Chybová zpráva při pokusu vytvořit datovou krychli OLAP nasazení Project Server 2003 používá SQL Server 2005 Analysis Services: "K nelze připojit zadaný server OLAP"

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:921116
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Předpokládejme následující situaci. Máte jediný server nasazení, zavedení farmy serveru nebo třívrstvové konfiguraci Microsoft Project Server 2003. Konfigurovat nasazení jediný server, zavedení farmy serveru nebo konfigurace třívrstvové serveru Project Server 2003 použít Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. Přihlaste se k Office Project Web Access 2003 a potom se pokuste vytvořit datovou krychli online analytické zpracování (OLAP). Však není operace dokončena úspěšně. Dále se zobrazí chybová zpráva podobná následující:
Nelze se připojit k serveru OLAP zadán
Poznámka: Konfigurace třívrstvové serveru Project Server 2003 používá SQL Server 2005 Analysis Services vzdáleně.
Řešení
Tento problém byl poprvé opraven opravou hotfix, která je nyní zahrnutá v aktualizaci Service Pack. Pokud jste nainstalovali nejnovější aktualizaci service pack pro Server Project Server 2003, nemají instalaci opravy hotfix.

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém je opraven aktualizací Project Server 2003 Service Pack 3. Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro Server Project Server 2003. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
873458Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Project 2003

Informace o opravě hotfix

Jak získat opravu hotfix

Tento problém je vyřešen v Pack 2a po aktualizaci Project Server 2003 balíček Hotfix z 16. června 2006. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
921115Popis balíčku opravy hotfix Pack 2a Project Server 2003 následujícího po aktualizaci: 16. června 2006
Důležité: Po instalaci opravy hotfix postupujte následujícím způsobem. Následující postup musíte provést před úspěšně můžete sestavit OLAP v nasazení Project Server 2003 používá SQL Server 2005 Analysis Services.
 1. V počítači se systémem SQL Server 2005 Analysis Services postupujte takto:
  1. Nainstalujte Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) nebo novější aktualizace service pack. Další informace o získání nejnovější aktualizace service pack pro SQL Server 2005 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
   913089Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro SQL Server 2005
  2. Zkontrolujte, zda jsou člen role serveru na analytický server. Přidat členy role serveru pro instanci Analysis Services, postupujte takto:
   Poznámka: Členové role serveru v instanci SQL Server 2005 Analysis Services mají neomezený přístup ke všem Analysis Services objekty a data v instanci. Člen role Analysis Services serveru můžete přidat uživatele a skupiny systému Microsoft Windows k roli služby pro analýzu serveru.
   1. V SQL Server Management Studio připojit k instanci služby pro analýzu, klepněte pravým tlačítkem myši na název instance v Průzkumník objektů a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
   2. Klepněte na tlačítko zabezpečení v podokně Vybrat stránku a potom klepněte na tlačítko Přidat přidejte jeden nebo více uživatelů systému Windows nebo skupiny do role serveru.
 2. Podle situace použijte jednu z následujících metod:
  • Pokud máte jediný server nasazení serveru Project Server 2003 v které Project Server 2003, SQL Server 2005 a SQL Server 2005 Analysis Services jsou nainstalovány v jednom počítači, přejděte ke kroku 3. Nemáte k provedení postupu v kroku 2.
  • Pokud máte nasazení farmy serveru Project Server 2003, postupujte takto:
   1. Spusťte aplikaci Internet Explorer a navštivte následující web společnosti Microsoft:
   2. V počítači nebo počítačích spuštěna služba Project Server zobrazení oznámení stáhněte a nainstalujte následující programy.

