Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Dual boot: Windows 7, Vista nejde spustit po instalaci Windows XP

Podpora systému Windows Vista bez nainstalovaných aktualizací Service Pack skončila 13. dubna 2010. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, ověřte, zda používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: Končí podpora pro některé verze systému Windows

Příznaky
Po instalaci starší verze operačního systému Windows do počítače se systémem Microsoft Windows Vista nebo Windows 7 v konfiguraci s možností dvou systémů se lze setkat s následujícími problémy:
 • Pokud jste nainstalovali starší verzi operačního systému Windows do počítače se systémem Windows Vista nebo Windows 7, nelze systém Windows Vista spustit. V tomto případě se spouští pouze starší verze operačního systému Windows.
 • Pokud jste nainstalovali další instanci systému Microsoft Windows XP do počítače, v němž již byly nainstalované systémy Windows XP a Windows Vista v konfiguraci s možností dvou systémů, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Chyba čtení z disku.
Příčina
K tomuto problému dochází, protože starší verze operačního systému Windows nejsou kompatibilní s novou metodou spouštění systému Windows Vista. Systém Windows Vista používá nové úložiště konfiguračních dat spouštění. Toto úložiště obsahuje nabídku spuštění a veškeré informace o operačních systémech nainstalovaných v počítači. Soubor Boot.ini pocházející ze starší verze operačního systému Windows proto nelze použít ke spuštění systému Windows Vista.

V případě systému Windows XP a dalších starších verzí operačního systému Windows, které běží v počítačích se systémem BIOS (Basic Input/Output System), začíná proces spuštění systémem BIOS. Systém BIOS určí spouštěcí zařízení a potom načte první fyzický sektor. Tento fyzický sektor se nazývá hlavní spouštěcí záznam (MBR). Záznam MBR obsahuje tabulku oddílů a kód nezbytný pro spuštění zavádění. Tento kód prohledá tabulku oddílů, aby našel aktivní oddíl, a předá řízení spouštěcímu sektoru aktivního oddílu. Spouštěcí sektor aktivního oddílu pak načte program Ntldr. Program Ntldr provede analýzu soubor Boot.ini. Tento soubor se používá k výčtu nainstalovaných operačních systémů.

Když se systém Windows Vista nebo Windows 7 spouští v počítači se systémem BIOS, systém BIOS načte záznam MBR a potom spouštěcí sektor. Spouštěcí kód ale načte nový program Správce spouštění systému Windows (Bootmgr). Program Správce spouštění systému Windows provede analýzu souboru BCD (Boot Configuration Data), provede výčet nainstalovaných operačních systémů a poté zobrazí nabídku spuštění. Je-li starší verze operačního systému Windows nainstalovaná spolu se systémem Windows Vista nebo Windows 7 v konfiguraci s možností dvou systémů, program Správce spuštění systému Windows pak předá řízení programu Ntldr ze starší verze systému Windows. Program Správce spouštění systému Windows provede toto předání, když z nabídky spuštění vyberete možnost Windows Vista.

Když nainstalujete starší verzi operačního systému Windows do počítače se systémem Windows Vista nebo Windows 7, instalační přepíše záznam MBR, spouštěcí sektor i spouštěcí soubory. Starší verze systému Windows tak ztratí dopřednou kompatibilitu se systémem Windows Vista.
Řešení
Chcete-li tyto problémy vyřešit, postupujte následujícím způsobem.

Poznámka: Příkazy popsané v následujícím postupu lze spouštět pomocí příkazového řádku. Pokud tyto příkazy spouštíte v systému Windows Vista, spusťte je na příkazovém řádku se zvýšenými uživatelskými právy. Postupujte takto: Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Příslušenství, klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce příkazového řádku a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.
 1. Použijte nástroj Bootsect.exe k obnovení záznamu MBR systému Windows Vista a kódu spuštění tohoto systému, který předává řízení programu Správce spuštění systému Windows. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz: Jednotka:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  Jednotka v tomto příkazu je písmeno jednotky, v níž se nachází instalační médium systému Windows Vista.

  Poznámka: Spouštěcí složka pro tento krok je na jednotce DVD.
 2. Pomocí nástroje Bcdedit.exe vytvořte ručně záznam pro starší verzi operačního systému Windows v souboru Boot.ini kódu BCD. Chcete-li to provést, zadejte na příkazový řádek následující příkazy.

  Poznámka:Jednotka znamená v těchto příkazech jednotku, na které je nainstalovaný systém Windows Vista.
  • Jednotka:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Popis starší verze systému Windows"

   Poznámka:Popis starší verze systému Windows může v tomto příkazu znamenat jakýkoliv text dle vašeho výběru. Popis starší verze systému Windows může být například „Windows XP“ nebo „Windows Server 2003“.
  • Jednotka:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Poznámka: V tomto příkazu znamená x: písmeno jednotky aktivního oddílu.
  • Jednotka:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Jednotka:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Restartujte počítač.
Další informace
Chcete-li spustit verze operačních systémů Windows založené na systému Microsoft Windows NT, jsou třeba následující soubory:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Poznámka: Tento soubor je potřeba při instalací verzí systému Windows ve východoasijských jazycích.
 • NTDetect.com
V systému Windows XP jsou tyto soubory umístěné v systémovém oddílu, který je označen jako aktivní. Ve výchozím nastavení jsou tyto soubory v systému Windows XP skrytými systémovými soubory. Uživatelé mohou tyto soubory nahradit pomocí konzoly pro zotavení, nebo mohou spustit operační systém pomocí spouštěcí diskety systému Windows NT. Systém Windows Vista tyto tři soubory nepoužívá. Systém Windows Vista se spouští pomocí skrytého systémového souboru Bootmgr a dalších požadovaných souborů umístěných v adresáři \Boot.

