Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Nástroj Icacls.exe je k dispozici pro systém Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 919240
Souhrn
Tento článek popisuje nástroj Icacls.exe příkazového řádku. Tento nástroj můžete použít ke změně oprávnění systému souborů NTFS v počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2 (SP2).

V současné době pomocí nástroje Xcacls.exe, nástroj Cacls.exe a nástroj Xcacls.vbs k úpravě oprávnění systému souborů NTFS v systému Windows Server 2003. Nástroj Icacls.exe je alternativní možnost pro úpravy oprávnění systému souborů NTFS. Nástroj Icacls.exe řeší různé problémy, ke kterým dochází při použití existující nástroje.

Nástroj Icacls.exe je zahrnuta v systému Windows Vista a Windows Server 2003 SP2.
Další informace
Chcete-li nainstalovat nástroj Icacls.exe, nainstalujte nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Server 2003. Další informace o tom, jak nainstalovat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Server 2003 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows Server 2003

Syntaxe pro nástroj Icacls.exe

Chcete-li zobrazit následující informace o syntaxi, zadejte icacls.exe /? na příkazovém řádku.
ICACLS name /save aclfile [/T] [/C]  store the acls for all matching names into aclfile for  later use with /restore.ICACLS directory [/substitute SidOld SidNew [...]] /restore aclfile [/C]  applies the stored acls to files in directory.ICACLS name /setowner user [/T] [/C]  changes the owner of all matching names.ICACLS name /findsid Sid [/T] [/C]  finds all matching names that contain an ACL  explicitly mentioning Sid.ICACLS name /verify [/T] [/C]  finds all files whose ACL is not in canonical form or whose  lengths are inconsistent with ACE counts.ICACLS name /resize [/T] [/C] [/L]  changes incorrect recorded lengths of ACLs to true lengths.ICACLS name /reset [/T] [/C]  replaces acls with default inherited acls for all matching files.ICACLS name [/grant[:r] Sid:perm[...]]    [/deny Sid:perm [...]]    [/remove[:g|:d]] Sid[...]] [/T] [/C]  /grant[:r] Sid:perm grants the specified user access rights. With :r,    the permissions replace any previously granted explicit permissions.    Without :r, the permissions are added to any previously granted    explicit permissions.  /deny Sid:perm explicitly denies the specified user access rights.    An explicit deny ACE is added for the stated permissions and    the same permissions in any explicit grant are removed.  /remove[:[g|d]] Sid removes all occurrences of Sid in the acl. With    :g, it removes all occurrences of granted rights to that Sid. With    :d, it removes all occurrences of denied rights to that Sid.Note:  Sids may be in either numeric or friendly name form. If a numeric  form is given, affix a * to the start of the SID.  /T indicates that this operation is performed on all matching    files/directories below the directories specified in the name.  /C indicates that this operation will continue on all file errors.    Error messages will still be displayed.  ICACLS preserves the canonical ordering of ACE entries:      Explicit denials      Explicit grants      Inherited denials      Inherited grants  perm is a permission mask and can be specified in one of two forms:    a sequence of simple rights:        F - full access        M - modify access        RX - read and execute access        R - read-only access        W - write-only access    a comma-separated list in parentheses of specific rights:        D - delete        RC - read control        WDAC - write DAC        WO - write owner        S - synchronize        AS - access system security        MA - maximum allowed        GR - generic read        GW - generic write        GE - generic execute        GA - generic all        RD - read data/list directory        WD - write data/add file        AD - append data/add subdirectory        REA - read extended attributes        WEA - write extended attributes        X - execute/traverse        DC - delete child        RA - read attributes        WA - write attributes    inheritance rights may precede either form and are applied    only to directories:        (OI) - object inherit        (CI) - container inherit        (IO) - inherit only        (NP) - don't propagate inheritExamples:    icacls c:\windows\* /save AclFile /T    - Will save the ACLs for all files under c:\windows     and its subdirectories to AclFile.    icacls c:\windows\ /restore AclFile    - Will restore the Acls for every file within     AclFile that exists in c:\windows and its subdirectories    icacls file /grant Administrator:(D,WDAC)    - Will grant the user Administrator Delete and Write DAC     permissions to file    icacls file /grant *S-1-1-0:(D,WDAC)    - Will grant the user defined by sid S-1-1-0 Delete and     Write DAC permissions to file

Další dostupné nástroje k úpravě oprávnění systému souborů NTFS

Další informace o dalších nástrojích, které lze použít k úpravě oprávnění systému souborů NTFS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
318754 Jak změnit oprávnění systému souborů NTFS pomocí Xcacls.exe
135268 Použití Cacls.exe v dávkovém souboru
825751 Jak změnit oprávnění systému souborů NTFS pomocí nástroje Xcacls.vbs
cacls xcacls ACL systému souborů ntfs icacls subinacl zabezpečení

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Eigenschaften

Artikelnummer: 919240 – Letzte Überarbeitung: 03/15/2015 03:42:00 – Revision: 6.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbwinserv2003presp2fix kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbmt KB919240 KbMtcs
Feedback