradit automaticky zálohovat klíče registru doplňků modelu COM, klepněte Opravatlačítko nebo odkaz. Klepněte na tlačítko Spustitv Stažení souboruDialogové okno pole a postupujte podle pokynů v opravě průvodci.Poznámka: Tento průvodce může být v angličtině. Automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má problém, můžete automatickou opravu uložit na jednotku flash nebo na disk CD a potom jej spustit v počítači, který má potíže.

Poté "Byly potíže vyřešeny?$$$$Opravit sám
Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany zálohujte registr před úpravami. Pokud dojde k potížím, můžete obnovit registru. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte klepnutím na následující číslo článku:
322756 Způsob zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Ukončete všechny aplikace sady Office.
 2. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Klepněte na tlačítko Doplňkya klepněte na tlačítko Exportovat v Soubor nabídka.
 5. Název souboru "XLaddinHKCU.reg" a uložte soubor na plochu.
 6. Vyberte Doplňky Klepněte na podklíč, Odstranit v Upravit nabídky a klepněte na tlačítko Ano.
 7. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Klepněte na tlačítko Doplňkya klepněte na tlačítko Exportovat v Soubor nabídka.
 9. Název souboru "XLaddinHKLM.reg" a uložte soubor na plochu.
 10. Vyberte Doplňky Klepněte na podklíč, Odstranit v Upravit nabídky a klepněte na tlačítko Ano.
 11. Ukončete Editor registru.
 12. Spuštění aplikace Excel.
Pokud je problém vyřešen, doplněk COM byla příčinou problému. Můžete zkoumat klíče registru pod doplňky v Editoru registru určit výrobce v. Potom můžete od výrobce aktualizací.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda je problém vyřešen. Pokud je problém vyřešen, jste hotovi s tímto oddílem. Jestliže problém není vyřešen, můžete Obraťte se na podporu.
Díky MVP Jan Karlu Pietersovi za přispění oprava je řešení obsažené v tomto článku.
Excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Egenskaber

Artikel-id: 919196 – Seneste udgave 02/15/2012 23:21:00 – Udgave 13.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbinfo kbstartprogram kbexpertisebeginner kbtshoot kbhowto kbmt KB919196 KbMtcs
Feedback