Vytvoření konfigurace s možností více systémů, která zahrnuje systém Windows Vista

Chcete-li vytvořit funkční konfiguraci s možností více systémů, nainstalujte nejprve starší verzi operačního systému Windows. Každou novější verzi potom instaluje v pořadí podle jejího stáří. Každá nová verze systému Windows zachovává zpětnou kompatibilitu pro spuštění starších verzí systému Windows.

Chcete-li vytvořit konfiguraci s možností více systémů, která bude zahrnovat systém Windows Vista, je třeba mít alespoň jeden oddíl pro každou nainstalovanou starší verzi systému Windows. Dodržujte tyto všeobecné pokyny:
 • Vytvořte alespoň dva oddíly. Jeden oddíl použijte pro instalaci systému Windows Vista.

  Poznámka: Pokud je oddíl pro systém Windows Vista již naformátovaný, zkontrolujte, zda byl naformátován pomocí systému souborů NTFS. Doporučujeme však použít jednu z následujících metod:
  • Vytvořte druhý nenaformátovaný oddíl.
  • Nevytvářejte druhý oddíl a ponechte místo jako volné (bez oddílu). Druhý oddíl pak vytvořte během instalace systému Windows Vista.
 • Pokud v počítači není nainstalovaný operační systém, nainstalujte nejprve starší verzi systému Windows.

  Poznámka: Systém Windows XP nainstalujte dříve než systém Windows Server 2003.
 • Spusťte instalační program systému Windows Vista. Nainstalujte systém Windows Vista do volného místa nebo do stávajícího oddílu. Tento instalační program lze spustit ve starší verzi systému Windows, nebo lze počítač spustit z disku systému Windows Vista v jednotce CD nebo DVD.
Po dokončení instalačního programu systému Windows Vista bude prostředí správně nakonfigurováno a umožní spouštění více systémů, které zahrnují systém Windows Vista a starší verze systému Windows. Zobrazí se nabídka spuštění programu Bootmgr podobná následující nabídce:
Starší verze operačního systému Microsoft Windows

Odebrání systému Windows Vista z prostředí s konfigurací spouštění dvou systémů

Chcete-li odebrat systém Windows Vista z prostředí s konfigurací spouštění dvou systémů, které zahrnuje starší verzi systému Windows, postupujte takto.

Poznámka: Tento postup lze provést ve starší verzi systému Windows i v systému Windows Vista. Pokud tyto kroky provádíte v systému Windows Vista, spusťte příkazy na příkazovém řádku se zvýšenými uživatelskými právy. Postupujte takto: Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Příslušenství, klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce příkazového řádku a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.
 1. Pomocí nástroje Bootsect.exe obnovte program Ntldr. Použijte následující příkaz: Jednotka:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  Poznámka:Jednotka znamená v tomto příkazu jednotku, v níž se nachází médium systému Windows Vista.

  Po restartování počítače nebude načten program Správce spuštění systému Windows. Namísto toho budou načteny nástroje Netldr.exe a Boot.ini.
 2. Odstraňte nebo odeberte oddíl, ve kterém je nainstalovaný systém Windows Vista.

  Důležité: Oddíl, ve kterém je nainstalovaný systém Windows Vista, lze odstranit pouze tehdy, pokud tento oddíl není aktivním oddílem systému. Předpokládejme například následující situaci:
  • Systém Windows Vista je nainstalovaný na jednotce C. Jednotka C je oddílem č. 1 a aktivním oddílem.
  • Systém Windows XP je nainstalovaný na jednotce D. Jednotka D je oddílem č. 2 a není aktivním oddílem.
  V této situaci lze spustit příkaz bootsect, ale nelze odstranit oddíl, kde je nainstalovaný systém Windows Vista. Pokud tento oddíl odstraníte, počítač se dostane do nespustitelného stavu, protože dojde k odstranění spouštěcích souborů systému Windows XP.
Odkazy
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314079 Jak pomocí systémových souborů vytvořit spouštěcí disketu pro nouzové spuštění systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
911080 Pokud použijete program Winnt32.exe k přeinstalaci systému Windows XP v počítači, kde jsou nainstalované systémy Windows XP a Windows Vista, zobrazí se chybová zpráva Chyba čtení z disku
Další informace o konfiguračních datech spouštění (BCD) naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o rozšiřitelném rozhraní firmwaru (EFI) v systému Windows Vista naleznete na následujícím webu MSDN (Microsoft Developer Network):
dual boot multiple boot OS
Vlastnosti

ID článku: 919529 - Poslední kontrola: 09/23/2011 14:03:00 - Revize: 13.0

 • kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB919529
Váš názor
/html>