    Poznámka: Nainstalovat tyto programy v pořadí, v jakém jsou uvedeny.
    • Rozhraní Microsoft .NET framework 2.0

     Poznámka: Nainstalujte rozhraní .NET Framework 2.0, pouze pokud jej již není nainstalována v počítači.
    • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
    • Native Client Microsoft SQL Server
    • Kolekce objektů správy 2005 Microsoft SQL Server
    • Microsoft SQL Server 2005 součásti zpětná kompatibilita

     Poznámka: Při instalaci zpětná kompatibilita komponenty SQL Server 2005 máte nainstalovat pouze Decision Support Objects (DSO). Muset nainstalovat další součásti.
    • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services 9.0 OLE DB Provider
 3. V počítači se systémem SQL Server 2005 Analysis Services postupujte takto:
  Poznámka: To zahrnuje SQL Server 2005 Analysis Services spuštěné vzdáleně v konfiguraci vrstvy 3.
  1. Vytvořte podsložku s názvem DSO9 v následující složce:
   C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql. Number \OLAP
   Poznámka: MSSQL. Number je složka, ve kterém jsou uloženy soubory SQL Server 2005 Analysis Services.
  2. Zkopírujte soubor Msmdrep.mdb z počítače se systémem plně opravenou SQL Server 2000 Analysis Services DSO9 složky v počítači se systémem SQL Server 2005 Analysis Services.
  3. Sdílení složky DSO9 a určit MSOLAPRepository $ jako název sdílené položky pro sdílenou složku.
  4. Přiřadit přístupu ke čtení a zápisu pro sdílenou složku. Proveďte místní skupiny Administrators nebo libovolný účet Project Server 2003 budou používat pro připojení služby pro zpracování analýzu.

   Účet, který přistupuje k Analysis Services ze serveru Project Server 2003 musí být uděleno příslušné oprávnění v instanci Analysis Services.
  5. Otevření souboru Msmdsrv.ini a obsah značku <dso>nahraďte následující kód:
   <DSO><RemoteRepositoryConnectionString>Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\ComputerName\MSOLAPRepository$\msmdrep.mdb;Persist Security Info=False</RemoteRepositoryConnectionString><RepositoryConnectionString>Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.Number\OLAP\DSO9\msmdrep.mdb;Persist Security Info=False</RepositoryConnectionString><RemoteLocksDirectory>\\ComputerName\MSOLAPRepository$</RemoteLocksDirectory><LocksDirectory>C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.Number\OLAP\DSO9</LocksDirectory></DSO>
   Poznámka The Msmdsrv.ini soubor je umístěn ve složce \Config Path. Zkontrolujte, zda nahradit ComputerName v kódu názvem počítače se systémem SQL Server 2005 Analysis Services.

   Při prvním uložení souboru Msmdsrv.ini SQL Server 2005 Analysis Services šifruje informace "ConnectionString". Po výskytu, nelze číst informace, když otevřete soubor znovu. Proto byste měli udržovat kopie kódu v případě nutné ji v budoucnu.
  6. Zastavte a restartujte službu SQL Server 2005 Analysis Services.
 4. Přihlášení k aplikaci Project Web Access 2003 a potom vytvořit datovou krychli OLAP. Při vytváření datové krychle OLAP zadat počítač se systémem SQL Server 2005 Analysis Services na stránce Aktualizovat tabulky zdrojů a datové krychle.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Tento problém byl poprvé opraven v Project Server 2003 Service Pack 3.
Další informace
Další informace o problémech, ke kterým dochází při použití SQL Server 2005 jako databáze serveru Project Server 2003 klepněte na následující čísla následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
917401Chybové zprávy při spuštění instalačního programu pro Project Server 2003: Chyba 25624. Nezdařilo se spustit řetězec SQL"a"Předčasně ukončeno instalace"
923803Aplikace Project Web Access správně nezobrazí názvy vlastní pole Project Server 2003 při spuštění Project Server 2003 na serveru se systémem SQL Server 2005
Další informace o způsobu nastavení objekty DSO v SQL Server 2005 Analysis Services naleznete na následujícím webu:Další informace o SQL Server 2005 Service Pack 1 v následujícím článku znalostní následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
916940Seznam nových funkcí a vylepšení, které jsou součástí SQL Server 2005 Service Pack 1
913090Seznam chyb, které byly opraveny SQL Server 2005 Service Pack 1
PSRV PSRV2003 ProjectServer2003

Vlastnosti

ID článku: 921116 - Poslední kontrola: 01/16/2015 01:50:57 - Revize: 8.3

Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbprojectserver2003sp3fix kberrmsg kbconfig kbprojectserver2003presp3fix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbpubtypekc KB921116 KbMtcs
Váš názor